Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwrot bezprawnie pobranej akcyzy od samochodów z silnikami powyżej 2000 cm Krok po kroku 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwrot bezprawnie pobranej akcyzy od samochodów z silnikami powyżej 2000 cm Krok po kroku 3."— Zapis prezentacji:

1

2 Zwrot bezprawnie pobranej akcyzy od samochodów z silnikami powyżej 2000 cm Krok po kroku 3

3 Krok pierwszy Złożenie wniosku wraz z korektą deklaracji AKC-U do właściwego Urzędu Celnego o zwrot akcyzy z powołaniem się na niezgodność przepisów o podatku akcyzowym z art. 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

4 Krok 2 Uzyskanie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

5 Krok trzeci Wniesienie odwołania od decyzji odmownej do właściwej Izby Celnej

6 Krok czwarty Ponowne uzyskanie odmowy od Dyrektora Izby Celnej w sprawie zwrotu podatku !

7 Krok Piąty Wniesienie Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

8 Krok szósty Wystąpienie przez Sąd, na nasz wniosek, o zbadanie zgodności przepisów w przedmiocie akcyzy od samochodów z silnikami powyżej 2000cm z art. 90 TWE przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 3 Art. 90 TWE Żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe

9 Krok siódmy Dlaczego nasz wniosek jest zasadny? Ponieważ w Polsce nie produkuje się samochodów z silnikami powyżej 2000 cm !!!! W ten sposób ustawiając stawki podatkowe dyskryminuje się pojazdy z UE 3

10 Krok ósmy Uzyskanie korzystnego dla nas wyroku w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości lub wcześniej, w Sądzie Administracyjnym

11 Krok dziewiąty Zwrot bezprawnie pobranej akcyzy wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia wniosku

12 Krok dziesiąty Szczęśliwy finał batalii sądowej oraz możliwość wznowienia już zakończonych postępowań!


Pobierz ppt "Zwrot bezprawnie pobranej akcyzy od samochodów z silnikami powyżej 2000 cm Krok po kroku 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google