Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piękno naszej Ziemi jest niewątpliwe! Jednak nie zawsze dbamy o to co drogie. Musimy wszyscy nauczyć się szanować naszą Planetę Ziemię. Musimy ją pielęgnować

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piękno naszej Ziemi jest niewątpliwe! Jednak nie zawsze dbamy o to co drogie. Musimy wszyscy nauczyć się szanować naszą Planetę Ziemię. Musimy ją pielęgnować"— Zapis prezentacji:

1

2 Piękno naszej Ziemi jest niewątpliwe! Jednak nie zawsze dbamy o to co drogie. Musimy wszyscy nauczyć się szanować naszą Planetę Ziemię. Musimy ją pielęgnować jak małą roślinkę, aby rosła dorodna i ochraniała nas swoim cieniem.

3 Katastrofy ekologiczne Ś m i e c i Z a n i e c z y s z c z e n i e p o w i e t r z a, w o d y i g l e b y Wycinanie lasów S m o g

4 To trwałe zanieczyszczenia dużego obszaru środowiska przyrodniczego, spowodowane działalnością człowieka lub klęską żywiołową. Wpływają negatywnie na zdrowie lub życie człowieka. Katastrofa ekologiczna na Wiśle. ( ) Olej dostał się do rzeki z rurociągu, którym przesyłane są z Płocka do Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgoszczą substancje ropopochodne. Korea Płd.: kolizja tankowców- wyciekło 15tyś. Ropy. ( ) Z uszkodzonego tankowca natychmiast zaczęła wydostawać się ropa.

5 Przeciętny mieszkaniec Polski rocznie wyrzuca prawie 250 kg śmieci. W Gdańsku codziennie powstaje ponad 300 ton odpadów komunalnych. Gromadzone są one w tradycyjny sposób na składowisku w Szadułkach i tylko niewielka ilość odpadów jest segregowana.

6 W skutek działalności człowieka do atmosfery dostają się setki tysięcy różnych substancji, lecz tylko niektóre z nich, najbardziej pospolite i uważane za charakterystyczne zanieczyszczenia powietrza, są przedmiotem stałych badań, głównie z uwagi na ich uciążliwość i toksyczność. Do takich zalicza się pyły, tlenki węgla, tlenki siarki i tlenki azotu. Znajdują się one zarówno w sąsiedztwie wielkich miast i okręgów przemysłowych, jak i w odległych miejscowościach, dokąd przedostają się poprzez cyrkulację powietrza w atmosferze.

7 Niszczenie środowiska jest największym zagrożeniem dla roślin i zwierząt na całym świecie. W niektórych przypadkach, jak na przykład podczas wyrębu lasów tropikalnych dokonuje się zniszczeń, często mając wrażenie, że to dla dobra ludzi, gdyż uzyskane tereny będą przeznaczone pod uprawę. Wycinanie lasów odbywa się w zastraszającym tempie. Jeżeli będzie się ono utrzymywało na tym samym poziomie to już niedługo puszcze tropikalne ulegną zagładzie. Wówczas pozostaną tylko dwa obszary pierwotnej dżungli. Jeden w Brazylii i Peru (zachodnia część basenu Amazonki) oraz drugi w dorzeczu Konga. Lasy tropikalne to prawie 40% tlenu Ziemi, a co za tym idzie, gdy znikną lasy poziom tlenu zmaleje.

8 Te szkodliwe związki chemiczne i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł.

9

10 Wiele dowiadujemy się o ekologii w szkole i w telewizji, a i tak czynimy to samo. Czy nie warto tego zmienić? Aby pomóc Ziemi sadźmy drzewa. Im więcej drzew zasadzimy tym czystsze i zdrowsze będzie powietrze. Sprzątajmy śmieci.

11 Czy to wystarczy? Zbieramy zużyte baterie, puszki aluminiowe i butelki plastikowe. Nasze Koło Przyrodnicze co roku organizuje wraz z innym klasami akademie na temat segregacji śmieci oraz dbaniu o środowisko. W domach segregujemy śmieci. Próbujemy zachęcić innych do dbania o środowisko. W Dzień Ziemi chodzimy zbierać śmieci na terenie naszej gminy. Na różnych lekcjach oraz kole przyrodniczym omawiamy zagrożenia ekologiczne. Bierzemy udział w różnych akcjach, konkursach i występach ekologicznych.

12

13 Rynek z kościołem Zamczysko Plaża Wyspa Nasza szkoła

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Pobierz ppt "Piękno naszej Ziemi jest niewątpliwe! Jednak nie zawsze dbamy o to co drogie. Musimy wszyscy nauczyć się szanować naszą Planetę Ziemię. Musimy ją pielęgnować"

Podobne prezentacje


Reklamy Google