Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Faktoring w ING Commercial Finance

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Faktoring w ING Commercial Finance"— Zapis prezentacji:

1 Faktoring w ING Commercial Finance
Kompleksowe zarządzanie należnościami Paweł Brodowski Dyrektor Regionalny ING Commercial Finance Polska S.A. ING Commercial Finance

2 2. Co oferuje faktoring w ING Commercial Finance Polska
umożliwia szybki dostęp do pieniędzy zamrożonych w należnościach od odbiorców jest narzędziem do sprawnego zarządzania należnościami finansowanie należności ewidencja, prowadzenie kont odbiorców kompleksowe raportowanie dostęp on-line, internetowy portal do obsługi oraz komunikacji zarządzanie należnościami FAKTORING ING Commercial Finance Polska możliwość uruchamiania finansowania na podstawie informacji elektronicznej kompleksowa obsługa należności - płatności monitowanie, egzekwowanie należności możliwość przejęcie ryzyka wypłacalności

3 3. Do kogo adresowany jest Faktoring
Firmy prowadzące sprzedaż towarów/świadczące usługi z odroczoną płatnością poszukujące finansowania kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcom Firmy w fazie dynamicznego rozwoju o wysokim zapotrzebowaniu na środki do jego finansowania Firmy, których dostawcy oczekują krótkich terminów płatności lub regulujące zobowiązania przed terminem wymagalności w zamian za upusty i rabaty Firmy w pełni wykorzystujące środki udostępniane przez bank i szukające dodatkowego źródła finansowania Firmy, których zdolność kredytowa w ocenie banku jest niewystarczająca, ale z portfelem solidnych odbiorców Firmy pragnące wyeliminować pracę związaną z administrowaniem należnościami - monitoringiem oraz rozliczaniem płatności (w szczególności firmy, których produkty i usługi sprzedawane są na masową skalę)

4 3. Do kogo adresowany jest Faktoring
Firmy oczekujące poprawienia dyscypliny płatniczej odbiorców nie wywiązujących się terminowo z płatności Firmy, których produkty cechują się sezonowością, poszukujące źródła finansowania w okresie skumulowanych płatności wobec dostawców Firmy, pragnące zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorcy lub przewlekłą zwłoką w zapłacie Firmy, które chcą powierzyć ING ComFin obowiązki związane z administrowaniem należnościami wynikające z umowy ich ubezpieczenia - m.in. pilnowanie terminów, raportowanie do ubezpieczyciela Firmy posiadające wysoki poziom należności handlowych, pragnące poprawić strukturę bilansu Firmy poszukujące finansowania należności w obrocie zagranicznym

5 6. Jakie korzyści oferuje Faktoring
Korzyści FINANSOWE Poprawa płynności finansowej – dostęp do środków zamrożonych w należnościach od odbiorców niemal niezwłocznie po wystawieniu faktury Finansowanie bez narzuconego celu przeznaczenia środków Poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców Obniżenie kosztów administracyjnych – zmniejszenie zaangażowania w obsługę należności i płatności Poprawa wskaźników finansowych i struktury bilansu – poprawa zdolności kredytowej Możliwość ubezpieczenia sprzedaży (faktoring bez regresu) Korzyści BIZNESOWE Większa swoboda w terminach udzielanego kredytu kupieckiego odbiorcom Możliwość uzyskania większych rabatów od dostawców za wcześniejszą płatność Brak bezpośredniego zaangażowania w egzekwowanie płatności – poprawa relacji z odbiorcami Bieżący monitoring stanu należności Poprawa bezpieczeństwa sprzedaży, gdyż ING Commercial Finance posiada bieżący dostęp do wiedzy o rynku i odbiorcach

6 Zapraszamy do współpracy
ING Commercial Finance Polska S.A. ul. Chorzowska 50 tel.: (+48 32) , e - mail: Paweł Brodowski tel


Pobierz ppt "Faktoring w ING Commercial Finance"

Podobne prezentacje


Reklamy Google