Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powietrze jest mieszaniną gazów Głównymi jego składniki to azot tlen oraz inne gazy Powyżej wys. 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powietrze jest mieszaniną gazów Głównymi jego składniki to azot tlen oraz inne gazy Powyżej wys. 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego."— Zapis prezentacji:

1

2 Powietrze jest mieszaniną gazów Głównymi jego składniki to azot tlen oraz inne gazy Powyżej wys. 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego skład ulega zmianie. Przebiegają w nim najważniejsze procesy życiowe organizmów Jest surowcem dla przemysłu azotowego, stosowany jako środek przenoszący ciepło lub masę w różnych procesach

3 Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku.

4

5 Wydobywają się z nich: popioły wulkaniczne gazy (CO2, SO2, H2S - siarkowodór ) i inne substancje

6 emisja CO2, CO i pyłu

7 wydzielające m.in.CH4 (metan), CO2, H2S, NH3

8 globalnie do 700 mln. ton pyłów na rok ; tereny zielone, z których pochodzą pyłki roślinne

9

10 spalanie paliw przemysłowe - procesy technologiczne w zakładach chemicznych, rafineriach, hutach, kopalniach i cementowniach

11 głównie transport samochodowy, ale także kołowy, wodny i lotniczy

12 gospodarstwa domowe, gromadzenie i utylizacja odpadów i ścieków (np. wysypiska, oczyszczalnie ścieków).

13

14 CHEMICZNE - w postaci gazów lub pary. Należą do nich: Tlenki węgla Tlenki siarki Tlenki azotu Amoniak Węglowodory Fluor Fenole CZĄSTKI ORGANICZNE - w postaci stałej czyli pyły. Należą do nich: Sadza Pyły pochodzące z cementowni Związki ołowiu, kadmu, chloru Popiół lotny ORGANIZMY WIRUSOWE BAKTERYJNE ORAZ GRZYBY - których skład gatunkowy lub ilość jest odmienna od pierwotnego składu mikroflory

15

16

17 Są to opady atmosferyczne np. śniegu, deszczu o pH do 4,5. Powstają w wyniku pochłaniania przez krople wody gazowych zanieczyszczeń powietrza (tworząc kwasy), Kwaśne deszcze przyczyniają się do zakwaszenia gleby i wód Powodują także korozję metali i niszczenie budowli U człowieka kwaśne deszcze mogą wywoływać oparzenia, (Głównie oczu i powiek, oraz podrażnienia dróg oddechowych)

18

19 Charakterystyczny dla wielkich aglomeracji miejskich strefy klimatu umiarkowanego Występuje w chłodnej porze roku W skład wchodzą tlenki siarki (IV), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły Gazy i pyły pochodzące z kominów Wywiera silne działanie korozyjne Smog powoduje duszność, łzawienie, zaburzenie pracy

20 Powstaje w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego, Powstaje w upalne dni kiedy występuje nadmierny ruch uliczny Składa się z tlenków węgla, azotu i węglowodorów Tworzy się głównie ze spalin samochodowych Pod wpływem promieniowania słonecznego, związki tworząc substancje silnie utleniające. Smog ten atakuje drogi oddechowe zmniejszając odporność na choroby nowotworowe.

21 Jest to zjawisko koncentracji gazów w atmosferze okołoziemskiej; Powoduje wzrost temperatury Ziemi; Przesunięcie stref klimatycznych i roślinnych; Wzrost poziomu mórz i oceanów; W Polsce zagrożone są między innymi: Szczecin, Koszalin, Słupsk, większość Gdyni i Gdańska oraz Elbląg

22

23 Warstwa pełniąca funkcję ochronną dla organizmów żywych przed bardzo szkodliwym promieniowaniem UV; Promieniowanie UV niszczy chlorofil u roślin; Powoduje zmiany klimatyczne; Przyczynia się do zachorowań na nowotwory skóry czy choroby oczu;

24 1.Dwutlenek siarki (SO2) 2.Dwutlenek azotu (NO2) 3.Tlenek węgla (CO) 4.Ołów (Pb)

25 Udział województwa śląskiego w krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych w 2003 roku

26 Udział województwa śląskiego w krajowej emisji zanieczyszczeń gazowych w 2003 roku

27 Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tys. Mg w 2002 i 2003 roku i ich udział w emisji krajowej

28 Udział województwa śląskiego w krajowej emisji zanieczyszczeń gazowych w 2003 roku (bez dwutlenku węgla )

29 Wyniki klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa łączna dla danej strefy

30

31

32

33

34

35

36

37


Pobierz ppt "Powietrze jest mieszaniną gazów Głównymi jego składniki to azot tlen oraz inne gazy Powyżej wys. 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google