Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach realizuje dwuletni projekt systemowy na lata 2012-2013 Praca się opłaca współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach realizuje dwuletni projekt systemowy na lata 2012-2013 Praca się opłaca współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach realizuje dwuletni projekt systemowy na lata 2012-2013 Praca się opłaca współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja to hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 Celem głównym dwuletniego projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 11 kobiet i 9 mężczyzn poprzez uczestnictwo w projekcie Praca się opłaca.

4 Cele szczegółowe projektu: - poprawa umiejętności komunikacji interpersonalnej, - nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, - nabycie i poprawa umiejętności korzystania z technologii informatycznych, - aktywizacja życia społecznego poprzez wyjścia i wyjazdy integracyjne,

5 Cele szczegółowe projektu: - włączenie kobiet do aktywizacji zawodowej i mężczyzn do aktywnego uczestnictwa w życiu domowym, - poprawa funkcjonowania rodzin poprzez współpracę z asystentem rodzinnym i poprzez konsultacje indywidualne w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach Gestalt.

6 Projekt skierowany jest do: osób bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo/ posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, poszukujących pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

7 Projekt jest adresowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn. W cyklu dwuletnim przewidziano 20 uczestników.

8 W 2013 roku podpisano 17 deklaracji uczestnictwa w projekcie, natomiast projekt zakończyło 6 kobiet i 9 mężczyzn.

9 Wytypowane osoby z rekrutacji zostały zaproszone do udziału w projekcie. Uczestnicy projektu podpisali kontrakty socjalne.

10 W ramach projektu przeprowadzane zostały warsztaty z: - psychologiem 80 godzin, - doradcą zawodowym 80 godzin, - informatykiem 81 godzin.

11 Ponadto współpraca obejmowała: - indywidualne spotkania z psychologiem 15 godzin, - indywidualne spotkania z psychoterapeutą 100 godzin, - współpracę z asystentem rodzinnym 170 godzin. Podczas zajęć dzieci uczestników korzystały ze świetlicy pod okiem opiekunki - 35 godzin.

12 Warsztaty z psychologiem

13 Warsztaty z doradcą zawodowym

14 Warsztaty z informatykiem

15 Aktywizacja w życiu społecznym była wzmacniana poprzez wyjazd na wycieczkę oraz wyjścia integracyjne do kina.

16 Wycieczka do Krakowa

17 Dwa wyjścia do kina

18 Na ostatnim spotkaniu uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie.

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach realizuje dwuletni projekt systemowy na lata 2012-2013 Praca się opłaca współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google