Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura organizacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura organizacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Kultura organizacyjna
Studia podyplomowe Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki

2 Kultura organizacyjna
Kultura organizacji to wyjątkowa konfiguracja norm, wartości, przekonań i zachowań, charakteryzująca sposób w jaki grupy lub jednostki łączą się w celu wykonywania pracy (Eldrige, Crombie)

3 Kultura organizacyjna
Kultura jest systemem nieformalnych zasad, informującym jak ludzie mają się zwykle zachowywać ( Deal, Kennedy)

4 Kultura organizacyjna
Kultura to powszechnie przyjęte przekonania, postawy i wartości istniejące w organizacji. Kultura to „sposób w jaki tutaj działamy” (Furnham, Gunter)

5 Składniki kultury organizacyjnej
Wartości Normy Konwencje

6 Składniki kultury organizacyjnej
Wartości Wartości wiążą się z wiarą w to, co jest najlepsze dla organizacji i co powinno się wydarzyć dla jej dobra. Im silniejsze wartości tym większy wpływ wywierają na zachowania

7 Składniki kultury organizacyjnej
Normy Normy to niepisane zasady postępowania, reguły stanowiące nieformalne wskazówki jak należy postępować. Normy są przekazywane w sposób nieformalny, nie są spisane. Gdyby zostały zapisane stałyby się procedurami.

8 Składniki kultury organizacyjnej
Konwencje Konwencje to widoczne, materialne aspekty kultury organizacji. Do konwencji możemy zaliczyć takie elementy otoczenia jak: ton lub język używany w listach czy notatkach służbowych, sposób w jaki ludzie zwracają się do siebie (wewnątrz organizacji) oraz na zewnątrz

9 Klasyfikacja kultury organizacyjnej
Klasyfikacja Harrisona Klasyfikacja Handy’ego Klasyfikacja Scheina Klasyfikacja Williamsa i Waltersa

10 Klasyfikacja Harrisona
Organizacja zorientowana na władzę (reagująca bardziej na osobowość niż fachowość) Organizacja zorientowana na ludzi (jednomyślna, odrzucająca kontrolę kierownictwa) Organizacja zorientowana na zadania (skupiająca uwagę na kompetencję, dynamiczna) Organizacja zorientowana na rolę (skupia uwagę na postępowaniu zgodnie z prawem, legalność i biurokrację)

11 Analiza kultury organizacyjnej
Dokonuje się poprzez kwestionariusze, przeglądy i dyskusje w grupach tematycznych Kultury silnie zakorzenione wywołują mocny wpływ na zachowanie organizacji a poprzez to na efekty. Należy podtrzymywać to co jest w obecnej kulturze dobre i funkcjonalne (Schein)

12 Wspieranie i umacnianie kultury organizacyjnej
Czynniki zakorzeniania i umacniania kultury to: Rzeczy na które zwracają uwagę liderzy Reakcje liderów na wydarzenia krytyczne Zamierzone kształtowanie roli, nauka i coaching Kryteria przyznawania nagród Kryteria rekrutacji, selekcji awansu

13 Wspieranie i umacnianie kultury organizacyjnej
Potwierdzanie istniejących wartości Wprowadzanie wartości w życie Wykorzystywanie wartości jako wskazówek przy ocenie efektów indywidualnej i zespołowej pracy Zwiększenie roli szkoleń i kursów, zaplanowanych jako program ustawicznego rozwoju

14 Zróżnicowanie kulturowe
Istnieje wiele czynników kulturowych, które mają wpływ na działania organizacji na arenie międzynarodowej. Można wyróżnić następujące pary przeciwstawnych czynników: Równość i nierówność Pewność i niepewność Możliwość kontroli brak takiej możliwości Indywidualizm i kolektywizm (Bento i Feriera)

15 Zróżnicowanie kulturowe
Definicja skutecznego menedżera Przekazywanie informacji zwrotnych Systemy wynagrodzeń i różne koncepcje sprawiedliwości społecznej Podejście do struktury organizacyjnej i dynamiki strategicznej Gotowość do podejmowania działań międzynarodowych (Sparrow)


Pobierz ppt "Kultura organizacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google