Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Negatywny wpływ smogu na zdrowie publiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Negatywny wpływ smogu na zdrowie publiczne"— Zapis prezentacji:

1 Negatywny wpływ smogu na zdrowie publiczne

2 Smog Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł

3 Smog typu Los Angeles (fotochemiczny, utleniający)
Tu głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: tlenek węgla tlenki azotu, węglowodory aromatyczne ozon pyły przemysłowe Smog typu Los Angeles (fotochemiczny, utleniający)

4 Smog typu londyńskiego (kwaśny, siarkawy)
Tu głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki dwutlenek węgla pyły przemysłowe Smog typu londyńskiego (kwaśny, siarkawy)

5 W Krakowie występuje smog kwaśny (typu londyńskiego)

6 Skutki zdrowotne smogu
Określenie stopnia ujemnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka zależy od wielu czynników, takich jak wiek indywidualna odporność organizmu warunki klimatyczne stężenie czas oddziaływania zanieczyszczeń

7 Skutki zdrowotne smogu
Choroby związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie choroby oczu, zapalenie spojówek oka reakcje alergiczne ustroju zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca

8 Skutki zdrowotne smogu
Mechanizm oddziaływania poszczególnych składników zanieczyszczonego powietrza

9 Skutki zdrowotne smogu
Dwutlenek siarki (SO2) atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe. Wdychanie dwutlenku siarki   powoduje skurcze oskrzeli. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO2 , nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych. Duże stężenie SO2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka.

10 Skutki zdrowotne smogu
Tlenek węgla (CO) powoduje ciężkie zatrucia, a nawet śmierć. W wyniku działania tlenku węgla następuje gwałtowne obniżenie zawartości oksyhemoglobiny i w konsekwencji niedotlenienie organizmu (w szczególności mózgu i mięśnia sercowego).

11 Skutki zdrowotne smogu
Dwutlenek azotu obciąża zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę-szczególnie u dzieci mieszkających w miastach narażonych na smog.

12 Skutki zdrowotne smogu
Metale ciężkie (głównie kadm, ołów, rtęć) odkładają się w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach uszkadzają układ nerwowy Największe ilości ołowiu pochodzą z procesów spalania w przemyśle oraz procesów produkcyjnych (łącznie 65%).

13 Skutki zdrowotne smogu
Ołów jest trucizną ogólnoustrojową działa szkodliwie na układ nerwowy, nerki, może powodować bezpłodność. wpływa hamująco na rozwój psychiczny dzieci, może wywoływać uszkodzenia mózgu.

14 Skutki zdrowotne smogu
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (w tej grupie duże zagrożenie stanowi benzopiren, ze względu na właściwości rakotwórcze) WWA wywołują ostre i przewlekłe zatrucia.

15 Skutki zdrowotne smogu
Dioksyny (chloroorganiczne związki aromatyczne) Dioksyny toksycznością wielokrotnie przewyższają cyjanek potasu. Odpowiadają m.in. za powstawanie raka zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego człowieka powodują m.in. uszkodzenie płodów, bezpłodność.

16 Skutki zdrowotne smogu
Pyły Najbardziej niebezpieczne są pyły najdrobniejsze (o wielkości cząstki do 5 mikrometrów) Osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych i utrudniają wymianę gazowa. Powodują podrażnienie naskórka i śluzówki zapalenia górnych dróg oddechowych; Wywołują choroby oczu, choroby alergiczne, astmę pylicę płuc nowotwory płuc, gardła, krtani.

17 Skutki zdrowotne smogu
Efekt cieplarniany Do negatywnych skutków zdrowotnych smogu należy włączyć efekt cieplarniany, bowiem wzrost średniej temperatury przy powierzchni Ziemi, wywołuje zmiany bilansu energetycznego promieniowania słonecznego i wpływa całościowo na stan zdrowia człowieka

18 Skutki zdrowotne smogu
Wpływ smogu na zdrowie publiczne Smog jest źródłem wielu schorzeń i chorób, wpływa negatywnie na zdrowie populacji i na ryzyko zdrowotne Jego utrzymywanie się pogarsza sytuację zdrowotną Jedyną kompleksową profilaktyką jest ochrona środowiska, by w jak największym stopniu zminimalizować skutki zatrucia zanieczyszczonym powietrzem

19 Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest zapobieganie chorobom, badanie i określanie potrzeb zdrowotnych populacji. Państwowa Inspekcja Sanitarna m. in. sprawuje nadzór w zakresie higieny środowiska.

20 Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jan Orgelbrand Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego


Pobierz ppt "Negatywny wpływ smogu na zdrowie publiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google