Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sporządzanie biznesplanu Pojęcie biznesplanu Rola i przepisanie biznesplanu Klasyfikacja biznesplanów Podejścia do opracowania biznesplanu Tryb pracy nad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sporządzanie biznesplanu Pojęcie biznesplanu Rola i przepisanie biznesplanu Klasyfikacja biznesplanów Podejścia do opracowania biznesplanu Tryb pracy nad."— Zapis prezentacji:

1 Sporządzanie biznesplanu Pojęcie biznesplanu Rola i przepisanie biznesplanu Klasyfikacja biznesplanów Podejścia do opracowania biznesplanu Tryb pracy nad biznesplanem Typowe rozdziały biznesplanu Kolejność opracowania biznesplanu Ogólne wymogi do biznesplanu

2 Pojęcie biznesplanu Biznes plan - to forma przedstawienia projektu pod postacią spoistego dokumentu, co zawiera główne wiadomości o warunkach inwestowania, celach i podziałkach projektu, objętości i nomenklaturze zaznaczanej do produkowania produkcji, potrzebnych zasobach, konkretny program działań z jego spełnienia, możliwe ekonomiczne i finansowe wyniki. To dokładne referowanie celi, warunków, dróg i efektywności spełnienia projektu.

3 Rola i przepisanie biznesplanu W jakości zewnętrznego dokumentu on występuje przy ustalaniu czy rozszerzeniu kontaktów z kontrahentami i potencjalnymi finansowymi partnerami : inwestorami; dostawcami surowca, materiałów, sprzętu; pośrednikami w realizacji produkcji przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwami i organizacjami, z którymi przypuszcza się spełniać kooperację naukowo- techniczną, produkcyjną, inwestycyjną i inną działalnością; możliwymi sponsorami przedsiębiorstwa ta іn

4 Klasyfikacja biznesplanów Po docelowemu audytorium: wewnętrznyzewnętrzny

5 Klasyfikacja biznesplanów Po obiektach biznesu : po biznes-liniach (produkcja, prace, usługi) po przedsiębiorstwie działającymnowemu uzdrowienie finansowe rozwój pododdziału produkcyjnego całego przedsiębiorstwa

6 Podejścia do opracowania biznesplanu Istnieją dwa główne podejścia do opracowania biznesplanu. Pierwszy polega na tym, że inicjatorzy projektu same opracowują biznesplan. Przy drugim podejściu inicjatorzy biznesplanu same nie opracowują, a są zleceniodawcami. Projektantami są firmy, autorskie zespoły, eksperci i konsultanci.

7 Tryb pracy nad biznesplanem Praca nad biznesplanem przeprowadza się w kilka etapów: Wyznaczenie celi opracowania biznesplanu Wyznaczenie docelowego audytorium Wyznaczenie struktury biznesplanu Zbiór i systematyzacja informacji dla przygotowania wszystkich rozdziałów biznesplanu Załatwienie biznesplanu

8 Tryb pracy nad biznesplanem Przy opracowaniu biznesplanu należy uwzględnić interesy wszystkich stron zaciekawionych : zleceniodawcy i projektanta biznesplanu; potencjalnych inwestorów, kredytorów i partnerów; organów władzy; personelu i klientów;

9 Typowe rozdziały biznesplanu 1.Strona tytułowa: 2. Streszczenie biznesplanu 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa 4. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy 5. Plan marketingowy 6. Plan organizacyjny 7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 8. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów 9. Prezentacja nowego przedsięwzięcia z jego gruntownym uzasadnieniem 10. Plan finansowy 11. Analiza wrażliwości. 12. Załączniki

10 Kolejność opracowania biznesplanu 1. Zbiór i analiza informacji o produkcji, usłudze 2. Zbiór i analiza informacji o rynku zbytu 3. Analiza stanu konkurencji na rynku zbytu 4. Analiza stanu i perspektyw branży 5. Analiza stanu i możliwości przedsiębiorstwa

11 Kolejność opracowania biznesplanu 6. Opracowanie strategii marketingu, towarowej, cenowej, zbytu i komunikatywnej polityki 7. Wyznaczenie potrzeby i dróg zabezpieczenia placami, sprzętem, kadrami i innymi zasobami 8. Rozliczenie potrzebnego kapitału, wyznaczenie kosztów, analiza i planowanie głównych finansowych wskaźników 9. Wyznaczenie źródeł finansowania, ukierunkowania i wielkości projektu, rozliczenie efektywności

12 Kolejność opracowania biznesplanu 10. Opracowanie organizacyjnej struktury, prawnego zabezpieczenia i grafika realizacji projektu 11. Rozwiązanie pytań ryzyk i gwarancji 12. Ułożenie krótkiej treści projektu 13. Załatwienie tytułowego arkusza 14. Załatwienie biznesplanu

13 Ogólne wymogi do biznesplanu Biznesplan powinien być przygotowany z uwzględnieniem wymogów i standardów organizacji, której przypuszcza się przedstawić ten dokument. Biznesplan powinien być przedstawiony w atrakcyjnej, a nie nadmiernie skomplikowanej formie i namnożony w dostatecznej dla jego rozpatrzenia ilości egzemplarzy. Informacja, przedstawiona w biznesplanie powinna być pojemna, wyraźna i w owym że czasie krótkiej, dla czego można przedstawiać jej w analitycznej(tabelaryczną) czy graficznej formie.

14 Ogólne wymogi do biznesplanu Obiektywna ocena trudności, co stoi na drodze realizacji wytkniętego w biznesplanie Biznesplan powinien być uczciwą analizą, opartą na realistycznych domniemaniach Twierdzenia i prognozy powinny być określone, a także uzasadnione i pokrzepione powoływaniami na źródła informacji, wnioski jaźni, które będą prowadziły biznes z tą kompanią

15 Ogólne wymogi do biznesplanu Precyzja finansowych rozliczeń Analiza istniejących ryzyk kompanii Plan powinien być wyczerpujący i włączać omawianie organizacyjnej strategii osiągnięcia przewag kompanii i przezwyciężenia potencjalnych trudności. W biznesplanie nie musi włączać się drugorzędna i poradnicza informacja. Jej lepiej wynieść do załączników. Objętość załączników nie ogranicza się

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Sporządzanie biznesplanu Pojęcie biznesplanu Rola i przepisanie biznesplanu Klasyfikacja biznesplanów Podejścia do opracowania biznesplanu Tryb pracy nad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google