Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku
Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu motoryzacyjnego Tadeusz Adamski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE TO JEDEN Z NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ REGIONÓW POLSKI

3 POŁOŻENIE W SERCU EUROPY
ŚLĄSKIE NA MAPIE POŁOŻENIE W SERCU EUROPY

4 DANE STATYSTYCZNE 14 miejsce pod względem zajmowanego OBSZARU wśród województw 2 miejsce pod względem liczby LUDNOŚCI OBSZAR: km2, co stanowi 3,9% powierzchni kraju LUDNOŚĆ: , co stanowi 12,2% zasobów kraju na obszarach miejskich: 78,2 % ogółu ludności regionu w wieku produkcyjnym: 65, 5 % ogółu ludności regionu (ok.3,1 mln osób) gęstość zaludnienia : 377 osób na km2 przy średniej w Polsce około 112 osób / km2 i w UE około 116 osób / km2 Duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych.

5 Województwo Śląskie to najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce i jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie.

6 GOSPODARKA Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 13% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju. PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 29,5 tys. zł i jest wyższe od średniej krajowej o 4 tys. zł. Wyrazem przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu jest wyraźna zmiana w strukturze wytwarzanej tutaj wartości dodanej brutto (wartości nowo wytworzonej). Udział usług rynkowych i nierynkowych stanowi prawie 60% a przemysłu 33%, co daje pierwszą pozycję w skali kraju. Województwo Śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. W oparciu o istniejącą bazę surowcową powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy. Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest największym w kraju producentem samochodów) i spożywczego.

7 Struktura wartości dodanej brutto według rodzaju działalności

8 Produkcja sprzedana w 2008 r.

9 Pracujący w sektorze przedsiębiorstw

10 GOSPODARKA W Województwie Śląskim zarejestrowanych jest prawie 429 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Ogółem (2008 r.) sektor publiczny 17 374 sektor prywatny W tym: Przedsiębiorstwa państwowe 51 Spółki handlowe 29 267 W tym z udziałem kapitału zagranicznego 5 231 Spółdzielnie 1 187 Fundacje 749 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

11 RYNEK PRACY Pracujący w gospodarce narodowej tys. 1 603,1
Stopa bezrobocia rejestrowanego % 8,7 Przeciętne wynagrodzenie brutto 3 361,90 Produkcja sprzedana przemysłu (2006) mln zł ,9 Produkt krajowy brutto (2006) Nakłady na działalność badawczą i rozwojową 587,1 Nakłady inwestycyjne 16 910,5 Źródło: GUS, Rocznik statystyczny RP, Warszawa 2008, WUP w Katowicach.

12 Rynek pracy w województwie śląskim według stanu na 30 listopada 2009r.
W końcu października 2009r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim wynosiła 8,7% (kraj 11,1%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu listopada 2009 roku wyniosła osoby i była o 5,1 tys. osób wyższa niż w miesiącu poprzednim (wzrost o 3,2%). W porównaniu do listopada ubiegłego roku stan bezrobocia powiększył się o 43,8 tys. osób (tj. o 36,9%). Według stanu na 30 listopada br. liczba bezrobotnych wahała się przyjmując wartości od najniższych, które notowano w powiatach: bieruńsko – lędzińskim (1 110 osób), rybnickim (1 568 osób) i Żorach (1 831 osób), do najwyższych odnotowanych w Częstochowie ( osób), Sosnowcu ( osób) oraz Bytomiu (8 928 osób).

13 Przemysł motoryzacyjny
Przemysł motoryzacyjny w Polsce należy do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, o czym świadczy 9,5 % udział w produkcji sprzedanej oraz blisko 16 % udział w całym eksporcie z Polski w 2007 roku.  Jeśli przyjąć szerzej zakrojoną definicję produkcji pojazdów mechanicznych, która obejmuje także poddostawców wytwarzających specjalistyczne części pojazdów, okaże się, że jej łączny wkład w rozwój gospodarczy wynosi prawie 2,5 % PKB. Przemysł ten charakteryzuje się dodatkowo najwyższą wydajnością pracy, co jest głównie wynikiem modernizacji oraz szybkiego rozwoju w latach

14 Sektor motoryzacyjny w województwie śląskim jest charakteryzowany obecnością przedsiębiorstw wszystkich poziomów w łańcuchu dostaw, a mianowicie: W konstrukcji jednego samochodu ma swój udział nawet 50 dostawców. Około 75 % wartości dodanej nowego samochodu tworzone jest przez tych dostawców i to przed nimi stoją wyzwania związane z kryzysem i restrukturyzacją sektora. Producenci samochodów Dostawcy systemów Dostawcy modułów i komponentów Dostawcy ustandaryzowanych rozwiązań Dostawcy części Dostawcy surowców

15 Rynek motoryzacyjny w Województwie Śląskim
Blisko 93 % tegorocznej produkcji stanowią samochody osobowe, dostawcze 7,1%. Niekwestionowanym liderem produkcji samochodów osobowych i dostawczych w Polsce jest Fiat Auto Poland (udział w rynku ok.69%). Drugi producent z naszego regionu Opel posiada ok. 10,6 % udziału w rynku krajowym. Fiat Auto Poland jest jedynym producentem, którego sumaryczna produkcja od początku 2009 r. jest większa niż rok wcześniej (wskaźnik wzrostu to 19,6%)

16

17

18

19

20 Dolnośląskie Mazowieckie Śląskie Wielkopolskie POLSKA 2008 2009
Województwo Wskaźniki Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz 2008 2009 Dolnośląskie Średnie płace nominalne (PLN) 3 369 3 413 3 456 3 328 3 277 3 291 3 354 3 412 3 543 3 536 3 555 3 550 3 534 Stopa bezrobocia [%] 9,2 9,6 10,2 11,3 12,0 12,3 12,1 11,9 11,6 11,7 11,8 Sprzedaż nowych samochodów osobowych 1 752 1 639 1 901 1 825 2 016 2 257 2 087 2 027 1 970 1 849 1 439 1 719 1 891 Mazowieckie 3 742 3 710 3 739 3 693 3 696 3 784 3 827 3 814 3 852 3 846 3 855 3 850 7,0 7,1 7,3 7,8 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 7 117 6 681 7 660 5 911 6 932 7 155 7 068 6 241 6 549 5 530 4 841 5 892 6 073 Śląskie 3 643 3 720 3 772 3 798 3 964 3 898 3 854 3 803 3 785 3 805 3 792 3 789 3 763 6,5 6,7 6,9 7,7 8,7 4 821 4 660 4 901 5 086 5 562 5 417 4 787 4 219 4 638 4 488 4 336 4 463 Wielkopolskie 2 933 2 945 2 947 2 892 2 863 2 962 2 956 2 971 3 000 3 003 3 013 5,7 5,9 6,4 7,2 8,1 7,9 8,0 2 658 2 748 2 822 2 535 3 027 2 985 2 990 2 412 2 741 2 595 2 033 2 366 2 572 POLSKA 3 145 3 164 3 187 3 162 3 180 3 220 3 234 3 222 3 239 3 256 3 255 3 258 8,8 9,1 9,5 10,5 10,9 11,2 11,0 10,8 10,7 11,1 27 634 27 126 29 625 26 660 30 199 31 107 28 736 25 326 26 856 24 665 21 072 24 898 25 286

21 Atrakcyjność inwestycyjna
Według najnowszego rankingu Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową wyraźnym liderem atrakcyjności inwestycyjnej nadal pozostaje województwo śląskie. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje województwa dolnośląskie i mazowieckie.

22 Atrakcyjność inwestycyjna
Charakterystyka województwa śląskiego w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej Mocne strony Zasoby i koszty pracy; rynek zbytu; infrastruktura gospodarcza; infrastruktura społeczna; dobrze rozwinięty sektor badawczo-rozwojowy; duże zasoby wolnych terenów inwestycyjnych w SSE Słabe strony Poziom bezpieczeństwa powszechnego Zmiany Nieznaczny względny spadek w okresie 5 lat, w perspektywie rocznej minimalny wzrost – poprawa aktywności wobec inwestorów

23 Atrakcyjność inwestycyjna

24 Atrakcyjność inwestycyjna
Mocne strony Bardzo duże zasoby pracy – pracujących, bezrobotnych i absolwentów Słabe strony Niższa od przeciętnej jakość zasobów pracy; wysokie koszty pracy Zmiany W okresie 5 lat wyraźne względne pogorszenie; w stosunku do 2008r. dalszy spadek przewagi – niska dynamika pracujących w przemyśle i usługach, powolny wzrost poziomu przedsiębiorczości, wyraźny (na tleinnych regionów) spadek liczby studentów

25 Program monitorowania regionalnego rynku pracy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Aktualna sytuacja gospodarcza Województwa Śląskiego ze szczególnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google