Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pozyskać naukowców do współpracy przy Projekcie Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym" Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pozyskać naukowców do współpracy przy Projekcie Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym" Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego."— Zapis prezentacji:

1 Jak pozyskać naukowców do współpracy przy Projekcie Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym" Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 MISJA I WIZJA PROJEKTU Jednym z głównych celów w ramach projektu Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym jest współpraca z pracownikami naukowymi i dydaktyczno – naukowymi, którzy otrzymają kompetencje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, a w trakcie staży w firmach będących członkiem Klastra, przystąpią do badań nad praktycznym wykorzystaniem efektów swoich wcześniejszych prac badawczych. W projekcie pracownicy naukowi oraz naukowo- dydaktyczni będą zmieniać się w tak zwanych konsultantów innowacyjności. Umożliwi im to w przyszłości korzystanie ze zleceń badawczych opłacanych już przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

3 KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY: EDUKACJA – BIZNES Angażowanie wykwalifikowanych naukowców w rozwój nowych produktów jest jednym z głównych wyzwań dla przedsiębiorców, z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry w zakresie badań dla potrzeb biznesu. Dla uczelni wyższej, współpraca z firmami rozszerza zakres prowadzonych badań naukowych, rozwija umiejętności badawcze pracowników naukowych, poszerza skalę i zwiększa standardy badań naukowych prowadzonych w uniwersytetach. Poprawa jakości wyników publikacji naukowych zwiększa wiarygodność, podnosi prestiż uniwersytetu, poprawia jego pozycję w rankingu uczelni wyższych oraz zwiększa możliwości uzyskania dofinansowania ze strony rządu. Naukowcy współpracujący z praktyką gospodarczą mają większe możliwości publikowania wyników swoich badań oraz tym samym poszerzają swe kompetencje w zakresie naukowo-badawczym. Poza tym, tego rodzaju współpraca dla uczelni wyższych jest szczególnie aktualna, ze względu na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych, gdyż dotacje ze strony rządu są raczej niskie dla prowadzenia działalności naukowej na takim poziomie jak by się chciało.

4 KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY W OCZACH NAUKOWCÓW Według badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia, polscy naukowcy wskazują na następujące korzyści ze współpracy z firmami: 1) korzyści finansowe i intelektualne dla ośrodka naukowego (77,5 proc.) 2) upowszechnianie osiągnięć (43,7 proc.) 3) wymiana doświadczeń (42,3 proc.) 4) prestiż dla naukowców i ośrodka badawczego (32,4 proc.) 5) wzrost konkurencyjności polskich firm (28,2 proc.) 6) możliwość dzielenia się wiedzą (22,5 proc.) 7) inne (4,2 proc.) * W przyszłości korzyści płynące dla naukowców oraz reprezentowanych przez nich ośrodków naukowo-badawczych są jednoznaczne. Pozostaje tylko zatem zacieśniać współpracę pomiędzy naukowcami a biznesem. * Transfer korzyści dla firm, www.biznes2biznes.com, Platforma współpracy

5 POZYSKANIE NAUKOWCÓW POPRZEZ IDENTYFIKACJĘ Z MISJĄ PROJEKTU Idea zagospodarowania ciepła odpadowego jest wartością na miarę XXI wieku. W dobie zaawansowanych technologii należy zadbać, by energia się nie marnowała, bo jest produkowana dużym kosztem. Właśnie to założenie, było inspiracją dla pomysłu połączenia sił przedsiębiorstwa i naukowców, by zagospodarowanie ciepła odpadowego stało się faktem. Pomysł do którego chcemy pozyskać szerokie grono uczonych przyniesie wiele cennych oryginalnych wniosków racjonalizatorskich, które to z kolei, zostaną wykorzystane przez nasze przedsiębiorstwo. Wzajemna współpraca będzie korzystna dla obu stron. Z naszej strony kapitałem jest wieloletnie doświadczenie przedsiębiorcy na rynku, z drugiej intelekt i wiedza pozyskanych świadomych swojej roli naukowców. Właśnie dzięki połączeniu wysiłków obu stron, pomysł zagospodarowania ciepła odpadowego ma wielkie szanse realizacji, a to przyniesie wymierne oszczędności.

6 Jak dotrzeć do Naukowców?

7 REKLAMA W PRASIE Jedną z metod pozyskania pracowników naukowych do projektu jest publikacja prasowej kampanii reklamowej. Z uwagi na specyfikę projektu oraz przyjętego nośnika reklamowego (prasa) niezbędne będzie zaangażowanie agencji reklamowej dysponującej: 1) Danymi umożliwiającymi ocenę przydatności tytułów prasowych ze względu na profil czytelniczy i nakład. 2) Dostępnością profesjonalnego copywritera do stworzenia treści ogłoszeń. 3) Dostępność narzędzi do monitorowania skuteczności kampanii.

8 ZAŁOŻENIA KAMPANII REKLAMOWEJ Budżet kampanii określony na 8 publikacji w czterech poczytnych, lokalnych wydawnictwach, przy założeniu: 1) 2 ogłoszenia o różnym profilu (czytaj niżej), na jedno wydawnictwo i na jedno wydanie; 2) stworzenie pakietu 8 tekstów reklamowych o różnym profilu (ponieważ w przypadku braku pozytywnych efektów po danym wydaniu konieczna będzie wymiana treści ogłoszeń); 3) 8 profilowanych tekstów reklamowych ukierunkowanych na dwie grupy docelowe: A) cztery teksty reklamowe o treści dedykowanej kadrze zarządzającej ośrodkami naukowymi (w tym dwa o treści profilowanej do uczelni technicznych oraz dwa o treści profilowanej do uczelni ekonomicznych), B) cztery teksty reklamowe o treści dedykowanej bezpośrednio zainteresowanym czyli pracownikom naukowym kierunków technicznych np. Architektura, Budownictwo lądowe, Oceanotechnika i Okrętownictwo i pracownikom naukowym kierunków uniwersyteckich np. Statystyka i Ekonometria, Informatyka, Geologia. Koszt ogłoszenia dla jednego wydawnictwa i jednego wydania, to 180- 240 zł netto. Oczywiście warto wykorzystać program rabatowy danej agencji reklamowej.

9 REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ – MEDIA WSPIERAJĄCE KAMPANIĘ PRASOWĄ CALL CENTRE W każdym z ogłoszeń niezbędne jest podanie dedykowanego numeru telefonu, który w ramach określonych godzin obsługiwany będzie przez wykwalifikowaną i kompetentną osobę przekazującą niezbędne informacje o programie, ale także badającą skuteczność danych treści reklamowych (na podstawie jakiego ogłoszenia dzwoni dana osoba). Dodatkowo osoba ta powinna być przeszkolona w umiejętności budowania bazy potencjalnych zainteresowanych projektem. STRONA WWW Dodatkowym atutem agencji reklamowej byłaby możliwość uruchomienia dedykowanej strony WWW (tzw. landing page), która w skondensowanym komunikacie prezentowałaby najważniejszej informacje dotyczące projektu oraz zawierałaby możliwość wypełnienia przez użytkownika krótkiego formularza kontaktowego. Witryna taka – poprzez badania statystyki odwiedzalności – byłaby doskonałym narzędziem monitorowania skuteczności ogłoszeń wręcz w czasie rzeczywistym (nie każdy zainteresowany dzwoni pod wskazany w ogłoszeniu numer telefonu, część korzysta z Internetu i zapoznaje się z ofertą). Statystyki odwiedzalności witryny mogłyby wskazywać na skuteczność tekstów reklamowych dla danych wydań. Dodatkowo nie jest wykluczone, że formularz kontaktowy dostępny z poziomu witryny byłby skuteczniejszym narzędziem pozyskiwania potencjalnych zainteresowanych niż uruchamianie infolinii.

10 TARGI – SEMINARIA - KONFERENCJE – WARSZTATY Kolejną z form przedstawienia współpracy z pracownikami naukowymi i naukowo- dydaktycznymi są targi, seminaria czy tez konferencje lub warsztaty tematyczne, które należą do najbardziej popularnych, atrakcyjnych i od dawna stosowanych skutecznych narzędzi promocji. Targi to miejsce prezentowania nowoczesnych technologii, możliwości pozyskiwania i wykorzystywania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych Tu spotykają się przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów Program może składać się z kilku bloków tematycznych. GRUPA DOCELOWA: – przede wszystkim dla naukowców, inżynierów ale również do studentów i całej społeczności.

11 TARGI – SEMINARIA - KONFERENCJE – WARSZTATY CEL - zebranie w jednym miejscu naukowców z różnych dziedzin, zaprezentowanie istniejących technologii zagospodarowania ciepła odpadowego oraz nowych procesów - wykład zaproszonych inżynierów. TEMATYKA - poruszone zostaną m.in. kwestie energii cieplnej, mechanizmy wymiany, przewodzenia ciepła, rekuperacja fizyczna i chemiczna. Przewidziane są również: Warsztaty: Odzysk ciepła - jak działa rekuperator Warsztaty: Budowa kanału wentylacyjnego KOSZT Zorganizowanie z wynajęciem hali, sal, zaproszenia indywidualne, hostessy, rezerwacja hoteli, ogłoszenia w prasie, radio,telewizji, catering dla gości – ilość dni – 2, cena od 60.000 do 900000 Cena zależy od budżetu oraz od jakości świadczonych usług.

12 Jak jeszcze można szukać?

13 BANERY, PLAKATY Plakat jest kolejną formą przekazu informacji dzięki której możemy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Poprzez jego ogólno dostępność trafiamy z przekazem zarówno do osób do których jest dedykowany ale również do osób, które poprzez swoje kontakty znają potencjalnych odbiorców. Plakaty należy rozmieścić na uczelniach, gdzie pracownicy mogliby być partnerami w biznesie z przedsiębiorcami. HASŁO NA PLAKAT: ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO W BAŁTYCKIM KLASTRZE EKOENERGRTYCZNYM Pracownicy uczelni współtwórzcie rzeczywistość – przemysł czeka na Waszą wartość intelektualną. Jeżeli chcesz wziąć udział w europejskim projekcie dotyczącym odzysku energii traconej w procesach produkcyjnych zgłoś się do nas. Twoja wiedza może być bezcenna dla procesów produkcyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego

14 CENNIK NA BANERY I PLAKATY Cennik ulotek: Format A6 (105x148) zadruk dwustronny, papier kredowy błysk, 130g 250 sztuk – 125 zł netto 500 sztuk – 141 zł netto Format A5 (148x210) zadruk dwustronny, papier kreda błysk, 130g 100 sztuk – 140 zł netto 250 sztuk – 156 zł netto Cennik plakatów: Plakaty A3 (420x297) jednostronne, full kolor, papier kreda, 135 g. 100 sztuk – 280 zł 200 sztuk – 359 zł Plakaty A1 (840x594) jednostronne, full kolor, papier kreda, 135g. 100 sztuk – 759zł 200 sztuk – 799 zł Cennik billboard: Papier blueback, cena za 1 m2, 360 dpi 1-10m2 – 15 zł 11-30m2 – 13 zł 31-100m2 – 11 zł Powyżej 100m2 – 9 zł

15 Gdzie i jak nadal szukać?

16 ULOTKI Akcja ulotkowa skierowana do kadry naukowej wymaga specjalnego podejścia - nie może być mowy o zwykłym rozdawaniu ulotek, tak jak to ma miejsce np. ze szkołami językowymi. KALENDARZ NA BIURKO Jedną z form, która na dłużej pozostanie w pamięci i trafi do konkretnego adresata, będzie rozesłanie kalendarzy na biurko dla kadry naukowej trójmiejskich uczelni technicznych i instytutów naukowych. Format zbliżony do A4 złożony na trzy części tak aby utworzyć trójkąt z jednej strony kalendarz z widocznym małym logo i danymi adresowymi Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego na odwrocie miniatura transparentu reklamowego lub zwyczajne powiększenie danych Klastra z hasłem: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny - KATALIZATOR WSPÓŁPRACY KOSZT Dane na podstawie drukarni AKOBI ul. Schuberta 104 80-172 Gdańsk tel 583054141 Nakład 1000 sztuk koszt 1600 zł netto Nakład 500 sztuk koszt 1100 zł netto Należy dostarczy logo z hasłem w rozdzielczości 300 dpi KALENDARZ ŚCIENNY Inny kalendarz to typ naścienny pojedynczy dłużej i chętniej zawiśnie na ścianie będzie czas na zaznajomienie się z reklamowaną firmą. KOSZT Projekt graficzny główki kalendarza jak wyżej podkład – karton 300g + ulepszenia typu folia matowa, lakier itp. to koszt rzędu 8- 12 zł za sztukę w przypadku nakładu 700 sztuk

17 Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Centrum Informatyczne TASK Centrum Morskich Technologii Militarnych Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Centrum Usług Informatycznych Dział Projektów Dział Promocji Dział Rozliczeń Projektów Dział Specyfikacji Systemów Dział Spraw Naukowych Węzeł Innowacyjnych Technologii Wydawnictwo PG Zespół Rzeczników Patentowych Wydział Architektury Wydział Chemiczny Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Mechaniczny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Zarządzania i ekonomii Centrum Informatyczne TASK Centrum Morskich Technologii Militarnych Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Centrum Usług Informatycznych Dział Projektów Dział Promocji Dział Rozliczeń Projektów Dział Specyfikacji Systemów Dział Spraw Naukowych Węzeł Innowacyjnych Technologii Wydawnictwo PG Zespół Rzeczników Patentowych Wydział Architektury Wydział Chemiczny Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Mechaniczny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Zarządzania i ekonomii Akademia Marynarki WojennejAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 81-103 Gdynia, inż. Jana Śmidowicza 69 Wydział Mechaniczno-Elektryczny Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów: Zakład Eksploatacji Siłowni Okrętowych Zakład Podstaw Budowy Maszyn Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Akademia Morska w Gdyni, 81-225 Gdynia, Morska 81-87 Wydział Elektryczny Wydzial Mechaniczny Wydział Nawigacyjny Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni Wydział Elektryczny Wydzial Mechaniczny Wydział Nawigacyjny Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Przykładowe lokalizacje gdzie można rozesłać ulotki w postaci kalendarzy:


Pobierz ppt "Jak pozyskać naukowców do współpracy przy Projekcie Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym" Zagospodarowanie Ciepła Odpadowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google