Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RESUSCYTACJA PŁYNOWA= płynoterapia. Tkankinieuwodnione 40-46% m.c. Przestrzeńśródnaczyniowa5% Rozmieszczenie wody w poszczególnych przestrzeniach wodnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RESUSCYTACJA PŁYNOWA= płynoterapia. Tkankinieuwodnione 40-46% m.c. Przestrzeńśródnaczyniowa5% Rozmieszczenie wody w poszczególnych przestrzeniach wodnych."— Zapis prezentacji:

1 RESUSCYTACJA PŁYNOWA= płynoterapia

2 Tkankinieuwodnione 40-46% m.c. Przestrzeńśródnaczyniowa5% Rozmieszczenie wody w poszczególnych przestrzeniach wodnych Woda całkowita 60% m.c. Przestrzeńpozakomórkowa20% Przestrzeńśródkomórkowa40% Przestrzeńpozakomórkowa i pozanaczyniowa15% Trzecia przestrzeń <2-3%

3 hipowolemia Zmniejszenie objętości łożyska naczyniowego => wstrząs Zmniejszenie objętości łożyska naczyniowego => wstrząs

4 ??? mała powtórka ??? ??? mała powtórka ??? Definicja wstrząsu Definicja wstrząsu Rodzaje wstrząsu Rodzaje wstrząsu Przyczyny wstrząsu Przyczyny wstrząsu Objawy wstrząsu Objawy wstrząsu Przemieszczenie wody podczas krwotoku Przemieszczenie wody podczas krwotoku

5 Szacunkowa utrata płynów-dorośli Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Utrata krwi < 750 ml 750-1500 ml 1,5-2,0 L >2,0 L Utrata krwi <15%15-30%30-40%>40% Tętno<100>100>120>140 RRPrawidłowePrawidłowe Powrót włośniczkowy NormaOpóźnionyOpóźnionyOpóźniony SkóraNormalnaBladaBladaBlada/zimna Liczba oddechów 14-2020-3030-40>35 Poziom świadomości NiepokójPobudzony Pobudzony/ splątany splątany/ podsypiający Mocz (ml/h) > 30 20-305-15Brak Płyny (3:1) KrystaloidyKrystaloidy Krystaloidy / krew

6 Szacunkowa utrata płynów - dzieci Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Utrata krwi (%) <15%15%-20%25%-40%>40% Stan przytomności PrawidłowyNiepokójSenność Brak reakcji TętnoPrawidłowe Przyspieszon e Słabo wyczuwalne Skurczowe RR PrawidłowePrawidłowe Prawidłowe/ zmniejszone Zmniejszone Powrót włośniczkowy (sekundy) 2>2>5>5 Wydzielanie moczu Prawidłowe Prawidłowe/ zmniejszone Zmniejszonebrak

7 Na podstawie objawów klinicznych => ocena ilości utraconej krwi=> ocena ilości przetaczanych płynów

8 Rodzaje płynów infuzyjnych Rodzaje płynów infuzyjnych

9 Płyny infuzyjne- KRYSTALOIDY wodne roztwory jonów nieorganicznych i małych cząstek organicznych wodne roztwory jonów nieorganicznych i małych cząstek organicznych Roztwory hipotoniczne Roztwory hipotoniczne 5% Glukoza, 5% Glukoza z 0,9%NaCl 1:1, 2:1 R-ry izotoniczne R-ry izotoniczne 0,9% NaCl Płyny wieloelektrolitowe (PWE, Sterofundin) Płyn Ringera (mleczan, octan) R-ry hypertoniczne R-ry hypertoniczne stężone r-ry NaCl, glukozy

10 Płyny infuzyjne- KOLOIDY dekstran (40tys., 70tys.) Gelofusine roztwory żelatyny, Gelofusine skrobia hydroksyetylowana HAES Haemaccel Haemaccel

11 HBOC Hemoglobin based oxygen carriers Hemoglobin based oxygen carriers Nośniki tlenu oparte na hemoglobinie Nośniki tlenu oparte na hemoglobinie Na razie- prace badawcze! Na razie- prace badawcze!

12 charakterystyka płynów: Krystaloidy 1. Krystaloidy - 0,9% NaCl, PWE, płyn Ringera - szybkie, tanie, ale w łożysku naczyniowym utrzymują się bardzo krótko wpływają głównie na objętość przestrzeni pozanaczyniowej - wpływają głównie na objętość przestrzeni pozanaczyniowej - ze 100% objętości w łożysku pozostaje 20% - UWAGA na przewodnienia !!! Główna wada- potrzebne duże objętości - Główna wada- potrzebne duże objętości Koloidy 2. Koloidy - dekstran (40tys., 70tys.) roztwory żelatyny, skrobia hydroksyetylowana HAES - utrzymują się w łożysku kilka do kilkunastu godzin - podnoszą ciśnienie onkotyczne, ściągają wodę z układu pozanaczyniowego 70-80% pozostaje w przestrzeni naczyniowej - 70-80% pozostaje w przestrzeni naczyniowej - UWAGA: wywołują reakcje alergiczne !!! Krew 3. Krew – krew pełna, KKCZ, KKP, osocze, albuminy

13 Krystaloidy czy koloidy? Koloidy mogą powodować obrzęk płuc (SIRS cieknące kapilary - w ciężkich urazach) Koloidy mogą powodować obrzęk płuc (SIRS cieknące kapilary - w ciężkich urazach) Wyższe ryzyko zgonu – koloidy Wyższe ryzyko zgonu – koloidy Żelatyny mogą zaburzać krzepnięcie (in vitro) lub powodować nadmierne wykrzepianie (in vivo) Żelatyny mogą zaburzać krzepnięcie (in vitro) lub powodować nadmierne wykrzepianie (in vivo) W UK- popularność żelatyn spadła W UK- popularność żelatyn spadła

14 Wpływ przetaczania koloidów i krystaloidów na objętość krwi we wstrząsie

15 Zasady resuscytacji płynowej

16 Dostęp dożylny – 2-4 grubych kaniul (14-16G) Dostęp dożylny – 2-4 grubych kaniul (14-16G) Krystaloidy/ koloidy (ogrzane do 39 o C) Krystaloidy/ koloidy (ogrzane do 39 o C) Krew/ preparaty krwiopochodne Krew/ preparaty krwiopochodne Oszacowanie niedoboru krwi Obliczenie objętości potrzebnej do przetoczenia I II ETAPY

17 Płynoterapia a kaniule r 4 r 4 Q = P 8 l Przepływ jest większy, czyli szybszy - przez kaniulę: szerszą szerszą krótszą krótszą - roztworu o mniejszej lepkości - przetoczonego pod zwiększonym ciśnieniem

18 Terapia płynami wkłucia obwodowe, centralne, doszpikowe wkłucia obwodowe, centralne, doszpikowe szybkość przepływu zależy od promienia wewnętrznego i długości cewnika szybkość przepływu zależy od promienia wewnętrznego i długości cewnika

19 Wstępne leczenie płynowe: 1. szybkie przetoczenie (bolus) krystaloidów: roztworu Ringera buforowanego mleczanami lub 0.9% soli fizjologicznej w objętości 20 ml/kg (dorośli i dzieci) 20 ml/kg (dorośli i dzieci) 1. dzieci mogą wymagać potrójnego bolusu (60 ml/kg) w celu poprawy perfuzji we wstrząsie hypowolemicznym

20 Następnie wg Reguły 3:1 Na każdy ml utraconej krwi =>3 ml krystaloidu

21 I- krystaloidy I- krystaloidy II- krystaloidy+ koloidy II- krystaloidy+ koloidy III- krystaloidy+ koloidy+ krew i jej preparaty III- krystaloidy+ koloidy+ krew i jej preparaty IV- j.w. + szybkie toczenie krwi IV- j.w. + szybkie toczenie krwi

22 Wstrząs hipowolemiczny DEFINITYWNE zaopatrzenie- NA SALI OPERACYJNEJ!!!!

23 Agresywna resuscytacja płynowa w niekontrolowanym krwawieniu- niebezpieczeństwa Podwyższa RR=>zwiększa utratę krwi Podwyższa RR=>zwiększa utratę krwi Wypłukuje i popycha zakrzep (pop the clot) Wypłukuje i popycha zakrzep (pop the clot) Powoduje koagulopatię z rozcieńczenia Powoduje koagulopatię z rozcieńczenia

24 Permisywna hypotensja/ resuscytacja hypotensyjna Pozostawiamy RR na niskim poziomie do chwili zaopatrzenia krwawienia Pozostawiamy RR na niskim poziomie do chwili zaopatrzenia krwawienia Odsetek przeżyć wyższy przy skurczowym RR 90 Odsetek przeżyć wyższy przy skurczowym RR 90 Klasyczna triada w klatce piersiowej: tamponada worka osierdziowego, urazowe oderwanie aorty, stłuczenie płuca niepohamowane toczenie płynów może być ryzykowne i szkodliwe! Klasyczna triada w klatce piersiowej: tamponada worka osierdziowego, urazowe oderwanie aorty, stłuczenie płuca niepohamowane toczenie płynów może być ryzykowne i szkodliwe!

25 Permisywna hypotensja/ resuscytacja hypotensyjna oszczędna płynoterapia - chociaż nie poprawia doraźnie stanu pacjenta- jednocześnie nie pogarsza go oszczędna płynoterapia - chociaż nie poprawia doraźnie stanu pacjenta- jednocześnie nie pogarsza go ma na celu zapewnienie krążenia u pacjenta w hypowolemii na poziomie perfuzji organów krytycznych ma na celu zapewnienie krążenia u pacjenta w hypowolemii na poziomie perfuzji organów krytycznych

26 Permisywna hypotensja/ resuscytacja hypotensyjna Perfuzja przez tkanki jest niższa, ale przez krótki okres czasu może być ADEKWATNA do potrzeb organizmu Perfuzja przez tkanki jest niższa, ale przez krótki okres czasu może być ADEKWATNA do potrzeb organizmu

27 Płynoterapia w opiece przedszpitalnej Próby założenia wejścia I.V. oraz podania płynów na miejscu wypadku mogą opóźnić ostateczne zaopatrzenie urazu na sali operacyjnej Próby założenia wejścia I.V. oraz podania płynów na miejscu wypadku mogą opóźnić ostateczne zaopatrzenie urazu na sali operacyjnej W UK zajmowało to DODATKOWO 12 minut na miejscu wypadku W UK zajmowało to DODATKOWO 12 minut na miejscu wypadku Dostęp I.V. – możliwy w ambulansie, nie zabiera czasu na miejscu wypadku Dostęp I.V. – możliwy w ambulansie, nie zabiera czasu na miejscu wypadku Nieefektywne objętości podane w okresie przedszpitalnym pacjentom we wstrząsie (UK <500 ml) Nieefektywne objętości podane w okresie przedszpitalnym pacjentom we wstrząsie (UK <500 ml)

28 Uraz głowy + ICP MAP co najmniej 90 mm Hg MAP co najmniej 90 mm Hg W ciężkich urazach głowy należy dążyć do zapewnienia odpowiedniej perfuzji mózgowej W ciężkich urazach głowy należy dążyć do zapewnienia odpowiedniej perfuzji mózgowej MAP- ICP= CPP MAP- ICP= CPP ALE: wywołanie wtórnego krwawienia może pogorszyć rokowanie nawet w urazie głowy! ALE: wywołanie wtórnego krwawienia może pogorszyć rokowanie nawet w urazie głowy!

29 Ogrzewanie płynów Podczas resuscytacji płynowej u pacjenta po ciężkim urazie wszystkie płyny powinny być ogrzane! Podczas resuscytacji płynowej u pacjenta po ciężkim urazie wszystkie płyny powinny być ogrzane! Hypotermia zwiększa krwawienie, ryzyko infekcji, ryzyko powikłań sercowych, pogarsza dostarczanie tlenu do tkanek obwodowych Hypotermia zwiększa krwawienie, ryzyko infekcji, ryzyko powikłań sercowych, pogarsza dostarczanie tlenu do tkanek obwodowych

30 Cele resuscytacji płynowej RR : skurczowe 90 mmHg, średnie 50-60 RR : skurczowe 90 mmHg, średnie 50-60 tętno <120/min tętno <120/min saturacja >96% (przepływ przez tkanki obwodowe umożliwiający pracę pulsoksymetru!) saturacja >96% (przepływ przez tkanki obwodowe umożliwiający pracę pulsoksymetru!) Mocz >0.5 ml/ kg/h Mocz >0.5 ml/ kg/h Poziom świadomości- spełnia polecenia Poziom świadomości- spełnia polecenia

31 Ciekawostka... Utrata 80% wątroby, 75% nerek, 1 płuca, Utrata 80% wątroby, 75% nerek, 1 płuca, 75% erytrocytów!!!- nie powoduje natychmiastowych i zagrażających życiu zaburzeń. Ciekawostka... Ciekawostka... ALE Utrata 35% objętości krwi krążącej może prowadzić do zgonu !!!


Pobierz ppt "RESUSCYTACJA PŁYNOWA= płynoterapia. Tkankinieuwodnione 40-46% m.c. Przestrzeńśródnaczyniowa5% Rozmieszczenie wody w poszczególnych przestrzeniach wodnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google