Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce Afryka subsaharyjska Populacja 3141 dzieci w wieku od 60 dni do 12 lat Ciężka gorączka Zaburzenia świadomości Niewydolność oddechowa Niewydolność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce Afryka subsaharyjska Populacja 3141 dzieci w wieku od 60 dni do 12 lat Ciężka gorączka Zaburzenia świadomości Niewydolność oddechowa Niewydolność"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Miejsce Afryka subsaharyjska Populacja 3141 dzieci w wieku od 60 dni do 12 lat Ciężka gorączka Zaburzenia świadomości Niewydolność oddechowa Niewydolność krążenia Kryteria wykluczenia Ciężkie niedożywienie Wstrząs o etiologii nieinfekcyjnej Gastroenteritis Randomizacja Kontrola : 2,5 – 4 ml/kg/h płynoterapia podtrzymująca (8 h – 10ml/kg) Bolus krystaloidów: 20 ml/kg 0,9% NaCl (8 h – 40 ml/kg) Bolus koloidów: 20 ml/kg 5% albumin (8 h – 40 ml/kg)

5 zapewnienie stabilizacji hemodynamicznej zapewnienie stabilizacji hemodynamicznej optymalizacja dowozu tlenu do tkanek optymalizacja dowozu tlenu do tkanek zachowanie właściwych stosunków pomiędzy objętością wewnątrz- i pozanaczyniową zachowanie właściwych stosunków pomiędzy objętością wewnątrz- i pozanaczyniową korekta zaburzeń równowagi kwasowo- zasadowej korekta zaburzeń równowagi kwasowo- zasadowej prewencja uszkodzenia reperfuzyjnego prewencja uszkodzenia reperfuzyjnego Cele leczenia płynami Healey MA et al. J. Trauma 1998

6 suchomokro Okołooperacyjne ryzyko powikłań Optymalna płynoterapia Obciążenie płynowe AB C Bellamy, editorial: Wet, dry or something else? BJA 2006 Nie ma i nie będzie UNIWERSALNYCH wytycznych dotyczących OPTYMALNEJ płynoterapii Nie ma i nie będzie UNIWERSALNYCH wytycznych dotyczących OPTYMALNEJ płynoterapii Wytyczne powinny dotyczyć konkretnych sytuacji klinicznych

7 Mike Grocott, FORTE 2010 Dawka Korzyść

8 Durek G. Okołooperacyjna terapia płynowa. Medipress 2005;42. 0,9% roztwór soli kuchennej nie jest ani normalny ani fizjologiczny stężenie chlorków i sodu jest wyższe niż w osoczu wzrost oporu naczyniowego w nerkach obniżenie aktywności układu RAA brak większości elektrolitowych składników osocza brak dwuwęglanów lub ich prekursorów kwasica metaboliczna z rozcieńczenia kwaśne pH Roztwór fizjologiczny soli Stoneham MD and Hill EL. Br J Clin Pract 1997 Reid F et al. Clin Sci 2003; 104: 17-24 Wakim KG. JAMA 1970 Skellett S et al. Arch. Dis. Child. 2000;83;514-516

9 020406080100 Koloidy 0.9% NaCl 5% Glukoza OsoczePłyn śródmiąższowyPłyn wewnątrzkomórkowy Lobo. Proc Nutr Soc 2004;63:453–6 % wagi ciała

10 Zalety i wady krystaloidów Durek G. Okołooperacyjna terapia płynowa. Medipress 2005;42. ZALETYWADY Zrównoważony skład elektrolitów Krótkotrwałe utrzymywanie się w naczyniach Właściwości buforujące Konieczność stosowania dużych objętości Łatwość podaniaRyzyko wywołania hipotermii Brak ryzyka reakcji niepożądanychObniżenie COP osocza Brak wpływu na hemostazęRyzyko wystąpienia obrzęków Zwiększenia diurezyRyzyko przewodnienia Niska cena Spadek dowozu O 2 do tkanek

11 Krystaloid czy koloid? Boldt. British Journal of Anaesthesia. 2007 Lang K et al. Anesth Analg 2001 Korzyści ze stosowania koloidów szybkie uzupełnienie przestrzeni wewnątrznaczyniowej szybki, silniejszy i dłużej trwający efekt objętościowy obserwowany po przetoczeniu pozytywny wpływ na hemodynamikę, perfuzję narządową i dowóz tlenu Utrata krwi do 15% masy ciała - roztwór krystaloidowy Utrata krwi przekraczająca 15% masy ciała – roztwór koloidowy

12 Lobo. Proc Nutr Soc 2004;63:453–6 PRZEDZIAŁ 5% glukoza 0.9% NaCl koloidy Wewnątrznaczyniowy Śródmiąższowy – Wewnątrzkomórkowy ––

13 Haneda et al. Tohoku J Exp Med 1985;147:65–71 * * * * p < 0.05

14 Lang et al. Anesth Analg 2001;93:405–9 Volume input / output (cumulative)End of surgeryFirst postoperative day HES groupRL groupHES groupRL group Ringers lactate (ml)2070 ± 8705940 ± 1910*3050 ± 44011740 ± 2630* Colloids (ml)1850 ± 3802920 ± 360–- Urine (ml)640 ± 2301980 ± 250*2620 ± 3705960 ± 420 *p < 0.05 vs HES group

15 Żelatyny (1915) (1915) Dekstrany (1947) (1947) HES (1974) 6% HES 450/ 0.7 HES (1978) 6% HES 200/ 0.6 HES (1980) 6% / %10 HES 200/ 0.5 HES (1999) 6% HES 130/ 0.4

16 Naturalne Albuminy pochodzenia ludzkiego dostępność postulowane korzyści nie potwierdzone w badaniach klinicznych Syntetyczne Żelatyny mała cząsteczka 35 kDa (próg nerkowy – 69 kDa) – szybkie wydalanie z moczem krótkotrwały efekt objętościowy minimalny wpływ na hemostazę Dekstrany ryzyko anfilaksji i zaburzeń krzepnięcia (podobne do ch. von Willebrandta) mogą zaburzyć odczyt próby krzyżowej Hydroksyetylowana skrobia (HES) hydroliza skrobi - amylopektyna (kukurydza lub ziemniak) – cząsteczka podobna do glikogenu substytucja resztami hydroksyetylowymi (zabezpieczenie przed osoczową amylazą) Finfer S et al. N Engl J Med. 2004;350:2247-56.

17 Lamke & Liljedahl. Resuscitation 1976;5:93–102 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 6% HES5% Albumina Żelatyna 0,9% NaCl Objętość płynu w IVC (ml)

18 Finfer S et al. N Engl J Med. 2004;350:2247-56. 6% HES 130 / 0.4 /9:1 Stężenie roztworu (g/l) Masa cząsteczkowa Stopień Podstawienia Wzór podstawienia C2/C6

19 Lehmann et al. Br J Anaesth 2007;98:635–44 Dawka dzienna – 50 g

20 Waitzinger et al, Clin Drug Invest, 2003

21 Szybko degradowane roztwory HES mają minimalny lub żaden wpływ na krzepnięcie krwi Kozek-Langenecker. Anesthesiology 2005;103:654–60 HES 450/0.7 HES 200/0.62 HES 200/0.5 HES 70/0.5 HES 130/0.4–0.42 krwawienie

22 Jungheinrich C. Anesth Analg, 2002

23 Godet et al. Eur J Anaesthesiol 2008;25:986–94 Minimalny klirens kreatyniny w okresie pooperacyjnym (mL/min) Szczytowy wzrost stężenia kreatyniny w osoczu (µmol/L) do 6 doby po operacji

24 Krew zawiera silne jony, które całkowicie dysoscjują Na +, K +, Ca ++, Mg ++ i Cl - Krew zawiera również substancje nie całkowicie zdysocjowane siarczan, octan, mleczan, β-hydroksymaślan SID = [silne kationy] - [silne aniony] Wartość fizjologiczna w osoczu 42 mEq/L Roztwór 0,9% NaCl jest całkowicie zdysocjowany [Na+] – [Cl - ] = 0 Przetoczenie dużej ilości 0,9% NaCl obniża SID osocza Możliwość rozwoju kwasicy metabolicznej Morgan. Crit Care 2005;9:204–11

25 Boldt et al. Intensive Care Med 2009;35:462–470 +P <0.05 różnica od wartości wyjściowej *P <0.05 różnica pomiędzy grupami

26 T0 T1 T2 T3 T4 T5 1 0 -2 -3 -4 -5 Nadmiar zasad (mmol/l) ** **p < 0.01 Zmienna metryczna: [95% przedział ufności] HES 130/0.4 zawieszony w roztworze zbilansowanym HES 130/0.4 zawieszony w roztworze 0,9% NaCl T0 = po indukcji znieczuleniaT1 = po indukcji znieczulenia T2 = po zakończeniu krążenia pozaustrojowegoT3 = po zakończeniu zabiegu chirurgicznego T4 = 1h po przybyciu do OITT5 = pierwszy dzień po operacji Base E. Standl T. J Cardiothorac Vasc Anesth; [Epub ahead of print] 2011

27 p = 0.0001 Wilkes et al. AnesthAnalg2001;93:811–6 0 10 20 30 40 50 60 70 Kwasica hiperchloremiczna (%) HES w 0,9% NaCl HES w roztworze zbilansowanym

28 Liczba zgłoszonych zdarzeń niepożądanych 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Możliwy lub prawdopodobny związek z terapią Całkowita liczba zdarzeń HES w 0,9% NaCl HES w roztworze zbilansowanym PONV Ból brzucha Ból głowy Pragnienie Hiperwentylacja Wilkes et al. AnesthAnalg2001;93:811–6

29 nie kumulować się w osoczu i tkankach nie wpływać na hemostazę i czynność nerek łatwo poddawać się eliminacji z organizmu Idealny roztwór koloidów powinien HES 130/0,4 A także: być zawieszony w zrównoważonym do składu osocza roztworze krystaloidowym 0,9% roztwór soli kuchennej nie jest ani normalny ani fizjologiczny stężenie chlorków i sodu jest wyższe niż w osoczu brak dwuwęglanów lub ich prekursorów kwaśne pH Piazza et al. IJGM 2011: 287–95

30 Dostępne na rynku roztwory HES Składniki mmol/l Osocze HAES Steril VoluvenTetraspan Volulyte Plasma Volume Na 142154 140137130 K 400445,36 Cl 101154 118110112 Ca 2,500 00,912 Mg 1,5001 0,984 Octany/ Jabłczan/ Mleczan NA0024/5/034/0/027/0/0 Koloid HES Stężenie koloidu 6% 6%, 10%6% Mcz 200130 MS 0,4-0,550,38-0,45 0,42 0,38-0,45 0,42 C2/C6 5:19:1 6:1 osmol 288309308296/297286,5277

31 … ograniczona opublikowana wiedza dot. efektu zbilansowanych roztworów na wynik leczenia nie pozwala obecnie zalecić zamiany terapii płynowej na preparaty zbilansowanych koloidów. Wlew zrównoważonego roztworu koloidowego na bazie HES: jest pozbawiony możliwości wywoływania jatrogennych zaburzeń elektrolitowych. nie wpływa na równowagę kwasowo-zasadową chorego powoduje szybki, silniejszy i dłużej trwający efekt objętościowy w porównaniu do roztworów krystaloidów nie powoduje zaburzeń krzepnięcia Guidet, Critical Care, 2010, 14:325 PRIMUM NON NOCERE


Pobierz ppt "Miejsce Afryka subsaharyjska Populacja 3141 dzieci w wieku od 60 dni do 12 lat Ciężka gorączka Zaburzenia świadomości Niewydolność oddechowa Niewydolność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google