Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 finansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 finansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ finansowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci

2 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ – zatwierdzenie wniosku – zatwierdzenie wniosku – złożenie wniosku o dokumenty do MRiRW – złożenie wniosku o dokumenty do MRiRW udzielenie pełnomocnictw do zawarcia umowy udzielenie pełnomocnictw do zawarcia umowy – podpisanie umowy z NA – podpisanie umowy z NA – rozpoczęcie projektu – rozpoczęcie projektu – seminarium KCER Brwinów – seminarium KCER Brwinów – podpisanie porozumień trójstronnych z ILLUT Berlin - Brandenburg – podpisanie porozumień trójstronnych z ILLUT Berlin - Brandenburg – seminarium Mieczysławów – seminarium Mieczysławów – seminarium LdV PL/08/LLP- LdV/VETPRO/ z ILLUT Berlin – Brandenburg – seminarium LdV PL/08/LLP- LdV/VETPRO/ z ILLUT Berlin – Brandenburg – wizyta kontrolno-monitorująca – wizyta kontrolno-monitorująca – zakończenie projektu – zakończenie projektu – złożenie raportu końcowego – złożenie raportu końcowego

3 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Cele szczegółowe, dotyczące bezpośrednio uczestników projektu: Rozszerzenie kompetencji nauczycieli uczestniczących w projekcie w zakresie produkcji ekologicznej. Doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa i terminologii zawodowej związanej z rolnictwem, a w szczególności w języku niemieckim pozwoli wykorzystywać materiały w językach obcych. Poznanie metodologii opracowania materiałów szkoleniowo – dydaktycznych będzie przydatne podczas wypracowywania efektu materialnego (program kursu i obudowy dydaktycznej i materiałów upowszchniających produkcję ekologiczną). Poznanie systemu organizacji pracy w przedsiębiorstwach związanych z produkcją i dystrybucją produktów ekologicznych w Niemczech. Jest to szczególnie ważne, ponieważ partner niemiecki znany jest w Europie z wzorowej organizacji procesu produkcji i dydtrybucji. Poznanie stosowanej niemieckiej technologii informacyjno- komunikacyjnej w programie "Uczenie się przez całe życie", a zwłaszcza w kształceniu ustawicznym w różnych formach kształcenia kursowego, doskonalenia zawodowego.

4 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Pakiet edukacyjny Efekt materialny projektu będzie składał się z następujących elementów: Program szkolenia rolnictwa ekologicznego Materiały informacyjne dotyczące gospodarstw ekologicznych

5 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Materiały informacyjne dotyczące produkcji biopaliw - opracowanie zawierające wybrane informacje dotyczące: Funkcjonowania rolnictwa w Niemczech, Funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego, Prawnych uwarunkowań produkcji ekologicznej w Polsce Niemczech, Ekologicznych technologii upraw roślin, hodowli zwierząt, Analizy ekonomicznej kosztów i możliwości produkcji, przetwarzania i dystrybucji surowców produkowanych metodami ekologicznymi Systemów certyfikacji gospodarstw i produktów ekologicznych, Rozwoju rynku produktów ekologicznych w Europie, Niemczech i Polsce, Upowszechniania idei produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej.

6 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237

7 Uczestnicy wymiany doświadczeń: Bednarz Bożena Bilska Jolanta Caliński Jan Chmieliński Andrzej Czaplicka Teresa Ciszkiewicz Jolanta Gryc Teresa Kobyłecka Teresa Kulka Andrzej Kazimierz Matuszczak Zygmunt Milewska Marianna Salamon Krzysztof Snarska Teresa Sroga Barbara Sroka Mirosław Strzałkowski Andrzej Tomaszewska Marzena Joanna Torbicz Elżbieta Walczak Hanna Wrzesińska- Kopcik Monika

8 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Zaświadczenie i EUROPASS MOBILITY

9 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Zaświadczenie od PARTNERA NIEMIECKIEGO

10 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ SEMINARIUM – PRODUKCJA EKOLOGICZNA

11 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ System kształcenia zawodowego w Niemczech

12 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ SZKOŁA ZAWODOWA

13 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ PRODUKCJA BIOGAZU

14

15 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Doświadczalne uprawy ekologiczne

16

17 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Wejście do niektórych obiektów wymagało obuwia ochronnego

18 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Uprawa ekologiczna

19 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ Krajobraz towarzyszący uprawom ekologicznym

20

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 finansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google