Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Asystent CRM. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Asystent CRM. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie programu."— Zapis prezentacji:

1 Asystent CRM

2 Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie programu 6. Wprowadzanie danych 7. Narz ę dzia administracyjne 8. Sesja pyta ń i odpowiedzi

3 O programie Asystent CRM to profesjonalne narz ę dzie zawieraj ą ce m.in. takie funkcje jak: pe ł na obs ł uga danych kontaktowych osób i kontrahentów (klientów); mo ż liwo ść tworzenia grup drzewiastych i przypisywania klientów do tych grup; funkcja planowania i przypominania zada ń, obs ł uga mechanizmu podzada ń, zlecania zada ń innym u ż ytkownikom systemu; zintegrowany klient poczty e- mail; elektroniczna ksi ąż ka korespondencji; itp. Asystent CRM to tak ż e rozbudowane mechanizmy importu i eksportu danych.

4 Licencjonowanie Licencja Asystenta CRM w wersji PRO jest uzale ż niona od ilo ś ci stanowisk, jedna wykupiona licencja na jedno stanowisko na, którym jest zainstalowanym. Natomiast Asystent CRM BIZNES i MAX nie maj ą ogranicze ń na ilo ść stanowisk, tylko na ilo ść aktywnych po łą cze ń do bazy. Jedna licencja pozwala na jedno aktywne po łą czenie do bazy danych.

5 Interfejs programu

6 Modu ł y i funkcje Zaplanowane zadania – pozwala na planowanie zadania, przypominaniu o nim, prowadzeniu jego finansów oraz przypisywaniu wykonawców do zada ń. Dane kontaktowe – modu ł pozwala na gromadzenie szczegó ł owych danych o klientach i pracownikach. Ksi ąż ka korespondencji – system do ksi ę gowania poczty elektronicznej i zwyk ł ej, wraz z kosztami wysy ł ki i za łą cznikami. Klient poczty e-mail – zaawansowany i rozbudowany modu ł do odbierania i wysy ł ania poczty elektronicznej.

7 Dostrajanie programu Okno Ustawie ń programu

8 Dostrajanie programu Okno otwierania bazy danych

9 Dostrajanie programu Konfiguracja danych firmy

10 Wprowadzanie danych Przycisk dodawania nowego rekordu Przycisk edycji rekordu Przycisk usuwania rekordu

11 Wprowadzanie danych Dodawanie nowych danych kontaktowych

12 Narz ę dzia administracyjne 1. Tworzenie baz danych – wymagania sieciowe 2. Zarz ą dzanie u ż ytkownikami (i ich uprawnieniami), oddzia ł ami, itp. 3. Tworzenie i odtwarzanie z kopii bezpiecze ń stwa bazy danych 4. Eksport i import danych 5. Edytor SQL 6. Narz ę dzia specjalne 7. Zarz ą dzanie konfiguracjami 8. Ustawienia szczegó ł owe

13 Pytania i odpowiedzi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

14 Koniec


Pobierz ppt "Asystent CRM. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google