Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie - zadanie w projekcie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie - zadanie w projekcie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof."— Zapis prezentacji:

1 Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie - zadanie w projekcie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, Instytut Techniki Cieplnej Kierownik zadania badawczego Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

2 Planowany budżet projektu wynosi 30 mln zł.
Projekt badawczy Plan prezentacji Projekt badawczy Zakres zadania Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań Produkty zadania, poziom rekomendacji Zasady kooperacji Konsorcjum Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie. Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków . Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie . (6 mln zł) Rozwój diagnostyki cieplnej budynków. Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach. Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. Działania promocyjne na rzecz zmniejszenia energochłonności budynków – rozpropagowanie efektów programu. Planowany budżet projektu wynosi 30 mln zł. Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

3 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice
Plan prezentacji Projekt badawczy Zakres zadania Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań Produkty zadania, poziom rekomendacji Zasady kooperacji Konsorcjum Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

4 Elementy innowacyjne proponowanych rozwiązań
Plan prezentacji Projekt badawczy Zakres zadania Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań Produkty zadania, poziom rekomendacji Zasady kooperacji Konsorcjum Zagadnienia ogólne Wielopoziomowe rozpatrywanie problemu zwiększonego wykorzystania OŹE poczynając od budynków poprzez kompleksy obiektów budowlanych do zarządzania zespołem obiektów, ocenę celowości przystąpienia do systemu handlu emisjami CO2 oraz rolę gmin przy realizacji pakietu 320 Multidyscyplinarne analizowanie problemów wykorzystania OŹE przy uwzględnieniu kryteriów techniczno-ekonomicznych, legislacyjnych i socjologicznych Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

5 Zagadnienia szczegółowe
Elementy innowacyjne proponowanych rozwiązań Zagadnienia szczegółowe Plan prezentacji Projekt badawczy Zakres zadania Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań Produkty zadania, poziom rekomendacji Zasady kooperacji Konsorcjum Wprowadzenie mikrobiogazowni i/lub układu ORC do zasilania osiedla lub kompleksu budynków Wprowadzenie gminnego centrum energetycznego jako drugiego filaru bezpieczeństwa energetycznego Realizacja pracy wyspowej instalacji OŹE stanowiącej między innymi alternatywne zasilanie awaryjne w budynkach Zastosowanie generacji zintegrowanej typu BCHP Uwzględnienie roli i zadania samochodu elektrycznego w mikrosystemie „Dom prosumenta (energetycznego)” Integracja mikrosystemu „Dom prosumenta (energetycznego)” ze Smart Gridem (w warstwie infrastruktury teleinformatycznej/zarządczej) Uczestniczenie przedsiębiorstw energetyki komunalnej w handlu uprawnieniami do emisji CO2 Uwzględnienie w projektowaniu układów energetycznych z OŹE struktury wewnętrznej i zewnętrznej budynku Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

6 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice
Plan prezentacji Projekt badawczy Zakres zadania Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań Produkty zadania, poziom rekomendacji Zasady kooperacji Konsorcjum Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

7 Zasady kooperacji Plan prezentacji Projekt badawczy Zakres zadania Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań Produkty zadania, poziom rekomendacji Zasady kooperacji Konsorcjum W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadania badawczego zamierza się powołać Komitet Sterujący. W skład Komitetu powinni wejść, po jednym przedstawicielu każdego Partnera Konsorcjum oraz kierownik zadania. Komitet Sterujący będzie podejmował decyzje we wszystkich wewnętrznych sprawach Konsorcjum dotyczących administrowania, organizacji prac, finansowania i kontrolowania wydatków. Decyzje Komitetu będą zapadały zwykłą większością głosów. Nie będą one mogły być sprzeczne z zapisami zawartymi w Umowie Konsorcjum. Posiedzenia Komitetu będą się odbywały co najmniej raz na dwa miesiące. Prawo do częstszego zwoływania posiedzeń przysługuje każdemu z Partnerów Konsorcjum. Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

8 Zasady kooperacji cd Plan prezentacji Projekt badawczy Zakres zadania Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań Produkty zadania, poziom rekomendacji Zasady kooperacji Konsorcjum Przewiduje się, że nadzór nad stroną merytoryczną realizacji zadania oraz nad profilowaniem prac będzie miała Rada Koordynacyjna. W skład rady powinni wejść przedstawiciele wszystkich Partnerów oraz zespół ekspertów zewnętrznych powoływanych przez Komitet Sterujący. W skład rady mogą wejść również osoby delegowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dla dodatkowego usprawnienia realizacji zadania zamierza się uruchomić platformę informatyczną na portalu Będzie ona umożliwiała interaktywną współpracę pomiędzy wykonawcami etapów przez korelację i profilowanie wyników badań i opracowań już na poziomie rezultatów cząstkowych. Przewiduje się również organizowanie, co pół roku, otwartych seminariów poświęconych metodom badawczym wykorzystywanym przy realizacji zadania badawczego oraz ocenie uzyskanych wyników Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

9 Konsorcjum Lider: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej Kierownik projektu : Profesor dr hab. inż. Joachim Kozioł Plan prezentacji Projekt badawczy Zakres zadania Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań Produkty zadania, poziom rekomendacji Zasady kooperacji Konsorcjum Partner 1: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Kierownik części zadania : Profesor dr hab. inż. Jan Popczyk Partner 2: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi Kierownik części zadania : Dr Zbigniew Caputa Partner 3: Główny Instytut Górnictwa Kierownik części zadania : Mgr inż. Marek Bieniecki Partner 4: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kierownik części zadania : Dr inż.Włodzimierz Boroń Partner 5: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Kierownik części zadania : Mgr Katarzyna Papież-Pawełczak Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice

10 Dziękuję Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, Gliwice


Pobierz ppt "Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie - zadanie w projekcie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google