Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postulowane zmiany przepisów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postulowane zmiany przepisów"— Zapis prezentacji:

1 Postulowane zmiany przepisów
MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa Postulowane zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczne z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) mgr inż. Igor Lange II seminarium z serii „Nowe Prawo Energetyczne” Wrocław, 15 maja 2007r.

2 Wykształcenie Wprowadzenie przepisów dotyczących posiadanego wykształcenia i praktyki zawodowej dla: osób ubiegających się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, członków komisji kwalifikacyjnych (KK). (wymagana zmiana delegacji ustawowej) Utworzenie załącznika do rozporządzenia określającego wykształcenie i praktykę zawodową osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

3 Wymagania dla członków KK
Członkowie KK powinni posiadać: właściwe kierunkowo wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, aktualne świadectwo kwalifikacyjne dozoru odpowiadające merytorycznie specjalności egzaminowanych.

4 Zawartość wniosku Uzupełnienie zawartości wniosku osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji o informacje dotyczące: świadectw oraz dyplomów potwierdzających wykształcenie, posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, zaświadczeń odbytych kursów zawodowych.

5 Ograniczanie uprawnień (1)
Dopuszczenie możliwości wpisywania przez KK na świadectwie kwalifikacyjnym przyznanych uprawnień z wyszczególnieniem urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu po uwzględnieniu rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia. Podanie zakresu lub rodzaju pomiarów dla świadectw kwalifikacyjnych dla prac kontrolno-pomiarowych.

6 Ograniczanie uprawnień (2)
Dopuszczenie na świadectwie kwalifikacyjnym zapisów ograniczających uprawnienia dla osób pracujących na stanowiskach eksploatacji polegające na podawaniu granicznych parametrów: napięcia i mocy dla grupy I, ciśnienia, temperatury i mocy dla grupy II, ciśnienia i mocy dla grupy III.

7 Opłaty za egzamin Proponowane jest wprowadzenie opłat za egzamin w zakresie jednej grupy (załącznik nr 1) dla osób ubiegających się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w wysokości 10%, a na stanowisku dozoru – 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

8 Dziękuję Państwu za uwagę
Dane kontaktowe: Igor Lange Główny Specjalista MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa Tel. (022) Igor


Pobierz ppt "Postulowane zmiany przepisów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google