Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeżowe, 25 czerwca 2009r. Jeżowe, 25 czerwca 2009r. Monitoring i ewaluacja projektu pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeżowe, 25 czerwca 2009r. Jeżowe, 25 czerwca 2009r. Monitoring i ewaluacja projektu pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Jeżowe, 25 czerwca 2009r. Jeżowe, 25 czerwca 2009r. Monitoring i ewaluacja projektu pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Jeżowe pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Jeżowe realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /08-00 z dnia: r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W ramach realizowanego projektu przeprowadzono następujące zajęcia pozalekcyjne w poszczególnych szkołach Gminy Jeżowe: W Zespole Szkół w Groblach: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa zajęćOsoba prowadząca zajęciaLiczba grup Liczba godzin zajęć Język angielskiCezary Kardas2120 InformatyczneTomasz Nizioł130 Humanistyczne (języka polski z elementami dziennikarstwa) Aneta Pelc – Kardas190 Humanistyczne (języka polski z elementami teatrologii) Anna Piędel, Aneta Pelc – Kardas160 PrzyrodniczeGrażyna Łyko130 Dydaktyczno – wyr ó wnawcze Elżbieta Zaręba, Teresa Szewc, Anna Bałut, Danuta Bielecka, Kazimiera Siuzdak 2440

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Podgórzu: Nazwa zajęćOsoba prowadząca zajęciaLiczba grup Liczba godzin zajęć łącznie Język niemieckiAnna Baran2120 Humanistyczne (języka polski z elementami teatrologii) Bożena Wojtak, Helena Trela, Stanisława Głuszak 3180

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Centrum: Nazwa zajęćOsoba prowadząca zajęciaLiczba grup Liczba godzin zajęć Język angielski Agnieszka Wieczerzak, Małgorzata Siembida 4240 Język niemieckiJacek Rej2120 InformatyczneGrzegorz Sekulski2120 MatematyczneTeresa Partyka, Halina Kozak2120 PrzyrodniczeAnna Tekla, Maria Chudzik230 Dydaktyczno - wyrównawczeUrszula Błądek, Anna Głuszak160

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem: Nazwa zajęćOsoba prowadząca zajęciaLiczba grup Liczba godzin zajęć Język angielskiKatarzyna Bujak2120 InformatyczneGrzegorz Kołodziej160 MatematyczneGrażyna Drzymała160 PrzyrodniczeAnna Teklak130 SzachoweTadeusz Matyka130

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W Publicznym Gimnazjum w Jeżowem: Nazwa zajęćOsoba prowadząca zajęciaLiczba grup Liczba godzin zajęć Język angielskiEdyta Sokolińska130 Język niemieckiAnna Baran130 InformatyczneRyszard Roman130 MatematyczneMarianna Roman130 Humanistyczne (języka polski z elementami dziennikarstwa) Halina Kobylarz130 Humanistyczne (języka polski z elementami teatrologii) Teresa Komsa130 Fizyczno - chemiczneMarianna Roman, Ryszard Roman130 PrzyrodniczeHenryk Podedworny130 HumanistyczneAneta Zakrzewska - Drelich130

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W Zespole Szkół w Cholewianej Górze: Nazwa zajęćOsoba prowadząca zajęciaLiczba grup Liczba godzin zajęć Język angielskiEdyta Walczuk3180 InformatyczneGrzegorz Kołodziej2120 Matematyczno - fizyczneGrzegorz Kołodziej130

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W Zespole Szkół w Starym Narcie: Nazwa zajęćOsoba prowadząca zajęciaLiczba grup Liczba godzin zajęć Język angielskiAldona Klecha2120 Język niemieckiMaria Skiba260 Język włoskiCalogero Scilanga160 InformatyczneKrzysztof Ziober260 MatematyczneZygmunt Kowalski260 Humanistyczne (języka polski z elementami teatrologii) Beata Romanek140 PrzyrodniczeHalina Kosturek130 Humanistyczne (historia naszego regionu) Bogumiła Lesiczka120 Biologiczno - chemiczneMagdalena Delekta130 GeograficzneHalina Kosturek130 SzachoweTadeusz Matyka130 Dydaktyczno - wyr ó wnawczeGrażyna Pikor, Beata Lada160

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W Zespole Szkół w Jacie: Nazwa zajęćOsoba prowadząca zajęciaLiczba grup Liczba godzin zajęć Język angielski Katarzyna Bujak, Stanisław Czerwonka 4240 Język niemieckiHalina Rogala160 InformatyczneWiesław Szewczyk2120 MatematyczneDanuta Kowalska160 Matematyczno - fizyczneBeata Tutka260 Humanistyczne (języka polski z elementami dziennikarstwa) Anna Partyka160 PrzyrodniczeSabina Gądek130 Biologiczno - chemiczneSabina Gądek160 GeograficzneStanisława Ligas160

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba osób, które: rozpoczęły udział w projekcieprzerwały udział w projekcie Zakończyły udział w projekcie KMOgółemKM KM

11 Przez cały okres trwania projektu prowadzony był monitoring oraz proces ewaluacji projektu. Głównymi działaniami w ramach monitoringu i ewaluacji w tym okresie były wyjazdy monitorujące (spotkania z dyrektorami szkół) oraz analiza ankiet początkowych, w trakcie trwania zajęć oraz ankiet końcowych wypełnianych przez osoby uczestniczące w zająciach pozalekcyjnych. Uczestnicy na bieżąco byli oceniani, dzięki czemu możliwe było sprawdzenie ich postępów i motywację. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Jednym z głównych narzędzi monitorowania potrzeb i osiągnięć BO była karta uczestnictwa w zajęciach zawierająca min. opinie prowadzącego i inne informacje o uczestniku, założona każdemu uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w projekcie. i inne informacje o uczestniku, założona każdemu uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w projekcie. Prowadzone były wywiady z uczestnikami zajęć. Prowadzone były wywiady z uczestnikami zajęć. Na każdych zajęciach prowadzony był dziennik zajęć. Na każdych zajęciach prowadzony był dziennik zajęć. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane były przedstawiać raz na kwartał sprawozdania z prowadzonych zająć zawierające opinie na temat postępu uczestników zajęć. Na zakończenie zajęć zorganizowane zostały testy sprawdzające będące sprawdzeniem stopnia pozyskanej przez BO wiedzy. Na zakończenie zajęć zorganizowane zostały testy sprawdzające będące sprawdzeniem stopnia pozyskanej przez BO wiedzy. Poziom, jakość i efektywność zajęć została oceniona przez BO po zakończeniu zajęć za pomocą ankiet ewaluacyjnych w starszych grupach, natomiast w młodszych grupach przeprowadzone zostały rozmowy grupowe z uczestnikami. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Dzięki realizacji projektu nastąpiła znacząca poprawa sytuacji grupy docelowej poprzez wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uczących się w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty twarde: faktycznie w realizowanym projekcie uczestniczyło 365 dziewczynek i 255 chłopców, łącznie: 620 osób, jednak ze w względu na możliwość uczestnictwa 1- go ucznia w większej liczbie zajęć łącznie uczestniczyło 967 osób, w tym 600 dziewczynek i 367 chłopców i tyle samo osób uzyskało dyplom ukończenia zajęć. zrealizowano 4010 h zajęć pozalekcyjnych, w tym 3450 godzin zajęć pozalekcyjnych oraz 560 godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych zakupiono 1 zestaw niezbędnego sprzętu w ramach cross-financingu oraz 2 aparatów na potrzeby zajęć.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wśród rezultatów miękkich osiągniętych w wyniku realizacji projektu wymienić należy: wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie korzyści płynących z uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych - 90%, poprawę umiejętności komunikacyjnych - 34%, wzrost pewności siebie - 80%, zwiększenie samooceny i wiary we własne siły - 60%, zwiększenie aspiracji poznawczej - 80%, pozytywne podejście do sposobu rozwiązywania problemów - 60%.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Forma prowadzenia zajęć, ich atrakcyjna tematyka sprawiła, że zajęcia różniły się od typowych lekcji szkolnych, dzięki temu zainteresowani uczniowie z ochotą uczestniczyli w zajęciach.

16 Poprzez proces monitoringu i ewaluacji można wskazać osiągnięte cele cząstkowe. Uczestnicy zajęć językowych zrealizowali swoje zainteresowania w tej dziedzinie, nauczyli się swobodnej komunikacji w różnych sytuacjach, poszerzyli wiedzę i umiejętności. Uczestnicy zajęć matematyczno-przyrodniczych nabyli umiejętność i zdolność obserwacji i komentowania zjawisk rzeczywistych, byli pomysłodawcami użytkowania wiedzy i łączenia teorii z praktyką. Uczestnicy zajęć humanistycznych nabyli nabyli umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim, stosowania różnorodnych gatunków dziennikarskich, nauczyli się odpowiedzialności, posługiwania się różnymi źródłami informacji, przyczyniali się do współtworzenia tradycji szkolnej i promowania szkoły w środowisku. Uczestnicy zajęcia informatycznych poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności na temat pozyskiwania informacji, nauczyli się obsługiwać program do tworzenia stron internetowych, poznali zagadnienia techniczne z dziedziny informatyki. Poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych słabsi uczniowie podnieśli swoje szanse edukacyjne w stosunku do pozostałych uczniów.

17 Problemy na jakie napotykano podczas realizacji projektu: Głównym problemem był brak podręczników w pierwszym kwartale nauczania. Powodowało to trudności w prowadzeniu zajęć oraz brak usystematyzowania nowych wiadomości. Brakowało nam dyktafonu, aparatu fotograficznego. Uczniowie w pracy dziennikarskiej wykorzystywali swoje urządzenia. Głównym problemem był brak sprzętu szachowego w miejscu prowadzenia zajęć, wiązało się to z cotygodniowym transportowaniem sprzętu na poszczególne zajęcia. Poza tym zajęcia przebiegały bezproblemowo, dzieci imponowały wręcz 100% frekwencją. Brak atlasów uniemożliwiał sprawną pracę z mapami.

18 Sugestie odnośnie prowadzonych zajęć: 1) Mam nadzieję że w następnym roku też będą mogły dzieci uczestniczyć w podobnych formach dodatkowej edukacji pozalekcyjnej. 2) Materiały, które mają wypełniać nauczyciele prowadzący, są zbyt późno dostarczane, a czas przeznaczony na ich wypełnienie jest zbyt krótki. 3) Niezbędne materiały dydaktyczne i sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć, powinny być udostępnione prowadzącym wraz z rozpoczęciem zajęć, w innym przypadku zajęcia nie powinny się rozpoczynać. 4) Odpowiednio wcześnie informować o konieczności wypełniania dokumentów i przesłać wcześniej wzory formularzy. 5 ) Zaplanowano zbyt małą liczbę godzin, 12 to trochę za duża liczba uczestników zajęć o charakterze wyrównawczym. 6) Mam nadzieję że w następnym roku szkolnym dzieci też będą mogły uczestniczyć w podobnych formach dodatkowej edukacji pozalekcyjnej, gdyż bez dodatkowego stresu mogą rozwijać swoje zainteresowania językowe, które będą im przydatne w kolejnych etapach ich życia. 7) W przyszłości powinny być w dalszym ciągu realizowane podobne zajęcia. 8) Bardzo lubię swoje zajęcia, praca z uczniem zdolnym zawsze dawała mi dużo satysfakcji. Wydaje mi się jednak, że forma tych zajęć obłożona jest zbyt dużą biurokracją. 9) Przydałaby się niewielka choćby kwota na zakup materiałów do dekoracji.

19 Dlaczego uczniowie uczestniczą w zajęciach: - zdobyta wiedza przyda się w przyszłości - chcę osiągnąć lepsze wyniki w nauce - chcę wyrównać braki w nauce / mam trudności w nauce - chcę przygotować się do testu szóstoklasisty - ponieważ są popularne - bo mama mi kazała - ponieważ lubię wybrany przedmiot

20 Czego uczniowie oczekiwali od prowadzących zajęcia: - pomocy w różnych zadaniach - przekazywania wiedzy w ciekawy sposób - pomocy w zrozumieniu trudnego materiału - żeby nauczyć się więcej niż na lekcjach - żeby przygotowali nas do konkursów

21 Czego uczniowie oczekiwali od prowadzących zajęcia: Cytaty: - niczego nie oczekuję bo pani jest świetna - dużo telewizji, gier komputerowych i żeby nie pytał - cierpliwości - że będzie miły dla nas i się z nami będzie bawił - aby tłumaczył wszystko tak jak tłumaczy teraz, żeby odpowiadał na większość zadanych przeze mnie pytań, aby nie trzeba było dużo pisać - sympatii - żeby pomógł przezwyciężyć tremę

22 Czego uczniowie oczekiwali od prowadzących zajęcia: Cytaty cd: Aby dzięki tym zajęciom nauczyciel zwiększył we mnie wiedzę. Aby pomógł mi rozwiązywać problemy ze sprzętem w domu. Oczekuję od nauczyciela pomocy w trudnych zadaniach i oczekuję trochę rozrywki. Nie ma nic takiego czego oczekuję, wszystko jest w porządku. Chciałabym grać w gry po angielsku na komputerze.

23 W ankiecie końcowej większość dzieci zaznaczała iż nauka przedmiotu, w którym uczestniczyli sprawiała im przyjemność, robili ciekawe rzeczy na zajęciach, w czasie zajęć zdobywali duży zasób nowej wiedzy i umiejętności.. Ponadto uczniowie wiedzieli za co są oceniani – byli oceniani w sposób sprawiedliwy, nauczyciel słuchał tego co mieli do powiedzenia i mówił zrozumiałym językiem.

24 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Jeżowe, 25 czerwca 2009r. Jeżowe, 25 czerwca 2009r. Monitoring i ewaluacja projektu pn.: Wszyscy mamy równe szanse - program wyrównywania szans edukacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google