Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik etapu: Dr Zbigniew Caputa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik etapu: Dr Zbigniew Caputa"— Zapis prezentacji:

1 Kierownik etapu: Dr Zbigniew Caputa
ZADANIE BADAWCZE nr 3 "Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie" ETAP 12 Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie Kierownik etapu: Dr Zbigniew Caputa Dr Zbigniew Małolepszy, Dr Józef Partyka, Dr Mieczysław Leśniok, Mgr Marta Markiewicz, Dr Jakub Wojkowski, Dr Magdalena Tkacz Uniwersytet Śląski Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OŹE) w budownictwie

2 ZADANIE BADAWCZE nr 3 Uniwersytet Śląski
Etap 12: Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie Etap 14: Opracowanie bazy danych dotyczącej wykorzystania OŹE w zakresie zasobów energii, kosztów, efektów ekologicznych i okresu eksploatacji Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OŹE) w budownictwie

3 Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych
Etap 12. Tytuł „Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie” 1.      Energia słoneczna 2.      Energia wiatrowa 3.      Biomasa 4.      Energetyka wodna 5.      Geotermia i wykorzystanie pomp ciepła Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OŹE) w budownictwie

4 Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych
Etap 12. Tytuł „Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie” Rekomendowany jest system informacji geograficznej, w którym dane o poszczególnych zasobach OŹE są zgromadzone w formie spójnych modułów informacyjnych (warstw). Dane z poszczególnych warstw informacyjnych będą przetwarzane w algorytmach obliczeniowych. (Z uwagi na różne dokładności istniejących opracowań, wynikające przede wszystkim z różnej skali, od obszaru całego kraju do poszczególnych gmin i powiatów) Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OŹE) w budownictwie

5 Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych
Obszar Polski Joint Research Centre Województwo podkarpackie Obszar okolic Ojcowskiego Parku Narodowego Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OŹE) w budownictwie

6 5. Geotermia i wykorzystanie pomp ciepła
Etap 12. Tytuł „Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie” 5.      Geotermia i wykorzystanie pomp ciepła a.      Istniejące dane o zasobach b.      Istniejące metody szacowania zasobów c.      Analiza istniejących danych w aspekcie systemu rekomendacji… d.      Metodyka wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OŹE) w budownictwie

7 Zasoby geotermalne w Polsce
Zasoby wód geotermalnych w głębokich poziomach wodonośnych: Temperatury wód >60°C umożliwiające bezpośrednie wykorzystanie zasobów. Zastosowanie w dużych zespołach budynków. Zasoby wód geotermalnych w głębokich poziomach wodonośnych: Temperatury wód 20-60°C uzasadniają zastosowanie pomp ciepła. Zastosowanie w zespołach budynków. Zasoby ciepła skał w strefie przypowierzchniowej. Temperatury skał i wód <20°C – konieczność zastosowanie pomp ciepła. Zastosowanie w budynkach indywidualnych. Zasoby geotermalne

8 Zasoby geotermalne Zasoby wód geotermalnych w głębokich poziomach wodonośnych oszacowane zostały w opracowaniach typu “Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim” (red:. Górecki 2006). Dla opracowanych obszarów Polski system rekomendacji będzie odwoływał się do istniejącej bazy danych o zasobach. MAPAMOCY CIEPLNEJ INSTALACJI GEOTERMALNYCH PROJEKTOWANYCH W UTWORACH JURY ŚRODKOWEJ NA NIŻU POLSKIM (red:. Górecki 2006). Zasoby geotermalne

9 Zasoby geotermalne Zasoby ciepła skał w strefie przypowierzchniowej.
Temperatury skał i wód <20°C – konieczność zastosowania pomp ciepła. Opracowana metoda wyznaczania technicznych zasobów w tej strefie opiera się na analizie warunków geotermicznych, litologicznych i hydrogeologicznych w zakresie głębokości od powierzchni terenu do tzw. strefy termicznie neutralnej. Zasoby geotermalne

10 Zasoby geotermalne Parametry strefy termicznie neutralnej dla obszaru Górnego Śląska Głębokość występowania strefy jej temperatura. Zasoby geotermalne

11 Zasoby geotermalne Litologia skał przypowierzchniowych.
Miąższość skał nieskonsolidowanych (utworów czwartorzędowych). Wodonośność skał. Parametry termofizzyczne skał (w uproszczeniu wydajność cieplna z jednostkowej długości wymiennika ciepła) Zasoby geotermalne

12 Jak rekomendować dolne źródło dla pompy ciepła?
Zasoby geotermalne Jak rekomendować dolne źródło dla pompy ciepła? Kolektor poziomy czy otworowy wymiennik ciepła? W oparciu o preferencje użytkownika, wielkość działki, litologię i hydrogeologię terenu, w systemie zostanie przedstawione porównanie technicznych zasobów dostępnych do pozyskania poprzez oba typy dolnych źródeł pomp ciepła. Wynik porównania będzie wskazywał moc ciaplną instalacji. Zasoby geotermalne

13 Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych
Wyniki: Rekomendacje metod szacowania zasobów energetycznych dla poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii Wnioski: Każdy z opracowanych rodzajów odnawialnych źródeł energii charakteryzuje się odmienną specyfiką wymagającą indywidualnego podejścia do szacowania zasobów oraz zastosowania różnorodnych metod analitycznych. Do zastosowania poszczególnych metod potrzeba dużej ilości danych rozproszonych w archiwach, publikacjach, modelach oraz tych aktualnie gromadzonych, również przez instytucje komercyjne. Przewidywane prace nad algorytmami wyboru poszczególnych źródeł do rekomendacji w oparciu o metody szacowania technicznych zasobów powinny uwzględniać ich specyfikę w odniesieniu do zastosowania w budownictwie. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OŹE) w budownictwie

14 Program OZE Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych
źródeł (OŹE) w budownictwie

15 Program OZE Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych
źródeł (OŹE) w budownictwie

16 Dziękuję za uwagę! Dr Zbigniew Małolepszy Uniwersytet Śląski
Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OŹE) w budownictwie


Pobierz ppt "Kierownik etapu: Dr Zbigniew Caputa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google