Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sporządzanie biznesplanu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sporządzanie biznesplanu"— Zapis prezentacji:

1 Sporządzanie biznesplanu
Pojęcie biznesplanu Rola i przepisanie biznesplanu Klasyfikacja biznesplanów Podejścia do opracowania biznesplanu Tryb pracy nad biznesplanem Typowe rozdziały biznesplanu Kolejność opracowania biznesplanu Ogólne wymogi do biznesplanu

2 Pojęcie biznesplanu Biznes plan - to forma przedstawienia projektu pod postacią spoistego dokumentu, co zawiera główne wiadomości o warunkach inwestowania, celach i podziałkach projektu, objętości i nomenklaturze zaznaczanej do produkowania produkcji, potrzebnych zasobach, konkretny program działań z jego spełnienia, możliwe ekonomiczne i finansowe wyniki. To dokładne referowanie celi, warunków, dróg i efektywności spełnienia projektu.

3 Rola i przepisanie biznesplanu
W jakości zewnętrznego dokumentu on występuje przy ustalaniu czy rozszerzeniu kontaktów z kontrahentami i potencjalnymi finansowymi partnerami : inwestorami; dostawcami surowca, materiałów, sprzętu; pośrednikami w realizacji produkcji przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwami i organizacjami, z którymi przypuszcza się spełniać kooperację naukowo-techniczną, produkcyjną, inwestycyjną i inną działalnością; możliwymi sponsorami przedsiębiorstwa ta іn

4 Klasyfikacja biznesplanów
Po docelowemu audytorium: wewnętrzny zewnętrzny Mogą być jak wewnętrzni, tak i zewnętrzne konsumenci. Pod wewnętrznymi konsumentami rozumieją się zainteresowane jaźnie, które albo wkładają własne koszty do realizacji biznesplanu, albo są uczestnikami jego realizacji. Pod zewnętrznymi konsumentami rozumieją się zainteresowane jaźnie, co nie bierze udział w realizacji biznesplanu, lecz środki, co wkłada do jego.

5 Klasyfikacja biznesplanów
Po obiektach biznesu : po biznes-liniach (produkcja, prace, usługi) po przedsiębiorstwie nowemu działającym rozwój uzdrowienie finansowe całego przedsiębiorstwa pododdziału produkcyjnego

6 Podejścia do opracowania biznesplanu
Istnieją dwa główne podejścia do opracowania biznesplanu. Pierwszy polega na tym, że inicjatorzy projektu same opracowują biznesplan. Przy drugim podejściu inicjatorzy biznesplanu same nie opracowują, a są zleceniodawcami. Projektantami są firmy, autorskie zespoły, eksperci i konsultanci.

7 Tryb pracy nad biznesplanem
Praca nad biznesplanem przeprowadza się w kilka etapów: Wyznaczenie celi opracowania biznesplanu Wyznaczenie docelowego audytorium Wyznaczenie struktury biznesplanu Zbiór i systematyzacja informacji dla przygotowania wszystkich rozdziałów biznesplanu Załatwienie biznesplanu

8 Tryb pracy nad biznesplanem
Przy opracowaniu biznesplanu należy uwzględnić interesy wszystkich stron zaciekawionych : zleceniodawcy i projektanta biznesplanu; potencjalnych inwestorów, kredytorów i partnerów; organów władzy; personelu i klientów;

9 Typowe rozdziały biznesplanu
1.Strona tytułowa: 2. Streszczenie biznesplanu 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa 4. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy 5. Plan marketingowy 6. Plan organizacyjny 7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 8. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów 9. Prezentacja nowego przedsięwzięcia z jego gruntownym uzasadnieniem 10. Plan finansowy 11. Analiza wrażliwości. 12. Załączniki

10 Kolejność opracowania biznesplanu
1. Zbiór i analiza informacji o produkcji, usłudze 2. Zbiór i analiza informacji o rynku zbytu 3. Analiza stanu konkurencji na rynku zbytu 4. Analiza stanu i perspektyw branży 5. Analiza stanu i możliwości przedsiębiorstwa

11 Kolejność opracowania biznesplanu
6. Opracowanie strategii marketingu, towarowej, cenowej, zbytu i komunikatywnej polityki 7. Wyznaczenie potrzeby i dróg zabezpieczenia placami, sprzętem, kadrami i innymi zasobami 8. Rozliczenie potrzebnego kapitału, wyznaczenie kosztów, analiza i planowanie głównych finansowych wskaźników 9. Wyznaczenie źródeł finansowania, ukierunkowania i wielkości projektu, rozliczenie efektywności

12 Kolejność opracowania biznesplanu
10. Opracowanie organizacyjnej struktury, prawnego zabezpieczenia i grafika realizacji projektu 11. Rozwiązanie pytań ryzyk i gwarancji 12. Ułożenie krótkiej treści projektu 13. Załatwienie tytułowego arkusza 14. Załatwienie biznesplanu

13 Ogólne wymogi do biznesplanu
Biznesplan powinien być przygotowany z uwzględnieniem wymogów i standardów organizacji, której przypuszcza się przedstawić ten dokument. Biznesplan powinien być przedstawiony w atrakcyjnej, a nie nadmiernie skomplikowanej formie i namnożony w dostatecznej dla jego rozpatrzenia ilości egzemplarzy. Informacja, przedstawiona w biznesplanie powinna być pojemna, wyraźna i w owym że czasie krótkiej, dla czego można przedstawiać jej w analitycznej(tabelaryczną) czy graficznej formie.

14 Ogólne wymogi do biznesplanu
Obiektywna ocena trudności, co stoi na drodze realizacji wytkniętego w biznesplanie Biznesplan powinien być uczciwą analizą, opartą na realistycznych domniemaniach Twierdzenia i prognozy powinny być określone, a także uzasadnione i pokrzepione powoływaniami na źródła informacji, wnioski jaźni, które będą prowadziły biznes z tą kompanią

15 Ogólne wymogi do biznesplanu
Precyzja finansowych rozliczeń Analiza istniejących ryzyk kompanii Plan powinien być wyczerpujący i włączać omawianie organizacyjnej strategii osiągnięcia przewag kompanii i przezwyciężenia potencjalnych trudności. W biznesplanie nie musi włączać się drugorzędna i poradnicza informacja. Jej lepiej wynieść do załączników. Objętość załączników nie ogranicza się

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Sporządzanie biznesplanu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google