Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny pod nazwą: Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny pod nazwą: Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny pod nazwą: Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany.

2 Celem projektu było umacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, krzewienie uczuć patriotycznych oraz promocja regionu i działań służących wzmocnieniu identyfikacji z miejscem pochodzenia- małą Ojczyzną i jej dziedzictwem kulturowym, głównie wśród młodzieży. Projekt zakładał propagowanie pamięci i wiedzy o życiu polskiego patrioty hetmana Jana Tarnowskiego oraz pobudzanie aktywności młodzieży w kierunku działania zmierzającego do kształtowania wizerunku regionu z wykorzystaniem elementów tradycji, kultury i sztuki. Zainteresowanie uczniów sylwetką hetmana Jana Tarnowskiego i jego wkładem w rozwój miasta Tarnowa i regionu oraz wpływu na współczesne jemu wydarzenia polityczne i społeczne.

3 Zajęcia terenowe Wycieczki Praca w zespołach Lekcje, warsztaty tematyczne Lekcje muzealne Konkursy szkolne i międzyszkolne Wystawy tematyczne Inscenizacje Apele Prezentacje multimedialne Postery i pomoce naukowe Założenie strony internetowej poświęconej realizacji projektu. Redagowanie oraz systematyczne uzupełnianie informacji na temat realizowanych celów, zadań i działań.

4 Z metod pracy zostały wybrane te, które pozwoliły uczniom na realizację projektu w myśl przyjętych celów. Były to m.in. Zbieranie i selekcjonowanie materiałów Debaty za i przeciw, różne odmiany dyskusji, gry dydaktyczne Warsztaty tematyczne dla nauczycieli i uczniów Wycieczki tematyczne Prace z komputerem i Internetem Pokazy, wystawy tematyczne Spotkania z tarnowskimi historykami Współpraca z Muzeum Okręgowym w Tarnowie - udział w prelekcjach, wystawach, sesjach naukowych. Metody te wyrabiają w uczniach samodzielność oraz kształtują wiele umiejętności. Wzbogacają wiedzę uczniów, ich samodzielność oraz celowość podejmowanych decyzji i działań zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym.

5 Marzec 2011r. – czerwiec 2011r. - Wrzesień 2011r. – listopad 2011r. Grudzień 2011r. – podsumowanie realizacji projektu.

6 Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji Zapoznanie z ogólnymi i szczegółowymi celami przedsięwzięcia uczestników projektu Wybór zespołów uczniowskich, ustalenie tematyki i sposobów realizacji poszczególnych zadań, podpisanie kontraktów z uczniami Nawiązanie współpracy z: - Wydziałem Promocji i Marki Miasta Tarnowa - Muzeum Okręgowym w Tarnowie - Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego

7 Udział naszych przedstawicieli w uroczystościach miejskich inaugurujących obchody Roku Hetmana Jana Tarnowskiego. Konferencja: "Jan Tarnowski - Hetman i mąż stanu" 12 marca 2011r., Sala Lustrzana w Tarnowie

8 Spopularyzowanie wiedzy o hetmanie Janie Tarnowskim i rodzie Tarnowskich wśród uczniów Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie poprzez: - lekcje tematyczne i wychowawcze - udział uczniów w lekcjach muzealnych - wycieczki tematyczne mające na celu poznanie miejsc związanych z hetmanem i jego działalnością - prace plastyczne, zdjęcia, plakaty, prezentacje multimedialne.

9

10

11

12 Prace plastyczne, zdjęcia, plakaty, makiety, prezentacje multimedialne

13

14 Stworzenie na stronie internetowej szkoły podstrony poświęconej projektowi, umieszczanie informacji na temat realizacji poszczególnych zadań. Stworzenie strony poświęconej projektowi i systematyczne umieszczanie na niej informacji na temat realizowanych przedsięwzięć.

15 Gromadzenie i selekcja materiałów edukacyjnych i źródłowych. Wykonanie gazetek informacyjnych. Wystawka książek i czasopism, prac uczniów na temat rodu Tarnowskich i postaci hetmana Jana Tarnowskiego

16 16 maja 2011 r. Obchody roku Hetmana Jana Tarnowskiego. Udział we Mszy św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie

17 16 maja 2011 r. Obchody roku Hetmana Jana Tarnowskiego. Udział uczniów i nauczycieli w konferencji historycznej poświęconej hetmanowi Janowi Tarnowskiemu, zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie pt. Jan Tarnowski - Hetman Koronny i Hetmani Rzeczypospolitej, która odbyła się w tarnowskim ratuszu.

18 Opracowanie regulaminów konkursów i przesłanie ich do szkół gimnazjalnych: - konkurs historyczny wiedzy o hetmanie Janie Tarnowskim i jego dokonaniach - konkurs polonistyczny- na opowiadanie i wiersz - konkurs plastyczny pod nazwą: Tarnów-miasto hetmana Tarnowskiego. - konkurs na prezentację multimedialną pod nazwą: Hetman Jan Tarnowski-życiorys czynami pisany. Przeprowadzenie powyższych konkursów- wrzesień- październik 2011r.

19 Przeprowadzenie konkursów.

20 Konferencja popularno- naukowa pt. Małopolska Hetmana Jana Tarnowskiego Dnia 17 września 2011 r. grupa uczniów wraz z opiekunem p. Michałem Kolbuszem w ramach projektu edukacyjnego o hetmanie Tarnowskim realizowanego w Gimnazjum Nr 2 uczestniczyła w konferencji popularno – naukowej zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie pt.Małopolska Hetmana Jana Tarnowskiego

21 Konferencja popularno- naukowa pt. Małopolska Hetmana Jana Tarnowskiego

22 Zaprezentowanie w szkole dla uczniów naszej placówki oraz uczniów innych szkół tarnowskich wystawy pod nazwą Hetmańskie gniazdo- wypożyczonej z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

23 Październik 2011r

24 Konferencja i warsztaty dla uczniów i nauczycieli na temat: Hetman Jan Tarnowski- człowiek renesansu W dniu 3 listopada w Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie odbyła się konferencja dla uczniów i nauczycieli pod hasłem:,,Hetman Jan Tarnowski- człowiek renesansu. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz ze Stowarzyszeniem,,Zamek tarnowski. Prelegentami byli –pracownicy Muzeum Okręgowego – p. mgr Janusz Kozioł i p. mgr Przemysław Kozek oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Zamek Tarnowski- pani Ewa Kropiowska. Uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali jedną z prezentacji na temat hetmana, która została nadesłana na konkurs na prezentację multimedialną.

25 Konferencja i warsztaty dla uczniów i nauczycieli na temat: Hetman Jan Tarnowski- człowiek renesansu Listopad 2011r.

26 Konferencja i warsztaty dla uczniów i nauczycieli na temat: Hetman Jan Tarnowski- człowiek renesansu Listopad 2011r.

27 Planowane rezultaty: Włączenie się w miejskie obchody roku Hetmana Jana Tarnowskiego. Kształtowanie postawy aktywności społecznej wśród naszych uczniów poprzez organizację szkolnych obchodów rocznicy tego wydarzenia; Rozszerzanie zakresu wiedzy na temat postaci i wydarzeń mu współczesnych z zastosowaniem interdyscyplinarnego podejścia do tematu; Kształtowanie szacunku dla przeszłości Polski i budowanie świadomości historycznej młodzieży; Wzmocnienie identyfikacji uczniów ze środowiskiem lokalnym, budowanie szacunku dla dorobku kulturowego narodu polskiego oraz jego przedstawicieli; Poszerzenie wiedzy historycznej, literackiej, społecznej, artystycznej uczniów; Odkrywanie uczniowskich talentów; Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami o różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach; Wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji materiałów, wnioskowania; Wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

28 Z wizytą u hetmana- podsumowanie realizacji projektu- 7 grudnia 2011r..


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny pod nazwą: Hetman Jan Tarnowski- życiorys czynami pisany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google