Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NIŚOZ-.. Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NIŚOZ-.. Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki."— Zapis prezentacji:

1 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NIŚOZ-.

2 Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. (Dz. U. Nr 225 poz.1465 z dnia 30.11.2010) Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 i Nr 211, poz. 1642)

3 Definicja świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym. (art. 5 pkt 17a ustawy)

4 Świadczenia NiŚOZ zastępują dotychczasowe świadczenia (przedłużenie dotychczas zawartych umów na styczeń-luty 2011 r.): nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w poz, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w poz, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w poz, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz. Ta sama pozycja w planie finansowym, zbliżony poziom finansowania.

5 Procedura postępowania odrębna umowa na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (art. 55 ust. 3 ustawy) ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań (zgodnie z postanowieniem art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy, NiŚOZ jest szczególną kategorią świadczeń POZ, która podlega procedurze konkursowej).

6 Założenia do kontraktowania Wyznaczenie przez Dyrektora Oddziału Funduszu obszarów zabezpieczenia (spójnych terytorialnie obszarów, których określenie uzależnione jest od konieczności właściwego zabezpieczenia świadczeń ze względu na wielkość populacji nim objętej* jak i warunków geograficzno-terytorialnych), Ogłoszenie postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na zasadach określonych Zarządzeniem Prezesa NFZ. Dane GUS tj. Rocznik Demograficzny lub właściwe jednostki statystyczne dla danego obszaru (np. urząd miasta).

7

8 RegionOpis przebiegu granic Obręby MODGiK ŁÓDŹ PÓŁNOCNO- WSCHODNIA Na północ od torów kolejowych i ul. Malowniczej. Na wschodzie zgodnie z przebiegiem granic miasta, aż do ul. Nad Niemnem. Następnie ul. Nad Niemnem, Okólną. Na zachodzie zgodnie z przebiegiem granicy, wzdłuż ul. Strykowskiej aż do Kolei Obwodowej. Po przekroczeniu torów ul. Inflancką, Kaufmana, Niemojewskiego, Zagajnikową, Okopową, Marysińską, Obrońców Warszawy, Obrońców Westerplatte, Widok, Chłodną, Źródłową, Kopcińskiego do torów kolejowych. W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W43, W44, W45, W46, W47, W48, S03, S04, S05, B50, B51, B52, B53, B54, B58, B59, B60 ŁÓDŹ WSCHODNIA Południowa część dzielnicy Widzew do torów kolejowych, a następnie ul. Malowniczą do granic miasta. W19, W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33, W34, W35, W36, W37, W38, W39, W40, W41, W42 ŁÓDŹ CENTRUM Południowo-wschodnia część granicy zgodna z granicą dzielnicy Śródmieście, następnie na zachód ul. Wróblewskiego do Jana Pawła II, na północ ul Jana Pawła II do Mickiewicza, wzdłuż torów kolejowych do Limanowskiego. Na północy ul. Limanowskiego, Włókniarzy, wzdłuż cieku Sokołówka do Zgierskiej, ul. Zgierską, Julianowską do Marysińskiej. Na wschodzie ul. Marysińską, Bohaterów Westerplatte, Widok, Źródłową (z wyłączeniem posesji Szpitala MSWiA) do Ronda Solidarności. Na wschodzie ul. Kopcińskiego do torów kolejowych. S01, S02, S06, S07, S08, S09, B27, B28, B29, B44, B45, B46, B47, B48, B49, P07, P08, P09, P17, P18, P19, P20, P28, P29, P30

9 RegionOpis przebiegu granic Obręby MODGiK ŁÓDŹ POŁUDNIOWO- ZACHODNIA Granica północna i zachodnia zgodnie z przebiegiem granicy dzielnicy Polesie. Na południu do granic miasta (Chocianowice, Łaskowice), następnie Pabianicką od ul. Mały Skręt do zajezdni tramwajowej, ul. Teodorowicza, Notecką, Zatokową, Dubois od ostatniego numeru (107), ul. Lotniczą, Pilską, następnie na północ ul. Prądzyńskiego. Kolejno zgodnie z przebiegiem granic dzielnicy Polesie, aż do ul. Wróblewskiego. Od ul. Wróblewskiego tylko część dzielnicy Polesie położona po zachodniej stronie torów kolejowych. P01, P02, P03, P04, P05, P06, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41 G21, G34, G35, G36, G37, G38, G53 ŁÓDŹ PÓŁNOCNO- ZACHODNIA Zachodnia część dzielnicy Bałuty, ograniczona na wschodzie przebiegiem Kolei Obwodowej. B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B55, B56, B57 ŁÓDŹ POŁUDNIOWA Obejmuje obszar dzielnicy Górna z wyłączeniem osiedla administracyjnego Nad Nerem (Chocianowice, Łaskowice). G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G39, G40, G41, G42, G43, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G50, G51, G52, G54, G55, G56, G57

10

11 Nr obszaru zabez- piecze- nia Obszar zabezpieczenia Gminy w obszarze zabezpieczeniaLiczba ludności Liczba zespołów realizacji świadczeń 1 Łódź Północno- Wschodnia w. Nowosolna, os. Akademicka, os. Doły, os. Mileszki, os. Nowe Moskule, os. Nowosolna, os. Nowy Imielnik, os. Sikawa, os. Stoki, os. Wiączyń Górny, os. Wilanów 47 9601 2Łódź Wschodnia w. Andrespol, os. Andrzejów-Nery, os. Fabryczna, os. Feliksin, os. Olechów, os. Sąsieczno, os. Widzew Wschód, os. Widzew Zachód, os. Zarzew, os. Zarzew Przemysłowy 132 0593 3Łódź Centrum os. Centrum, os. Koziny, os. Nowe Miasto, os. Politechniczna, os. Stare Miasto, os. Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa, os. Towarowa, os. Zielona, os. Żubardź 236 5935 4 Łódź Południowo- Zachodnia os. Chocianowice, os. Huta Jagodnica, os. Lublinek, os. Lublinek-Pienista, os. Łaskowice, os. Nowe Sady, os. Park Ludowy, os. Retkinia, os. Srebrna, os. Złotno 90 6862 5 Łódź Północno- Zachodnia os. Kochanówka, os. Łagiewniki, os. Marysin-Rogi, os. Radogoszcz, os. Romanów, os. Sokołów, os. Teofilów, os. Teofilów Przemysłowy, os. Zimna Woda 99 8342 6 Łódź Poludniowa os. Chojny-Zatorze, os. Dąbrowa, os. Dąbrowa Przemysłowa, os. Dąbrowa Zachodnia, os. Górki, os. Górna-Rynek, os. Huta Szklana, os. Kurak, os. Nowe Rokicie, os. Ruda, os. Ustronne, os. Wiskitno, os. Wiskitno-A-Las 178 3324

12 Nr obszaru zabezpie czenia Obszar zabezpieczenia Gminy w obszarze zabezpieczeniaLiczba ludności Liczba zespołów realizacji świadczeń 7Zgierzm. Ozorków, m. Zgierz, w. Parzęczew, w. Zgierz96 0202 8Głowno w. Domaniewice, w. Dmosin, m. Głowno, w. Głowno, m-w. Stryków 41 4981 9Brzezinym. Brzeziny, w. Brzeziny, m-w. Koluszki, w. Rogów45 8471 10 Tomaszów Mazowiecki m. Tomaszów Mazowiecki, w. Będków, w. Budziszewice, w. Czerniewice, w. Inowłódz, w. Lubochnia, w. Rokiciny, w. Rzeczyca, w. Tomaszów Mazowiecki, w. Ujazd, w. Żelechlinek 120 7593 11Wieruszów w. Klonowa, w. Bolesławiec, w. Czastary, w. Galewice, w. Lututów, w. Łubnice, w. Sokolniki, m-w. Wieruszów 45 9201 12 Piotrków Trybunalski w. Czarnocin, w. Grabica, w. Moszczenica, w. Rozprza, m-w. Sulejów, w. Wola Krzysztoporska, w. Wolbórz, Powiat m. Piotrków Trybunalski 148 6653 13Skierniewice w. Jeżów, w. Bolimów, w. Głuchów, w. Godzianów, w. Kowiesy, w. Lipce Reymontowskie, w. Maków, w. Nowy Kawęczyn, w. Skierniewice, w. Słupia, Powiat m. Skierniewice 90 7152 14Wieluń w. Rusiec, w. Brzeźnio, m-w. Złoczew, w. Biała, w. Czarnożyły, w. Konopnica, w. Mokrsko, w. Osjaków, w. Ostrówek, w. Pątnów, w. Skomlin, m-w. Wieluń, w. Wierzchlas 97 6412 15Kutno m. Kutno, w. Dąbrowice, m-w. Krośniewice, w. Krzyżanów, w. Kutno, w. Łanięta, w. Nowe Ostrowy, w. Oporów, w. Strzelce, w. Piątek, w. Witonia 93 7402 16Pajęczno m-w. Działoszyn, w. Kiełczygłów, m-w. Pajęczno, w. Rząśnia, w. Siemkowice, w. Strzelce Wielkie, w. Sulmierzyce 48 5311 17Łowicz w. Bedlno, m-w. Żychlin, m. Łowicz, w. Bielawy, w. Chąśno, w. Kiernozia, w. Kocierzew Południowy, w. Łowicz, w. Łyszkowice, w. Nieborów, w. Zduny 95 5592

13 Nr obszaru zabezpie czenia Obszar zabezpieczenia Gminy w obszarze zabezpieczeniaLiczba ludności Liczba zespołów realizacji świadczeń 18Radomsko w. Nowa Brzeźnica, m. Radomsko, w. Dobryszyce, w. Gidle, w. Gomunice, m-w. Kamieńsk, w. Kobiele Wielkie, w. Lgota Wielka, w. Ładzice, w. Radomsko 96 3642 19Przedbórz w. Gorzkowice, w. Łęki Szlacheckie, w. Ręczno, w. Kodrąb, w. Masłowice, m-w. Przedbórz, w. Wielgomłyny, w. Żytno 43 2791 20 Rawa Mazowiecka m. Rawa Mazowiecka, m-w. Biała Rawska, w. Cielądz, w. Rawa Mazowiecka, w. Regnów, w. Sadkowice 49 4171 21Bełchatów m. Bełchatów, w. Bełchatów, w. Drużbice, w. Kleszczów, w. Kluki, w. Szczerców 95 3692 22Sieradz m. Sieradz, m-w. Błaszki, w. Brąszewice, w. Goszczanów, w. Sieradz, m-w. Warta, w. Wróblew 98 6792 23Zduńska Wola w. Sędziejowice, w. Widawa, w. Burzenin, m. Zduńska Wola, m-w. Szadek, w. Zapolice, w. Zduńska Wola 88 1042 24Opoczno w. Białaczów, m-w. Drzewica, w. Mniszków, m-w. Opoczno, w. Paradyż, w. Poświętne, w. Sławno, w. Żarnów, w. Aleksandrów 83 9232 25Łódzki-Zachodnim. Konstantynów Łódzki, m-w. Aleksandrów Łódzki45 4801 26Poddębice w. Świnice Warckie, w. Dalików, w. Pęczniew, m-w. Poddębice, m-w. Uniejów, w. Wartkowice, w. Zadzim 46 0761 27Łaskm-w. Zelów, w. Buczek, m-w. Łask48 6671 28Pabianice w. Wodzierady, w. Brójce, w. Rzgów, m-w. Tuszyn, m. Pabianice, w. Dłutów, w. Dobroń, w. Ksawerów, w. Lutomiersk, w. Pabianice 136 2073 29Łęczyca m. Łęczyca, w. Daszyna, w. Góra Świętej Małgorzaty, w. Grabów, w. Łęczyca, w. Ozorków 45 7261 2 587 65056

14 Miejsce udzielania świadczeń 1 miejsce na 1 obszar zabezpieczenia (na jego terenie) Wymagana obsada kadrowa 1 lekarz + 1 pielęgniarka na każde rozpoczęte 50 000 osób zamieszkujących obszar zamieszkania Tryb ambulatoryjny + wyjazdowy Jednostka rozliczeniowa ryczałt miesięczny za zapewnienie gotowości do udzielania świadczeń w miejscu udzielania świadczeń (stawka ustalana w trakcie negocjacji z oferentem, uwzględniająca m.in. prognozowane wzmożone korzystanie ze świadczeń przez osoby spoza obszaru zabezpieczenia np. w miejscowościach turystycznych – brak możliwości odmowy udzielenia świadczenia osobom spoza obszaru zabezpieczenia).

15 Brak możliwości równoczasowego udzielania świadczeń u innych świadczeniodawców/w innych rodzajach świadczeń (w szczególności, leczenia szpitalnego, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej i transportu sanitarnego - zespół sanitarny typu N).

16 Termin zawarcia umów NFZ ma przeprowadzić postępowania w sprawie zawarcia umów na NiŚOZ, w terminie 3 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy. (ust. 2 art. 3 ustawy zmieniającej). Terminem zawarcia umów w nowym zakresie świadczeń - 1 marca 2011 r. (art. 4 ustawy zmieniającej).

17 Jakość: Personel: Lekarze: co najmniej 50% lekarzy realizujących świadczenia posiadających specjalizację (1-szy stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyna rodzinna, pediatria lub choroby wewnętrzne – 15 pkt udzielanie świadczeń w tym samym czasie przez dodatkowego lekarza na każde rozpoczęte 50 000 osób zamieszkałych na obszarze zabezpieczenia – 10 pkt Pielęgniarki: udzielanie świadczeń w tym samym czasie przez dodatkową pielęgniarkę na każde rozpoczęte 50 000 osób zamieszkałych na obszarze zabezpieczenia – 10 pkt Warunki lokalizacyjne: spełnienie warunków sanitarnych i lokalowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – 5 pkt Certyfikaty jakości: certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu złożenia oferty – 2,5 pkt

18 Kompleksowość: Diagnostyka (w lokalizacji): diagnostyka RTG – 8 pkt diagnostyka laboratoryjna – 8 pkt Środek transportu: samochód osobowy (gwarantowana gotowość użytkowania) – 5 pkt transport sanitarny – spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane – 10 pkt Dostępność: Dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo: podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5% lub wejście z poziomu gruntu – 2 pkt co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych - 2 pkt

19 Ciągłość: spełnienie wymagań (warunków koniecznych): deklaracja spełnienia wymagań w dniu złożenia oferty i okresie realizacji umowy - 1 pkt za każdy spełniony warunek na dzień składania oferty Cena: cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy – max 50 pkt.


Pobierz ppt "Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NIŚOZ-.. Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google