Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 finansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 finansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 finansowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci

2 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 29.05.2008 – zatwierdzenie wniosku29.05.2008 – zatwierdzenie wniosku 10.06.2008 – złożenie wniosku o dokumenty do MRiRW10.06.2008 – złożenie wniosku o dokumenty do MRiRW 13.08.2008 - udzielenie pełnomocnictw do zawarcia umowy13.08.2008 - udzielenie pełnomocnictw do zawarcia umowy 02.09.2009 – podpisanie umowy z NA02.09.2009 – podpisanie umowy z NA 01.03.2009 – rozpoczęcie projektu01.03.2009 – rozpoczęcie projektu 01.04.2009 – seminarium KCER Brwinów01.04.2009 – seminarium KCER Brwinów 08-11.05.2009 – podpisanie porozumień trójstronnych z ILLUT Berlin - Brandenburg08-11.05.2009 – podpisanie porozumień trójstronnych z ILLUT Berlin - Brandenburg 29-30.05.2009 – seminarium Mieczysławów29-30.05.2009 – seminarium Mieczysławów 31.05-13.06.2009 – seminarium LdV PL/08/LLP- LdV/VETPRO/140237 z ILLUT Berlin – Brandenburg 31.05-13.06.2009 – seminarium LdV PL/08/LLP- LdV/VETPRO/140237 z ILLUT Berlin – Brandenburg 05-07.06.2009 – wizyta kontrolno-monitorująca05-07.06.2009 – wizyta kontrolno-monitorująca 31.08.2009 – zakończenie projektu31.08.2009 – zakończenie projektu 30.10.2009 – złożenie raportu końcowego 30.10.2009 – złożenie raportu końcowego

3 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Cele szczegółowe, dotyczące bezpośrednio uczestników projektu: Rozszerzenie kompetencji nauczycieli uczestniczących w projekcie w zakresie produkcji ekologicznej. Doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa i terminologii zawodowej związanej z rolnictwem, a w szczególności w języku niemieckim pozwoli wykorzystywać materiały w językach obcych. Poznanie metodologii opracowania materiałów szkoleniowo – dydaktycznych będzie przydatne podczas wypracowywania efektu materialnego (program kursu i obudowy dydaktycznej i materiałów upowszchniających produkcję ekologiczną). Poznanie systemu organizacji pracy w przedsiębiorstwach związanych z produkcją i dystrybucją produktów ekologicznych w Niemczech. Jest to szczególnie ważne, ponieważ partner niemiecki znany jest w Europie z wzorowej organizacji procesu produkcji i dydtrybucji. Poznanie stosowanej niemieckiej technologii informacyjno- komunikacyjnej w programie "Uczenie się przez całe życie", a zwłaszcza w kształceniu ustawicznym w różnych formach kształcenia kursowego, doskonalenia zawodowego.

4 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Pakiet edukacyjny Efekt materialny projektu będzie składał się z następujących elementów: Program szkolenia rolnictwa ekologicznego Materiały informacyjne dotyczące gospodarstw ekologicznych

5 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Materiały informacyjne dotyczące produkcji biopaliw - opracowanie zawierające wybrane informacje dotyczące: Funkcjonowania rolnictwa w Niemczech, Funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego, Prawnych uwarunkowań produkcji ekologicznej w Polsce Niemczech, Ekologicznych technologii upraw roślin, hodowli zwierząt, Analizy ekonomicznej kosztów i możliwości produkcji, przetwarzania i dystrybucji surowców produkowanych metodami ekologicznymi Systemów certyfikacji gospodarstw i produktów ekologicznych, Rozwoju rynku produktów ekologicznych w Europie, Niemczech i Polsce, Upowszechniania idei produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej.

6 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237

7 Uczestnicy wymiany doświadczeń: Bednarz Bożena Bilska Jolanta Caliński Jan Chmieliński Andrzej Czaplicka Teresa Ciszkiewicz Jolanta Gryc Teresa Kobyłecka Teresa Kulka Andrzej Kazimierz Matuszczak Zygmunt Milewska Marianna Salamon Krzysztof Snarska Teresa Sroga Barbara Sroka Mirosław Strzałkowski Andrzej Tomaszewska Marzena Joanna Torbicz Elżbieta Walczak Hanna Wrzesińska- Kopcik Monika

8 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Zaświadczenie i EUROPASS MOBILITY

9 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Zaświadczenie od PARTNERA NIEMIECKIEGO

10 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 SEMINARIUM – PRODUKCJA EKOLOGICZNA

11 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 System kształcenia zawodowego w Niemczech

12 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 SZKOŁA ZAWODOWA

13 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 PRODUKCJA BIOGAZU

14

15 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Doświadczalne uprawy ekologiczne

16

17 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Wejście do niektórych obiektów wymagało obuwia ochronnego

18 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Uprawa ekologiczna

19 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Krajobraz towarzyszący uprawom ekologicznym

20

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 finansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google