Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Robert Geryło Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii BUDMA 2009 Instytut Techniki Budowlanej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Robert Geryło Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii BUDMA 2009 Instytut Techniki Budowlanej."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Robert Geryło Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii BUDMA 2009 Instytut Techniki Budowlanej

2 Przyczyny ograniczania zużycia energii w budynkach Realne, rosnące zagrożenie globalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz niestabilność rynku paliw i energiiRealne, rosnące zagrożenie globalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz niestabilność rynku paliw i energii

3 Przyczyny ograniczania zużycia energii w budynkach Rosnąca świadomość społeczna konieczności przeciwdziałania degradacji środowiskaRosnąca świadomość społeczna konieczności przeciwdziałania degradacji środowiska Znaczący potencjał oszczędności Znaczący potencjał oszczędności

4 Wymagania energetyczne wg dyrektyw UE Dyrektywa 89/106/EEC (CPD) - wymaganie podstawowe oszczędności energii - obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii niezbędnej do ich użytkowania z uwzględnieniem warunków klimatycznych i potrzeb użytkownikówDyrektywa 89/106/EEC (CPD) - wymaganie podstawowe oszczędności energii - obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii niezbędnej do ich użytkowania z uwzględnieniem warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników Dyrektywa 2002/91/EC (EPBD) - obowiązek ustanowienia wymagań w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków oraz jej obowiązkowej certyfikacjiDyrektywa 2002/91/EC (EPBD) - obowiązek ustanowienia wymagań w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków oraz jej obowiązkowej certyfikacji Dyrektywa 2006/32/WE - poprawa efektywności wykorzystania energiiDyrektywa 2006/32/WE - poprawa efektywności wykorzystania energii

5 Zbiór norm wspierających dyrektywy UE Ponad 40 nowych wydań norm projektowania, oceny charakterystyki i efektywności energetycznej budynków - wspierających dyrektywę EPBDPonad 40 nowych wydań norm projektowania, oceny charakterystyki i efektywności energetycznej budynków - wspierających dyrektywę EPBD 350 europejskich zharmonizowanych norm wyrobów budowlanych - ustanowionych w dyrektywie CPD350 europejskich zharmonizowanych norm wyrobów budowlanych - ustanowionych w dyrektywie CPD Europejskie normy badań laboratoryjnych cech wyrobów budowlanych mających wpływ na charakterystykę energetyczną (akredytowane w Zespole Laboratoriów Badawczych ITB)Europejskie normy badań laboratoryjnych cech wyrobów budowlanych mających wpływ na charakterystykę energetyczną (akredytowane w Zespole Laboratoriów Badawczych ITB)

6 Ewolucja sposobu stawiania wymagań energetycznych XX wiekXXI wiek Wymagania cząstkowe odniesione do cech wyrobów budowlanych, właściwości użytkowych obudowy i instalacji Wymagania odniesione do zapotrzebowania budynku na energię (netto, dostarczoną, pierwotną ze źródeł nieodnawialnych)

7 Wymagania odniesione do charakterystyki energetycznej budynku Wskaźnik EP charakterystyki energetycznej budynku w kWh/(m 2 ·a) kgCO 2 /(m 2 ·a) lub /(m 2 ·a)Wskaźnik EP charakterystyki energetycznej budynku w kWh/(m 2 ·a) kgCO 2 /(m 2 ·a) lub /(m 2 ·a) E i - wskaźniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, energii pomocniczej w tych instalacjachE i - wskaźniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, energii pomocniczej w tych instalacjach w i - wagi do konwersji na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych

8 Uwarunkowania w projektowaniu charakterystyki energetycznej budynku Lokalne warunki klimatyczne, dostępne źródła energii, warunki zabudowy, preferowane rozwiązania architektoniczneLokalne warunki klimatyczne, dostępne źródła energii, warunki zabudowy, preferowane rozwiązania architektoniczne Zapewnienie komfortu użytkowania budynku w zakresie:Zapewnienie komfortu użytkowania budynku w zakresie: –komfortu cieplnego –odpowiedniej wentylacji pomieszczeń - jakości powietrza –właściwego oświetlenia pomieszczeń –niezbędnej ilości ciepłej wody do celów sanitarnych

9 Dobór wyrobów budowlanych z uwagi na projektowaną charakterystykę energetyczną Projektowa wartość wskaźnika EP Ilość energii na poszczególne cele Właściwości użytkowe całej obudowy i instalacji Właściwości użytkowe poszczególnych części jw. Wymagane poziomy lub klasy cech wyrobów

10 Efektywne wykorzystanie energii - Zadania Redukcja strat energii w obudowie i instalacjachRedukcja strat energii w obudowie i instalacjach Wykorzystanie energii słonecznej, odnawialnych źródeł energii – produkcja energii w budynkuWykorzystanie energii słonecznej, odnawialnych źródeł energii – produkcja energii w budynku Monitorowanie charakterystyki energetycznej i reagowanie na rzeczywiste zachowanie się budynku – aktywny budynek inteligentnyMonitorowanie charakterystyki energetycznej i reagowanie na rzeczywiste zachowanie się budynku – aktywny budynek inteligentny

11 Zapewnienie ciągłości izolacji cieplnej zdj. SCHÖCK Sp. z o.o.

12 Zapewnienie szczelności powietrznej

13 Produkcja energii w budynkach zdj. Monika Waas

14 Monitorowanie charakterystyki energetycznej reagowanie na rzeczywiste zachowanie się budynku Nadzór nad zużyciem energii i komfortem użytkowania: - ogrzewanie - chłodzenie - wentylacja - energia pomocnicza - woda - oświetlenie Budynek inteligentny - zintegrowany system zarządzania

15 Badania i opinie Badania laboratoryjne: –innowacyjnych wyrobów budowlanych –wstępne badania typu lub w ramach kontroli produkcji –programy badań kontrolnych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Rekomendacje ITB Opinie dotyczące rozwiązań projektowych budynków, indywidualnych zastosowań wyrobów budowlanych Ekspertyzy rzeczywistego zachowania się budynków oraz wyrobów po ich wbudowaniu Charakterystyki energetyczne budynków Cechy wyrobów budowlanych

16 Rekomendacje Techniczne i Jakości RTQ ITB Potwierdzają wykonanie wstępnego badania typu Określają właściwości techniczno-użytkowe wyrobu (zestawu wyrobów) Mogą określać warunki stosowania wyrobu (zestawu wyrobów) oraz warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych wykonywanych z jego zastosowaniem Potwierdzają jakość wyrobu – zgodność właściwości techniczno-użytkowych wyrobu z deklarowanymi przez Producenta

17 RTQ ITB Uzyskanie RTQ ITB wiąże się z zawarciem z Instytutem UMOWY O PROWADZENIU NADZORU NAD REKOMENDACJĄ W ramach tej umowy Instytut prowadzi badania kontrolne wyrobów objętych RTQ ITB na próbkach pobieranych przez ITB z rynku

18 RTQ ITB Jeżeli wynik badania kontrolnego jest negatywny, badanie zostaje powtórzone W przypadku powtórnego negatywnego wyniku badania kontrolnego rozpoczęta zostaje procedura uchylenia RTQ

19 RTQ ITB Wyroby objęte RTQ ITB mogą być oznaczane poniższym znakiem: Logo ITB może mieć kolor niebieski lub czarny Rekomendacja Techniczna i Jakości RTQ ITB - XXXX/200X ®

20 …Przy poprawie efektywności energetycznej, dzięki zmianom na poziomie technologicznym, zachowań ludności lub gospodarczym, należy unikać istotnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i działać z poszanowaniem priorytetów społecznych… Dyrektywa 2006/32/WE


Pobierz ppt "Dr inż. Robert Geryło Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii BUDMA 2009 Instytut Techniki Budowlanej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google