Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK
WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Na tle Europy Polska znajduje się w ogonie regionów innowacyjnych. Jedynie region Warszawy, podobnie jak w innych krajach bloku wschodniego, awansował do wyższego, umiarkowanego stopnia innowacyjności. Autorzy raportu wskazują, że zwykle region centralny jest ośrodkiem innowacyjności i przewyższa o stopień pozostałą część kraju. Niemniej jednak Wielkopolska na tle kraju również nie wypada najlepiej, przegoniły nas regiony województwa pomorskiego, dolnośląskiego czy małopolskiego. Poznań, 16 października 2013 r.

2 Plany i najbliższe działania WCK
Program spotkania: 9:00 - 9:20 - pięć minut dla gospodarza :) - przedstawienie NTPP i aktualności z życia Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska 9:20- 9:35 - przedstawienie aktualnych działań, najbliższych planów i wydarzeń WCK 9: :00 - burza mózgów nt. planów, zadań dla WCK na 2013/ 2014 r.

3 EKOSYSTEM KLASTROWY WIELKOPOLSKI
KLASTRY/ PRZEDSIĘBIORSTWA JEDNOSTKI OTOCZENIA BIZNESU W C K SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEDNOSTKI NAUUKOWE I BADAWCZE EKSPERCI/ PARTNERZY Strategia Europa 2020 SRK/ SIEG MRR MG PARP SRWW/RPO SRK – Strategia Rozwoju Kraju, SIEG – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, SRWW – Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, RPO – Regionalny Program Operacyjny

4 WŁADZE STOWARZYSZENIA:
Prezes Anna Połczyńska ; (Instytut Logistyki i Magazynowania) Wiceprezes Urszula Mikiewicz; (Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska, NTPP) Wiceprezes Cezary Główka; (Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie) Wiceprezes Adam Olszewski; (Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny) Wiceprezes Maciej Pietrzykowski; (Fundacja "Partnerzy dla Samorządu", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

5 ZARZĄD KOMISJA REWIZYJNA
Założyciele Stowarzyszenia WCK osób.

6 Przewodniczący Bartłomiej Musiał ; (Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Musiał)
Zastępca Przewodniczącego Natalia Barańska ; (Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości) Sekretarz Agnieszka Wilczyńska; (Instytut Logistyki i Magazynowania) Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Sufryd ; (eCoop – Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT) Członek Komisji Rewizyjnej Marian Remiszewski ; (Instytut Biotechnologii, Przemysłu Rolno – Spożywczego)

7 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
Potencjał WCK CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY INICJATYWY KLASTROWE, POWIĄZANIA KOOPERACYJNE – ponad 600 przedsiębiorstw

8 Potencjał WCK ,,, Uczelnie wyższe instytuty badawcze
parki i centra technologiczne izby, fundacje, firmy konsultingowe, centra biznesu, kluby, partnerzy, eksperci Potencjał WCK ,,,

9 Aktualne działania WCK
Powołanie pierwszego konsorcjum projektowego (luty 2013 r. – aplikacja wniosku w ramach PBS –pozytywna ocena merytoryczna, brak dofinansowania. Wniosek zostanie ponownie złożony w kolejnym konkursie) Ścieżka B, Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne Tytuł wniosku: Opracowanie żywności prozdrowotnej zawierającej komponenty bioaktywne przeznaczonych w profilaktyce osteoporozy Konsorcjum:

10 Aktualne działania WCK, cd
Udział w pracach Grupy Roboczej UM WW ds. Wdrażania Regionalnej  Strategii Innowacji i Inteligentnej Specjalizacji WCK brokerem w ramach vouchera dla przedsiębiorcy Realizacja projektu w ramach WRPO 1.6 „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska” Zakres prac: wypracowanie systemu komunikacji i informacji w tym wsparcie procesu kooperacji międzyklastrowej

11 Aktualne działania WCK, cd
Realizacja projektu w ramach WRPO 1.6 „Opracowanie długoterminowej strategii naukowo – badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra”. Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

12 Konsorcjum projektowe
Udział w projekcie Leonardo da Vinci Projekt PL1-LEO Strengthening business performance management in economic networks Projekt wybrany w konkursie 2011 roku Budżet: euro Dofinansowanie EU: euro Okres realizacji: 01 luty stycznia 2014 Konsorcjum projektowe Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” (Polska), Navigator Consulting Partners LLP (Wielka Brytania), Human Capital Research and Development Institute (Litwa), Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (Polska), Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Craft (Litwa)

13 Obecna faza projektu Przyszłe aktywności
Oceniono kompetencje managerów klastrów, Zrealizowano 4 moduły szkolenia (zarządzanie strategiczne, finanse, marketing, usługi dla członków), Zrealizowano wspólną sesję szkoleniową dla klastrów litewskich i polskich, Przygotowano strukturę indywidualnych planów zarządzania siecią, Przygotowano strukturę dla zestawu narzędzi managerskich (managerial tool kit) Przyszłe aktywności Dokończenie szkolenia – 5 moduł Internacjonalizacja plus wspólna sesja szkoleniowa, Opracowanie Indywidulanych Planów Zarządzania siecią, Opracowanie zestawu narzędzi managerskich (managerial tool kit), 2 konferencje międzynarodowe, Opracowanie podręcznika na temat zarządzania sieciami , Przygotowanie artykułu naukowego, Realizacja warsztatów metodycznych

14 Problemy i cele wielkopolskiego środowiska klastrowego
BROKER TECHNOLOGICZNY wypracowanie mechanizmów obsługi i wsparcia relacji biznesu i nauki ZABURZENIA RELACJI SEKTORA B+R i GOSPODARKI WSPÓLNE DZIAŁANIA w procesach promocji, internacjonalizacji i podnoszenia kompetencji liderów BRAK WSPARCIA LIDERÓW KLASTRÓW NISKI POZIOM wykorzystania środków regionalnych, krajowych, międzynarodowych MAPA KOMPETENCJI wypracowanie mapy kompetencji zasobów ludzkich, know – how, infrastruktury i projektów BRAK MAPY KOMPETENCJI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO OŚRODEK WYMIANY WIEDZY stworzenie ośrodka wymiany wiedzy, integracja liderów środowiska BRAK WIEDZY I INFORMACJI O KLASTRACH BRAK NARZĘDZI IDENTYFIKACJI I OCENY KLASTRÓW

15 Współpraca międzynarodowa
Wielkopolska i WCK w Europie

16 Region Wielkopolski w Europie
ŚREDNIO - NISKA innowacyjność regionu wielkopolski Źródło: Innovation performance of 190 European regions (

17 Kalendarium WCK (wydarzenia ostatniego kwartału)
9 maja 2013 r. spotkanie założycielskie Stowarzyszenia WCK (27 osób założycieli) 27 lipca 2013 r. wpis do KRS

18 Kalendarium WCK (wydarzenia ostatniego kwartału)
18 września 2013 r. Podpisanie deklaracji współpracy klastrów Francji i Polski

19

20 Podsumowanie WDRAŻANIE MODELU EKOSYSTEMU KLASTROWEGO WIELKOPOLSKI W REGIONIE WZMOCNIENIE RELACJI Z EKSPERTAMI I PARTNERAMI WCK – KORZYSTANIE Z DOBRYCH PRAKTYK INNYCH REGIONÓW WZMOCNIENIE RELACJI Z ADMINISTRACJĄ KRAJOWĄ I REGIONALNĄ PRACA NAD PROBLEMAMI I CELAMI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO REGIONU

21 Najbliższe plany Aplikacja wniosku w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) r. Udział w spotkaniu zamykającym projekt Leonardo da Vinci – r. , Inkubator Przedsiębiorczości, Leszno Udział w międzynarodowej konferencji  pt. "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra. Wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo” – r., Inkubator Przedsiębiorczości, Leszno Organizacja dwudniowego spotkania integrującego środowisko uczestników regionalnych powiązań kooperacyjnych oraz inicjatyw (październik 2013 r.) Współorganizacja dnia klastrowego „Klaster – nowe możliwości rozwoju firm” podczas Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości, r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Kalisz (dzień klastrowy – r.) Spotkanie w Uniwersytecie Przyrodniczym, grudzień 2013 r., Poznań

22 Najbliższe plany cd Prace nad powstaniem konsorcjum projektowego – stworzenie marki własnej dla sieci hurtowych branży spożywczej (ekspert zagraniczny zagraniczny - MCT Consulting Hans Knoben) Wykorzystanie doświadczeń klastrów portugalskich (zacieśnienie współpracy) Trendy europejskie w zarządzaniu patentami – PATEV Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google