Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72"— Zapis prezentacji:

1 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 www.szkolamarzen.pl
FUNDACJI „TUTORIA” Od 1992 ul. Okrężna 25A, Jazgarzewszczyzna, Zalesie Dolne tel./fax ;

2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
WIZJA SZKOŁY Chcemy, by nasza szkoła pomogła uczniom znaleźć swoją drogę w złożonym, ciągle zmieniającym się świecie, by najpierw była mądrym opiekunem dziecka w klasach młodszych, a następnie – przewodnikiem młodego człowieka. Jesteśmy przekonani o tym, że w turbulentnym otoczeniu tradycyjne wartości mogą być stabilnym fundamentem. Pragniemy zaszczepić naszym wychowankom silne przekonanie o tym, że stałe kształcenie się, właściwie przez całe życie, jest nie tylko koniecznością, ale też – przyjemnością.

3

4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
WIZJA SZKOŁY Nasza szkoła jest przede wszystkim dla ucznia (nie rodzica lub nauczyciela). Nasz uczeń jest twórczy, pracowity, kulturalny; lubi się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, szanuje innych. Jest „obywatelem” Polski i Świata. Nasz nauczyciel jest przewodnikiem i opiekunem, a następnie – partnerem ucznia; mentorem przyjaznym, lecz wymagającym. Wytycza granice, a czuwa nad ich poszanowaniem, tego bowiem oczekują zarówno nasi uczniowie, jak i ich rodzice.

5

6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
WIZJA SZKOŁY Rodzic naszego ucznia świadomy jest znaczenia solidnej edukacji od najmłodszych lat; wie, że ma decydujący wpływ na wychowanie swego dziecka; ufa szkole, której powierzył swoje dziecko, przestrzega zasad Statutu Szkoły. Jesteśmy szkołą prywatną. Uważnie słuchamy różnych opinii, lecz to władze szkoły ostatecznie decydują o kierunkach rozwoju. Wzorujemy się na najlepszych szkołach: prywatnych brytyjskich oraz publicznych skandynawskich. Nawiązujemy do dobrego dziedzictwa polskiej szkoły okresu 20-lecia międzywojennego.

7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Statut i WSO 8 oddziałów w I etapie nauczania, do 20 uczniów w klasie od trymestrów do semestrów uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły należy zgłaszać z zachowaniem następującej hierarchii służbowej: a) do konkretnego nauczyciela – sprawy dotyczące danego przedmiotu; b) do wychowawcy klasy – sprawy dotyczące problemów wychowawczych i organizacyjnych klasy; c) do dyrektora administracyjnego – sprawy dotyczące stanu technicznego budynku; d) do podmiotów zewnętrznych świadczących usługi – sprawy dotyczące stołówki i autokaru, d) do Dyrektora Szkoły – sprawy nierozwiązane przez wyżej wymienione osoby; e) do Prezesa Fundacji TUTORIA – sprawy nierozwiązane przez Dyrektora Szkoły.

8 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
W ramach czesnego oferujemy Doświadczenie: Szkoły Fundacji „Tutoria” istnieją od roku 1992, posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Stabilność i ciągłość personalną: Szkoła założona została przez Panią Marię Moykowską, która obecnie jest Prezesem Zarządu Fundacji „Tutoria”, organu prowadzącego instytucję. Dobre środowisko dla rozwoju dziecka. Wysoki poziom nauczania. Bezpieczeństwo. Komfort pracy ucznia i nauczyciela.

9 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
RAMOWY PLAN DNIA MALUCHA /13.20: obowiązkowe zajęcia lekcyjne śniadanie – zgodnie z harmonogramem około 12.30/13.20: obiad 12.30/ : przerwa rekreacyjna : zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań) oraz świetlicowe : podwieczorek : zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań) : zajęcia świetlicowe

10 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
RAMOWY PLAN NAUCZANIA KLAS 0-3 LICZBA LEKCJI TYGODNIOWO RODZAJ ZAJĘĆ KLASA RAZEM W KL. 1-3 SZKOŁA PUBLICZNA - KL. 1-3 1 2 3 edukacja wczesnoszkolna /edukacja przedszkolna 16 48 60 w f 6 muzyka - informatyka rytmika religia 4 język angielski 5 15 muzyka dwujęzyczna plastyka dwujęzyczna ŁĄCZNIE 28 30 31 91 66 przerwa rekreacyjna 10

11 MEDIATEKA

12 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
W ramach programu dydaktycznego od klasy 4 m. in.: 5 lekcji tygodniowo j. angielskiego, w tym 1 lekcja z native speakerem elementy nauczania dwujęzycznego na innych zajęciach od klasy 5, dodatkowy język obcy do wyboru spośród 3: francuski, hiszpański, niemiecki, cotygodniowe konsultacje przedmiotowe zwiększona liczba lekcji z przedmiotów wiodących: j. polski, matematyka, j. angielskiego.

13

14 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
W ramach czesnego oferujemy Zajęcia na basenie w kl. 2 Opiekę psychologa szkolnego Zajęcia wyrównawcze oraz reedukację – w zależności od potrzeb Koła zainteresowań (m. in. kółko przyrodnicze, przygotowanie do „Trzecioteścika”, My First English Club, SKS, kółko plastyczne, zajęcia baletowe)

15 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
W ramach czesnego oferujemy 4 wycieczki edukacyjne w trakcie roku szkolnego „Mały Samorząd” dla najmłodszych działaczy społecznych Szybki przepływ informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem, m. in.: - każdy nauczyciel ma służbowy adres elektroniczny, - organizator - dziennik internetowy od klasy 4 Dla uczniów i rodziców organizujemy co roku Piknik Integracyjny!

16 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
Poza czesnym (odpłatnie) Indywidualne pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki) Posiłki w szkolnej stołówce (obiad – ok. 10 zł) Wycieczki edukacyjne powyżej 4 w ciągu roku szkolnego (powyżej 2 w semestrze) oraz wyjazdy, w których biorą udział pojedynczy uczniowie z poszczególnych klas („dla chętnych”, np. warsztaty filmowe) Wyjazdy na „zieloną szkołę” Dowóz do/ze szkoły autobusem Indywidualne zajęcia logopedyczne oraz zajęcia wyrównujące różnice programowe

17 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
OPŁATY ZA SZKOŁĘ CZESNE: 1200 ZŁ PŁATNYCH PRZEZ 12 MIESIĘCY Dla rodzeństwa - 10% zniżki WPISOWE: 2000 ZŁ OBIAD: 10 ZŁ OPŁATA ZA TEST WSTĘPNY: 50 ZŁ

18

19 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
Nasze plany rekrutacji na rok szkolny 2010/11 2 klasy „0” – roczniki: 2005, 2004 nabór na wolone miejsca w klasie I – rocznik: 2004, 2003 Zasady naboru naszych uczniów z kl. „0” do naszej kl. I: badanie dojrzałości szkolnej

20

21 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72
Zasady przyjęcia do naszej szkoły (wyciąg) 7. Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz alfabetyczna lista rezerwowa podawane są do wiadomości w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej w terminie podanym na spotkaniu informacyjnym dla rodziców kandydatów. 8. Kandydat, który nie uzyska minimalnej liczby punktów ustalonej na dany rok szkolny, nie może być wpisany na żadną z powyższych list. 9. Rodzice (prawni opiekunowie) zakwalifikowanego kandydata mają obowiązek: złożyć podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły; b) wpłacić wpisowe w ustalonej wysokości w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie; c) podpisać umowę kształcenia.

22

23 DO ZOBACZENIA W NASZEJ SZKOLE!
Prezentację wykonali: Nauczyciel geografii Katarzyna Niedźwiedź Dyrektor Kazimierz Stankiewicz


Pobierz ppt "NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72"

Podobne prezentacje


Reklamy Google