Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP), skupia 16 gmin. Powstał w 1994 roku jako związek międzygminny. Jest zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP), skupia 16 gmin. Powstał w 1994 roku jako związek międzygminny. Jest zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych."— Zapis prezentacji:

1

2 Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP), skupia 16 gmin. Powstał w 1994 roku jako związek międzygminny. Jest zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych pod pozycją 114.

3 Bielsk Łąck Bodzanów Czerwińsk n. Wisłą DrobinGąbin Mała WieśNowy DuninówPłockRadzanowo SłupnoStara Biała StaroźrebyWyszogród Brudzeń Duży Gminy wchodzące w skład ZGRP: Bulkowo

4 Nasz region

5 Główne obszary działalności Związku to realizacja zadań własnych gmin: 1.Zadania realizowane ze środków własnych gmin: prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych; organizowania objazdowej zbiórki odpadów: niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, w tym elektrycznych i elektronicznych, zużytych leków, wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych; organizowanie programu odławiania bezdomnych psów z gmin: Bodzanów, Bulkowo, Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała; promowanie Związku i gmin członkowskich.

6 2. Zadania realizowane ze środków gmin przy udziale środków WFOŚiGW w Warszawie: organizowania demontażu, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest (dachów, obudowy balkonów) z zabudowań indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych; prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami: konkurs Aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego, w tym konkurs Segreguj odpady, warsztaty Tropiciele odpadów oraz konkursy: Olejowy Sherlock Holmes i Przybysz z planety WEEE;

7 3. Realizowane ze środków zagranicznych: organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego, dobrego zarządzania, problematyki społecznej oraz organizacja studiów podyplomowych, szkoleń językowych, wdrożenie systemów: e-urząd i ISO w ramach projektu Region Płocki – regionem europejskim, któremu wsparcia udzieliła Norwegia poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Organizacja szkoleń w ramach projektu Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP realizowanego ze środków POKL; Przywracania wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego projekt realizowany ze środków RPO WM; Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju projekt realizowany ze środków RPO WM; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym projekt realizowany w partnerstwie z Szpitalem w Dziekanowie Leśnym finansowany ze środków NFOŚiGW – w ramach konkursu System Zielonych Inwestycji (GIS);

8 PL0033 Projekt Region Płocki – regionem europejskim zrealizowany przez ZGRP został wybrany w ramach pierwszego z trzech naborów wniosków. Czas realizacji był długi, ponieważ wyniósł 42 miesiące. Natomiast budżet był jednym z najniższych. PL0033 Projekt Region Płocki – regionem europejskim zrealizowany przez ZGRP został wybrany w ramach pierwszego z trzech naborów wniosków. Czas realizacji był długi, ponieważ wyniósł 42 miesiące. Natomiast budżet był jednym z najniższych. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

9 Inicjatorem i koordynatorem projektu był Związek Gmin Regionu Płockiego. Budżet projektu wynosił 304.900, z czego 254.016 (84%) stanowiło dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inicjatorem i koordynatorem projektu był Związek Gmin Regionu Płockiego. Budżet projektu wynosił 304.900, z czego 254.016 (84%) stanowiło dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

10 Realizacja projektu Region Płocki – regionem europejskim rozpoczęła się w lipcu 2007 roku, a zakończyła w grudniu 2010 roku. Cel projektu: przyspieszenie rozwoju społeczno-ekonomicznego i wzrostu spójności w regionie płockim poprzez wspólne szkolenia przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie ich współpracy. Realizacja projektu Region Płocki – regionem europejskim rozpoczęła się w lipcu 2007 roku, a zakończyła w grudniu 2010 roku. Cel projektu: przyspieszenie rozwoju społeczno-ekonomicznego i wzrostu spójności w regionie płockim poprzez wspólne szkolenia przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie ich współpracy. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

11 Projekt Region Płocki – regionem europejskim został podzielony na pięć działań, które miały zróżnicowane zadania. Jednak wszystkie razem są konieczne, aby polska administracja samorządowa, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i możliwościom niesionym przez proces integracji europejskiej, była w stanie sprostać niesionym przez nią wyzwaniom. Projekt Region Płocki – regionem europejskim został podzielony na pięć działań, które miały zróżnicowane zadania. Jednak wszystkie razem są konieczne, aby polska administracja samorządowa, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i możliwościom niesionym przez proces integracji europejskiej, była w stanie sprostać niesionym przez nią wyzwaniom. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

12 Działanie nr 1 Organizacja i realizacja szkoleń zawodowych i językowych dla pracowników 16 gmin Działanie nr 1 Organizacja i realizacja szkoleń zawodowych i językowych dla pracowników 16 gmin "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

13 Szkolenia językowe – 100 osób przeszkolonych w zakresie języka angielskiego, w tym 80 osób zdało egzaminy na wyższym poziomie. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szkolenie językowe – Stara Biała

14 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szkolenie językowe – Płock

15 Studia wyższe – łącznie 125 osób ukończyło studia wyższe "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Inauguracja Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami w administracji

16 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami w administracji

17 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

18 Działanie nr 2 Przygotowanie i organizacja szkoleń dla administracji i organizacji pozarządowych w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego i dobrego zarządzania W ramach tego działania zorganizowano wspólne szkolenia w obszarze PPP i dobrego zarządzania dla 120 pracowników administracji i 80 organizacji pozarządowych oraz szkolenie wyjazdowe dla 16 lokalnych ekspertów w zakresie dobrych praktyk zagranicznych w obszarze PPP i dobrego zarządzania. Nawiązanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a NGOS – 255 nowo podpisane umowy współpracy. Działanie nr 2 Przygotowanie i organizacja szkoleń dla administracji i organizacji pozarządowych w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego i dobrego zarządzania W ramach tego działania zorganizowano wspólne szkolenia w obszarze PPP i dobrego zarządzania dla 120 pracowników administracji i 80 organizacji pozarządowych oraz szkolenie wyjazdowe dla 16 lokalnych ekspertów w zakresie dobrych praktyk zagranicznych w obszarze PPP i dobrego zarządzania. Nawiązanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a NGOS – 255 nowo podpisane umowy współpracy. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

19 Szkolenie w zakresie dobrego zarządzania - Bielsk Szkolenie w zakresie dobrego zarządzania - Bielsk "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

20 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szkolenie ekspertów w zakresie PPP i dobrego zarządzania - Niemcy

21 Szkolenie ekspertów w zakresie PPP i dobrego zarządzania - Grecja Szkolenie ekspertów w zakresie PPP i dobrego zarządzania - Grecja "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

22 W ramach Działania Nr 2 przeszkolono łącznie przedstawicieli 80 organizacji pozarządowych i 120 pracowników administracji publicznej oraz 16 ekspertów w zakresie dobrych praktyk zagranicznych w obszarze PPP i dobrego zarządzania. W ramach Działania Nr 2 przeszkolono łącznie przedstawicieli 80 organizacji pozarządowych i 120 pracowników administracji publicznej oraz 16 ekspertów w zakresie dobrych praktyk zagranicznych w obszarze PPP i dobrego zarządzania. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

23 Jednym z celów bezpośrednich projektu Region Płocki – regionem europejskim było nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w uczestniczących w nim gminach. Wspólne szkolenia dla przedstawicieli obu sektorów dały wymierne efekty – 255 nowych umów zawartych pomiędzy administracją i NGOs. Jednym z celów bezpośrednich projektu Region Płocki – regionem europejskim było nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w uczestniczących w nim gminach. Wspólne szkolenia dla przedstawicieli obu sektorów dały wymierne efekty – 255 nowych umów zawartych pomiędzy administracją i NGOs. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

24 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

25 Dane za rok Obszar działania 200820092010 Pomoc społeczna411535 Turystyka, kultura i dziedzictwo574659 Sport i rekreacja76128131 Rozwój zasobów ludzkich, w tym przeciwdziałanie bezrobociu 111 Edukacja565 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie--- Gospodarka, ekonomia, rozwój lokalny/regionalny 21-- Inne: program ochrony zdrowia, integracji społecznej 12124 Podsumowanie202217255 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

26 Działanie nr 3 Organizacja Centrów Edukacji Społecznej w 16 lokalizacjach Cel Działania – utworzenie Centrów Edukacji Społecznej (CES) w 16 lokalizacjach na terenie gmin uczestniczących w projekcie. Działanie nr 3 Organizacja Centrów Edukacji Społecznej w 16 lokalizacjach Cel Działania – utworzenie Centrów Edukacji Społecznej (CES) w 16 lokalizacjach na terenie gmin uczestniczących w projekcie. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

27 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Centra Edukacji Społecznej w regionie płockim

28 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wydawnictwa przekazane CES w ramach projektu Region Płocki – regionem europejskim

29 Działanie nr 4 Opracowanie i pilotażowa realizacja programów szkoleniowych dotyczących wybranych problemów społecznych W ramach tego Działania zorganizowano 2 cykle warsztatów: 1.Problematyka społeczna w zarządzaniu projektami w środowisku lokalnym 2.Aktywowanie środowisk lokalnych przy pomocy metod ekonomii społecznej. Działanie nr 4 Opracowanie i pilotażowa realizacja programów szkoleniowych dotyczących wybranych problemów społecznych W ramach tego Działania zorganizowano 2 cykle warsztatów: 1.Problematyka społeczna w zarządzaniu projektami w środowisku lokalnym 2.Aktywowanie środowisk lokalnych przy pomocy metod ekonomii społecznej. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

30 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warsztaty Problematyka społeczna w zarządzaniu projektami w środowisku lokalnym

31 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warsztaty Aktywowanie środowisk lokalnych przy pomocy metod ekonomii społecznej

32 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Konferencja Piękna nieznajoma? Możliwości wykorzystania ekonomii społecznej do aktywizowania społeczności lokalnych

33 Działanie nr 5 Przygotowanie administracji gmin do wdrożenia systemu ISO i koncepcji e-Urzędu w 15 gminach Szkolenia w zakresie obsługi komputera – 730 osób Szkolenia ekspertów – 8 osób Szkolenia w zakresie ISO – 350 osób Działanie nr 5 Przygotowanie administracji gmin do wdrożenia systemu ISO i koncepcji e-Urzędu w 15 gminach Szkolenia w zakresie obsługi komputera – 730 osób Szkolenia ekspertów – 8 osób Szkolenia w zakresie ISO – 350 osób "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

34 Celem Działania nr 5 było przygotowanie administracji publicznej do wdrożenia systemu zarządzania ISO 9001:2009 i koncepcji e-urzędu poprzez szkolenia w zakresie ISO, obsługi komputera i zastosowania koncepcji e-urzędu, a także poprzez poznania dobrych praktyk zagranicznych. Działanie nr 5 zostało podzielone na dwie części: 1.Wdrożenie koncepcji e-Urzędu, tj. wdrożenie technologii informatycznych usprawniających pracę urzędów i umożliwiających obywatelom zdalny kontakt z urzędem. 2.Przygotowanie administracji do wdrożenia systemu zarządzania ISO. Celem Działania nr 5 było przygotowanie administracji publicznej do wdrożenia systemu zarządzania ISO 9001:2009 i koncepcji e-urzędu poprzez szkolenia w zakresie ISO, obsługi komputera i zastosowania koncepcji e-urzędu, a także poprzez poznania dobrych praktyk zagranicznych. Działanie nr 5 zostało podzielone na dwie części: 1.Wdrożenie koncepcji e-Urzędu, tj. wdrożenie technologii informatycznych usprawniających pracę urzędów i umożliwiających obywatelom zdalny kontakt z urzędem. 2.Przygotowanie administracji do wdrożenia systemu zarządzania ISO. "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

35 Wdrożenie koncepcji e-Urzędu, tj. wdrożenie technologii informatycznych usprawniających pracę urzędów i umożliwiających obywatelom zdalny kontakt z urzędem w 15 gminach i Biurze Związku Gmin poprzez zaimplikowanie: -System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) PROTON wraz z Elektronicznymi Skrzynkami Podawczymi (ESP) - Podpis elektroniczny (e-podpis) oraz przeszkolenie 230 pracowników gmin w zakresie ww. systemu, opracowanie 16 kompletnych Polityk Bezpieczeństwa w warstwie IT Wdrożenie koncepcji e-Urzędu, tj. wdrożenie technologii informatycznych usprawniających pracę urzędów i umożliwiających obywatelom zdalny kontakt z urzędem w 15 gminach i Biurze Związku Gmin poprzez zaimplikowanie: -System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) PROTON wraz z Elektronicznymi Skrzynkami Podawczymi (ESP) - Podpis elektroniczny (e-podpis) oraz przeszkolenie 230 pracowników gmin w zakresie ww. systemu, opracowanie 16 kompletnych Polityk Bezpieczeństwa w warstwie IT "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

36 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szkolenia komputerowe dla pracowników gmin w zakresie wdrożonego ESOD

37 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szkolenie ekspertów w zakresie dobrych praktyk zagranicznych: ISO, e-urząd - Włochy

38 Przygotowanie administracji do wdrożenia systemu zarządzania ISO: -Przeszkolono 350 pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością ISO, -przeszkolono 15 leaderów systemu zarządzania jakością ISO -Wdrożono system zarządzania jakością w 14 gminach i Biurze Związku Gmin (jako jednostce centralnej dla potrzeb wdrożenia systemu) Przygotowanie administracji do wdrożenia systemu zarządzania ISO: -Przeszkolono 350 pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością ISO, -przeszkolono 15 leaderów systemu zarządzania jakością ISO -Wdrożono system zarządzania jakością w 14 gminach i Biurze Związku Gmin (jako jednostce centralnej dla potrzeb wdrożenia systemu) "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

39 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szkolenia dla pracowników gmin w zakresie systemu zarządzania jakością wg normy ISO

40 "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

41 Projekt Region Płocki – regionem europejskim stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby samorządów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. W rezultacie jego realizacji osiągnęliśmy: Wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności ich przedstawicieli; Wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez nawiązanie szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi; Projekt Region Płocki – regionem europejskim stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby samorządów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. W rezultacie jego realizacji osiągnęliśmy: Wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności ich przedstawicieli; Wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez nawiązanie szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi; "Region Płocki - regionem europejskim Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP), skupia 16 gmin. Powstał w 1994 roku jako związek międzygminny. Jest zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google