Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skąd się biorą problemy dzieci w nauce? Marta Baranowska Ośrodek KOTEA, Fundacja MAM DOM Wystąpienie na konferencji Wczesna diagnoza dziecka porzuconego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skąd się biorą problemy dzieci w nauce? Marta Baranowska Ośrodek KOTEA, Fundacja MAM DOM Wystąpienie na konferencji Wczesna diagnoza dziecka porzuconego."— Zapis prezentacji:

1

2 Skąd się biorą problemy dzieci w nauce? Marta Baranowska Ośrodek KOTEA, Fundacja MAM DOM Wystąpienie na konferencji Wczesna diagnoza dziecka porzuconego warunkiem prawidłowo udzielonej mu pomocy Szczecin 25.11.2009 www.kotea.pl

3 Typowe sposoby wyjaśniania trudności w nauce n Brak zdolności n Brak motywacji Pomijanie czynników fizjologicznych, uwarunkowań biologicznych oraz sytuacji dziecka - rodzinnej, środowiska szkolnego

4 Warunki sprawnej pracy mózgu Czego nie może zabraknąć? n Tlen i ruch n Sen i odpoczynek n Odpowiednia dieta Czego nie powinno być za dużo? n Hałas n Monotonia n Tłok n Skumulowanie stresu w krótkim okresie

5 Mały człowiek miewa wielkie problemy Zmartwienia dzieci o trudnej sytuacji rodzinnej: n Co ze mną będzie? n Czy to wszystko moja wina? n Czy w przyszłości będę pić jak mama, czy będę taki zły jak tata? n Czy ci obcy ludzie nie zajęli się mną dla pieniędzy? n Czy mnie z dnia na dzień nie oddadzą z powrotem? n Co będzie, gdy skończę 18 lat? n Jak mam wytłumaczyć nowym kolegom, że mieszkam z ciocią? n Czy moja siostra jest bezpieczna? n Dlaczego to wszystko spotyka właśnie mnie?

6 Co możemy zrobić dla dziecka w rodzinie zastępczej? n Bezwarunkowa życzliwość: nie uzależniam tego, czy jestem z tobą i dla ciebie, od twojego choćby najtrudniejszego dla mnie zachowania, od twojego zdrowia, od twoich dobrych manier, od twoich wyników w nauce czy przykładania się do nauki. Jestem rodzicem – rodzicem zastępczym – i będę nim tak długo, jak będziesz rodzica w ogóle potrzebował. n Zaufanie do siebie samego: nie czekam na wdzięczność, nie wierzę w twoje niemądre, wypowiadane w złości słowa: Nie potrzebuję cię, Nienawidzę cię, Byłoby mi lepiej bez ciebie.

7 Co możemy zrobić dla dziecka przebywającego w placówce? n Poświęcanie uwagi indywidualnie - nie oznacza wyróżniania dziecka, lecz pokazuje że mam czas i zainteresowanie również dla niego samego, daje komunikat: Jesteś ważny. n Szczera komunikacja dotycząca jego sytuacji, przyszłości - zapobiega domysłom, plotkom, buduje zaufanie do wychowawcy.

8 Naturalne zmiany rozwojowe a niechęć do nauki i do szkoły Okres dojrzewania psychoseksualnego: n naturalne zainteresowanie sprawami płci n czas na budowanie więzi z rówieśnikami Nastolatek jest bardzo krytyczny, wyczulony na hipokryzję, niesprawiedliwość i absurd pojawiające się w szkole

9 INNE ŹRÓDŁA PROBLEMÓW W NAUCE n Fobia – reakcja silnego strachu i unikania, mająca u podłoża utrwalony, nieracjonalny sposób myślenia o jakimś niezbyt zagrażającym obiekcie, miejscu czy osobie; obiekt ten (miejsce, osoba) wydaje się człowiekowi przerażający. n Fobię szkolną trzeba leczyć w porozumieniu z psychologiem n Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) przy przeciętnej lub wysokiej inteligencji n Uogólnione trudności w uczeniu się (obniżony potencjał intelektualny)

10 Do poradni po diagnozę przyczyn trudności szkolnych n Dysleksja (która z trzech postaci?) n Głęboka dysleksja n Dyskalkulia n ADHD n ADD n Braki w wiadomościach i umiejętnościach n Niska inteligencja n Fobia szkolna n Trudności natury emocjonalnej n Nieharmonijny rozwój poszczególnych sfer intelektu n Inne przyczyny, np. medyczne

11 Po co diagnoza? Zrozumienie przyczyn trudności w nauce jest podstawą właściwej pomocy dziecku - od ogólnego podejścia wychowawczego, do konkretnych środków zaradczych, takich jak np. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wzbogacenie diety, zmiana szkoły czy psychoterapia.


Pobierz ppt "Skąd się biorą problemy dzieci w nauce? Marta Baranowska Ośrodek KOTEA, Fundacja MAM DOM Wystąpienie na konferencji Wczesna diagnoza dziecka porzuconego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google