Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUDZIĄDZKIE CENTRUM CARITAS ul. Marcinkowkiego 6-8 86-300 Grudziądz tel. 056 643-16-41

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUDZIĄDZKIE CENTRUM CARITAS ul. Marcinkowkiego 6-8 86-300 Grudziądz tel. 056 643-16-41"— Zapis prezentacji:

1 GRUDZIĄDZKIE CENTRUM CARITAS ul. Marcinkowkiego 6-8 86-300 Grudziądz tel. 056 643-16-41 e-mail: ciaziw.grudziadz@caritas.pl

2 Praca oraz szeroko rozumiana aktywność zawodowa jest bardzo ważnym aspektem w życiu człowieka, daje ona bowiem poczucie bycia potrzebnym, niezależnym oraz stanowi jeden z warunków sukcesu do samorealizacji. Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań jest integracja, czyli umożliwienie ludziom niepełnosprawnym korzystania ze wszystkiego, co jest dostępne dla ogółu społeczeństwa. Wymaga to od tych osób czynnego zaangażowania się w proces rehabilitacji, kształcenia, chęci korzystania z systemu wsparcia i pomocy oferowanej w środowisku lokalnym.

3

4 Celem Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu Osób Niepełnosprawnych jest przygotowanie do aktywności zawodowej oraz dążenie do wzrostu liczby aktywnych zawodowo i społecznie osób niepełnosprawnych

5 1.Opracowanie technik i sposobów poszukiwania pracy 2.Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych 3.Przygotowywanie osób niepełnosprawnych w kierunku umiejętności autoprezentacji i aktywnego, samodzielnego poszukiwania pracy 4.Podnoszenie kwalifikacji tych osób, przez wykorzystanie programów wspierających aktywność zawodową 5.Pośrednictwo pracy wolontarystycznej 6.Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy 7.Pomoc w załatwieniu spraw socjalno – bytowych 8.Ustalenie indywidualnych ścieżek aktywizacji społecznej 9.Doradztwo dla rodzin i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi 10.Szeroko rozumiana informacja społeczna o prawach i możliwościach osób niepełnosprawnych

6 J a k n a p i s a ć C V i l i s t m o t y w a c y j n y J a k z d o b y ć d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e ? ? J a k s z u k a ć p r a c y ? ? J a k p r z y g o t o w a ć s i ę d o r o z m o w y k w a l i f i k a c y j n e j ? ?

7 W CENTRUM dowiesz się o: praktyka wolontariat 2. Metodach poszukiwania pracy: Ogłoszenia prasowe sieć kontaktów bezpośrednie kontakty z firmami agencje doradztwa personalnego Internet Organizacje studenckie Urząd Pracy 1.Czterech sposobach zdobycia doświadczenia zawodowego: staż stypendium 3. Komunikacji niewerbalnej i jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej

8 PUNKT DORADCZO – KONSULTACYJNY DOTYCZY: zagadnień związanych z prawem do pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i prawnej zagadnień z zakresu prawa pracy odnośnie osób niepełnosprawnych Zagadnień związanych z edukacją osób niepełnosprawnych informacji o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym Konsultacja doradcy środowiskowego osób niepełnosprawnych: poniedziałek, środa, piątek: 10.00 – 14.00 wtorek, czwartek: 9.00 – 13.00

9 W olontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, jak również na poznanie ciekawych ludzi. Jest sposobem na samotność oraz twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka

10 Dzięki pracy wolontarystycznej uzyskasz: poznanie swoich mocnych i słabych stron określenie potencjalnych możliwości umiejętności autoprezentacji i komunikacji z otoczeniem poznanie aktualnego rynku pracy techniki i sposoby poszukiwania pracy przygotowanie odpowiedniej dokumentacji czyli dokumentów aplikacyjnych

11 Na podstawie wniosku lekarskiego wypożyczyć można: łóżka szpitalne materace p/odleżynowe wózki inwalidzkie chodziki balkoniki kule łokciowe kule pachowe S T A C J A O P I E K I

12 Fizjoterapeuta pomoże osobie niepełnosprawnej w: zaopatrzeniu w sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny rehabilitacji w warunkach domowych; ustaleniu wraz z zespołem konsultantów indywidualnego programu usprawniania w znalezieniu specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych S T A C J A O P I E K I Konsultacje w poniedziałek, środa i piątek w godz. 8.00 – 15.00

13

14 PRACOWNICY CENTRUM CARITAS WOLONTARIUSZE współpraca OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE działania na rzecz osób niepełnosprawnych

15 Opracowała Katarzyna Smaga Wolontariusz Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu Osób Niepełnosprawnych Wolontariusz Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu Osób Niepełnosprawnych "...gdy ktoś do Ciebie przyjdzie i poprosi o pomoc, czyń tak, jakby na całym świecie była tylko jedna istota, która może mu pomóc, mianowicie Ty sam..."


Pobierz ppt "GRUDZIĄDZKIE CENTRUM CARITAS ul. Marcinkowkiego 6-8 86-300 Grudziądz tel. 056 643-16-41"

Podobne prezentacje


Reklamy Google