Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyki zarządzania projektami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyki zarządzania projektami"— Zapis prezentacji:

1 Metodyki zarządzania projektami
Prince2

2 Zasady metodyki Prince 2
projekt jest skończonym zbiorem aktywności, mającym swój początek i koniec projekt musi być zarządzany tak, aby skończył się sukcesem właściwe zaangażowanie zainteresowanych stron, wszyscy muszą mieć pełną jasność po co dany projekt jest realizowany co zamierzamy osiągnąć jak zamierzamy to osiągnąć w jakim stopniu strony ponoszą odpowiedzialność za powodzenie projektu

3 Podstawą PRINCE 2 jest osiem procesów
Przygotowanie założeń projektu Planowanie Konstruowanie projektu Strategiczne decyzje projektu Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktów Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu

4

5

6 Przygotowanie założeń projektu
Określenie zespołu zarządzania projektem i jego funkcji Dokument „Podstawowe założenia projektu” Określenie formuły organizacyjnej projektu Rejestr ryzyka Wstępny plan konstruowania projektu.

7 Planowanie projektu Projektowanie planu
Określenie i analizowanie produktów Określenie działań i zależności pomiędzy nimi Szacowanie Harmonogramowanie Analizowanie ryzyk Kompletowanie planu

8 Inicjowanie projektu Obejmuje wszelkie działania przygotowujące i rozpoczynające realizację projektu Składowe procesu: planowanie jakości ustanowienie elementów sterowania projektem ustanowienie systemu dokumentacji Wynikiem procesu jest "dokument inicjujący" projekt

9 Strategiczne decyzje projektu
Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu Decyzja o realizacji projektu Decyzja o wprowadzeniu w życie planu kolejnego etapu lub planu awaryjnego Doraźne decyzje strategiczne Zatwierdzenie zamknięcia projektu

10 Sterowanie etapem Jest to główny mechanizm w projektach zgodnych z Prince2 Elementy składowe: zgoda na wykonanie grupy zadań ocena postępów rejestrowanie zagadnień projektowych (zmiany i decyzje) analizowanie zagadnień projektowych dokonywanie przeglądu stanu etapu raportowanie o ważnych zdarzeniach podejmowanie działań korygujących przenoszenie zagadnień projektowych na wyższy szczebel odbieranie wykonanej grupy zadań

11 Sterowanie etapem Jest to główny mechanizm w projektach zgodnych z Prince2 Elementy składowe: zgoda na wykonanie grupy zadań ocena postępów rejestrowanie zagadnień projektowych (zmiany i decyzje) analizowanie zagadnień projektowych dokonywanie przeglądu stanu etapu raportowanie o ważnych zdarzeniach podejmowanie działań korygujących przenoszenie zagadnień projektowych na wyższy szczebel odbieranie wykonanej grupy zadań

12 Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Jest to proces, który skupia się na tworzeniu, modyfikowaniu i uzyskiwaniu produktów projektu Elementy składowe procesu: sprawdzanie autoryzacji pakietów roboczych planowanie pracy zespołów kontrola wykonania prac kontrola spełniania kryteriów jakościowych raportowanie postępu realizacji zadań i jakości Kierownikowi projektu uzyskiwanie akceptacji produktu końcowego projektu

13 Zarządzanie zakresem etapu
Celem tego procesu jest: zagwarantowanie, że wszystkie produkty zaplanowane dla bieżącego etapu zostały wykonane i spełniły określone dla nich kryteria jakości; dostarczenie informacji o harmonogramie, wynikach technicznych i budżecie; stworzenie mechanizmu ustanawiania tolerancji dla następnego etapu - tolerancja jest elementem sterowania określającym liczbowo wartości graniczne dla terminu i kosztów, poza które kierownik projektu nie może wyprowadzić projektu bez zgody komitetu sterującego; zapisanie wszelkich informacji lub doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu wpływających na kolejne etapy

14 Zarządzanie zakresem etapu
Proces ten obejmuje następujące podprocesy: Planowanie etapu Uaktualnienia planu projektu Uaktualnienie uzasadnienia biznesowego projektu Uaktualnienie rejestru ryzyka Raportowanie końca etapu Opracowanie planu naprawczego

15 Zamykanie projektu Jest to proces przygotowujący projekt do zamknięcia w sposób uporządkowany Głównym celem procesu jest zagwarantowanie właściwego zakończenia projektu przed jego formalnym zamknięciem przez naczelne kierownictwo Elementy składowe: Przygotowanie projektu do zamknięcia Określanie działań następczych Przegląd oceniający projekt

16 Jednolity system dokumentacji projektów
Prince2 wprowadza ujednolicony system dokumentacji, opierający się na 4 rodzajach dokumentów (podział rodzajowy): Teczka projektu Teczka etapu (teczki etapów) Teczka jakości Teczka merytoryczna

17 Teczka projektu Organizacja projektu Plany Uzasadnienie biznesowe
Rejestr ryzyka Dokumenty dotyczące sterowania Lista produktów Sprawozdanie z nabytych doświadczeń

18 Teczka etapu Organizacja Plany Dziennik etapu Korespondencja
Lista produktów

19 Teczka jakości Charakterystyka produktów Oceny jakości
Zagadnienia realizacyjne (problemy) Rejestr problemów realizacyjnych Rejestr jakości

20 Teczka merytoryczna Elementy konfiguracji Rejestr konfiguracji
Lokalizacja elementów Poprawki specyfikacji


Pobierz ppt "Metodyki zarządzania projektami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google