Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu motoryzacyjnego Tadeusz Adamski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 1 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE TO JEDEN Z NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ REGIONÓW POLSKI 2

3 ŚLĄSKIE NA MAPIE POŁOŻENIE W SERCU EUROPY

4 DANE STATYSTYCZNE 4 OBSZAR12 331 OBSZAR: 12 331 km2, co stanowi 3,9% powierzchni kraju LUDNOŚĆ4 646 665 LUDNOŚĆ: 4 646 665, co stanowi 12,2% zasobów kraju na obszarach miejskich na obszarach miejskich: 78,2 78,2 % ogółu ludności regionu w wieku produkcyjnym w wieku produkcyjnym: 65, 5 65, 5 % ogółu ludności regionu (ok.3,1 mln osób) gęstość zaludnienia gęstość zaludnienia : 377 377 osób na km2 przy średniej w Polsce około 112 osób / km2 i w UE około 116 osób / km2 Duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych. 14 miejsce pod względem zajmowanego OBSZARU wśród województw 2 miejsce pod względem liczby LUDNOŚCI

5 Województwo Śląskie to najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce i jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie.

6 GOSPODARKA 6 Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 13% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju. PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 29,5 tys. zł i jest wyższe od średniej krajowej o 4 tys. zł. Wyrazem przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu jest wyraźna zmiana w strukturze wytwarzanej tutaj wartości dodanej brutto (wartości nowo wytworzonej). Udział usług rynkowych i nierynkowych stanowi prawie 60% a przemysłu 33%, co daje pierwszą pozycję w skali kraju. Województwo Śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy. Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego.

7 Struktura wartości dodanej brutto według rodzaju działalności 7

8 Produkcja sprzedana w 2008 r. 8

9 Pracujący w sektorze przedsiębiorstw 9

10 GOSPODARKA 10 W Województwie Śląskim zarejestrowanych jest prawie 429 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Ogółem (2008 r.)428 920 sektor publiczny17 374 sektor prywatny411 546 W tym: Przedsiębiorstwa państwowe51 Spółki handlowe29 267 W tym z udziałem kapitału zagranicznego 5 231 Spółdzielnie1 187 Fundacje749 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 323 485

11 RYNEK PRACY 11 Pracujący w gospodarce narodowejtys.1 603,1 Stopa bezrobocia rejestrowanego%8,7 Przeciętne wynagrodzenie bruttozł3 361,90 Produkcja sprzedana przemysłu (2006)mln zł140 492,9 Produkt krajowy brutto (2006)mln zł137 959 Nakłady na działalność badawczą i rozwojową mln zł587,1 Nakłady inwestycyjnemln zł16 910,5 Źródło: GUS, Rocznik statystyczny RP, Warszawa 2008, WUP w Katowicach.

12 Rynek pracy w województwie śląskim według stanu na 30 listopada 2009r. 12 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu listopada 2009 roku wyniosła 162 632 osoby i była o 5,1 tys. osób wyższa niż w miesiącu poprzednim (wzrost o 3,2%). W porównaniu do listopada ubiegłego roku stan bezrobocia powiększył się o 43,8 tys. osób (tj. o 36,9%). Według stanu na 30 listopada br. liczba bezrobotnych wahała się przyjmując wartości od najniższych, które notowano w powiatach: bieruńsko – lędzińskim (1 110 osób), rybnickim (1 568 osób) i Żorach (1 831 osób), do najwyższych odnotowanych w Częstochowie (11 108 osób), Sosnowcu (10 116 osób) oraz Bytomiu (8 928 osób). W końcu października 2009r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim wynosiła 8,7% (kraj 11,1%).

13 Przemysł motoryzacyjny 13 Przemysł motoryzacyjny w Polsce należy do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, o czym świadczy 9,5 % udział w produkcji sprzedanej oraz blisko 16 % udział w całym eksporcie z Polski w 2007 roku. Jeśli przyjąć szerzej zakrojoną definicję produkcji pojazdów mechanicznych, która obejmuje także poddostawców wytwarzających specjalistyczne części pojazdów, okaże się, że jej łączny wkład w rozwój gospodarczy wynosi prawie 2,5 % PKB. Przemysł ten charakteryzuje się dodatkowo najwyższą wydajnością pracy, co jest głównie wynikiem modernizacji oraz szybkiego rozwoju w latach 2002-2004.

14 Sektor motoryzacyjny w wojew ó dztwie śląskim jest charakteryzowany obecnością przedsiębiorstw wszystkich poziom ó w w łańcuchu dostaw, a mianowicie: 14 Producenci samochodów Dostawcy systemów Dostawcy modułów i komponentów Dostawcy ustandaryzowanych rozwiązań Dostawcy części Dostawcy surowców W konstrukcji jednego samochodu ma swój udział nawet 50 dostawców. Około 75 % wartości dodanej nowego samochodu tworzone jest przez tych dostawców i to przed nimi stoją wyzwania związane z kryzysem i restrukturyzacją sektora.

15 Rynek motoryzacyjny w Województwie Śląskim Blisko 93 % tegorocznej produkcji stanowią samochody osobowe, dostawcze 7,1%. Niekwestionowanym liderem produkcji samochodów osobowych i dostawczych w Polsce jest Fiat Auto Poland (udział w rynku ok.69%). Drugi producent z naszego regionu Opel posiada ok. 10,6 % udziału w rynku krajowym. Fiat Auto Poland jest jedynym producentem, którego sumaryczna produkcja od początku 2009 r. jest większa niż rok wcześniej (wskaźnik wzrostu to 19,6%) 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 WojewództwoWskaźnikiPaźLisGruStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaź 20082009 Dolnośląskie Średnie płace nominalne (PLN) 3 3693 4133 4563 3283 2773 2913 3543 4123 5433 5363 5553 550 3 534 Stopa bezrobocia [%] 9,29,610,211,312,012,312,111,911,611,7 11,6 11,8 Sprzedaż nowych samochodów osobowych 1 7521 6391 9011 8252 0162 2572 0872 0271 9701 8491 4391 719 1 891 Mazowieckie Średnie płace nominalne (PLN) 3 7423 7103 7393 6933 6963 7843 8273 8143 8273 8523 8463 855 3 850 Stopa bezrobocia [%] 7,07,17,37,88,28,38,2 8,38,48,5 8,6 Sprzedaż nowych samochodów osobowych 7 1176 6817 6605 9116 9327 1557 0686 2416 5495 5304 8415 892 6 073 Śląskie Średnie płace nominalne (PLN) 3 6433 7203 7723 7983 9643 8983 8543 8033 7853 8053 7923 789 3 763 Stopa bezrobocia [%] 6,56,76,97,78,28,5 8,48,38,4 8,5 8,7 Sprzedaż nowych samochodów osobowych 4 8214 6604 9015 0865 5625 4174 7874 2194 6384 4883 7424 336 4 463 Wielkopolskie Średnie płace nominalne (PLN) 2 9332 9452 9472 8922 8632 9332 9622 9562 9713 000 3 003 3 013 Stopa bezrobocia [%] 5,75,96,47,27,78,1 7,97,87,98,08,2 8,4 Sprzedaż nowych samochodów osobowych 2 6582 7482 8222 5353 0272 9852 9902 4122 7412 5952 0332 366 2 572 POLSKA Średnie płace nominalne (PLN) 3 1453 1643 1873 1623 1803 2203 2343 2223 2393 2563 2553 258 3 256 Stopa bezrobocia [%] 8,89,19,510,510,911,211,010,810,710,8 10,9 11,1 Sprzedaż nowych samochodów osobowych 27 63427 12629 62526 660 30 199 31 107 28 736 25 326 26 856 24 665 21 072 24 898 25 286

21 Atrakcyjność inwestycyjna 21 Według najnowszego rankingu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową wyraźnym liderem atrakcyjności inwestycyjnej nadal pozostaje województwo śląskie. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwa dolnośląskie i mazowieckie.

22 Atrakcyjność inwestycyjna 22 Charakterystyka województwa śląskiego w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej Mocne stronyZasoby i koszty pracy; rynek zbytu; infrastruktura gospodarcza; infrastruktura społeczna; dobrze rozwinięty sektor badawczo-rozwojowy; duże zasoby wolnych terenów inwestycyjnych w SSE Słabe stronyPoziom bezpieczeństwa powszechnego ZmianyNieznaczny względny spadek w okresie 5 lat, w perspektywie rocznej minimalny wzrost – poprawa aktywności wobec inwestorów

23 Atrakcyjność inwestycyjna 23

24 Atrakcyjność inwestycyjna 24 Mocne stronyBardzo duże zasoby pracy – pracujących, bezrobotnych i absolwentów Słabe stronyNiższa od przeciętnej jakość zasobów pracy; wysokie koszty pracy ZmianyW okresie 5 lat wyraźne względne pogorszenie; w stosunku do 2008r. dalszy spadek przewagi – niska dynamika pracujących w przemyśle i usługach, powolny wzrost poziomu przedsiębiorczości, wyraźny (na tleinnych regionów) spadek liczby studentów

25 25 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Program monitorowania regionalnego rynku pracyhttp://mrp.wup-katowice.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google