Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY I JEGO OCZEKIWANIA A SZKOLNICTWO ZAWODOWE mgr Mariusz Wacławek Dyrektor PCE w Chrzanowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY I JEGO OCZEKIWANIA A SZKOLNICTWO ZAWODOWE mgr Mariusz Wacławek Dyrektor PCE w Chrzanowie."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PRACY I JEGO OCZEKIWANIA A SZKOLNICTWO ZAWODOWE mgr Mariusz Wacławek Dyrektor PCE w Chrzanowie

2 ANALIZA RYNKU PRACY POWIATU CHRZANOWSKIEGO ZA ROK 2005

3 Liczba mieszkańców - 129 tys Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych - 8808 (6,8% ogółu) Stopa bezrobocia w powiecie - 19,4% Stopa bezrobocia w województwie - 13,8% Stopa bezrobocia w kraju - 17,6%

4 STATYSTYKA WG. PUP W CHRZANOWIE

5 - bez zawodu1476 osób - sprzedawca1109 osób - pracownik biurowy 600 osób - robotnik budowlany 327 osób - ślusarz 246 osób - krawiec 209 osób - murarz 184 osoby - sprzątaczka 183 osoby - asystent ekonomiczny 166 osób - kucharz 157 osób - kierowca sam. osob. 157 osób - mechanik samochodowy 109 osób - elektromonter 102 osoby OSOBY ZAREJESTROWANE NA KONIEC 2005 ROKU WG. ZAWODU OSTATNIO WYKONYWANEGO

6 - bez zawodu 165 osób (117 kobiet) - pracownik biurowy 84 osoby (78 kobiet) - asystent ekonomiczny 59 osób (55 kobiet) - sprzedawca 40 osób (38 kobiet) - technik elektryk 19 osób ( 0 kobiet) - technik ekonomista 16 osób (13 kobiet) - pedagog 13 osób (13 kobiet) - technik mechanik 13 osób ( 0 kobiet) - technik handlowiec 12 osób (11 kobiet) OSOBY ZAREJESTROWANE NA KONIEC 2005 ROKU ABSOLWENCI

7 - sprzedawca 5 osób bezrobotnych - pracownik biurowy 3 osoby bezrobotne - robotnik budowlany 4 osoby bezrobotne - ślusarz 12 0sób bezrobotnych - krawiec 12 osób bezrobotnych - sprzątaczka 14 osób bezrobotnych - asystent ekonomiczny29 osób bezrobotnych OFERTY PRACY W ROKU 2005 A OSOBY BEZROBOTNE NA JEDNĄ OFERTĘ W ZAWODZIE:

8 ANALIZA WYKSZTAŁCENIA ABSOLWENTÓW DIAGNOZA I PROGNOZA

9 WYKRES I

10 Wykształcenie średnie zawodowe i policealne wg zawodów w roku 2005 (diagnostycznym) i roku 2006 (prognostycznym) WYKRES II

11 Wykształcenie zawodowe wg zawodów w roku 2005 (diagnostycznym) i roku 2006 (prognostycznym) WYKRES III

12 RÓWNOWAŻENIE PODAŻY I POPYTU NA RYNKU

13 - sprzedawca, - asystent ekonomiczny, - pracownik biurowy, - robotnik budowlany, - ślusarz, - krawiec, - murarz, ZAWODY NADWYŻKOWE: - sprzątaczka.

14 - pielęgniarka, - specjalista ochrony zdrowia (fizykoterapeuta, ratownik medyczny), - pracownik społeczny, - pracownik biblioteki i informacji naukowej, - pracownik ochrony fizycznej mienia i osób, - kierowca pojazdów samochodowych, - fryzjer, ZAWODY DEFICYTOWE: - spawacz, - operator maszyn i urządzeń.

15 1.Trudna sytuacja na rynku pracy w powiecie chrzanowskim wynika z: - zbyt wolnego tempa przemian gospodarczych, - struktury zawodowej bezrobotnych (niedopasowanie zawodowe do potrzeb pracodawców). WNIOSKI Z ANALIZY 2.Szkoły stopniowo dostosowują oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy ale należy zwiększyć intensywność tych procesów. 3.Stworzyć warunki do budowania niewymuszonej świadomości: * Pracobiorców o: - konieczności podnoszenia swoich umiejętności i przekwalifikowywania się (mobilność zawodowa), - zmiana miejsca zatrudnienia i zamieszkania (mobilność terytorialna). * Pracodawców że: - oprócz wymagań i oczekiwań muszą współuczestniczyć w procesie kształcenia (praktyki zawodowe), - powinni dokonywać ciągłego transferu wiedzy i technologii do potrzeb szkolnych. * Organów prowadzących szkoły o konieczności zwiększania nakładów finansowych na tworzenie nowoczesnej bazy technodydaktycznej i technologicznej.

16 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "RYNEK PRACY I JEGO OCZEKIWANIA A SZKOLNICTWO ZAWODOWE mgr Mariusz Wacławek Dyrektor PCE w Chrzanowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google