Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright © Jerzy R. Nawrocki PRINCE2 i TSP Inżynieria oprogramowania II Wykład 10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright © Jerzy R. Nawrocki PRINCE2 i TSP Inżynieria oprogramowania II Wykład 10."— Zapis prezentacji:

1 Copyright © Jerzy R. Nawrocki PRINCE2 i TSP Inżynieria oprogramowania II Wykład 10

2 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy PRINCE 2 Strategiczne zarządzanie projektem DP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. założeń projektu SU Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Sterowanie etapem CS

3 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Przygotowanie założeń projektu (SU) Strategiczne zarządzanie projektem DP Sterowanie etapem CS Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU

4 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj.

5 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2

6 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Kierownik Zespołu Struktura zarządzania wg PRINCE 2 Komitet Sterujący Reprezentant użytkowników Przewod.Reprezentant dostawcy Kierownik Przedsięwzięcia Nadzór Przedsięwzięcia Kierownik Zespołu Wsparcie Przedsięwz.

7 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2 Zespół Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU3

8 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2 Zespół Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU3 Przygotowanie opisu projektu SU4 Opis projektu

9 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Opis projektu Opis klienta Opis problemu Kogo problem dotyczy Jakie są jego implikacje Koncepcja rozwiązania Lista głównych produktów Ograniczenia Główne czynniki ryzyka

10 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2 Zespół Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU3 Przygotowanie opisu projektu SU4 Opis projektu Zdefiniowanie podejścia do projektu SU5

11 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Przygotowanie założeń projektu (SU) Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika SU1 SU Propozyc- ja proj. Projekt Zespołu Zarządzania SU2 Zespół Zarządzania Wyznaczenie Zespołu Zarządzania SU3 Przygotowanie opisu projektu SU4 Opis projektu Zdefiniowanie podejścia do projektu SU5 Planowanie etapu rozpo- częcia SU6 Plan etapu rozpoczęcia

12 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Inicjowanie projektu Strategiczne zarządzanie projektem DP Sterowanie etapem CS Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU

13 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Planowanie jakości IP1 IP Plan jakości projektu Planowanie projektu IP2 Plan projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP3 Spojrzenie biznesowe

14 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1IP2IP3 IP4 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji

15 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka Założenie plików projektu IP1IP2IP3 IP4IP5 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji Rejestr jakości Rejestr spraw Rejestr doświadczeń

16 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP1IP2IP3 IP4IP5 IP6 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji Dokument rozpoczęcia projektu Rejestr jakości Rejestr spraw Raport doświadczeń

17 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Dokument rozpoczęcia projektu I. Wizja przedsięwzięcia II. Plan jakości III. Plan przedsięwzięcia IV. Pozostałe aspekty przedsięwzięcia

18 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

19 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

20 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Planowanie Strategiczne zarządzanie projektem DP Sterowanie etapem CS Planowanie PL Zarządzanie wytwarzaniem produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU

21 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu PL1

22 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu Prezentacja i format planu Spis treści, diagramy,.. Narzędzia planowania MS Project, UC Workbench,.. Metoda szacowania Automatyczna, delficka, PROBE,..

23 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Cykl życia wg PRINCE Przyg. zał. proj Inicj. projektu Etap 1Etap 2Etap 3Etap 4Zamknię cie

24 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów PL1PL2 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów

25 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Hierarchiczna struktura produktów Product Breakdown Structure Budowany system Kod Dokumentacja techniczna Dokumentacja użytkownika Moduł finansowo-księgowy Moduł magazynowy Specyfikacja wymagań Scenariusze i skrypty testowe

26 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Diagram przepływu produktów Kod Dokumentacja użytkownika Specyfikacja wymagań Scenariusze i skrypty testowe

27 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów PL1PL2 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów

28 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1PL2PL3 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów Lista czynności Zależności między czynnościami

29 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1PL2PL3 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów Szacowanie PL4 Lista czynności Zależności między czynnościami Oszacowanie czynności

30 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności PL1PL2PL3 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Szeregowanie Diagram przepływu produktów Szacowanie PL4PL5 Lista czynności Zależności między czynnościami Oszacowanie czynności Harmonogram

31 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności Analizowanie ryzyka PL1PL2PL3 PL6 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Szeregowanie Diagram przepływu produktów Szacowanie PL4PL5 Lista czynności Zależności między czynnościami Oszacowanie czynności Harmonogram Rejestr ryzyka

32 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Projektowanie planu Definiowanie i analiza produktów Identyfikacja czynności i zależności Analizowanie ryzyka PL1PL2PL3 PL6 Scalanie planu PL7 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Szeregowanie Diagram przepływu produktów Szacowanie PL4PL5 Lista czynności Zależności między czynnościami Oszacowanie czynności Harmonogram Rejestr ryzyka

33 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

34 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Sterowanie projektem Strategiczne zarządzanie projektem DP Planowanie PL Zarządzanie wytw. produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU Sterowanie etapem CS

35 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Ocena postępów Odbiór skończ. prac

36 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Ocena postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Podejmow. działań naprawczych Odbiór skończ. prac

37 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Ocena postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Przegląd Statusu etapu Raporty dla Komitetu Sterującego Podejmow. działań naprawczych Odbiór skończ. prac

38 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Raport dla Komitetu Sterującego Data Okres, którego raport dotyczy Stan budżetu Stan harmonogramu Produkty zakończone w danym okresie Faktyczne i potencjalne problemy Produkty do skończenia w następnym okresie Stan spraw projektu Wpływ zmian na budżet i harmonogram

39 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Sterowanie etapem Autoryzacja pakietu prac Ocena postępów Rejestrowa- nie spraw projektu Analiza spraw projektu Przegląd Statusu etapu Raporty dla Komitetu Sterującego Podejmow. działań naprawczych Eskalowanie spraw projektu Odbiór skończ. prac

40 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Raport o zagrożeniu Przyczyna odchylenia od planu etapu Konsekwencje odchylenia Dostępne opcje Wpływ każdej opcji na przypadek biznesowy, czynniki ryzyka i granice tolerancji Zalecenia kierownika projektu

41 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

42 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Zarządzanie zakresem etapu Strategiczne zarządzanie projektem DP Planowanie PL Zarządzanie wytw. produktów Inicjowanie projektu IP Zamknięcie projektu CP Zarządzanie zakresem etapu SB Przyg. zał. projektu SU Sterowanie etapem CS

43 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Zarządzanie zakresem etapu SB Planowanie etapu

44 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Zarządzanie zakresem etapu SB Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka

45 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Zarządzanie zakresem etapu SB Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka Meldowanie o zakończe- niu etapu

46 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Zarządzanie zakresem etapu SB Planowanie etapu Aktualizacja planu projektu Aktualizacja przypadku biznesowego Aktualizacja rejestru ryzyka Meldowanie o zakończe- niu etapu Opracowanie planu awaryjnego

47 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP PRINCE2 w formie przypadku użycia Realizacja projektu wg PRINCE2 1. Zespół przygotowuje założenia projektu 2. Zespół inicjuje projekt 3. Zespół realizuje etap projektu 4. Zespół zamyka projekt Rozszerzenia 3a. Potrzebny jeszcze jeden etap 3a1. Powtórzenie kroku 3.

48 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

49 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Wprowadzenie Watts Humphrey Fellow of the Software Engineering Insititue (SEI) at Carnegie Mellon University Introduction to the Team Software Process, Addison Wesley, 2000

50 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Wprowadzenie TSP = Team Software Process TSPi: 4-6 osób; TSP: do 20 osób Bazuje na PSP: Organizacja pracy własnej Formularz rejestracji błędów Formularz rejestracji czasu Szablon harmonogramu

51 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Wprowadzenie Rejestry czasu i defektów Rejestry czasu i defektów Stand. kodu + Pomiar rozm. + PPO Stand. kodu + Pomiar rozm. + PPO 0.Bazowy Szacowanie rozmiaru + raport tst Planowanie zadań i harmon. 1.Planowania Poziomy: Przeglądy kodu i proj. Przeglądy kodu i proj. Wzorce projektowe Wzorce projektowe 2.Jakości Rozwój cykliczny Rozwój cykliczny 3.Cykliczny

52 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Czym jest zespół? 2 osoby Wspólny cel Specyficzne role (funkcje) Zależność między członkami grupy J.Dyer, Team Research and Team Training: A State- of-the-Art Review, Human Factors Review, The Human Factors Society, 1984, p. 286.

53 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 2 Plan 2 Wymagania 2 Projekt 2 Implement. 2 Testy sys. 2 Postmortem 2 Strategia 2 Rozpoczęcie 1 Rozpoczęcie 3 Plan 3 Wymagania 3 Projekt 3 Implement. 3 Testy sys. 3 Postmortem 3 Strategia 3 Gotowy produkt

54 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1

55 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie Cele i właściwości produktu Krytyczne i opcjonalne Kryteria oceny Przypisanie ról członkom zespołu Plan spotkań i raportowania Cele iteracji 1.

56 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1 Projekt koncepcyjny Jakie komponenty? Jakie funkcje mają one oferować? Podział funkcjonalności na iteracje Oszacowanie rozmiaru i czasu Identyfikacja czynników ryzyka Configuration Control Board i procedury Narzędzia zarządzania konfiguracją.

57 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1 1 Projekt koncepcyjny 2 Strategia realizacji 3 Oszacowanie rozmiaru artefaktów 4 Identyfikacja zadań, szacowanie nakładu pracy i dostępnych zasobów (czasu) 5 Plan jakości 6 Indywidualne listy zadań i harmonogramy 7 Równoważenie obciążenia.

58 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1 Opracowanie dokumentu SRS Plan testów systemowych Inspekcja dokumentu SRS Akceptacja SRS przez użytkowników.

59 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1 Projekt wysokiego poziomu Komponenty i powiązania między nimi Przypisanie komponentom przypadków użycia Napisanie Specyfikacji projektu Plan testów integracyjnych Inspekcja Specyfikacji projektu i planu testów.

60 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1 Projekt szczegółowy Plan testów jednostkowych Opracowanie przypadków testowych Inspekcja projektu szczegółowego Kodowanie Inspekcja kodu Testowanie jednostkowe Przegląd jakości komponentów i ich zatw.

61 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1 Opracowanie testów integracyjnych i środowiska do testowania Opracowanie testów systemowych (np. obciążeniowych) i środowiska do testowania Przeprowadzenie testów integracyjnych i systemowych.

62 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Procesy TSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem Strategia 1 Rozpoczęcie 1 Analiza problemów i możliwości poprawy Ocena poszczególnych ról (1-5) Opracowanie raportu iteracji.

63 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

64 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP TSP a PSP Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1 Wymagania Planowanie Projekt Kompilacja Kodowanie Testowanie Postmortem Produkt końcowy

65 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP TSP a PSPWymagania Planowanie Projekt Kompilacja Kodowanie Testowanie Postmortem Produkt końcowy Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1

66 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP TSP a PSPWymagania Planowanie Projekt Kompilacja Kodowanie Testowanie Postmortem Produkt końcowy Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1

67 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP TSP a PSPWymagania Planowanie Projekt Kompilacja Kodowanie Testowanie Postmortem Produkt końcowy Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1

68 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP TSP a PSPWymagania Planowanie Projekt Kompilacja Kodowanie Testowanie Postmortem Produkt końcowy Propozycja projektu Plan 1 Wymagania 1 Projekt 1 Implement. 1 Testy sys. 1 Postmortem 1 Strategia 1 Rozpoczęcie 1

69 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Plan wykładu Przygotowanie założeń i inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wprowadzenie do TSP TSP a PSP Role w TSP Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu

70 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Role w TSP Lider zespołu Kierownik rozwoju Kierownik planowania Kierownik jakości Kierownik wspomagania.

71 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Lider zespołu Budowanie zespołu Rozwiązywanie problemów w zespole Śledzenie i raportowanie postępów Prowadzenie spotkań Pomoc w przydziale zadań.

72 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Kierownik rozwoju Kierowanie pracami rozwojowymi.

73 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Kierownik planowania Kierowanie planowaniem i śledzeniem postępów.

74 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Kierownik jakości Planowanie jakości Prowadzenie inspekcji Dbanie o standardy jakości.

75 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Kierownik wspomagania Zadbanie o potrzebne narzędzia Zarządzanie konfiguracją Zarządzanie ryzykiem Pielęgnacja słownika systemu.

76 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Podsumowanie Najważniejsze procesy PRINCE 2 Przygotowanie założeń Inicjowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem Zamknięcie projektu TSP bazuje na PSP TSP: podejście przyrostowe 5 podstawowych ról: Kierownik...

77 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne (1 - 6) 2. Za szybko czy za wolno? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co i jak poprawić?

78 J.Nawrocki, PRINCE2 & TSP Plan wykładu Organizacja zespołu Cykl życia projektu Przygotowanie założeń projektu Inicjowanie projektu Planowanie Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Wstęp Organizacja zespołu Cykl życia projektu Wybrane praktyki i narzędzia XPrince a ISO 9001:2000 XPrince a CMMI Oferta dla Polsoftu


Pobierz ppt "Copyright © Jerzy R. Nawrocki PRINCE2 i TSP Inżynieria oprogramowania II Wykład 10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google