Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r.

2 Program spotkania: 9:00 - 9:20 - pięć minut dla gospodarza :) - przedstawienie NTPP i aktualności z życia Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska 9:20- 9:35 - przedstawienie aktualnych działań, najbliższych planów i wydarzeń WCK 9:35 - 11:00 - burza mózgów nt. planów, zadań dla WCK na 2013/ 2014 r. Plany i najbliższe działania WCK

3 EKOSYSTEM KLASTROWY WIELKOPOLSKI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strategia Europa 2020 SRK/ SIEG SRWW/RPO MRRMG PARP SRK – Strategia Rozwoju Kraju, SIEG – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, SRWW – Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, RPO – Regionalny Program Operacyjny WCKWCK KLASTRY/ PRZEDSIĘBIORSTWA JEDNOSTKI OTOCZENIA BIZNESU JEDNOSTKI NAUUKOWE I BADAWCZE EKSPERCI/ PARTNERZY

4 WŁADZE STOWARZYSZENIA: Prezes Anna Połczyńska ; (Instytut Logistyki i Magazynowania) Wiceprezes Urszula Mikiewicz; (Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska, NTPP) Wiceprezes Cezary Główka; (Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie) Wiceprezes Adam Olszewski; (Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny) Wiceprezes Maciej Pietrzykowski; (Fundacja "Partnerzy dla Samorządu", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

5 Założyciele Stowarzyszenia WCK - 27 osób. ZARZĄDKOMISJA REWIZYJNA

6 Przewodniczący Bartłomiej Musiał ; (Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Musiał) Zastępca Przewodniczącego Natalia Barańska ; (Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości) Sekretarz Agnieszka Wilczyńska; (Instytut Logistyki i Magazynowania) Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Sufryd ; (eCoop – Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT) Członek Komisji Rewizyjnej Marian Remiszewski ; (Instytut Biotechnologii, Przemysłu Rolno – Spożywczego)

7 Potencjał WCK CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY INICJATYWY KLASTROWE, POWIĄZANIA KOOPERACYJNE – ponad 600 przedsiębiorstw

8 ,,, Potencjał WCK Uczelnie wyższe instytuty badawcze parki i centra technologiczne izby, fundacje, firmy konsultingowe, centra biznesu, kluby, partnerzy, eksperci

9 Aktualne działania WCK 1)Powołanie pierwszego konsorcjum projektowego (luty 2013 r. – aplikacja wniosku w ramach PBS –pozytywna ocena merytoryczna, brak dofinansowania. Wniosek zostanie ponownie złożony w kolejnym konkursie) Ścieżka B, Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne Tytuł wniosku: Opracowanie żywności prozdrowotnej zawierającej komponenty bioaktywne przeznaczonych w profilaktyce osteoporozy Konsorcjum:

10 Aktualne działania WCK, cd 2)Udział w pracach Grupy Roboczej UM WW ds. Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji i Inteligentnej Specjalizacji 3)WCK brokerem w ramach vouchera dla przedsiębiorcy 4)Realizacja projektu w ramach WRPO 1.6 Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska Zakres prac: wypracowanie systemu komunikacji i informacji w tym wsparcie procesu kooperacji międzyklastrowej

11 Aktualne działania WCK, cd 5)Realizacja projektu w ramach WRPO 1.6 Opracowanie długoterminowej strategii naukowo – badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra. 6)Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

12 Projekt wybrany w konkursie 2011 roku Budżet: 343 532 euro Dofinansowanie EU: 257 649 euro Okres realizacji: 01 luty 2012- 31 stycznia 2014 Projekt 2011-1-PL1-LEO05-19900 Strengthening business performance management in economic networks 13)Udział w projekcie Leonardo da Vinci 1)Fundacja Partnerzy dla Samorządu (Polska), 2)Navigator Consulting Partners LLP (Wielka Brytania), 3)Human Capital Research and Development Institute (Litwa), 4)Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (Polska), 5)Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Craft (Litwa) Konsorcjum projektowe

13 1)Oceniono kompetencje managerów klastrów, 2)Zrealizowano 4 moduły szkolenia (zarządzanie strategiczne, finanse, marketing, usługi dla członków), 3)Zrealizowano wspólną sesję szkoleniową dla klastrów litewskich i polskich, 4)Przygotowano strukturę indywidualnych planów zarządzania siecią, 5)Przygotowano strukturę dla zestawu narzędzi managerskich (managerial tool kit) Obecna faza projektu Przyszłe aktywności 1)Dokończenie szkolenia – 5 moduł Internacjonalizacja plus wspólna sesja szkoleniowa, 2)Opracowanie Indywidulanych Planów Zarządzania siecią, 3)Opracowanie zestawu narzędzi managerskich (managerial tool kit), 4)2 konferencje międzynarodowe, 5)Opracowanie podręcznika na temat zarządzania sieciami, 6)Przygotowanie artykułu naukowego, 7)Realizacja warsztatów metodycznych

14 BRAK MAPY KOMPETENCJI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO BRAK WIEDZY I INFORMACJI O KLASTRACH BRAK NARZĘDZI IDENTYFIKACJI I OCENY KLASTRÓW BRAK WSPARCIA LIDERÓW KLASTRÓW NISKI POZIOM wykorzystania środków regionalnych, krajowych, międzynarodowych ZABURZENIA RELACJI SEKTORA B+R i GOSPODARKI BROKER TECHNOLOGICZNY wypracowanie mechanizmów obsługi i wsparcia relacji biznesu i nauki WSPÓLNE DZIAŁANIA w procesach promocji, internacjonalizacji i podnoszenia kompetencji liderów MAPA KOMPETENCJI wypracowanie mapy kompetencji zasobów ludzkich, know – how, infrastruktury i projektów OŚRODEK WYMIANY WIEDZY stworzenie ośrodka wymiany wiedzy, integracja liderów środowiska Problemy i cele wielkopolskiego środowiska klastrowego

15 Współpraca międzynarodowa Wielkopolska i WCK w Europie

16 ŚREDNIO - NISKA innowacyjność regionu wielkopolski Źródło: Innovation performance of 190 European regions (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-834_en.htm Region Wielkopolski w Europie

17 Kalendarium WCK (wydarzenia ostatniego kwartału) 9 maja 2013 r. spotkanie założycielskie Stowarzyszenia WCK (27 osób założycieli) 27 lipca 2013 r. wpis do KRS

18 Kalendarium WCK (wydarzenia ostatniego kwartału) 18 września 2013 r. Podpisanie deklaracji współpracy klastrów Francji i Polski

19 www.wielkopolskiklastering.pl

20 Podsumowanie WDRAŻANIE MODELU EKOSYSTEMU KLASTROWEGO WIELKOPOLSKI W REGIONIE WZMOCNIENIE RELACJI Z EKSPERTAMI I PARTNERAMI WCK – KORZYSTANIE Z DOBRYCH PRAKTYK INNYCH REGIONÓW WZMOCNIENIE RELACJI Z ADMINISTRACJĄ KRAJOWĄ I REGIONALNĄ PRACA NAD PROBLEMAMI I CELAMI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO REGIONU

21 Najbliższe plany 1)Aplikacja wniosku w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) - 27.09.2013 r. 2)Udział w spotkaniu zamykającym projekt Leonardo da Vinci – 26.09.2013 r., Inkubator Przedsiębiorczości, Leszno 3)Udział w międzynarodowej konferencji pt. "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra. Wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo – 27.09.2013 r., Inkubator Przedsiębiorczości, Leszno 4)Organizacja dwudniowego spotkania integrującego środowisko uczestników regionalnych powiązań kooperacyjnych oraz inicjatyw (październik 2013 r.) 5)Współorganizacja dnia klastrowego Klaster – nowe możliwości rozwoju firm podczas Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości, 18-22.11.2013 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Kalisz (dzień klastrowy – 20.11.2013 r.) 6)Spotkanie w Uniwersytecie Przyrodniczym, grudzień 2013 r., Poznań

22 7)Prace nad powstaniem konsorcjum projektowego – stworzenie marki własnej dla sieci hurtowych branży spożywczej (ekspert zagraniczny zagraniczny - MCT Consulting Hans Knoben) 8)Wykorzystanie doświadczeń klastrów portugalskich (zacieśnienie współpracy) 9)Trendy europejskie w zarządzaniu patentami – PATEV 10)Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych Najbliższe plany cd

23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google