Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L IFE COACHING – WSPARCIE MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Jachranka, 25-26 wrzesień 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L IFE COACHING – WSPARCIE MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Jachranka, 25-26 wrzesień 2012."— Zapis prezentacji:

1 L IFE COACHING – WSPARCIE MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Jachranka, 25-26 wrzesień 2012

2 Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego narzędzia wczesnej interwencji socjalnej, które służyć będzie zwiększeniu skuteczności działań na rzecz wprowadzenia na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-18 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

3 Realizacja powyższego celu zostanie osiągnięta poprzez nawiązanie współpracy trójsektorowej oraz analizę, testowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu coachingu młodzieży wykluczonej społecznie. Beneficjent planuje zrealizować założenie do końca maja 2015 roku.

4 UŻYTKOWNICY – Ochotnicze Hufce Pracy, palcówki opiekuńczo – wychowawcze (m.in. Domy Dziecka, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze) w wymiarze: wymiar docelowy: 281 jednostek OHP, 78 MOW, 289 Domów Dziecka, 320 PUP;

5 wymiar upowszechniania i włączenia: 400 pracowników jednostek OHP, MOW, DD, PUP; wymiar testowania: 100 ww. jednostek (65 kobiet, 35 mężczyzn).

6 ODBIORCY – młodzież w wieku 15-18 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych skierowana do placówek opiekuńczo- wychowawczych, w wymiarze: wymiar docelowy: młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, skierowana do placówki opiekuńczo- wychowawczej;

7 wymiar upowszechniania i włączenia: 10 podopiecznych ze 100 placówek opiekuńczo - wychowawczych; wymiar testowania: 300 podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych (105 kobiet, 195 mężczyzn).

8 PRODUKT FINALNY Projekt zakłada opracowanie i przetestowanie nowej metody wczesnej interwencji socjalnej w zakresie wchodzenia na rynek pracy młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, przebywających w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych.

9 Testowany model wsparcia obejmować będzie proces nabywania umiejętności z obszaru integracji społecznej oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez młodzież pod kierunkiem osobistych trenerów.

10 Produktem finalnym będzie opracowanie modelu life coachingu – jako narzędzia, które ma w kompleksowy sposób rozwiązać trudną sytuację młodych ludzi na rynku pracy.

11 Wstępna wersja produktu finalnego szkolenie life-coachów dla 100 osób (65K,35M) Opis: istota i przebieg coachingu, kompetencje komunikacyjne coacha, motywowanie młodzieży wykluczonej społecznie, sytuacje trudne, rozwiązywanie konfliktów, organizacja pracy własnej, ćwiczenia umiejętności coachów pod superwizją własnej pracy, nabycie umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

12 Wstępna wersja produktu finalnego wdrożenie modelu coacha – 300 osób (105K, 195M) - Opis: badanie sytuacji społecznych aspiracji i predyspozycji zawodowych, potrzeb szkoleniowych, dopasowanych ich do możliwości UP - Opis: mentoring, analiza SWOT UP na rynku pracy, wyznaczanie ścieżki planowanych osiągnięć edukacyjnych i zawodowych

13 Wstępna wersja produktu finalnego wdrożenie modelu coacha – 300 osób (105K, 195M) - Opis: skierowanie UP na szkolenia zawodowego, zgodnie z predyspozycjami - Opis: przygotowanie do rozmowy aplikacyjnej, poszukiwanie ofert pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

14 Wstępna wersja produktu finalnego realizacji monitoring wsparcia dla odbiorców - Indywidualna Ścieka Osiągnieć- 20h/UP - doradztwo zawodowe w wymiarze 40h/UP (umiejętności interpersonalne, orientacja na rynku pracy, podstawy prawa pracy, obowiązki pracownia i pracodawcy, formy zatrudnienia, dochodzenie swoich praw).

15 Etap 1 Przygotowanie: 01.06.2012– 31.01.2013 Diagnoza i analiza projektu: 01.06.12 – 20.09.12 Tworzenie partnerstwa: 01.06.12 – 31.05.15 Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania: 01.10.12 – 31.01.13

16 Etap 2 Wdrożenie: 01.02.2013– 31.05.2015 Testowanie opracowanego produktu: 01.02.13 – 30.06.14 Analiza rzeczywistych efektów testowania: 01.07.14 – 30.09.14 Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego oraz walidacja produktu: 01.07.14 – 31.03.15

17 Etap 2 Wdrożenie: 01.02.2013 – 31.05.2015 Upowszechnianie i mainstreaming: 01.10.12 – 31.05.15

18 Upowszechnianie i włączanie 1.Upowszechnianie: moderowanie i promocja portalu tematycznego, bezpośredni kontakt z użytkownikami, publikacja artykułów prasowych, wysyłka pakietów informacyjnych.

19 Upowszechnianie i włączanie 2. Mainstreaming - horyzontalny organizacja 4 seminariów dla potencjalnych użytkowników, upowszechnienie podręcznika modelu, prezentacja modelu podczas spotkań i konferencji,

20 Upowszechnianie i włączanie 2. Mainstreaming - wertykalny: lobbing na rzecz zmiany w prawie i praktyce działań systemu pomocy społecznej i rynku pracy, zorganizowanie seminarium z udziałem radnych, posłów, przedstawicieli regionalnych IPS, IRP, ES.


Pobierz ppt "L IFE COACHING – WSPARCIE MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Jachranka, 25-26 wrzesień 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google