Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu motoryzacyjnego Tadeusz Adamski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 1 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE TO JEDEN Z NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ REGIONÓW POLSKI 2

3 ŚLĄSKIE NA MAPIE POŁOŻENIE W SERCU EUROPY

4 DANE STATYSTYCZNE 4 OBSZAR OBSZAR: km2, co stanowi 3,9% powierzchni kraju LUDNOŚĆ LUDNOŚĆ: , co stanowi 12,2% zasobów kraju na obszarach miejskich na obszarach miejskich: 78,2 78,2 % ogółu ludności regionu w wieku produkcyjnym w wieku produkcyjnym: 65, 5 65, 5 % ogółu ludności regionu (ok.3,1 mln osób) gęstość zaludnienia gęstość zaludnienia : osób na km2 przy średniej w Polsce około 112 osób / km2 i w UE około 116 osób / km2 Duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych. 14 miejsce pod względem zajmowanego OBSZARU wśród województw 2 miejsce pod względem liczby LUDNOŚCI

5 Województwo Śląskie to najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce i jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie.

6 GOSPODARKA 6 Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 13% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju. PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 29,5 tys. zł i jest wyższe od średniej krajowej o 4 tys. zł. Wyrazem przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu jest wyraźna zmiana w strukturze wytwarzanej tutaj wartości dodanej brutto (wartości nowo wytworzonej). Udział usług rynkowych i nierynkowych stanowi prawie 60% a przemysłu 33%, co daje pierwszą pozycję w skali kraju. Województwo Śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy. Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego.

7 Struktura wartości dodanej brutto według rodzaju działalności 7

8 Produkcja sprzedana w 2008 r. 8

9 Pracujący w sektorze przedsiębiorstw 9

10 GOSPODARKA 10 W Województwie Śląskim zarejestrowanych jest prawie 429 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Ogółem (2008 r.) sektor publiczny sektor prywatny W tym: Przedsiębiorstwa państwowe51 Spółki handlowe W tym z udziałem kapitału zagranicznego Spółdzielnie1 187 Fundacje749 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

11 RYNEK PRACY 11 Pracujący w gospodarce narodowejtys.1 603,1 Stopa bezrobocia rejestrowanego%8,7 Przeciętne wynagrodzenie bruttozł3 361,90 Produkcja sprzedana przemysłu (2006)mln zł ,9 Produkt krajowy brutto (2006)mln zł Nakłady na działalność badawczą i rozwojową mln zł587,1 Nakłady inwestycyjnemln zł16 910,5 Źródło: GUS, Rocznik statystyczny RP, Warszawa 2008, WUP w Katowicach.

12 Rynek pracy w województwie śląskim według stanu na 30 listopada 2009r. 12 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu listopada 2009 roku wyniosła osoby i była o 5,1 tys. osób wyższa niż w miesiącu poprzednim (wzrost o 3,2%). W porównaniu do listopada ubiegłego roku stan bezrobocia powiększył się o 43,8 tys. osób (tj. o 36,9%). Według stanu na 30 listopada br. liczba bezrobotnych wahała się przyjmując wartości od najniższych, które notowano w powiatach: bieruńsko – lędzińskim (1 110 osób), rybnickim (1 568 osób) i Żorach (1 831 osób), do najwyższych odnotowanych w Częstochowie ( osób), Sosnowcu ( osób) oraz Bytomiu (8 928 osób). W końcu października 2009r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim wynosiła 8,7% (kraj 11,1%).

13 Przemysł motoryzacyjny 13 Przemysł motoryzacyjny w Polsce należy do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, o czym świadczy 9,5 % udział w produkcji sprzedanej oraz blisko 16 % udział w całym eksporcie z Polski w 2007 roku. Jeśli przyjąć szerzej zakrojoną definicję produkcji pojazdów mechanicznych, która obejmuje także poddostawców wytwarzających specjalistyczne części pojazdów, okaże się, że jej łączny wkład w rozwój gospodarczy wynosi prawie 2,5 % PKB. Przemysł ten charakteryzuje się dodatkowo najwyższą wydajnością pracy, co jest głównie wynikiem modernizacji oraz szybkiego rozwoju w latach

14 Sektor motoryzacyjny w wojew ó dztwie śląskim jest charakteryzowany obecnością przedsiębiorstw wszystkich poziom ó w w łańcuchu dostaw, a mianowicie: 14 Producenci samochodów Dostawcy systemów Dostawcy modułów i komponentów Dostawcy ustandaryzowanych rozwiązań Dostawcy części Dostawcy surowców W konstrukcji jednego samochodu ma swój udział nawet 50 dostawców. Około 75 % wartości dodanej nowego samochodu tworzone jest przez tych dostawców i to przed nimi stoją wyzwania związane z kryzysem i restrukturyzacją sektora.

15 Rynek motoryzacyjny w Województwie Śląskim Blisko 93 % tegorocznej produkcji stanowią samochody osobowe, dostawcze 7,1%. Niekwestionowanym liderem produkcji samochodów osobowych i dostawczych w Polsce jest Fiat Auto Poland (udział w rynku ok.69%). Drugi producent z naszego regionu Opel posiada ok. 10,6 % udziału w rynku krajowym. Fiat Auto Poland jest jedynym producentem, którego sumaryczna produkcja od początku 2009 r. jest większa niż rok wcześniej (wskaźnik wzrostu to 19,6%) 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 WojewództwoWskaźnikiPaźLisGruStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaź Dolnośląskie Średnie płace nominalne (PLN) Stopa bezrobocia [%] 9,29,610,211,312,012,312,111,911,611,7 11,6 11,8 Sprzedaż nowych samochodów osobowych Mazowieckie Średnie płace nominalne (PLN) Stopa bezrobocia [%] 7,07,17,37,88,28,38,2 8,38,48,5 8,6 Sprzedaż nowych samochodów osobowych Śląskie Średnie płace nominalne (PLN) Stopa bezrobocia [%] 6,56,76,97,78,28,5 8,48,38,4 8,5 8,7 Sprzedaż nowych samochodów osobowych Wielkopolskie Średnie płace nominalne (PLN) Stopa bezrobocia [%] 5,75,96,47,27,78,1 7,97,87,98,08,2 8,4 Sprzedaż nowych samochodów osobowych POLSKA Średnie płace nominalne (PLN) Stopa bezrobocia [%] 8,89,19,510,510,911,211,010,810,710,8 10,9 11,1 Sprzedaż nowych samochodów osobowych

21 Atrakcyjność inwestycyjna 21 Według najnowszego rankingu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową wyraźnym liderem atrakcyjności inwestycyjnej nadal pozostaje województwo śląskie. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwa dolnośląskie i mazowieckie.

22 Atrakcyjność inwestycyjna 22 Charakterystyka województwa śląskiego w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej Mocne stronyZasoby i koszty pracy; rynek zbytu; infrastruktura gospodarcza; infrastruktura społeczna; dobrze rozwinięty sektor badawczo-rozwojowy; duże zasoby wolnych terenów inwestycyjnych w SSE Słabe stronyPoziom bezpieczeństwa powszechnego ZmianyNieznaczny względny spadek w okresie 5 lat, w perspektywie rocznej minimalny wzrost – poprawa aktywności wobec inwestorów

23 Atrakcyjność inwestycyjna 23

24 Atrakcyjność inwestycyjna 24 Mocne stronyBardzo duże zasoby pracy – pracujących, bezrobotnych i absolwentów Słabe stronyNiższa od przeciętnej jakość zasobów pracy; wysokie koszty pracy ZmianyW okresie 5 lat wyraźne względne pogorszenie; w stosunku do 2008r. dalszy spadek przewagi – niska dynamika pracujących w przemyśle i usługach, powolny wzrost poziomu przedsiębiorczości, wyraźny (na tleinnych regionów) spadek liczby studentów

25 25 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Program monitorowania regionalnego rynku pracyhttp://mrp.wup-katowice.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google