Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akt administracyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akt administracyjny."— Zapis prezentacji:

1 Akt administracyjny

2 Akt administracyjny – jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej, załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata

3 Przesłanki ważności aktu administracyjnego
akt administracyjny może być wydany jedynie na podstawie ustawy lub przepisów wykonawczych, akt administracyjny powinien pochodzić od właściwego organu i mieścić się w ramach jego kompetencji, akt administracyjny często może być wydany tylko po przeprowadzeniu określonego przez przepisy prawne postępowania i przy zachowaniu pewnych wymagań formalnych, a wydane orzeczenie musi mieć określoną formę.

4 Wadliwy akt administracyjny
Akt wadliwy to akt niezgodny z wymogami funkcjonalnymi wady nieistotne – nie rodzą poważnych konsekwencji dla państwa i systemu prawa wady istotne – rodzą poważne konsekwencje

5 Wady aktu aministracyjnego
Wady nieistotne Wady istotne

6 Wady nieistotne aktu administracyjnego
Wady nieistotne – jeśli akt narusza przepis, mający tylko charakter porządkowy, wadliwość ta nie powoduje żadnych ujemnych skutków, uzasadnia jedynie ewentualną odpowiedzialność służbową pracownika państwowego, który taki akt wydał. Akt jest i pozostaje nadal ważny, wymaga jedynie uzupełnienia i sprostowania.

7 Wady istotne aktu administracyjnego
1.) został wydany przez niewłaściwy rzeczowo organ, 2.)został wydany bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. 3.)dotyczy sprawy, która została poprzednio rozstrzygnięta ostateczną decyzją, 4.)został skierowany do osoby nie będącej stroną w sprawie, 5.)w razie wykonania wywołałby czyn zagrożony karą, 6.) zawiera inną wadę, powołującą nieważność aktu z mocy wyraźnego przepisu prawa.

8 Domniemanie ważności aktu administracyjnego
Obecnie każdy akt administracyjny chroniony jest domniemaniem ważności, co ma zapobiec samodzielnemu ocenianiu aktu przez zainteresowane podmioty i swobodnemu decydowaniu, czy go wykonać. Nawet taka decyzja, która jest dotknięta bardzo poważną wadą powinna być traktowana jako obowiązująca do chwili uchylenia. Uchylając akt administracyjny decyduje czy był on nieważny w chwili wydania i od początku nie wywoływał żadnych skutków prawnych, czy też nie staje się nieważny z chwilą uchylenia . Organ administracji państwowej wstrzymuje wykonanie aktu administracyjnego, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że jest on wadliwy.

9 Akt nieważny został wydany przez niewłaściwy organ
został wydany bez podstawy prawnej dotyczy sprawy, która została rozstrzygnięta wcześniej został skierowany do osoby, która nie jest stroną w sprawie w razie wykonania wywołałby czyn zagrożony karą zawiera inną wadę powodującą nieważność aktu z mocy wyrażonego prawa


Pobierz ppt "Akt administracyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google