Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych Powinności szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych Powinności szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych Powinności szkoły

2 Omówienie z uczniami i wychowankami zasad bezpiecznego wypoczynku: Uprawiania zabaw i sportów zimowych w miejscach do tego przeznaczonych Uprawiania zabaw i sportów zimowych w miejscach do tego przeznaczonych (zakaz zabaw na zamarzniętych stawach, rzekach, jazdy na sankach na drogach publicznych (zakaz zabaw na zamarzniętych stawach, rzekach, jazdy na sankach na drogach publicznych i uliczkach osiedlowych) i uliczkach osiedlowych) Bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie w utrudnionych warunkach - konieczności noszenia na odzieży wierzchniej elementów odblaskowych Bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie w utrudnionych warunkach - konieczności noszenia na odzieży wierzchniej elementów odblaskowych

3 Racjonalnych zachowań w sytuacjach kryzysowych- przypomnienie telefonów alarmowych Racjonalnych zachowań w sytuacjach kryzysowych- przypomnienie telefonów alarmowych Ostrożnych zachowań w kontaktach z dorosłymi nieznajomym Ostrożnych zachowań w kontaktach z dorosłymi nieznajomym Niebezpieczeństw płynących z nawiązywania znajomości przez Internet Niebezpieczeństw płynących z nawiązywania znajomości przez Internet Bezpiecznych zachowań w miejscu o natężonym ruchu turystycznym (stoki narciarskie, baseny,itp.) Bezpiecznych zachowań w miejscu o natężonym ruchu turystycznym (stoki narciarskie, baseny,itp.) Innych uznanych przez wychowawcę jako ważne Innych uznanych przez wychowawcę jako ważne

4 Powinności szkoły organizującej wypoczynek (półkolonie) w miejscu zamieszkania oraz w formach wyjazdowych ( Dz. U. Nr 12/97 poz.67 patr.6 ust1) Posiadanie aktualnej karty kwalifikacyjnej obiektu, Posiadanie aktualnej karty kwalifikacyjnej obiektu, Zatrudnienie kadry pedagogicznej stosownie do liczby dzieci, Zatrudnienie kadry pedagogicznej stosownie do liczby dzieci, max 15 uczestników w grupie dzieci do 10 roku życia max 15 uczestników w grupie dzieci do 10 roku życia max 20 uczestników w grupie dzieci powyżej 10 roku życia max 20 uczestników w grupie dzieci powyżej 10 roku życia Wskazanie w wykazie kadry uprawnień kierownika półkolonii, jeżeli obowiązków tych nie pełni dyrektor szkoły lub inny pracownik pedagogiczny pełniący funkcje kierowniczą w szkole, Wskazanie w wykazie kadry uprawnień kierownika półkolonii, jeżeli obowiązków tych nie pełni dyrektor szkoły lub inny pracownik pedagogiczny pełniący funkcje kierowniczą w szkole, Sporządzenie programu pracy z dziećmi i młodzieżą uwzględniającego opisane zasady bezpiecznego wypoczynku Sporządzenie programu pracy z dziećmi i młodzieżą uwzględniającego opisane zasady bezpiecznego wypoczynku Zgłoszenie placówki wypoczynku (półkolonii) na 14 dni przed jej rozpoczęciem w Kuratorium Oświaty (Delegaturze) właściwej dla siedziby placówki wypoczynku. Zgłoszenie placówki wypoczynku (półkolonii) na 14 dni przed jej rozpoczęciem w Kuratorium Oświaty (Delegaturze) właściwej dla siedziby placówki wypoczynku.

5 Powinności szkoły organizującej w czasie ferii zajęcia rekreacyjno - sportowe Jeżeli szkoła organizuje zajęcia w miejscu zamieszkania, które nie mieszczą się w wskazanych Rozporządzeniem formach wypoczynku, stosuje się ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru dzieci. Jeżeli szkoła organizuje zajęcia w miejscu zamieszkania, które nie mieszczą się w wskazanych Rozporządzeniem formach wypoczynku, stosuje się ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru dzieci. Zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru dzieci należą do zadań dyrektora zgodnie Zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru dzieci należą do zadań dyrektora zgodnie z kompetencjami określonymi w Ustawie z kompetencjami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniem MENiS Dz.U. Nr 6 z 2003r. poz.69 §2. o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeniem MENiS Dz.U. Nr 6 z 2003r. poz.69 §2. Szkoła dokonuje zgłoszenia organizacji zajęć rekreacyjno - sportowych na drukach zamieszczonych na stronie KO w Katowicach. Szkoła dokonuje zgłoszenia organizacji zajęć rekreacyjno - sportowych na drukach zamieszczonych na stronie KO w Katowicach.

6 Powinności szkoły organizującej formy turystyki szkolnej w miejscu zamieszkania Dz. U. Nr 135/2001 poz. 1516 § 2 ust. 1 pkt 6 § 2 ust. 1 pkt 6 Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku § 8 § 8 Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, i imprezach wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych § 12 pkt 2 § 12 pkt 2 Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników uczestników

7 Powinności dyrektora szkoły użyczającej obiekt na wypoczynek dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 12/97 poz.67 §.8 ust 1 Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny określone odrębnymi przepisami - posiadać aktualną kartę kwalifikacyjną obiektu Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny określone odrębnymi przepisami - posiadać aktualną kartę kwalifikacyjną obiektu

8 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych Powinności szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google