Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie administracyjne w zarządzaniu oświatą Radca Prawny Halina Klama.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie administracyjne w zarządzaniu oświatą Radca Prawny Halina Klama."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie administracyjne w zarządzaniu oświatą Radca Prawny Halina Klama

2 PRAWO ADMINISTRACYJNE Prawo administracyjne – to gałąź prawa, która obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwa i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. (Encyklopedia multimedialna PWN) 2

3 PRAWO ADMINISTRACYJNE Prawo administracyjne określa: przepisy ustrojowe organów administracji publicznej przepisy postępowania administracyjnego przepisy dotyczące kontroli nad działalnością administracji administracyjne prawo materialne (prawo oświatowe…) 3

4 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 27 lutego 2013r. poz.267) Skrót: K.p.a. 4

5 POSTĘPOWANIE ADMINISTARCYJNE Kodeks postępowania administracyjnego zawiera zasady, formy i tryb postepowania administracyjnego. Zakres procedury: Dział I Zakres obowiązywania Dział II Postępowanie Dział III Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych Dział IV Udział prokuratora Dział VII Wydawanie zaświadczeń Dział VIII Skargi i wnioski Dział IX Opłaty i koszty postępowania Dział X Przepisy końcowe 5

6 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE PODSTAWA PRAWNA DECYZJI Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) Skrót: USO 6

7 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawa prawna decyzji: o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły (art. 16, ust. 1 i 2 USO) w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (art. 16, ust. 3 i 4 USO) spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 16, ust. 8 USO) nie wyrażenie zgody na indywidualny program nauki (art. 66 USO) skreślenie z listy uczniów szkoły (art. 39, ust. 2 i w związku z art. 41, ust. 1, pkt 5 USO) 7

8 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – WZÓR DECYZJI …………………………….…………….data…………… (pieczątka szkoły) Nr …………… DECYZJA Na podstawie art. 16, ust. 3 i 4 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późń. zm) i art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Państwa……………………………………… zam. ……………………………… z dnia …………………… i po zasięgnięciu opinii ……………………………………………………… w ………….. z dnia……………………… nr…………… odraczam/nie odraczam rozpoczęcie przez……………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) ur. ……………… zam. …………………………………………………………. spełniania obowiązku szkolnego do dnia……………………….. UZASADNIENIE ………………………………………………………………………………………………………………………….. Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu prawo odwołania do Kuratora Oświaty w …………………. za pośrednictwem dyrektora tutejszej szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Otrzymują: 1.…………………………… (strona) 2.aa. …………………………………………………… (podpis i pieczątka służbowa dyrektora szkoły) 8

9 Radca Prawny Halina Klama Dziękuję za uwagę 9


Pobierz ppt "Postępowanie administracyjne w zarządzaniu oświatą Radca Prawny Halina Klama."

Podobne prezentacje


Reklamy Google