Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duszak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duszak"— Zapis prezentacji:

1 TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duszak
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI ul. 1 Maja 21; Opole; tel./faks: (77) OPOLSKIE FORUMORGANIZACJI SOCJALNYCH ul. Luboszycka 1a/3; Opole; tel./faks: (77)

2 TROCHĘ STATYSTYKI Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku W Polsce było: osób niepełnosprawnych w tym: osób w sensie prawnym osób w sensie biologicznym

3 TROCHĘ STATYSTYKI c.d. Według badań GUS z 2004 roku populacja osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła: 16 % ogółu społeczeństwa miasto 60 % wieś 40 %

4 106,8 tys. osób niepełnosprawnych (10% mieszkańców opolszczyzny)
OPOLSZCZYZNA 106,8 tys. osób niepełnosprawnych (10% mieszkańców opolszczyzny) średni dochód zł, wykształcenie: podstawowe i niepełne podstawowe: 42% (48,2% ) zasadnicze zawodowe: 35% (25,2%) policealne i średnie zawodowe - 4% (16,2%) wyższe - 2% (3,9%) (źródło: doc)

5 Populacja ON według wieku

6 NIEPEŁNOSPRAWNI 1. OSOBY ZE SCHORZENIAMI UKŁADU KRĄŻENIA
2. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO 3. OSOBY NIEWIDOME 4. OSOBY NIEDOWIDZĄCE 5. OSOBY GŁUCHE 6. OSOB NIEDOSŁYSZĄCE 7. OSOBY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 8. OSOBY CHORE PSYCHICZNIE 9. I WIELE, WIELE INNYCH

7 NIEPEŁNOSPRAWNI c.d. Schorzenia układu krążenia - 43,9 %
Uszkodzenia narządów ruchu - 42,7 % Pozostałe rodzaje niepełnosprawności - 13,4 %

8 BO MAJĄ TAKIE SAME POTRZEBY JAK POZOSTALI LUDZIE !!!!!
DLACZEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PODEJMUJĄ SIĘ AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ? BO MAJĄ TAKIE SAME POTRZEBY JAK POZOSTALI LUDZIE !!!!!

9 Turystyka osób niepełnosprawnych jest bardzo ważnym „narzędziem” rehabilitacji społecznej Turystyka jest przestrzenią,w której może mieć miejsce proces integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Z tego powodu ma ona wymiar nie tylko ekonomiczny, indywidualny ale i „społeczeństwo-” i „społecznościowotwórczy.

10 WPŁYW TURYSTYKI NA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (1)
Sfera fizyczna ON: poprawa sprawności fizycznej poprawa kondycji regeneracja sił relaks

11 WPŁYW TURYSTYKI NA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (2)
Sfera psychiczna: sposobność do samorealizacji, rozwój intelektualny przeżywanie i doświadczanie sytuacji dających zadowolenie formowanie właściwego obrazu siebie nauka pokonywania trudności, walka z lękiem przed nieznanym turystyka jako element psychoterapii – pomoc w przezwyciężaniu kompleksów i poczucia osamotnienia

12 WPŁYW TURYSTYKI NA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (3)
Sfera społeczna: kształcenie umiejętności współpracy z innymi poczucie więzi społecznych, solidarności w wysiłku kształtowanie kontaktów osobistych ułatwienie kształtowania odpowiednich form towarzyskich

13 Z JAKICH FORM TYRYSTKI KORZYSTJĄ ON
Turnusy rehabilitacyjne: rehabilitacyjno-usprawniające, sportowo-rehabilitacyjne, turystyczno-rehabilitacyjne. Turystyka aktywna i kwalifikowana. Turystyka zdrowotna (pobyty w sanatoriach, kuracje klimatyczne). Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży (różne elementy rehabilitacji). Wyjazdy o charakterze religijnym. Odwiedziny u krewnych i znajomych. Podróże w celach szkoleniowych (rehabilitacja zawodowa połączona z wypoczynkiem i regeneracją sił fizycznych). Wyjazdy zagraniczne o różnorodnym charakterze.

14 BARIERY Bariery ekonomiczne
Obiektywne ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia Ograniczenia wynikające z relacji pomiędzy środowiskiem ON i pozostałą częścią społeczeństwa Bariery fizyczne (architektoniczne, w komunikowaniu się, brak pomocy technicznych)

15 BARIERY EKONOMICZNE Ogólna sytuacja materialna środowiska.
Relacja kosztów zakupu usług turystycznych do dochodu (wysokie ceny). Niski poziom aktywności zawodowej (gorsza sytuacja materialna, brak dostępu do funduszy socjalnych). Niski poziom dofinansowania. Brak sprzętu turystycznego. Bariery te wpływają nie tylko na wielkość popytu, ale także na jego strukturę.

16 RELACJE POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM ON I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ SPOŁECZEŃSTWA (1)
 Bariery organizacyjne.  Niedostatek informacji.  Bariery w komunikacji interpersonalnej.  Zachowania dyskryminacyjne.  Ograniczone możliwości korzystania z pomocy osobistej (brak wsparcia ze strony najbliższych).  Stopień uświadamiania potrzeb (po obydwu stronach). Stopień zależności od innych (fizycznej i psychicznej).

17 RELACJE POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM ON I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ SPOŁECZEŃSTWA (2)
Ograniczenia wynikające z psychicznego nastawienia badanych do swojej niepełnosprawności (brak samoakceptacji). Stosunek do świata zewnętrznego oraz otwartość na nowe, nie zawsze znane sytuacje – automarginalizacja. Brak wykształconych wzorców w zakresie wypoczynku.

18 CO MOŻNA ZROBIĆ? 1. NIE ULEGAĆ STEREOTYPOM DOTYCZACYM ON
2. PYTAĆ I ROZMAWIAĆ 3. KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 4. STARAC SIĘ BYĆ ASERTYWNYM 5. POMYŚLEĆ: „A GDYBYM TO JA BYŁ NIEPEŁNOSPRAWNY?” 6. WYKORZYSTYWAĆ JUŻ ISTNIEJĄCE MOŻLIWOŚCI 7. NAŚLADOWAĆ TYCH, KTÓRYM SIĘ JUŻ „CHCIAŁO”

19 CO MOŻNA ZROBIĆ? ZAISTNIENIE OFERTY SKIEROWANEJ DO ON
MOŻE BYĆ IMPULSEM DO WYWIERANIA NA PAŃSTWO NACISKÓW MAJĄCYCH NA CELU UMOŻLIWIENIE ON AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ PRZYNIESIE TO KORZYŚCI ZARÓWNO BRANŻY TURYSTYCZNEJ JAK I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

20 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OCZEKUJĄ, ŻE BĘDĄ TRAKTOWANE JAK KLIENCI PEŁNOSPRAWNI I NIE OCZEKUJĄ DZIAŁAŃ „Z LITOŚCI”

21 ABY NIE BYŁO TAK:

22 LUB TAK:

23 Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
ul. Kościuszki 25/1; Opole; tel.: /077/ ; faks: /077/

24 Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
ul. 1 Maja 21; Opole tel./faks: /077/

25 Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Św
Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Św.Wojciecha 5; OPOLE tel./faks: /077/

26 Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
ul. Deotymy 41; Warszawa, tel./fax /022/

27

28 Dziękuję za uwagę

29 ŹRÓDŁA: http://www. niepelnosprawni. pl/ledge/x/16221 http://www
ŹRÓDŁA: doc) Wakacje. Dodatek do magazynu dla osób niepełnosprawnych INTEGRACJA Lipiec-sierpień 2008 Balcerzak-Paradowska B., (red.), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Raport IPiSS, zeszyt nr 22, Warszawa 2002.


Pobierz ppt "TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duszak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google