Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONAŁ PIOTR WOŹNICKI Nikiel Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONAŁ PIOTR WOŹNICKI Nikiel Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 WYKONAŁ PIOTR WOŹNICKI Nikiel Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

2 Ogólna charakterystyka Nikiel jest pierwiastkiem z grupy metali przejściowych. W układzie okresowym jest w 10 grupie i 4 okresie, w bloku d. Jego liczba atomowa to 28 a masa atomowa 58,69 u. Występuje na II i III (i bardzo rzadko na IV) stopniu utlenienia. Tworzy średnio zasadowe tlenki. Ma 5 trwałych izotopów (58, 60, 61, 62, 64). Jego konfiguracja elektronowa to 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

3 Wygląd Nikiel metaliczny jest metalem srebrzystobiałym, kowalnym, odpornym na działanie wilgoci i powietrza. Stosuje się go m.in. do tworzenia błyszczących powłok galwanicznych na powierzchni elementów stalowych Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

4 Występowanie Nikiel występuje w skorupie ziemskiej w ilościach ok. 80 ppm w postaci minerałów -garnieryt i pentlandyt. Rudy dzieli się na tlenowe, siarczkowe i arsenkowe, w zależności od ich składu chemicznego. Rudy niklu przerabia się najczęściej na tlenki, redukowane następnie węglem, a tak otrzymany surowy nikiel poddaje się rafinacji elektrolitycznej. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

5 Występowanie złóż Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Złoża niklu występują w : Kanadzie, Australii, na Kubie, w Chinach i Rosji. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 21! miejsce (procenty wagowe).

6 Zastosowanie Nikiel wykorzystuje się głównie jako pokrycie mniej szlachetnego żelaza i stali (elektroliza), gdzie zwiększa wytrzymałość i odporność na korozję. Stale takie wykorzystuje się w przemyśle samochodowym. Sieć krystaliczna niklu posiada właściwość absorpcji atomów wodoru. W silnie rozdrobnionym metalu może się zmieścić około 17 razy więcej wodoru niż wynosi jego objętość. Właściwość ta wykorzystywana jest jako katalizator w wielu procesach, m.in. w hydrogenizacji (chemicznym utwardzaniu) tłuszczów. Jest składnikiem baterii niklowo-kadmowych. Jego stopy z miedzią służą do produkcji monet. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

7 Związki Nikiel w związkach występuje jako pierwiastek dwu-, trój- lub czterowartościowy ale najtrwalsze są połączenia niklu(II). Wodne roztwory jego soli mają zabarwienie zielone, co jest spowodowane obecnością uwodnionych jonów [Ni(H 2 O) 6 ] 2+ natomiast sole bezwodne są żółte. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

8 Charakterystyka Nikiel w roztworach występuje wyłącznie na drugim stopniu utlenienia. Na wyższych stopniach utlenienia występuje tylko w tlenkach Ni 2 O 3 NiO 2 i niektórych kompleksach. Kation Ni 2+ należy do 3 grupy analitycznej kationów. Łatwo tworzy jony zespolone, przy czym najtrwalsze są kompleksy cyjankowe [Ni(CN) 4 ] 2- i szczawianowe [Ni(C 2 O 4 ) 2 ] 2- Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

9 Wykrywanie – reakcja Czugajewa Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Dimetyloglioksym (odczynnik Czugajewa) dodany do amoniakalnego roztworu jonów Ni 2+ wytrąca czerwony (różowy) kłaczkowaty osad dimetyloglioksymianu niklu(II). Osad ten nie rozpuszcza się w nadmiarze NH 3(aq). Ta reakcja identyfikacyjna jest najczęściej stosowaną reakcją do wykrywania jonów Ni 2+

10 Reakcje charakterystyczne W reakcji Ni 2+ z roztworem wodorotlenku sodu NaOH wytrąca się zielony (zielonkawy) osad wodorotlenku niklu: Ni 2+ + 2OH - Ni(OH) 2 który jest nierozpuszczalny w nadmiarze zasady, ale rozpuszcza się w rozc. kwasach, roztworze amoniaku i solach amonowych. Pod wpływem utleniaczy (woda bromowa, chlorowa) przechodzi w czarny wodorotlenek niklu Ni(OH) 3 : 2 Ni 2+ + 2OH - + Cl 2 Ni(OH) 3 + 2Cl - Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

11 Tlenek niklu(II) Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Po wyprażeniu wodorotlenku niklu Ni(OH) 2 powstaje tlenek szarozielony tlenek niklu(II) NiO: Ni(OH) 2 NiO + H 2 O T

12 Reakcje charakterystyczne Wodny roztwór amoniaku NH 3(aq) dodawany w niewielkich ilościach do roztworu zawierającego jony Ni 2+ wytrąca się zielonkawy hydroksosoli, np. hydroksochlorku niklu(II) Ni 2+ + 2Cl - + NH 3 *H 2 O Ni(OH)Cl + NH 4 + Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

13 Reakcja z amoniakiem – c.d. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Otrzymana sól Ni(OH)Cl jest rozpuszczalna w nadmiarze wodnego roztworu amoniaku z utworzeniem szafirowofioletowego jonu zespolonego [Ni(NH 3 ) 6 ] 2+ : Ni(OH)Cl+6(NH 3 *H 2 O) [Ni(NH 3 ) 6 ] 2+ +OH+Cl+6H 2 O

14 Reakcja z siarczkami Siarczek amonu (NH 4 ) 2 S wytrąca z roztworów zawierających Ni 2+ czarny osad siarczku niklu: Ni 2+ + S 2- NiS który jest rozpuszczalny jedynie w rozpuszczalnikach wykazujących silne właściwości utleniające, np. w wodzie królewskiej lub kwasie solnym w obecności nadtlenku wodoru. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

15 Reakcja z żelazocyjankami Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Żelazocyjanki (np. K 4 [Fe(CN) 6 ] strącają z roztworu soli niklu zielonkawobrunatny osad, nierozpuszczalny w rozc. kwasie solnym: Ni 2+ + Fe(CN) 6 4- Ni 2 [Fe(CN) 6 ]

16 Bibliografia Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko – Chemia analityczna, tom 1 Szczęsny Rosołowski – Pracownia chemiczna. Analiza jakościowa http://www.e-chemia.nazwa.pl/ http://pl.wikipedia.org/ http://portalwiedzy.onet.pl/13285,,,,nikiel, haslo.html/ http://portalwiedzy.onet.pl/13285,,,,nikiel, haslo.html/


Pobierz ppt "WYKONAŁ PIOTR WOŹNICKI Nikiel Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google