Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Instrumenty wsparcia finansowego dla nowych i rozwijających sie działalności na wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Instrumenty wsparcia finansowego dla nowych i rozwijających sie działalności na wsi."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Instrumenty wsparcia finansowego dla nowych i rozwijających sie działalności na wsi.

2 Polska wieś 2012 – główne tendencje Polska wieś staje się coraz mniej rolnicza Zmniejsza się udział rolnictwa w PKB Wskaźniki bezrobocia na wsi od kilku lat nie spadają. Aby utrzymać się z rolnictwa trzeba mieć stosunkowo duże gospodarstwo.

3 Wyzwanie dla polskiej wsi : t Wyzwanie dla polskiej wsi : tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy

4 Obszar działania i rodzaje aktywności FDPA: Program pożyczkowy Programy wspierające przedsiębiorczość Programy rozwoju obszarów wiejskich Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności drobnej przedsiębiorczości, i tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży wiejskiej. Misja Fundacji:

5 Cel: zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów nie mogą uzyskać kredytu w bankach. Wartość Funduszu: 86 mln PLN Liczba udzielonych pożyczek: ok. 6 tys. PLN Kwota udzielonych pożyczek: ok. 183 mln PLN Maksymalna kwota pożyczki - do 250 tys. PLN Średnia kwota pożyczki: ok. 30 tys. PLN Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą Program pożyczkowy

6 Źródła finansowania funduszu

7 Programy wspierające przedsiębiorczość Centra Wspierania Młodych w woj.: podlaskim, małopolskim, zachodniopomorskim, mazowieckim Czas na Twój Biznes w woj. mazowieckim, małopolskim ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

8 Szkolenia i doradztwo z zakresu formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej Warsztaty z zakresu przygotowania biznes-planu Pomoc w przygotowaniu dokumentacji pożyczkowej lub wniosku o dotacje Pożyczka na rozpoczęcie działalności Dotacje na pokrycie początkowych kosztów działalności (wsparcie pomostowe, dotacje inwestycyjne) Doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności Promocja dobrych praktyk Programy wspierające przedsiębiorczość Programy wspierające przedsiębiorczość Cel: pomoc osobom bezrobotnym, kobietom i osobom młodym w: rozpoczęciu działalności gospodarczej wejściu na rynek pracy Obszary wsparcia dla osób rozpoczynających działalność:

9 Szkolenia, warsztaty psychologiczne Finansowanie kursów zawodowych i certyfikatów nadających uprawnienia zawodowe Finansowanie stażów zawodowych Pośrednictwo pracy Programy wspierające przedsiębiorczość – obszary wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy:

10 Programy rozwoju obszarów wiejskich m.in.: działania edukacyjno-informacyjne kształtujące świadomość działania promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii publikacje i konferencje

11 Odnawialne źródła energii (OZE) dla domu i biznesu projekt edukacyjno-informacyjny projekt edukacyjno-informacyjny Cele: promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako sposobu na: ochronę środowiska, ograniczenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz źródło dochodów, sposób na biznes podniesienie świadomości doradców rolnych, rolników i władz lokalnych z zakresu odnawialnych źródeł energii, które mogliby stosować w swoich domach i gospodarstwach zachęta do zastępowania konwencjonalnych źródeł energii innowacyjnymi sposobami zalecanymi przez politykę energetyczną Polski wzbogacenie publicznej debaty na temat kierunków rozwoju OZE

12 Efekty zrealizowanych działań: Wzmocnienie zaplecza eksperckiego i sieci doradztwa rolniczego w zakresie OZE (m.in. utworzenie 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE) 19 konferencji regionalnych i około ponad 2 000 uczestników wydanie publikacji Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie – przykłady doświadczeń w UE - 800 egz. wydanie broszury OZE dla domu i biznesu -15 tys. egz.

13 Biogazownie rolnicze- mity i fakty Cele: zapoznanie uczestników projektu z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, w szczególności biogazowni rolniczych Opracowanie informatora dla potencjalnych inwestorów w biogazownie rolniczeDziałania: Konferencja połączona z wyjazdem studyjnym- oglądaniem biogazowni rolniczych w Polsce i Niemczech Publikacja pokonferencyjna Biogazownie rolnicze – mity i fakty – 800 egz.

14 Polska wieś. Raport o stanie wsiPolska wieś. Raport o stanie wsi ukazuje się od 12 lat, a jego pierwsza edycja miała miejsce w 2000 roku, a więc przed wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. Interdyscyplinarna publikacja przygotowywana przez grono niezależnych ekspertów i naukowców pod redakcją prof. J. Wilkina i dr.I.Nurzyńskiej Wydawany w wersji polskiej i angielskiej

15 Polska wieś. Raport o stanie wsiPolska wieś. Raport o stanie wsi Przedstawiają kompleksowy obraz procesów zachodzących na obszarach wiejskich, w najważniejszych dziedzinach: zmian demograficznych, sytuacji rolnictwa, kondycji ekologicznej obszarów wiejskich, zmian społecznych zachodzących na wsi i postaw politycznych mieszkańców wsi. Są użyteczną podstawą analityczną do kształtowania polityki państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. W każdym wydaniu raportu, poza wyżej wymienionymi sferami monitoringu zmian zachodzących na wsi, zamieszczony jest rozdział specjalny dotyczący jednego z ważnych problemów społeczności wiejskich.

16 Konkurs Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość Od 2009 r. FDPA we współpracy z Wydawnictwem Naukowych Scholar organizuje konkursy na prace dotyczące polskiej wsi w dwóch kategoriach: Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

17 Publikacje nagrodzone w ramach konkursu: Na dotychczasowe III edycje konkursu zgłoszono 121 prac. Nagrodzone prace zostały wydane, dodatkowo ich autorzy otrzymali po 5 tys. złotych.

18 Monika Szymańska – Prezes Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa e-mail: fdpa@fdpa.org.pl telefon (22) 864 03 90, (22) 834 20 02 faks (22) 864 03 61fdpa@fdpa.org.pl www.fdpa.org.pl


Pobierz ppt "Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Instrumenty wsparcia finansowego dla nowych i rozwijających sie działalności na wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google