Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: Gliwice, 22 czerwca 2012 1.Ogólna teoria zarządzania Planowanie Planowanie Organizowanie Organizowanie Podejmowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: Gliwice, 22 czerwca 2012 1.Ogólna teoria zarządzania Planowanie Planowanie Organizowanie Organizowanie Podejmowanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: Gliwice, 22 czerwca 2012 1.Ogólna teoria zarządzania Planowanie Planowanie Organizowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Koordynacja działań i kontrola 2.Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska 3.Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Planowanie Organizowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Koordynacja działań i kontrola 4.Podsumowanie

3 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 22 czerwca 2012 Zarządzanie celowe podejmowanie, przez odpowiednie osoby decyzji i działań prowadzących – dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów – do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny. Głównymi funkcjami zarządzania są: planowanie planowanie organizowanie organizowanie podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie koordynacja działań i kontrola. koordynacja działań i kontrola. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie

4 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 22 czerwca 2012 Planowanie, składa się z dwóch podstawowych zadań: ustalenia obiektywnych funkcji i najlepszych możliwych ścieżek do jego realizacji, ustalenia obiektywnych funkcji i najlepszych możliwych ścieżek do jego realizacji, procesu podejmowania decyzji. procesu podejmowania decyzji. Rozpatrując jedno kryterium wyboru – ekonomiczne - celem organizacji w aspekcie zwiększenia wykorzystania OZE będzie zmniejszenie kosztów energii, z możliwością pozyskania dofinansowań na nowe technologie. Dla rozwoju systemów zaopatrzenia w energię z uwzględnieniem OZE stosuje się najczęściej następujące metody planowania : planowanie oparte na modelu taksonometrycznym bądź optymalizacyjnym, planowanie oparte na modelu taksonometrycznym bądź optymalizacyjnym, planowanie oparte na analogii-studium przypadku, planowanie oparte na analogii-studium przypadku, planowanie oparte na wywiadzie. planowanie oparte na wywiadzie. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie

5 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 22 czerwca 2012 Organizowanie polega na logicznym grupowaniu działań i zasobów. Organizacja definiowana jest najczęściej w znaczeniu atrybutowym, czynnościowym i rzeczowym. W celu określenia organizacji stosuje się najczęściej podejścia systemowe, sytuacyjne oraz ilościowe. Organizacja charakteryzuje się: rozmiarem, rozmiarem, wielkością, wielkością, zasięgiem działania, zasięgiem działania, specyfiką realizowanych celów, specyfiką realizowanych celów, otoczeniem, w którym funkcjonuje. otoczeniem, w którym funkcjonuje. Struktura organizacji tj. zbioru jej elementów oraz relacji miedzy nimi musi być uporządkowana. Najważniejszym działaniem organizacji jest hierarchizacja celów. Kolejnym elementem jest określenie granic jej otoczenia. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie

6 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 22 czerwca 2012 Motywowanie można wzbudzać poprzez stosowanie dodatnich i ujemnych bodźców motywujących. Wyróżnia się następujące czynniki motywujące: przynoszące zadowolenie np.: uznanie osiągnięć, możliwość awansu i rozwoju, stosowanie nagród, możliwość twórczego działania i wykazania się pomysłowością oraz udział w odpowiedzialności, przynoszące zadowolenie np.: uznanie osiągnięć, możliwość awansu i rozwoju, stosowanie nagród, możliwość twórczego działania i wykazania się pomysłowością oraz udział w odpowiedzialności, motywujące przez brak niezadowolenia (tak zwane czynniki higieniczne): warunki pracy,- stosunki interpersonalne, płaca, warunki bezpieczeństwa (np. stabilność zatrudnienia), polityka organizacji. motywujące przez brak niezadowolenia (tak zwane czynniki higieniczne): warunki pracy,- stosunki interpersonalne, płaca, warunki bezpieczeństwa (np. stabilność zatrudnienia), polityka organizacji. Z doświadczenia wynika, że sukces jest w zasadzie możliwy w przypadku spełnienia czynników pierwszej z wymienionych grup. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie

7 Gliwice, Lipiec 2008 Ogólna teoria zarządzania: Gliwice, 22 czerwca 2012 Kontrola funkcja, która dopełnia proces zarządzania polega na ustalaniu wyników i postępu działań w celu eliminacji nieprawidłowości. polega na ustalaniu wyników i postępu działań w celu eliminacji nieprawidłowości. Podstawowe elementy procesu kontroli: ustalenie norm, ustalenie norm, obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów: obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów: pomiar wyników,pomiar wyników, porównanie uzyskanych rezultatów z przyjętymi normami.porównanie uzyskanych rezultatów z przyjętymi normami. ocena efektów i sprzężenie zwrotne z decyzją o utrzymaniu dotychczasowego stanu, minimalizacji zaistniałych odchyleń, bądź zmianie norm. ocena efektów i sprzężenie zwrotne z decyzją o utrzymaniu dotychczasowego stanu, minimalizacji zaistniałych odchyleń, bądź zmianie norm. Kontrolowanie jest działaniem systematycznym i stanowi układ regulacji działań organizacji ułatwiający osiągnięcie zadanych celów. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie

8 Gliwice, Lipiec 2008 Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska: Gliwice, 22 czerwca 2012 Konferencja w Rio de Janeiro Konferencja w Rio de Janeiro Karta Biznesu Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego Rozwoju EMAS (Eco Management and Audit Scheme, czyli System Ekozarządzania i Audytu) EMAS (Eco Management and Audit Scheme, czyli System Ekozarządzania i Audytu) System Zarządzania Środowiskiem w oparciu o BS 7750:1994 System Zarządzania Środowiskiem w oparciu o BS 7750:1994 System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:1996 System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:1996 Aktualizacja EMAS (EMAS II) Aktualizacja EMAS (EMAS II) Nowe wydanie wymagań odnośnie Systemu Zarządzania Środowiskowego: ISO 14001:2004 Nowe wydanie wymagań odnośnie Systemu Zarządzania Środowiskowego: ISO 14001:2004 Rozporządzenie EMAS III Rozporządzenie EMAS III Tendencja do rozszerzania definicji o wielokryterialne podejście do tematu. Pozwala to wykorzystanie współczesnych kierunków zarządzania (podejścia sytuacyjnego oraz systemowego) jak również podejścia ilościowego do zarządzania energią w synergii ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie

9 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Planowanie w zarządzaniu energią z wykorzystaniem OZE plany długoterminowe (stwarzanie określonych wzorców zachowań np. segregacja śmieci) plany długoterminowe (stwarzanie określonych wzorców zachowań np. segregacja śmieci) krótkoterminowe (uzyskaniem oszczędności). krótkoterminowe (uzyskaniem oszczędności). Planowanie obligatoryjne - Prawo Energetyczne poszczególne gminy są zobowiązane do opracowania założeń zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, ciepło i gaz. W ramach tych założeń powinno się uwzględnić możliwość współpracy z sąsiednimi gminami, tzw. układy terytorialne polegające na wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej, własne zasoby energii, oraz areały możliwe do wykorzystania pod uprawę tzw. roślin energetycznych. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

10 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Planowanie energetyczne - nowy element polityki gminnej W bezpośrednim związku z planowaniem energetycznym pozostaje polityka gminy. Wiąże się to głównie z rozwojem gospodarczym społecznym oraz intelektualnym poszczególnych gmin oraz ich organizacji. Sytuacja decyzyjna dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez użytkownika energii wymaga: określenia zbioru jego potrzeb energetycznych, określenia zbioru jego potrzeb energetycznych, identyfikacja potencjalnych dróg zaspokojenia tych potrzeb z wykorzystaniem wszelkich dostępnych lokalnie odnawialnych źródeł energii. identyfikacja potencjalnych dróg zaspokojenia tych potrzeb z wykorzystaniem wszelkich dostępnych lokalnie odnawialnych źródeł energii. Każda potrzeba energetyczna obiektu może być zaspokojona przez dowolną liczbę źródeł, z wykorzystaniem technologii dostępnych dla danego źródła. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

11 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Model procesu decyzyjnego powinien posiadać następujące wspólne elementy składowe : obecność reprezentatywnego podmiotu podejmującego decyzję (np. inwestorów, odbiorców lub grup odbiorców energii stojących przed wyborem sposobu zaopatrzenia w energię), obecność reprezentatywnego podmiotu podejmującego decyzję (np. inwestorów, odbiorców lub grup odbiorców energii stojących przed wyborem sposobu zaopatrzenia w energię), zbiór stanów otoczenia zewnętrznego mający wpływ na efekt decyzji – kryteria optymalizacyjne, zbiór stanów otoczenia zewnętrznego mający wpływ na efekt decyzji – kryteria optymalizacyjne, zbiór funkcji celu, zbiór funkcji celu, zbiór ograniczeń zbiór ograniczeń niepewność stanu otoczenia zewnętrznego. niepewność stanu otoczenia zewnętrznego. Zmienne wejściowe modelu użytkownika energii są określane w zależności od potrzeb i preferencji grup decydentów (deweloperzy, właściciele domków jednorodzinnych, jednostki administracyjne itp.) i stanowią zbiór kryteriów do analizy wielokryterialnej. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

12 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Zarządzanie w tego rodzaju organizacji sprowadza się do gospodarowania zasobami. W analizowanych przypadkach są to głównie zasoby energii, a zwłaszcza źródła energii odnawialnej. Ingerencja w zasoby energii stwarza konieczność, bądź możliwość zmiany gospodarowania pozostałymi zasobami, w szczególności zasobami środowiskowymi, ludzkimi i finansowymi. Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

13 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Za charakterystyczne dla organizacji w postaci zespołu obiektów, w szczególności użyteczności publicznej można uznać ich następujące cechy: duże zapotrzebowanie energii i mediów oraz związane z tym koszty eksploatacyjne, duże zapotrzebowanie energii i mediów oraz związane z tym koszty eksploatacyjne, wykorzystywanie zróżnicowanych postaci energii i mediów, w celu zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb energetycznych, wykorzystywanie zróżnicowanych postaci energii i mediów, w celu zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb energetycznych, wysokie nakłady inwestycyjne wymagane na modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i inne nośniki, wysokie nakłady inwestycyjne wymagane na modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i inne nośniki, preferencyjne warunki uzyskania środków pomocowych z funduszy społecznych. preferencyjne warunki uzyskania środków pomocowych z funduszy społecznych. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

14 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Dane wejściowe, jak i ograniczenia w procesie zarządzania ekoenergetyką komunalną stanowią otoczenie organizacji. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Do otoczenia zewnętrznego powinno się zaliczać: ograniczenia: krajowe i unijne akty legislacyjne potencjalne źródła dodatkowego finansowania (kredyty i dotacje), warunki polityczno- ekonomiczne, warunki atmosferyczne, cechy demograficzne, kulturowe, obyczajowe społeczeństwa otaczającego organizację, cechy potencjalnych dostawców i odbiorców energii. Z kolei do środowiska wewnętrznego zalicza się: właścicieli organizacji, jak i przyjęte systemy ich zarządzania, własne środki finansowe organizacji, zasoby energii, zwłaszcza źródeł odnawialnych, grupy wykonawców, deweloperów, jak również dostawców urządzeń i technologii do realizowanych przedsięwzięć. Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

15 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Jako narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji zaproponowano określenie efektywności stosowania OŹE u poszczególnych odbiorców dób i usług za pomocą wskaźnika efektywności substytucji oraz kosztu granicznego. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE gdzie: si –jednostkowa ilość produktów użytecznych odniesionych do jednostki energii stosowanej w danym sposobie zasilania procesu (sprawność energetyczna procesu), si – udział energii podstawowej w ogólnym zużyciu energii, koi,ksi – jednostkowe koszty wytwarzania produktu użytecznego przy stosowaniu sposobu odniesienia i sposobu analizowanego.

16 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

17 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 W ramach prac badawczych podjęto próbę uogólnienia powyższej metody na zasoby pozaekonomiczne tj. zasoby ludzkie oraz środowiskowe (realizacja prac w toku). Ponadto zaproponowano zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej we wspomaganiu decyzji o wyborze sposobu zasilania odbiorcy w energię, zarówno w przypadku planowania nowego rozwiązania wykorzystującego OZE, jak i substytucji istniejącego systemu wykorzystującego paliwa konwencjonalne. Ponadto trwają prace dotyczące przystosowania wyżej wymienionych metod do oceny efektywności wykorzystania wszystkich źródeł odnawialnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedłużono realizację etapu o dwa miesiące. W związku z tym planowany termin zakończenia realizowanego etapu to czerwiec 2012. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

18 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Inne badania dotyczące oceny efektów wykorzystania OZE: analizy wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej w aspekcie zarządzania gospodarką energetyczną obiektu budowlanego, analizy wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej w aspekcie zarządzania gospodarką energetyczną obiektu budowlanego, analizy wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej w aspekcie zarządzania gospodarką energetyczną kompleksu budowlanego, analizy wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej w aspekcie zarządzania gospodarką energetyczną kompleksu budowlanego, analizy wykorzystania pomp ciepła do zasilania centralnego ogrzewania i do podgrzewania wody użytkowej w aspekcie zarządzania gospodarką energetyczną obiektu budowlanego, analizy wykorzystania pomp ciepła do zasilania centralnego ogrzewania i do podgrzewania wody użytkowej w aspekcie zarządzania gospodarką energetyczną obiektu budowlanego, analizy wykorzystania pomp ciepła do zasilania centralnego ogrzewania i do podgrzewania wody użytkowej w aspekcie zarządzania gospodarką energetyczną kompleksu budowlanego, analizy wykorzystania pomp ciepła do zasilania centralnego ogrzewania i do podgrzewania wody użytkowej w aspekcie zarządzania gospodarką energetyczną kompleksu budowlanego, analizy wykorzystania silników wiatrowych w przykładowych gospodarstwach domowych. analizy wykorzystania silników wiatrowych w przykładowych gospodarstwach domowych. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

19 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 System motywacyjny Efekty ilościowe będą objawiały się w zasobach zarówno ekonomicznych jak i środowiskowych oraz ludzkich. Bodźce motywujące powinny być określone na podstawie odpowiedniej metodologii. Motywacja finansowa Motywacja finansowa Przykładem może być podział finansowania przedsięwzięć modernizacyjnych na obiekty użyteczności publicznej. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

20 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Motywacja świadomościowo-prawna Przykładem może być możliwość uzyskania przez organizację, bądź element organizacji certyfikatu potwierdzającego jej klasę ekologiczną i energetyczną z uwzględnieniem OZE. Dokument taki może być wtedy podstawą do stosowania kolejnych bodźców dodatnich wynikających przede wszystkim z otoczenia zewnętrznego organizacji. Przykładem bodźca dodatniego może być możliwość uzyskania odpowiedniego zewnętrznego wsparcia finansowego. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy motywacja finansowa jak i świadomościowo-prawna jest stosowana równolegle. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

21 Gliwice, Lipiec 2008 Gliwice, 22 czerwca 2012 Koordynacja działań i kontrola Podstawowym sposobem kontroli w rozważanych przypadkach powinien być monitoring. Dane pochodzące z monitoringu automatycznego, bądź manualnego umożliwiają obserwację osiąganych efektów, oceny gospodarki energetycznej w obiektach oraz porównanie uzyskanych wyników z innymi organizacjami. Do oceny efektów zarządzania energią z uwzględnieniem energii z OZE w budynkach zaleca się wykorzystać benchmarking. W tym przypadku można przeprowadzić analizę porównawczą użytkownika, bądź organizacji zarządzającej energią w oparciu o wyniki innych użytkowników dla tego samego rodzaju energii, bądź potrzeb. Badania oparte o benchmarking są tym bardziej skuteczne im więcej organizacji bierze w nich udział. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE

22 Gliwice, Lipiec 2008 Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Gliwice, 22 czerwca 2012 Do analiz porównawczych zaleca się stosować następujące reprezentatywne wskaźniki referencyjne w przypadku ciepła: stosunek powierzchni zewnętrznych obiektu do jego objętości, stosunek powierzchni zewnętrznych obiektu do jego objętości, powierzchnię użytkową, bądź ogrzewaną. powierzchnię użytkową, bądź ogrzewaną. Wyróżnia się trzy podstawowe czynności obserwacyjne: określenie mierników efektywności, określenie mierników efektywności, pomiar bieżącej efektywności, pomiar bieżącej efektywności, porównanie efektywności z wyznaczonymi miernikami. porównanie efektywności z wyznaczonymi miernikami. Ogólna teoria zarządzania Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Wykorzystanie teorii zarządzania w ochronie środowiska Aplikacja torii do praktyki zarządzania zwiększonym wykorzystaniem OZE Planowanie Organizowanie Podejmowanie decyzji, motywowanie i kierowanie Koordynacja działań i kontrola Podsumowanie

23 Gliwice, Lipiec 2008 Podsumowanie: Gliwice, 22 czerwca 2012 W celu ustalenia ograniczeń oraz danych wejściowych do procesu optymalizacji techniczno-ekonomicznej przedsięwzięć związanych z energetyką, a zwłaszcza ze zwiększonym wykorzystaniem OZE konieczna jest determinacja elementów składowych organizacji. Zastosowanie teorii zarządzania w praktyce energetyki komunalnej pozwala na wykorzystanie znanych i sprawdzonych technik planowania i motywacji działań, podejmowania decyzji w monitorowaniu uzyskanych rezultatów oraz obiektywnej ich ocenie. Na szczególną uwagę przy doborze danych uwzględnianych w badaniach zasługują, często lekceważone efekty pozatechniczne tzn. etyczno-prawne, socjologiczne i ekonomiczne. Etap 10 w okresie sprawozdawczym był wykonywany przez: prof. dr hab. inż. Joachima Kozioła, mgr inż. Barbarę Mendecką, mgr inż. Magdalenę Piłat, mgr inż. Joannę Sas. Ponadto bez udziału w kosztach zadania w badaniach uczestniczył mgr inż. Tomasz Skoczowski.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gliwice, Lipiec 2008 Plan prezentacji: Gliwice, 22 czerwca 2012 1.Ogólna teoria zarządzania Planowanie Planowanie Organizowanie Organizowanie Podejmowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google