Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy ekologiczne w Powiecie Dzierżoniowskim Katarzyna Złotnicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy ekologiczne w Powiecie Dzierżoniowskim Katarzyna Złotnicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Programy ekologiczne w Powiecie Dzierżoniowskim Katarzyna Złotnicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

2 Program Mała Emisja ma na celu poprawę stanu środowiska na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Możemy to osiągnąć między innymi poprzez: zmniejszenie emisji do powietrza z gospodarstw domowych, zmniejszenie ilości ścieków zrzucanych do wód i do gruntu, zwiększenie ilości alternatywnych źródeł energii, zagospodarowanie nieuprawianych gleb na plantacje biopaliw, wykorzystanie odpadu jakim jest słoma, zmniejszenie zagrożenia pożarowego. Z programu Mała Emisja w 2004 roku mogą korzystać tylko mieszkańcy- osoby fizyczne z terenów wiejskich i obrębów geodezyjnych o charakterze wiejskim miast do 10 000 mieszkańców. Program Mała Emisja w 2004 r. daje możliwość uzyskania dotacji do: -zmiany źródła ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z węglowo-koksowego i węglowego na źródła pochodzące z energii odnawialnej (słoma, drewno, wierzba, malwa, słońce, wiatr), - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich

3 Program Słoneczny Kolektorek Program Słoneczny Kolektorek powstał aby zachęcić mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego do wykorzystania energii słonecznej w celu uzupełnienia lokalnego bilansu energetycznego, ograniczenia emisji do powietrza, oszczędności paliw energetycznych, zmniejszenia kosztów pozyskania ciepła. Stosowanie instalacji słonecznych do podgrzewania wody użytkowej jest bardzo korzystne w warunkach polskich. Ponadto systemy kolektorów słonecznych charakteryzują się bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Z programu Słoneczny Kolektorek w 2004 r. mogą korzystać osoby fizyczne – właściciele nieruchomości położonych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Program Słoneczny Kolektorek w 2004 roku daje możliwość uzyskania dotacji do montażu urządzeń wykorzystujących energię słoneczną.

4 PROGRAM BIOENERGIA realizowany przez Powiat Dzierżoniowski Celem programu jest wykorzystanie zasobów naturalnych w powiecie dzierżoniowskim na cele energetyki odnawialnej, poprzez ograniczenie emisji do powietrza, zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła oraz zagospodarowanie gruntów marginalnych i biomasy. Program przewidziany jest do realizacji w latach 2003-2005 i dotyczy całego Powiatu Dzierżoniowskiego. W roku 2004 m.in. propagowana będzie wiedza o biomasie i źródłach odnawialnych energii oraz zawarte zostaną umowy w celu pozyskania miejsc na plantacje upraw energetycznych. Do 2005 roku zakładane będą uprawy energetyczne, pasy przeciwśnieżne, a także poszukiwani będą inwestorzy instalujący kotły na słomę do celów grzewczych. Osoby fizyczne zakładające uprawy energetyczne w ramach programu mogą otrzymać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu sadzonek na powierzchnię nie większą niż 2 ha. W ramach Programu BIOENERGIA w Zespole Szkół im. M. Rataja w Roztoczniku założono plantację wierzby energetycznej na powierzchni 3 ha, a także w 2003r. zorganizowano dwa wyjazdy szkoleniowe, mające na celu zapoznanie się z technologią uprawy tej energetycznej rośliny. MASZ ZIEMIĘ I BRAK CI POMYSŁU NA JEJ ZAGOSPODAROWANIE?? ZACZNIJ DZIAŁAĆ!!!


Pobierz ppt "Programy ekologiczne w Powiecie Dzierżoniowskim Katarzyna Złotnicka Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google