Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK PRACY I HR WOBEC REWOLUCJI CYFROWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK PRACY I HR WOBEC REWOLUCJI CYFROWEJ"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK PRACY I HR WOBEC REWOLUCJI CYFROWEJ
Pracownik idealny Kompetencje niezbędne do pracy w społeczeństwie informacyjnym Justyna Jasiewicz 9 maja 2012

2 Plan prezentacji kompetencje – pojęcie
kontekst: maszyna parowa a ICT rozwój i upowszechnienie nowych technologii przemiany rynku pracy społeczeństwo XXI wieku determinanty zmian w sektorze ekonomicznym kompetencje – pojęcie kompetencje istotne na rynku pracy Pracownik idealny

3 Kontekst: maszyna parowa a ICT
maszyna parowa Jamesa Watta para wodna tłok w cylindrze koło zamachowe wykonywanie prostych prac manualnych przez maszyny wyeliminowanie za rynku pracy/procesu produkcji osób dotychczas je wykonujących

4 Kontekst: rozwój nowych technologii
dynamiczny rozwój nowych technologii upowszechnienie dostępu do ICT korzystanie z nowych mediów w rozmaitych aspektach życia społeczeństwo informacyjne społeczeństwo sieciowe społeczeństwo medialne

5 Kontekst: upowszechnienie nowych technologii
Dane: Diagnoza społeczna 2011, opracowanie: D. Batorski.

6 Kontekst: przemiany rynku pracy
schyłek gospodarki zdominowanej przez rolnictwo i przemysł zmniejszanie się zapotrzebowania na tradycyjne usługi rozwój sektora usług finansowych, ICT, telekomunikacyjnych, informacyjnych widoczne zmiany trendów zapotrzebowania na kompetencje niezbędne na rynku pracy zastąpienie osób wykonujących proste prace „biurowe” przez maszyny e-banking e-handel rynek usług ubezpieczeniowych

7 Determinanty zmian w sektorze ekonomicznym
globalizacja powstanie organizacji o nowej strukturze nowe media powstanie inteligentnych systemów i urządzeń upowszechnienie podejścia obliczeniowego wydłużenie czasu życia

8 Kompetencje Noam Chromsky, 1965 r., językoznawstwo
świadomy, wyuczalny, satysfakcjonujący, choć nie niezwykły, poziom sprawności warunkujący efektywne zachowanie się/działanie w jakiejś dziedzinie charakter kompetencji relacyjny – łączą umysł z kulturą i cywilizacją relatywny – są zależne od zmian społecznych, kulturowych i technologicznych

9 Kompetencje istotne na rynku pracy

10 Umiejętności w zakresie pracy z ICT
kompetencje informatyczne kompetencje informacyjne kompetencje medialne myślenie na zasadzie „obliczeniowej”

11 Kompetencje informacyjne
zespół umiejętności pozwalających użytkownikowi ocenić, kiedy informacja jest potrzebna wyszukać, ocenić i wykorzystać informacje pochodzące z rozmaitych źródeł – ALA, 1989

12 Kompetencje informatyczne
zespół umiejętności niezbędnych by korzystać z podstawowych funkcji sprzętu ICT (komputerów, laptopów, telefonów komórkowych itp.) rodzaje kompetencji informatycznych: hardware literacy –wykorzystanie sprzętu software literacy – wykorzystanie oprogramowania applications literacy – wykorzystanie specjalistycznych aplikacji

13 Kompetencje medialne zdolność
analizy, oceniania, wartościowania i tworzenia komunikatów medialnych krytycznego rozważania wszystkich przekazów medialnych do przesiewania informacji zawartych w komunikatach instynkt stawiana pytań o to, co się kryje za produkcją danego przekazu Media literacy jest ujmowane jako czwarta bazowa „alfabetyzacja”, obok czytania, pisania i rachowania

14 Kompetencje związane z procesami myślenia
sense-making myślenie kreatywne i adaptacyjne transdyscyplinarność zarządzanie obciążeniem poznawczym

15 Kompetencje społeczne
inteligencja społeczna kompetencje międzykulturowe prowadzenie współpracy wirtualnej

16 Pracownik idealny – wyzwanie dla organizacji
zachęcanie do udziału w rozmaitych formach kształcenia (kursy, szkolenia, studia podyplomowe) promowanie osób dbających o rozwój kompetencji zawodowych motywowanie do podejmowania działań nakierowanych na rozwój zawodowy promowanie postawy sprzyjającej kształceniu ustawicznemu


Pobierz ppt "RYNEK PRACY I HR WOBEC REWOLUCJI CYFROWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google