Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II OSK 485/08 Data orzeczenia: 2009 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II OSK 485/08 Data orzeczenia: 2009 –"— Zapis prezentacji:

1 II OSK 485/08 Data orzeczenia: 2009 – 04 - 03
Wyrok NSA II OSK 485/08 Data orzeczenia: 2009 –

2 Wojewoda Lubelski dokonał wymeldowania na podstawie art
Wojewoda Lubelski dokonał wymeldowania na podstawie art §1 pkt 1 KPA w zw. Z art. 15 ust. 2 UEwidLudDowOs H. G. twierdząc, że z własnej woli opuścił lokal. H. G. twierdzi, że uniemożliwiono mu dostęp do lokalu przez zmianę zamków. WSA uchylił zaskarżoną decyzje. Wg opinii Sądu organ nie wziął pod uwagę czy opuszczenie lokalu było trwałe i dobrowolne. Wyprowadzka miała raczej charakter impulsywny i nieprzemyślany, H. G. wkrótce próbował wrócić do mieszkania. Przepisy meldunkowe abstrahują od oceny motywacji podjętych kroków, kładąc nacisk na trwałość podjętego postanowienia (tutaj (-) za docelowe miejsce zamieszkania nie można uznać mieszkania grzecznościowego w cudzym nieogrzewanym lokalu). Skargę kasacyjną od wyroku złożył M. G. (właściciel lokalu w którym zameldowany był H. G.). NAS oddalił skargę kasacyjną. Stan faktyczny

3 Instytucja zameldowania ma charakter ewidencyjny
Instytucja zameldowania ma charakter ewidencyjny. Dotyczy to również wymeldowania (w drodze decyzji administracyjnej) Stroną jest osoba, co do wymeldowania której toczy się postępowanie zakończone decyzją Postępowanie w sprawie wymeldowania jest postępowaniem administracyjnym i ma jedynie na celu doprowadzenie stanu ewidencji ludności do zgodności ze stanem faktycznym, co leży w interesie Państwa, a nie osób trzecich pozostających poza sferą organizacji organów państwowych ( -> M. G. jako właściciel nie ma interesu prawnego, ponieważ nie jego dotyczy wymeldowanie) Uzasadnienie

4 Charakter porządkowy ewidencji ludności -> zameldowanie nie jest związane z rozstrzygnięciem uprawnień do lokalu, ani tym samym prawa przebywania w nim. Jedynie fakt przebywania w lokalu powinno być kryterium rozstrzygającym o zameldowaniu, natomiast podstawę do wymeldowania stanowi ustalenie przez właściwy organ faktu opuszczenia lokalu (-> do zameldowania wystarczy dowód faktu przebywania w lokalu) Uzasadnienie

5 Odwołanie do decyzji TK
Ewidencyjny charakter meldunku Brak związku meldunku z prawem do lokalu Niedopuszczalne jest wymaganie od osoby podlegającej zameldowaniu przedstawienia zgody właściciela lokalu (-> ma jedynie charakter dowodowy wiec można posłużyć się innym dowodem) Odwołanie do decyzji TK

6 Organ meldunkowy nie rejestruje uprawnień do lokalu osób występujących o zameldowanie, lecz gromadzi informacje dotyczące danych o miejscu pobytu (-> badanie faktycznego zamieszkania w lokalu) Potwierdzenie faktu pobytu nie należy utożsamiać z wyrażeniem zgody na zamieszkanie. Uzasadnienie


Pobierz ppt "II OSK 485/08 Data orzeczenia: 2009 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google