Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Konkurenci razem po sukces

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Konkurenci razem po sukces"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Konkurenci razem po sukces
Kielce, 14 września 2007 r. Hotel Kongresowy Exbud Centrum Biznesu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

2 PROGRAM KONFERENCJI 8.00 – 9.00 - Rejestracja uczestników
9.00 – Otwarcie konferencji oraz wystąpienia zaproszonych gości 9.30 – Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński - Klastry jako element gospodarki sieciowej 10.10 – Prof. dr hab. Janusz Zaleski - Zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów w warunkach polskich 10.50 – przerwa kawowa 11.20 – Andrzej Kaczmarek - Specjalne strefy ekonomiczne jako klastry przedsiębiorczości 12.00 – Juan Manuel Esteban Gorostiola - Basque Country Cluster Approach (Klastry w Kraju Basków) 12.40 – Marzena Koczut - Klastry w Kanadzie - przykłady. Instrumenty finansowania 13.20 – Andrzej Kaczmarek - Wsparcie klastrów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w programie pilotażowym PARP 14.00 – Prof. dr hab. Janusz Zaleski - Możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem klastrów w RPO województwa świętokrzyskiego oraz PO Kapitał Ludzki 14.40 – Pytania i dyskusja. Zakończenie konferencji 15.00 – obiad Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

3 prof. dr hab. Janusz Zaleski – Prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, profesor Politechniki Wrocławskiej, członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, wojewoda wrocławski ( ), członek Rady Polityki Regionalnej Państwa ( ). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

4 prof. dr hab. Zbigniew Olesiński – Dyrektor Instytutu Zarządzania, Akademii Świętokrzyskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Badań Naukowych w Akademii Świętokrzyskiej, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierownictwa, pełnomocnik Rektora Akademii Świętokrzyskiej do spraw budowy Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

5 Andrzej Kaczmarek – Radca w Ambasadzie RP w Kanadzie ( ), Prezes Zarządu Fundacji Centrum Innowacji ( ), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki ( ); pełni m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PARP i Wiceprzewodniczącego Rady Promocji Polski. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

6 Juan Manuel Esteban Gorostiola – ekonomista, ukończył Uniwersytet Deusto w Bilbao, jest Dyrektorem ds. Planowania Strategicznego w Departamencie Przemysłu, Handlu i Turystyki Rządu Kraju Basków, odpowiedzialnym za rozwój klastrów w Kraju Basków. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

7 Marzena Koczut – Dyrektor Regionalny Export Development Canada – Europa Środkowa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

8 Świętokrzyska Agencja
Rozwoju Regionu S.A. ul. Planty 16 C/3 Kielce woj. świętokrzyskie Telefon: tel Faks: fax


Pobierz ppt "Konferencja Konkurenci razem po sukces"

Podobne prezentacje


Reklamy Google