Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Wstęp do zarządzania projektami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Wstęp do zarządzania projektami."— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Wstęp do zarządzania projektami

2 … nie da się zjeść słonia w całości, trzeba pokroić go na kawałki … … aby zarządzać trzeba mierzyć … Dobry Znajomy ;-)

3

4 Co to jest metodyka prowadzenia projektu ?

5 ProcesKompetencjeNarzędzia 5 Pomiar

6

7 Jaka powinna być metodyka prowadzenia projektu OZE ?

8 Przykłady metodyk prowadzenia projektów PMI, Agile, PRINCE 2 RUP XP (Extreme Programming) SCRUM

9 PRoject IN Controlled Environments Projekty w sterowanych środowiskach

10 Historia PRINCE2 Opracowany na podstawie PROMPT II 1979 rok – zaadaptowanie PROMPT II przez CCTA 1983 rok – wzbogacenie PROMPT II o kwestie jakości 1989 rok - wykorzystanie PRINCE do rządowych projektów informacyjnych 1996 rok –PRINCE2 wytyczne do zarządzania wszystkimi rodzajami projektów

11 PRINCE2 PRINCE2 obejmuje: Zarządzanie projektami Zarządzanie zasobami zaangażowanymi w wykonywanie prac PRINCE2 nie obejmuje: Specjalistycznych technik związanych z wytworzeniem produktu

12 Terminologia Uzasadnienie biznesowe Klient Produkt Program Dostawca Użytkownik

13 PRoject IN Controlled Environments Projekty w sterowanych środowiskach

14 Definicja projektu Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym Uzasadnienie Biznesowym

15 PRINCE2 życie projektu na tle życia produktu Pomysł Studium Zlecenie przygotowania projektu Specyfikacja Konstruowanie Wykonanie Testowanie Przekazanie Ocena wartości Eksploatacja Złomowanie

16 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu

17 Przygotowanie projektu (1) Organizacja zespołu zarządzania projektem Założenia projektu Formuła realizacji projektu Oczekiwania jakościowe Klienta Zarys uzasadnienia biznesowego Rejestr ryzyka Plan etapu inicjowania

18 Przygotowanie projektu (2) Mianowanie przewodniczącego i kierownika projektu Organizowanie zespołu zarządzania projektem Mianowanie Członków zespołu zarządzania projektem Przygotowanie założeń projektu Określenie formuły realizacji projektu Planowanie etapu inicjowania

19 Przygotowanie projektu (3) Odpowiednie władze Wystarczające informacje Wyznaczone osoby do etapu inicjowania Zaplanowane prace dla etapu inicjowania Organizacja wie, że będzie projekt i co się z nim wiążę

20 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu

21 Inicjowanie projektu (1) Określenie jakości produktów Zaplanowanie projektu i określenie jego kosztów Przegląd Uzasadnienia Biznesowego Określenie ryzyk Zaangażowanie Komitetu Sterującego Stworzenie planu bazowego

22 Inicjowanie projektu (2) Dokument Inicjujący Projekt (DIP) – Co? Dlaczego? Kto? Kiedy? Jak? Rejestr Jakości Rejestr Zagadnień Rejestr Doświadczeń Plan następnego etapu

23 Inicjowanie projektu (3) Planowanie jakości Planowanie projektu Doprecyzowanie uzasadnienia biznesowego i ryzyka Ustanowienie elementów sterowania Ustanowienie systemu dokumentacji Zestawienie DIP

24 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu

25 Zarządzanie strategiczne projektem Zarządzany przez Komitet Sterujący Zezwolenie na zainicjowanie projektu Zezwolenie na realizację projektu Zezwolenie na realizację planu etapu lub planu nadzwyczajnego Ustalenie zakresów etapów Wydawanie decyzji doraźnych Zamknięcie projektu

26 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu

27 Sterowanie etapem (1) Bieżące zarządzanie projektem: – Udzielanie zgody na wykonywanie prac – Zbieranie informacji o postępach – Śledzenie zmian – Przeglądanie stanu etapu – Raportowanie – Podejmowanie działań korygujących Zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami projektowymi

28 Sterowanie etapem (2) Bieżące zarządzanie projektem: Zgodnie z ustalonymi standardami jakości W ramach uzgodnionych: – Kosztów – Nakładów pracy – Nakładów czasu Tak aby osiągnąć zdefiniowane korzyści

29 Sterowanie etapem (3) Grupy zadań Raporty okresowe Zagadnienia projektowe Aktualizacja: – Rejestru zagadnień – Rejestru ryzyka – Planu etapu Raporty o istotnych odchyleniach Przegląd uzasadnienia biznesowego

30 Sterowanie etapem (4) Podejmowanie działań korygujących Przekazanie zagadnień projektowych Raportowanie okresowe Przegląd stanu etapu Zgoda na wykonywanie grupy zadań Ocena postępów Odbiór wykonanej grupy zadań Analiza zagadnień projektowych Rejestrowanie zagadnień projektowych

31 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu

32 Zarządzanie wytwarzaniem produktów (1) Uzgodnienie zakresu pracy Weryfikacja wykonania i jakości Ocena postępów i prognoza Uzyskanie zatwierdzenia

33 Zarządzanie wytwarzaniem produktów (2) Plany zespołów Zagadnienia projektowe Aktualizacja – Rejestru jakości – Rejestru ryzyka Raporty z punktów kontrolnych

34 Zarządzanie wytwarzaniem produktów (3) Przyjmowanie grupy zadań do wykonania Wykonywanie grupy zadań Oddanie grupy zadań Zgoda na wykonywanie grupy zadań Ocena postępów Odbiór wykonanej grupy zadań

35 Zarządzanie wytwarzaniem produktów (4) / Karta Efektu

36 Zarządzanie wytwarzaniem produktów (5) / Wykres Gantta

37 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzanie produktów Inicjowanie projektu

38 Zarządzanie zakresem etapu (1) Dostarczanie kluczowych informacji KS: – Czy kontynuować projekt? – Czy dalsza realizacja projektu jest zasadna? – Czy zatwierdzić bieżący etap i rozpocząć następny? Określenie wartości tolerancji Rejestracja wyników Rejestracja doświadczeń

39 Zarządzanie zakresem etapu (2) Raport końcowy etapu Aktualna realizacja planu etapu Plan następnego etapu Aktualizacja: – Planu projektu – Rejestru ryzyka – Uzasadnienia biznesowego – Rejestru doświadczeń Plan zespołów

40 Zarządzanie zakresem etapu (3) Raportowanie końca etapu Opracowanie planu nadzwyczajnego Planowanie etapu Uaktualnianie planu projektu Uaktualnianie rejestru ryzyka Uaktualnianie uzasadnienia biznesowego

41 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzanie produktów Inicjowanie projektu

42 Zamykanie projektu Sprawdzenia stopnia realizacji DIP Przekazanie produktów klientowi Zalecenie działań następczych Raport z doświadczeń Raport końcowy Archiwizacja Plan przeglądu poprojektowego Pismo o zamknięciu projektu

43 Procesy Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Przygotowanie projektu Planowanie Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Zarządzanie wytwarzanie produktów Inicjowanie projektu

44 Planowanie (1) Proces powtarzalny Element innych procesów Lista kontrolna produktów Uaktualniony rejestr ryzyka

45 Planowanie (2) Określenie i analizowanie produktów Analizowanie zagrożeń Projektowanie planu Harmonogramowanie Szacowanie Określenie działań i współzależności Kompletowanie planu

46 PRoject IN Controlled Environments Projekty w sterowanych środowiskach

47 Komponenty Uzasadnienie biznesowe Organizacja Plany Elementy sterowania Zarządzanie ryzykiem Jakość w środowisku projektu Zarządzanie konfiguracją Sterowanie zmianami

48 Uzasadnienie biznesowe Przyczyna uruchomienia projektu Możliwe warianty realizacji produktu końcowego Oczekiwane korzyści Ryzyko Koszty i terminy Ocena inwestycji Ocena ogólna

49 Organizacja (1)

50 Organizacja (2) Biznes UżytkownikDostawca

51 Plany Produkty do wytworzenia Działania potrzebne do wytworzenia produktów Działania potrzebne do potwierdzenia jakości produktów Zasoby i czas potrzebny do wykonania niezbędnych działań Współzależności pomiędzy działaniami Zewnętrzne powiązania Termin prowadzenia działań Punkty kontroli i monitoringu postępów Uzgodnienie tolerancji

52 PRoject IN Controlled Environments Projekty w sterowanych środowiskach

53 Elementy sterowania (1) Cele sterowania: Zachowanie opłacalności Wytworzenie wymaganych produktów Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, zaplanowanymi zasobami i kosztami

54 Elementy sterowania (2) Komitet Sterujący: Zezwolenie na zainicjowanie projektu Zezwolenie na realizację projektu Zezwolenie na realizację etapu/planu nadzwyczajnego Raporty okresowe Raporty o istotnych odchyleniach Ocena końcowa projektu Zatwierdzenie zamknięcia projektu

55 Elementy sterowania (3) Kierownik projektu: Bieżąca kontrola Wprowadzanie korekt nienaruszających uzasadnienia biznesowego Zgoda na wykonanie grup zadań Raporty z punktów kontrolnych Rejestr jakości Zagadnienia projektowe Rejestr ryzyka

56 Zarządzanie ryzykiem Identyfikacja zagrożeń Ocena zagrożeń Określenie możliwych reakcji na zagrożenie Wybór reakcji Planowanie działań i przydział zasobów Monitorowanie i raportowanie

57 Zarządzanie konfiguracją Jak i gdzie produkt będzie przechowywany Jakie będzie zabezpieczenie dla jego wprowadzenia i dostępu do niego Jak będzie identyfikowany produkt i jego kolejne wersje Kto odpowiada za konfigurację

58 Techniki Planowanie oparte na produktach – Ustalenie jakie produkty są wymagane – Określenie formatu każdego produktu – Ustalenie kolejności wytwarzania produktów – Określenie standardów jakości dla produktów Sterowanie zmianami Przegląd jakości

59 Zarządzanie komunikacją - planowanie Definiowanie typu i formatu informacji Analiza wartości informacji Zewnętrzne potrzeby komunikacyjne (np. media) Technologia komunikacji Narzędzia komunikacji Częstotliwość

60 Zarządzanie komunikacją (1) Zapewnienie terminowego i właściwego generowania, zbierania i gromadzenia informacji KP spędza 90 % na komunikacji

61 Zarządzanie komunikacją (2) Kodowanie i rozkodowywanie wiadomości Rodzaje komunikacji Aktywne słuchanie Efektywne słuchanie – Obserwuj – Myśl zanim powiesz – Zadawaj pytania – Powtarzaj – Dawaj informację zwrotną

62 Zarządzanie komunikacją (3) Blokady komunikacyjne Pyskacz i maruda Odległość Nieprawidłowe odkodowanie Głuchy telefon

63 PRoject IN Controlled Environments Projekty w sterowanych środowiskach

64 Czy nie da się tego zrobić prościej ?

65

66 Zaczynamy od ustalenia zakresu Identyfikujemy wszystkie produktu (staramy się aby każdy produkt miał przypisany mu dokument), określamy cechy produktów tworząc kartę produktu Przydzielamy produkty do etapów i ustalamy zależności czasowe pomiędzy produktami Ustalamy metody pozyskania każdego produktu Szacujemy czas i koszty osiągnięcia każdego produktu Definiujemy zespół, Analizujemy ryzyka, Opracowujemy plan komunikacji …

67

68 Pytania

69 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii Robert Szlęzak Wstęp do zarządzania projektami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google