Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie - zadanie w projekcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie - zadanie w projekcie."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie - zadanie w projekcie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, Instytut Techniki Cieplnej Kierownik zadania badawczego

2 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Projekt badawczy o Plan prezentacji o Projekt badawczy o Zakres zadania o Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań o Produkty zadania, poziom rekomendacji o Zasady kooperacji o Konsorcjum 1.Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie. 2.Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków. 3.Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie. (6 mln zł) 4.Rozwój diagnostyki cieplnej budynków. 5.Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach. 6.Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. 7.Działania promocyjne na rzecz zmniejszenia energochłonności budynków – rozpropagowanie efektów programu. Planowany budżet projektu wynosi 30 mln zł.

3 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice oPlan prezentacji oProjekt badawczy oZakres zadania oElementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań oProdukty zadania, poziom rekomendacji oZasady kooperacji oKonsorcjum

4 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice o Plan prezentacji o Projekt badawczy o Zakres zadania o Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań o Produkty zadania, poziom rekomendacji o Zasady kooperacji o Konsorcjum Elementy innowacyjne proponowanych rozwiązań Zagadnienia ogólne Wielopoziomowe rozpatrywanie problemu zwiększonego wykorzystania OŹE poczynając od budynków poprzez kompleksy obiektów budowlanych do zarządzania zespołem obiektów, ocenę celowości przystąpienia do systemu handlu emisjami CO 2 oraz rolę gmin przy realizacji pakietu 3 20 Multidyscyplinarne analizowanie problemów wykorzystania OŹE przy uwzględnieniu kryteriów techniczno-ekonomicznych, legislacyjnych i socjologicznych

5 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice o Plan prezentacji o Projekt badawczy o Zakres zadania o Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań o Produkty zadania, poziom rekomendacji o Zasady kooperacji o Konsorcjum Wprowadzenie mikrobiogazowni i/lub układu ORC do zasilania osiedla lub kompleksu budynków Zagadnienia szczegółowe Elementy innowacyjne proponowanych rozwiązań Wprowadzenie gminnego centrum energetycznego jako drugiego filaru bezpieczeństwa energetycznego Realizacja pracy wyspowej instalacji OŹE stanowiącej między innymi alternatywne zasilanie awaryjne w budynkach Zastosowanie generacji zintegrowanej typu BCHP Uwzględnienie roli i zadania samochodu elektrycznego w mikrosystemie Dom prosumenta (energetycznego) Integracja mikrosystemu Dom prosumenta (energetycznego) ze Smart Gridem (w warstwie infrastruktury teleinformatycznej/zarządczej) Uczestniczenie przedsiębiorstw energetyki komunalnej w handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Uwzględnienie w projektowaniu układów energetycznych z OŹE struktury wewnętrznej i zewnętrznej budynku

6 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice o Plan prezentacji o Projekt badawczy o Zakres zadania o Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań o Produkty zadania, poziom rekomendacji o Zasady kooperacji o Konsorcjum

7 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Zasady kooperacji W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadania badawczego zamierza się powołać Komitet Sterujący. W skład Komitetu powinni wejść, po jednym przedstawicielu każdego Partnera Konsorcjum oraz kierownik zadania. Komitet Sterujący będzie podejmował decyzje we wszystkich wewnętrznych sprawach Konsorcjum dotyczących administrowania, organizacji prac, finansowania i kontrolowania wydatków. Decyzje Komitetu będą zapadały zwykłą większością głosów. Nie będą one mogły być sprzeczne z zapisami zawartymi w Umowie Konsorcjum. Posiedzenia Komitetu będą się odbywały co najmniej raz na dwa miesiące. Prawo do częstszego zwoływania posiedzeń przysługuje każdemu z Partnerów Konsorcjum. o Plan prezentacji o Projekt badawczy o Zakres zadania o Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań o Produkty zadania, poziom rekomendacji o Zasady kooperacji o Konsorcjum

8 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Zasady kooperacji cd Przewiduje się, że nadzór nad stroną merytoryczną realizacji zadania oraz nad profilowaniem prac będzie miała Rada Koordynacyjna. W skład rady powinni wejść przedstawiciele wszystkich Partnerów oraz zespół ekspertów zewnętrznych powoływanych przez Komitet Sterujący. W skład rady mogą wejść również osoby delegowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dla dodatkowego usprawnienia realizacji zadania zamierza się uruchomić platformę informatyczną na portalu http://www.klaster3x20.pl. Będzie ona umożliwiała interaktywną współpracę pomiędzy wykonawcami etapów przez korelację i profilowanie wyników badań i opracowań już na poziomie rezultatów cząstkowych. Przewiduje się również organizowanie, co pół roku, otwartych seminariów poświęconych metodom badawczym wykorzystywanym przy realizacji zadania badawczego oraz ocenie uzyskanych wyników o Plan prezentacji o Projekt badawczy o Zakres zadania o Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań o Produkty zadania, poziom rekomendacji o Zasady kooperacji o Konsorcjum

9 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Konsorcjum Lider: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej Kierownik projektu : Profesor dr hab. inż. Joachim Kozioł Partner 1: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Kierownik części zadania : Profesor dr hab. inż. Jan Popczyk Partner 2: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi Kierownik części zadania : Dr Zbigniew Caputa Partner 3: Główny Instytut Górnictwa Kierownik części zadania : Mgr inż. Marek Bieniecki Partner 4: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kierownik części zadania : Dr inż.Włodzimierz Boroń Partner 5: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Kierownik części zadania : Mgr Katarzyna Papież-Pawełczak o Plan prezentacji o Projekt badawczy o Zakres zadania o Elementy innowacyjne proponowany ch rozwiązań o Produkty zadania, poziom rekomendacji o Zasady kooperacji o Konsorcjum

10 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Dziękuję


Pobierz ppt "Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie - zadanie w projekcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google