Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prince2. projekt jest skończonym zbiorem aktywności, mającym swój początek i koniec projekt musi być zarządzany tak, aby skończył się sukcesem właściwe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prince2. projekt jest skończonym zbiorem aktywności, mającym swój początek i koniec projekt musi być zarządzany tak, aby skończył się sukcesem właściwe."— Zapis prezentacji:

1 Prince2

2 projekt jest skończonym zbiorem aktywności, mającym swój początek i koniec projekt musi być zarządzany tak, aby skończył się sukcesem właściwe zaangażowanie zainteresowanych stron, wszyscy muszą mieć pełną jasność po co dany projekt jest realizowany co zamierzamy osiągnąć jak zamierzamy to osiągnąć w jakim stopniu strony ponoszą odpowiedzialność za powodzenie projektu

3 o Przygotowanie założeń projektu o Planowanie o Konstruowanie projektu o Strategiczne decyzje projektu o Sterowanie etapem o Zarządzanie wytwarzaniem produktów o Zarządzanie zakresem etapu o Zamykanie projektu

4

5

6 o Określenie zespołu zarządzania projektem i jego funkcji o Dokument Podstawowe założenia projektu o Określenie formuły organizacyjnej projektu o Rejestr ryzyka o Wstępny plan konstruowania projektu.

7 Projektowanie planu Określenie i analizowanie produktów Określenie działań i zależności pomiędzy nimi Szacowanie Harmonogramowanie Analizowanie ryzyk Kompletowanie planu

8 Obejmuje wszelkie działania przygotowujące i rozpoczynające realizację projektu Składowe procesu: planowanie jakości ustanowienie elementów sterowania projektem ustanowienie systemu dokumentacji Wynikiem procesu jest "dokument inicjujący" projekt

9 Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu Decyzja o realizacji projektu Decyzja o wprowadzeniu w życie planu kolejnego etapu lub planu awaryjnego Doraźne decyzje strategiczne Zatwierdzenie zamknięcia projektu

10 Jest to główny mechanizm w projektach zgodnych z Prince2 Elementy składowe: zgoda na wykonanie grupy zadań ocena postępów rejestrowanie zagadnień projektowych (zmiany i decyzje) analizowanie zagadnień projektowych dokonywanie przeglądu stanu etapu raportowanie o ważnych zdarzeniach podejmowanie działań korygujących przenoszenie zagadnień projektowych na wyższy szczebel odbieranie wykonanej grupy zadań

11 Jest to główny mechanizm w projektach zgodnych z Prince2 Elementy składowe: zgoda na wykonanie grupy zadań ocena postępów rejestrowanie zagadnień projektowych (zmiany i decyzje) analizowanie zagadnień projektowych dokonywanie przeglądu stanu etapu raportowanie o ważnych zdarzeniach podejmowanie działań korygujących przenoszenie zagadnień projektowych na wyższy szczebel odbieranie wykonanej grupy zadań

12 Jest to proces, który skupia się na tworzeniu, modyfikowaniu i uzyskiwaniu produktów projektu Elementy składowe procesu: sprawdzanie autoryzacji pakietów roboczych planowanie pracy zespołów kontrola wykonania prac kontrola spełniania kryteriów jakościowych raportowanie postępu realizacji zadań i jakości Kierownikowi projektu uzyskiwanie akceptacji produktu końcowego projektu

13 Celem tego procesu jest: zagwarantowanie, że wszystkie produkty zaplanowane dla bieżącego etapu zostały wykonane i spełniły określone dla nich kryteria jakości; dostarczenie informacji o harmonogramie, wynikach technicznych i budżecie; stworzenie mechanizmu ustanawiania tolerancji dla następnego etapu - tolerancja jest elementem sterowania określającym liczbowo wartości graniczne dla terminu i kosztów, poza które kierownik projektu nie może wyprowadzić projektu bez zgody komitetu sterującego; zapisanie wszelkich informacji lub doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu wpływających na kolejne etapy

14 Proces ten obejmuje następujące podprocesy: Planowanie etapu Uaktualnienia planu projektu Uaktualnienie uzasadnienia biznesowego projektu Uaktualnienie rejestru ryzyka Raportowanie końca etapu Opracowanie planu naprawczego

15 Jest to proces przygotowujący projekt do zamknięcia w sposób uporządkowany Głównym celem procesu jest zagwarantowanie właściwego zakończenia projektu przed jego formalnym zamknięciem przez naczelne kierownictwo Elementy składowe: Przygotowanie projektu do zamknięcia Określanie działań następczych Przegląd oceniający projekt

16 Prince2 wprowadza ujednolicony system dokumentacji, opierający się na 4 rodzajach dokumentów (podział rodzajowy): Teczka projektu Teczka etapu (teczki etapów) Teczka jakości Teczka merytoryczna

17 Organizacja projektu Plany Uzasadnienie biznesowe Rejestr ryzyka Dokumenty dotyczące sterowania Lista produktów Sprawozdanie z nabytych doświadczeń

18 Organizacja Plany Dziennik etapu Korespondencja Lista produktów

19 Charakterystyka produktów Oceny jakości Zagadnienia realizacyjne (problemy) Rejestr problemów realizacyjnych Rejestr jakości

20 Elementy konfiguracji Rejestr konfiguracji Lokalizacja elementów Poprawki specyfikacji


Pobierz ppt "Prince2. projekt jest skończonym zbiorem aktywności, mającym swój początek i koniec projekt musi być zarządzany tak, aby skończył się sukcesem właściwe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google