Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Elżbieta Zubrzycka Dziecko na wagarach Leniwe, niedopilnowane czy przestraszone?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Elżbieta Zubrzycka Dziecko na wagarach Leniwe, niedopilnowane czy przestraszone?"— Zapis prezentacji:

1 Dr Elżbieta Zubrzycka Dziecko na wagarach Leniwe, niedopilnowane czy przestraszone?

2 Wagary, fobia, niech ęć Ewolucja pojęcia: Wagary – w latach trzydziestych, Fobia szkolna – w latach czterdziestych, Odmowa chodzenia do szkoły – szerokie pojęcie, nie wskazuje przyczyny, obejmuje różne powody unikania szkoły.

3 Co powoduje odmow ę chodzenia do szko ł y? Bardzo wiele cennych informacji można znaleźć w odpowiedniej literaturze skierowanej do NAUCZYCIELI PRAKTYKÓW

4 Gdzie szuka ć przyczyny? Rodzice i ich sposób wychowania? Osobowość dziecka? Szkoła? Organizacja, nauczyciele, trudności w nauce? Rówieśnicy? Wszystko razem?

5 Wagarowanie a odmowa Wagarowicz: usiłuje ukryć swoje nieobecności przed rodziną. Wychodzi, ale nie dociera do szkoły, nie wraca wcześniej. Zazwyczaj wagaruje od czasu do czasu Wagarowicz źle się uczy i nie lubi szkoły. Częste zachowania antyspołeczne, problemy wychowawcze. Rodzice wiedzą, że dziecko nie idzie do szkoły, zostaje w domu. Odmowa chodzenia do szkoły utrzymuje się tygodniami, miesiącami. Zwykle dobry uczeń, uzdolniony, pilny. Problemy emocjonalne, podwyższony lęk, przygnębienie,dolegliwości O podłożu psychosomatycznym.

6 Szkolne wycofanie Terminu tego używa się, kiedy nieobecności w szkole wynikają z nieodpowiedzialności rodziców, zezwalających na opuszczanie lekcji. Czasem obojętność rodziców wynika z ich bezradności, ponieważ żadne argumenty nie spowodowały, aby dziecko zaczęło uczęszczać do szkoły. Trudno odróżnić od obojętności na sprawy szkoły.

7 Przyczyny zwi ą zane ze szko łą Lęk przed różnymi aspektami życia szkolnego: Zmiana szkoły, Zmiana sposobu docierania do szkoły (po przeprowadzce), Klasówki, Konieczność korzystania ze wspólnych toalet, Brak dobrego kontaktu i więzi z nauczycielem, Prawdziwa lub wydumana obojętność lub niechęć nauczyciela do dziecka, Brak poczucia bezpieczeństwa.

8 Problemy wynikaj ą ce z zasobów dziecka Lękowość, Lęk przed rozstaniem, Niedostateczna koncentracja, Niepokój, Niedostateczne uzdolnienia, Trudności w adaptacji do zmian, Powolność I wiele innych, często zaskakujących

9 Problemy wynikaj ą ce z rodziny Brak oparcia w rodzicach, Brak pomocy w nauce ze strony rodziców, Choroba członka rodziny, Napięcia i kryzys w rodzinie, Patologia w rodzinie, Takim rodzinom potrzeba pomocy

10 Problemy wynikaj ą ce ze ś rodowiska równie ś ników Bardzo częsta przyczyna niechęci do szkoły, często bagatelizowana i niedoceniana. Przemoc psychiczna, niezmiernie trudna do zauważenia, Przemoc fizyczna, również występująca poza zasięgiem oczu nauczyciela.

11 Czy mo ż na co ś na to zaradzi ć ? Zdefiniować różnicę pomiędzy przyzwoitym i niedopuszczalnym zachowaniem, Przyjąć zasadę, że nie wolno milczeć, kiedy komuś dzieje się krzywda, Pokazać, jak bierność daje siłę dręczycielowi i wspiera niesprawiedliwość, Przerwać zmowę milczenia, Wyjaśnić mechanizm przemocy, Konsekwencja odbiera władzę dręczycielowi

12 Budowanie poczucia w ł asnej warto ś ci Jak postępować, aby się szanować?

13 Naucz dzieci skutecznego porozumiewania si ę Podstawy komunikacji: Myślenie – uczucia – zachowania Obrona własnych granic; Wstęp do asertywności; Konkretne wypowiedzi, które zapobiegają konfliktom.

14 Kompendium wiedzy o zapobieganiu przemocy

15 Wiedza przekazana w interesuj ą cych opowiadaniach Perspektywa ofiary, biernych obserwatorów i Co może zrobić ofiara przemocy? Ćwiczenie zachowań i komunikacji; Co może zrobić grupa? Kto jest w większości? Konsekwencje bierności; Perspektywa dręczyciela

16 NAJWI Ę KSZA SATYSFAKCJA – mamy informacj ę od Nauczycieli z Olsztyna, Katowic, Krakowa i Wroc ł awia, ż e czytanie z dziećmi i omawianie tre ś ci tych KSI ĄŻ EKI powoduje zmniejszenie liczby zachowań przemocowych. Najwięcej można osiągnąć współpracując z rodzicami, otoczeniem społecznym, a przede wszystkim pozyskując pomoc dzieci!


Pobierz ppt "Dr Elżbieta Zubrzycka Dziecko na wagarach Leniwe, niedopilnowane czy przestraszone?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google