Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 opracował Tomasz Płochocki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 opracował Tomasz Płochocki."— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 opracował Tomasz Płochocki STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

2 OBSZAR ADMINISTRACYJNO SPOŁECZNY ( A ) NAZWA ZAWODU PERSONEL DO SPRAW BIZNESU I ADMINISTRACJI TECHNIKUM

3 OBSZARZAWÓDKWALIFIKACJE Obszar Administracyjno- usługowy (A) Technik spedytor 333108 Obsługa klientów i kontrahentów A 29 Organizacja i nadzór transportu A 28

4 EFEKTY KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego PKZ(A.p); 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik spedytor opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: A.28 Organizacja i nadzór transportu; A.29 Obsługa klientów i kontrahentów. TECHNIK SPEDYTOR

5 Szkoła powinna zorganizować praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w końcowej fazie kształcenia. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego 420 godz. A.28 Organizacja i nadzór transportu 610 godz. A.28 Organizacja i nadzór transportu 610 godz. A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 320 godz.

6 1. Planowanie realizacji procesów transportowych 2. Przygotowywanie ładunków do transportu 3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków do realizacji procesów transportowych 4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno- transportowej 5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych A.28 Organizacja i nadzór transportu 610 godz.

7 1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji 2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 320 godz.

8 NAZWA GRUPY ZAWODÓW: TECHNICY NAUK FIZYCZNYCH I TECHNICZNYCH OBSZAR ELEKTRYCZNO ELEKTRONICZNY ( E )

9 OBSZARZAWÓDKWALIFIKACJE OBSZAR elektryczno- elektroniczny (E) Technik elektronik Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E 6 Eksploatacja urządzeń elektronicznych E 20 Technik elektryk Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E 7 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E 8 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. E.24

10 Do wykonywania zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego PKZ(E.a) i PKZ(E.c); 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik elektronik opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych; E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych. TECHNIK ELEKTRONIK

11 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno- elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 400 godz. E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 550 godz.

12 1. Instalowanie urządzeń elektronicznych 2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 400 godz.

13 1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych 2. Obsługa urządzeń elektronicznych E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 550 godz.

14 EFEKTY KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego PKZ(E.a) i PKZ(E.c). 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik elektryk opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. TECHNIK ELEKTRYK

15 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz. E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz. E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 200 godz.

16 1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz.

17 1. Montaż instalacji elektrycznych 2. Konserwacja instalacji elektrycznych E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz.

18 1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych 2. Eksploatacja instalacji elektrycznych E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 200 godz.

19 NAZWA GRUPY ZAWODÓW: TECHNICY INFORMATYCY SYMBOL CYFROWY 35

20 OBSZARZAWÓDKWALIFIKACJE ELEKTRYCZNO ELEKTRONICZ NY ( E ) Technik informatyk 351203 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E 12 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych E 14 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych E 13 Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich E15 Technik teleinformatyk 351103 Montaż i eksploatacja sieci rozległych E 16

21 EFEKTY KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego PKZ(E.b) 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik informatyk opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych; E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych. TECHNIK INFORMATYK 351203

22 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego 270 godz. E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 godz. E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych 300 godz. E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych 420 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła powinna zorganizować praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

23 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego 3. Naprawa komputera osobistego E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 godz.

24 1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci 2. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnym 3. Konfigurowanie urządzeń sieciowych E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych 300 godz.

25 1. Tworzenie stron internetowych 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami 3. Tworzenie aplikacji internetowych E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych 420 godz.

26 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego PKZ(E.a), PKZ(E.b) i PKZ(E.c); 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik teleinformatyk opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich; E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych; E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych. TECHNIK TELEINFORMATYK 351103

27 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaruelektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. E.15 Uruchamianie i utrzymanie terminali przyłączy abonenckich 400 godz. E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych 300 godz. E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych 250 godz. Szkoła powinna zorganizować praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1

28 1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych 2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych 3. Uruchamianie i utrzymanie abonenckich urządzeń sieci komutacyjnych E.15 Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 400 godz.

29 1. Montaż i eksploatacja systemów transmisyjnych 2. Instalacja i eksploatacja sieci komutacyjnych 3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych 250 godz.

30 OBSZAR MECHANICZNY GÓRNICZO HUTNICZY ( M )

31 OBSZARZAWÓDKWALIFIKACJE MECHANICZN Y GÓRNICZO HUTNICZY Technik pojazdów samochodowych 311513 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych M 12 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M 18 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych M 42 Technik mechanik 311504 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M 17 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M 44 Użytkowanie obrabiarek Skrawających M19 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M20

32 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno- elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.g); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

33 1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego oraz obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 420 godz. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 110 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

34 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów Samochodowych 2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 420 godz.

35 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz.

36 1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych 2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 110 godz.

37 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.h.); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechanik M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń TECHNIK MECHANIK 311504

38 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 430 godz. M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 650 godz. M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 150 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

39 1. Montaż maszyn i urządzeń 2. Obsługa maszyn i urządzeń M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 650 godz.

40 1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki 4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

41 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej 2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki Maszynowej 3. Wykonywanie połączeń materiałów 4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

42 1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 2. Nadzorowanie przebiegu produkcji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 150 godz.

43 OBSZAR ELEKTRYCZNO ELEKTRONICZNY ( E ) NAZWA ZAWODU ELEKTRYCY, ELEKTROMECHANICY I ELEKTROMONTERZY ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

44 OBSZARZAWÓDKWALIFIKACJE Obszar elektryczno elektroniczny E Elektromechanik 741201 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń Elektrycznych E 7 Elektryk Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E 8 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń Elektrycznych E 7

45 Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. ELEKTROMECHANIK

46 Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno- elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów350 godz. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz.

47 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. ELEKTRYK

48 Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno- elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 350 godz. E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz. E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz.

49 1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ELEKTRYK I ELEKTROMECHANIK Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E 7 450 godz.

50 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E 8 350 godz. 1. Montaż instalacji elektrycznych 2. Konserwacja instalacji elektrycznych ELEKTRYK

51 NAZWA ZAWODU ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMEŚLNICY, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO HUTNICZY ( M )

52 OBSZARZAWÓDKWALIFIKACJE OBSZAR MECHANICZNY Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych M 12 Mechanik pojazdów samochodowych 723103 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M 18 Operator obrabiarek skrawających 722307 Użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających M 19 Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie M 20

53 OBSZARZAWÓDKWALIFIKACJE OBSZAR MECHANICZNY Ślusarz 722204 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M 21 Blacharz samochodowy 721306 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów Samochodowych M 24 Lakiernik 713201 Wykonywanie prac lakierniczych M 28

54 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo- hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.g); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

55 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

56 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz.

57 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno- elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.g). 3) efekty kształcenia właściwe dla wyodrębnionej kwalifikacji w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych : M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1.Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów Samochodowych 2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

58 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 420 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

59 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ślusarz : 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ślusarz : M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M 20 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej 2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej 3. Wykonywanie połączeń materiałów 4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 722204 Ślusarz

60 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 300 godz. M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 650 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

61 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie blacharz samochodowy: M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych. 1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych 2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych 721306 Blacharz samochodowy

62 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 350 godz. M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych 700 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

63 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyŜej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lakiernik: M.28. Wykonywanie prac lakierniczych. 1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych 2. Przygotowanie powłok lakierniczych 3. Nanoszenie powłok lakierniczych 713201 Lakiernik

64 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 350 godz. M.28. Wykonywanie prac lakierniczych 750 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

65 EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.h); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych zawodu operator obrabiarek skrawających: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających. 1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki 4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie 722307 Operator obrabiarek skrawających

66 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 650 godz. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

67 834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 300 godz. 1.Obsługa maszyn i urządzeń drogowych 2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych B.2.Wykonywanie robót drogowych 500 godz. 1.Wykonywanie robót ziemnych 2. Wykonywanie nawierzchni drogowych Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 250 godz. OBSZAR BUDOWLANY (B)

68 (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń: 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym EFEKTY KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

69 Uczeń: 1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

70 Uczeń: 1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

71 Uczeń: 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 4) jest otwarty na zmiany; 5) potrafi radzić sobie ze stresem; 6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 9) potrafi negocjować warunki porozumień; 10) współpracuje w zespole. (KPS) Kompetencje personalne i społeczne

72 Uczeń: 1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 6) komunikuje się ze współpracownikami. (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

73 EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA, STANOWIĄCE PODBUDOWĘ DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUB GRUPIE ZAWODÓW


Pobierz ppt "STRUKTURA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 opracował Tomasz Płochocki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google