Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany.”"— Zapis prezentacji:

1 „Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany.”
Projekt edukacyjny pod nazwą: „Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany.”

2 Celem projektu było umacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, krzewienie uczuć patriotycznych oraz promocja regionu i działań służących wzmocnieniu identyfikacji z miejscem pochodzenia- „małą Ojczyzną” i jej dziedzictwem kulturowym, głównie wśród młodzieży. Projekt zakładał propagowanie pamięci i wiedzy o życiu polskiego patrioty hetmana Jana Tarnowskiego oraz pobudzanie aktywności młodzieży w kierunku działania zmierzającego do kształtowania wizerunku regionu z wykorzystaniem elementów tradycji, kultury i sztuki. Zainteresowanie uczniów sylwetką hetmana Jana Tarnowskiego i jego wkładem w rozwój miasta Tarnowa i regionu oraz wpływu na współczesne jemu wydarzenia polityczne i społeczne.

3 Zajęcia terenowe Wycieczki Praca w zespołach Lekcje, warsztaty tematyczne Lekcje muzealne Konkursy szkolne i międzyszkolne Wystawy tematyczne Inscenizacje Apele Prezentacje multimedialne Postery i pomoce naukowe Założenie strony internetowej poświęconej realizacji projektu. Redagowanie oraz systematyczne uzupełnianie informacji na temat realizowanych celów, zadań i działań.

4 Z metod pracy zostały wybrane te, które pozwoliły uczniom na realizację projektu w myśl przyjętych celów. Były to m.in. Zbieranie i selekcjonowanie materiałów Debaty „za” i „przeciw”, różne odmiany dyskusji, gry dydaktyczne Warsztaty tematyczne dla nauczycieli i uczniów Wycieczki tematyczne Prace z komputerem i Internetem Pokazy, wystawy tematyczne Spotkania z tarnowskimi historykami Współpraca z Muzeum Okręgowym w Tarnowie - udział w prelekcjach, wystawach, sesjach naukowych. Metody te wyrabiają w uczniach samodzielność oraz kształtują wiele umiejętności. Wzbogacają wiedzę uczniów, ich samodzielność oraz celowość podejmowanych decyzji i działań zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym.

5 Marzec 2011r. – czerwiec 2011r. - Wrzesień 2011r. – listopad 2011r
Marzec 2011r. – czerwiec 2011r. - Wrzesień 2011r. – listopad 2011r. Grudzień 2011r. – podsumowanie realizacji projektu.

6 Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji
Zapoznanie z ogólnymi i szczegółowymi celami przedsięwzięcia uczestników projektu Wybór zespołów uczniowskich, ustalenie tematyki i sposobów realizacji poszczególnych zadań, podpisanie kontraktów z uczniami Nawiązanie współpracy z: - Wydziałem Promocji i Marki Miasta Tarnowa - Muzeum Okręgowym w Tarnowie - Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego

7 Udział naszych przedstawicieli w uroczystościach miejskich inaugurujących obchody Roku Hetmana Jana Tarnowskiego. Konferencja: "Jan Tarnowski - Hetman i mąż stanu" marca 2011r., Sala Lustrzana w Tarnowie

8 Spopularyzowanie wiedzy o hetmanie Janie Tarnowskim i rodzie Tarnowskich wśród uczniów Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie poprzez: - lekcje tematyczne i wychowawcze - udział uczniów w lekcjach muzealnych - wycieczki tematyczne mające na celu poznanie miejsc związanych z hetmanem i jego działalnością - prace plastyczne, zdjęcia, plakaty, prezentacje multimedialne.

9

10

11

12 Prace plastyczne, zdjęcia, plakaty, makiety, prezentacje multimedialne

13 Prace plastyczne, zdjęcia, plakaty, makiety, prezentacje multimedialne

14 Stworzenie na stronie internetowej szkoły podstrony poświęconej projektowi, umieszczanie informacji na temat realizacji poszczególnych zadań. Stworzenie strony poświęconej projektowi i systematyczne umieszczanie na niej informacji na temat realizowanych przedsięwzięć.

15 Gromadzenie i selekcja materiałów edukacyjnych i źródłowych.
Wykonanie gazetek informacyjnych. Wystawka książek i czasopism, prac uczniów na temat rodu Tarnowskich i postaci hetmana Jana Tarnowskiego

16 Obchody roku Hetmana Jana Tarnowskiego.
16 maja 2011 r. Obchody roku Hetmana Jana Tarnowskiego. Udział we Mszy św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie

17 Obchody roku Hetmana Jana Tarnowskiego.
16 maja 2011 r. Obchody roku Hetmana Jana Tarnowskiego. Udział uczniów i nauczycieli w konferencji historycznej poświęconej hetmanowi Janowi Tarnowskiemu, zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie pt. „Jan Tarnowski - Hetman Koronny i Hetmani Rzeczypospolitej”, która odbyła się w tarnowskim ratuszu.

18 - konkurs polonistyczny- na opowiadanie i wiersz
Opracowanie regulaminów konkursów i przesłanie ich do szkół gimnazjalnych: - konkurs historyczny wiedzy o hetmanie Janie Tarnowskim i jego dokonaniach - konkurs polonistyczny- na opowiadanie i wiersz - konkurs plastyczny pod nazwą: „Tarnów-miasto hetmana Tarnowskiego”. - konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą: „Hetman Jan Tarnowski-życiorys czynami pisany”. Przeprowadzenie powyższych konkursów- wrzesień- październik 2011r.

19 Przeprowadzenie konkursów.

20 Konferencja popularno- naukowa pt.
„Małopolska Hetmana Jana Tarnowskiego „ Dnia 17 września 2011 r. grupa uczniów wraz z opiekunem p. Michałem Kolbuszem w ramach projektu edukacyjnego o hetmanie Tarnowskim realizowanego w Gimnazjum Nr 2 uczestniczyła w konferencji popularno – naukowej zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie pt.„Małopolska Hetmana Jana Tarnowskiego„

21 Konferencja popularno- naukowa pt.
„Małopolska Hetmana Jana Tarnowskiego „

22 Październik 2011r Zaprezentowanie w szkole dla uczniów naszej placówki oraz uczniów innych szkół tarnowskich wystawy pod nazwą „Hetmańskie gniazdo”- wypożyczonej z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

23 Październik 2011r Zaprezentowanie w szkole dla uczniów naszej placówki oraz uczniów innych szkół tarnowskich wystawy pod nazwą „Hetmańskie gniazdo”- wypożyczonej z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

24 Listopad 2011r. Konferencja i warsztaty dla uczniów i nauczycieli na temat: ”Hetman Jan Tarnowski- człowiek renesansu” W dniu 3 listopada w Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie odbyła się konferencja dla uczniów i nauczycieli pod hasłem: ,,Hetman Jan Tarnowski- człowiek renesansu”. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz ze Stowarzyszeniem ,,Zamek tarnowski”. Prelegentami byli –pracownicy Muzeum Okręgowego – p. mgr Janusz Kozioł i p. mgr Przemysław Kozek oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Zamek Tarnowski- pani Ewa Kropiowska. Uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali jedną z prezentacji na temat hetmana, która została nadesłana na konkurs na prezentację multimedialną.

25 Listopad 2011r. Konferencja i warsztaty dla uczniów i nauczycieli na temat: ”Hetman Jan Tarnowski- człowiek renesansu”

26 Listopad 2011r. Konferencja i warsztaty dla uczniów i nauczycieli na temat: ”Hetman Jan Tarnowski- człowiek renesansu”

27 Planowane rezultaty: Włączenie się w miejskie obchody roku Hetmana Jana Tarnowskiego. Kształtowanie postawy aktywności społecznej wśród naszych uczniów poprzez organizację szkolnych obchodów rocznicy tego wydarzenia; Rozszerzanie zakresu wiedzy na temat  postaci i wydarzeń mu współczesnych z zastosowaniem interdyscyplinarnego podejścia do tematu; Kształtowanie szacunku dla przeszłości Polski i budowanie świadomości historycznej młodzieży; Wzmocnienie identyfikacji uczniów ze środowiskiem lokalnym, budowanie szacunku dla dorobku kulturowego narodu polskiego oraz jego przedstawicieli; Poszerzenie wiedzy historycznej, literackiej, społecznej, artystycznej uczniów; Odkrywanie uczniowskich talentów; Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach; Wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji materiałów, wnioskowania; Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

28 „Z wizytą u hetmana”- podsumowanie realizacji projektu-
7 grudnia 2011r..


Pobierz ppt "„Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google