Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Ocena istniejącej metodologii wyznaczania technicznych, ekonomicznych i ekologicznych efektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Ocena istniejącej metodologii wyznaczania technicznych, ekonomicznych i ekologicznych efektów."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Ocena istniejącej metodologii wyznaczania technicznych, ekonomicznych i ekologicznych efektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

2 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Wykonawcy o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Kierownik etapu Prof. dr hab. inż. Jan Składzień Dr inż. Wiesław Gazda Dr inż. Michał Kozioł Mgr inż. Barbara Mendecka Mgr inż. Magdalena Piłat Mgr inż. Joanna Sas

3 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Cele etapu Celem etapu było: opracowanie przewodnika po literaturze przedmiotu ocena przydatności określonych metod badawczych charakterystyka aktualnego stanu wiedzy w zakresie modelowania określenie wpływu odnawialnych źródeł na analizowaną metodologię badań o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

4 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Zakres analizowanych zagadnień Charakterystyka metod modelowania budynków: uproszczonej bilansowej bilansów elementarnych (metoda różnicowa) wykorzystanie pakietu CFD-Fluend modelowanie kompleksu budowlanego z wykorzystaniem liniowych modeli przepływów międzygałęziowych o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

5 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych Przegląd wskaźników techniczno-energetycznych i sposobów ich wyznaczania obejmował: zasady porównania pracy urządzenia i instalacji w oparciu o kryteria i wskaźniki energetyczne metody wyznaczenia sprawności energetycznej i egzergetycznej metody wyznaczania skumulowanej energochłonności i egzergochłonności metody wyznaczania i wykorzystania wskaźników normatywnych: zużycia energii końcowej EK zużycia energii pierwotnej EP klas energetycznych wg WZE oraz EP Przeprowadzono krytyczną ocenę wskaźników o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

6 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Przegląd wskaźników ekonomicznych Bez uwzględniania wpływu czasu: okres zwrotu (PP) prostą stopę zwrotu (SPBT) test pierwszego roku (FYT) Z uwzględnieniem wpływu czasu: wartość zaktualizowaną netto (NPV) wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) wartość zaktualizowaną netto (NPVR) współczynnik zyskowności (PI) zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (MIRR) wskaźnik zaoszczędzonych kosztów (CS) wskaźnik kosztów zaoszczędzonej energii (CSE) analizę wrażliwości o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

7 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Przegląd wskaźników ekologicznych wskaźnik bezpośredniej emisji CO 2 wskaźnik skumulowanej emisji CO 2 wskaźnik klas ekologicznych budynku o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

8 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Zasady oceny efektywności ekologicznej metodą LCA metodą kosztu termoekologicznego (uogólnienie metody LCA) o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

9 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Efekty trudno wymierne Metodologia i ocena zasad wartościowania jakościowych i ilościowych efektów trudno wymiernych: metody eksperckie metody delfickie (zalety i wady) o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

10 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Metody optymalizacji jednokryterialnej W ramach tematu omówiono: zasady dekompozycji zadania optymalizacyjnego podział metod ze względu na charakter danych wejściowych dane wartości średnie znane rozkłady statystyczne danych dane typu rozkładów o nieznanych parametrach dane o charakterze heurystycznym Omówiono numeryczne sposoby i rozwiązania problemów: a) zdeterminowanych (metodą kompleksowej siatki przestrzennej, metodą gradientową, Monte Carlo) b) optymalizacji w warunkach niepewnych danych wejściowych (wykorzystanie kryteriów Bayesa, Walda, Savagea, Hurwica) o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

11 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Metody optymalizacji wielokryterialnej Metody hierarchicznej analizy procesów (AHP) oraz: PROMETHEE ELECTRE TOPSIS CP MAUT o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy

12 Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Wcześniejsze przeglądy Wcześniej przeprowadzone przeglądy metod modelowania procesów w energetyce: Van Beeck N.: Classification of Energy Models (przegląd 22 opracowań monograficznych) Pohekar S.D., Ramochadran M.: Application of Multi- Criteria Decision Making to Sustainable Energy-Planning o Wykonawcy o Cele etapu o Zakres analizowanych zagadnień o Przegląd wskaźników techniczno- energetycznych o Przegląd wskaźników ekonomicznych o Przegląd wskaźników ekologicznych o Zasady oceny efektywności ekologicznej o Efekty trudno wymierne o Metody optymalizacji jednokryterialnej o Metody optymalizacji wielokryterialnej o Wcześniejsze przeglądy


Pobierz ppt "Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice Ocena istniejącej metodologii wyznaczania technicznych, ekonomicznych i ekologicznych efektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google