Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NEGATYWNY WPŁYW SMOGU NA ZDROWIE PUBLICZNE. SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NEGATYWNY WPŁYW SMOGU NA ZDROWIE PUBLICZNE. SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem."— Zapis prezentacji:

1 NEGATYWNY WPŁYW SMOGU NA ZDROWIE PUBLICZNE

2 SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł

3 SMOG TYPU LOS ANGELES (FOTOCHEMICZNY, UTLENIAJĄCY) Tu głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: tlenek węgla tlenek węgla tlenki azotu, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne węglowodory aromatyczne ozon ozon pyły przemysłowe pyły przemysłowe

4 LONDYŃSKIEGO SMOG TYPU LONDYŃSKIEGO (KWAŚNY, SIARKAWY) Tu głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki dwutlenek siarki dwutlenek węgla dwutlenek węgla pyły przemysłowe pyły przemysłowe

5 W Krakowie występuje smog kwaśny smog kwaśny (typu londyńskiego)

6 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Określenie stopnia ujemnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka zależy od wielu czynników, takich jak wiek indywidualna odporność organizmu warunki klimatyczne stężenie czas oddziaływania zanieczyszczeń

7 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Choroby związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. choroby układu oddechowego : zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc zaburzenia centralnego układu nerwowego : bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie choroby oczu, zapalenie spojówek oka reakcje alergiczne ustroju zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca

8 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Mechanizm oddziaływania poszczególnych składników zanieczyszczonego powietrza

9 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Dwutlenek siarki (SO 2 ) atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe. Wdychanie dwutlenku siarki powoduje skurcze oskrzeli. Wdychanie dwutlenku siarki powoduje skurcze oskrzeli. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO 2, nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO 2, nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych. Duże stężenie SO 2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka. Duże stężenie SO 2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka.

10 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Tlenek węgla (CO) powoduje ciężkie zatrucia, a nawet śmierć. W wyniku działania tlenku węgla następuje gwałtowne obniżenie zawartości oksyhemoglobiny i w konsekwencji niedotlenienie organizmu (w szczególnościmózgu i mięśnia sercowego).

11 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Dwutlenek azotu obciąża zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę-szczególnie u dzieci mieszkających w miastach narażonych na smog.

12 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Metale ciężkie Metale ciężkie (głównie kadm, ołów, rtęć) odkładają się w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach uszkadzają układ nerwowy Największe ilości ołowiu pochodzą z procesów spalania w przemyśle oraz procesów produkcyjnych (łącznie 65%).

13 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Ołów Ołów jest trucizną ogólnoustrojową działa szkodliwie na układ nerwowy, nerki, może powodować bezpłodność. wpływa hamująco na rozwój psychiczny dzieci, może wywoływać uszkodzenia mózgu.

14 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (w tej grupie duże zagrożenie stanowi benzopiren, ze względu na właściwości rakotwórcze) WWA wywołują ostre i przewlekłe zatrucia.

15 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Dioksyny (chloroorganiczne związki aromatyczne) Dioksyny toksycznością wielokrotnie przewyższają cyjanek potasu. Odpowiadają m.in. za powstawanie raka zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego człowieka powodują m.in. uszkodzenie płodów, bezpłodność.

16 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Pyły Najbardziej niebezpieczne są pyły najdrobniejsze (o wielkości cząstki do 5 mikrometrów) Osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych i utrudniają wymianę gazowa. Powodują podrażnienie naskórka i śluzówki zapalenia górnych dróg oddechowych; Wywołują choroby oczu, choroby alergiczne, astmę pylicę płuc nowotwory płuc, gardła, krtani.

17 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany Do negatywnych skutków zdrowotnych smogu należy włączyć efekt cieplarniany, bowiem wzrost średniej temperatury przy powierzchni Ziemi, wywołuje zmiany bilansu energetycznego promieniowania słonecznego i wpływa całościowo na stan zdrowia człowieka

18 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Wpływ smogu na zdrowie publiczne Smog jest źródłem wielu schorzeń i chorób, wpływa negatywnie na zdrowie populacji i na ryzyko zdrowotne Jego utrzymywanie się pogarsza sytuację zdrowotną ochrona środowiska Jedyną kompleksową profilaktyką jest ochrona środowiska, by w jak największym stopniu zminimalizować skutki zatrucia zanieczyszczonym powietrzem

19 ROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest zapobieganie chorobom, badanie i określanie potrzeb zdrowotnych populacji. Państwowa Inspekcja Sanitarna m. in. sprawuje nadzór w zakresie higieny środowiska.

20 Jan Orgelbrand Zast ę pca G ł ównego Inspektora Sanitarnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NEGATYWNY WPŁYW SMOGU NA ZDROWIE PUBLICZNE. SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google