Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

3

4 1.Bezrobocie w gminie Iłowo-Osada 2.Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim 3.Bezrobocie w powiecie Działdowskim 4.Historia rozwoju gminy Iłowo-Osada (gospodarka, rozwój regionu, strefy ekonomiczne) 5.Ginące zawody 6.Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim 7.Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim 8.Bezrobocie w powiecie Działdowskim 9.Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa warmińsko-mazurskiego 10.Bezrobotni w szczególnej sytuacji na wojewódzkim runku pracy 11.Poziom bezrobocia 12.Poziom bezrobocia (Cd.) 13.Zmiany liczby bezrobocia w % (luty 2010-luty 2011) 14.Podsumowanie (bezrobocie) 15.Ginące zawody ( slajd : 16,17,18,19,20,21 ) 22.Zawody wybierane najczęściej ( slajd : 23,24,25,26,27,28,29 ) 30.Ciekawe zawody ( slajd : 31,32 ) 33.Podsumowanie

5 Iłowo to niewielka miejscowość leżąca na pograniczu Mazur i Mazowsza, która w przeszłości przechodziła burzliwe dzieje związane z przynależnością państwową. Stan środowiska kulturowego osiągnięty w końcu XVI wieku, nie zmieniał się praktycznie przez kilka stuleci. Przez cały ten okres, miejscowość zamieszkiwana była przez ludność o pochodzeniu polskim i polskim języku potocznym, wyznania ewangelickiego i często orientacji niemieckiej. Poważne zmiany w historii Iłowa nastąpiły dopiero po 1877 roku, kiedy uruchomiono linię kolejową z Malborka do Mławy. Pozwoliła ona korzystać z najnowszych osiągnięć techniki co znacznie przyśpieszyło rozwój gospodarczy zapóźnionych dotychczas ziem. Uruchomienie linii kolejowej otworzyło przed wsią perspektywę rozwoju, wpłynęło bardzo korzystnie na ożywienie gospodarcze i kulturalne Iłowa i okolic, przyczyniło się do rozwoju rynku lokalnego, a także do integracji regionu ze światem. Ten ostatni proces uwidocznił się w miarę rozbudowy istniejącej sieci kolejowej. Zbudowanie wielofunkcyjnego węzła komunikacyjnego wymusiło inwestycje we wsi. Powstały kompleksy domów wielorodzinnych z zapleczem gospodarczym, zarówno dla potrzeb personelu związanego z obsługą kolei jak i innych pracowników. Z małej wioski Iłowo stało się osadą o charakterze miejskim. Dodatkowym zjawiskiem był szybki rozwój rolnictwa.

6 Pod koniec czerwca 2005r. bezrobocie wynosiło 151,1 tys. osób. W lipcu stopa bezrobocia wynosiła 27,5%. Ponad 119 tys. osób nie ma pracy w województwie warmińsko- mazurskim. W 2010r. Sytuacja wciąż się zmienia. Tylko cały czas istnieje pytanie czy na dobre czy na złe?

7 Braniewski31,8 Bartoszycki32,3 Kętrzyński29,7 Węgorzewski28,6 Gołdapski23,2 Elbląg17,2 Elbląski26,6 Lidzbarski27,4 Mrągowski23,6 Olecki22,4 Ełcki25,7 Piski34,2 Szczycieński27,1 Nidzicki21,2 Działdowski24,9 Nowomiejski21,2 Olsztyn7,4 Olsztyński21,3 Ostródzki23,0 Iławski12,4 Giżycki20,2

8 Pod koniec czerwca 2007 r. bezrobocie wyniosło7,6 tys. 31,5. W lipcu stopa bezrobocia wynosiła dla powiatu działdowskiego 31,9%. Pod koniec czerwca 2008 r. bezrobocie wynosiło 3727 osób. Styczeń 2011Luty 2011 6 2056 360 BEZROBOCIE OGÓŁEM (DZIAŁDOWO)

9 Najważniejsze zjawiska, określające sytuacje społeczno- gospodarcza województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2011 roku, kształtowały się następująco: Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,0% niż w tym samym okresie ubiegłego roku Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosło o 2,2% (w kraju o 5.0%) Przedsiębiorstw przemysłowe uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług o 20,2% wyższe od ubiegłorocznych Wartość produkcji sprzedanej, zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane, przekroczyła poziom sprzed roku o 4,8% W budownictwie mieszkaniowym oddano do użytkowania 268 mieszkań Odnotowano wzrost obrotów zarówno w sprzedaży detalicznej (o 3,6%), jak i w sprzedaży hurtowej (o 17,5%)

10 W porównaniu do lutego 2011 roku nastąpiła wzrost liczby długotrwale bezrobotnych o 5695 osób: Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotne osoby niepełnosprawne Osoby bez wykształcenia średniego Bez doświadczenia zawodowego Osoby które dotychczas nie pracowały W okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki Zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

11 W lutym 2011 roku, liczba bezrobotnych w regionie wyniosła 117 611 osób, co oznacza że wzrosła w porównaniu do stycznia 2011 roku o 2 923, tj. o 2,5%. W analizowanym okresie bezrobocia spadło tylko w powiecie nowomiejskim ( o 25 osób, tj. o 7% ), natomiast w pozostałych powiatach miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych. Największy, wynoszący 5,4%, odnotowano w powiecie nidzickim i mieście Olsztynie.

12 W porównaniu do lutego 2010 roku, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,6%, tj. o 1 861 osób. Procentowy spadek liczby bezrobotnych, w przedziale od -12,2% do -0,03% wystąpiła w szesnastu powiatach województwa, przy czym największy odnotowano w powiatach: gołdapskim - o 12,2% i ostródzkim - o 8,0%.

13 1. Gołdap -12,2 % 2. Ostróda -8,0% 3. Bartoszyce - 6,9% 4. Działdowo -5,7 % 5. Braniewo - 4,8% 6. Lidzbark -4,0% 7. Olecko -2,6% 8. Elbląg ziemski - 2,3% 9. Kętrzyn -2,3 % 10. Nowe miasto lub -2,1% 11. Iława - 1.0 % 12. Ełk -0,8% 13. Węgorzewo -0,7% 14. Giżycko -0,3 % 15. Mrągowo -0,04% 16. Olsztyn grodzki -0,03% 17. Nidzica 0,4% 18. Olsztyn ziemski 0,5% 19. Szczytno 1,5% 20. Elbląg grodzki 6,4% 21. Pisz 7,6%

14 W lutym 2011 warmińsko-mazurski rynek pracy charakteryzowały następujące zjawiska : Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim, w styczniu 2011 roku, ukształtowała się na poziomie 21,1% w kraju wynosiła 13% W ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, w lutym 2011 roku, wpłynęły 122 oferty pracy zwiększył się procentowy udział kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz powyżej 50 roku życia, natomiast na tym samym poziomie pozostał procentowy udział mieszkańców wsi; Od początku roku do bezrobocia wpłynęło 27 707 osób, wyrejestrowano 16 038 osób; Od stycznia do lutego 2011 roku, w województwie warmińsko – mazurskim z Funduszu Pracy wydatkowano 52 276,6 tys. zł

15 Niektóre zawody odchodzą w niebyt. Brak zapotrzebowania na niektóre usługi oraz rozwój technologiczny spowodowały, że niektóre usługi i profesje nie są już tak potrzebne, jak to bywało w przeszłości. Bednarstwo Ceklarz Flisak Garncarstwo Konwisarstwo Kowal Kołodziej Repasacja Siodlarz Smolarz Stelmach Wyoblasz Zduństwo Zecer

16 Ceklarz (zbir, siepacz, oprawca) –pachołek miejski, którego zadaniem było pilnowanie porządku w dzień i w nocy, wyłapywanie włóczęgów i żebraków, stawienie szubienic i wymierzanie kary chłosty.

17 Repasacja (nawrót), zwana także podnoszeniem oczek - ręczna naprawa uszkodzonych pończoch, skarpet i rajstop, polegająca na dorabianiu ich zniszczonych części, wykonywana przy pomocy specjalnych igieł zakończonych haczykiem i zapadką, które umożliwiały przewlekanie bardzo cienkich nici.

18 Flisak (oryl, flis) - przedstawiciel grupy zawodowej zajmującej się w dawnej Polsce flisem, czyli rzecznym spławem (transportem) towarów.

19 Siodlarz - producent wyrobów rymarsko- siodlarskich : siodła jeździeckie, uprzęże, akcesoria do jazdy konnej.

20 Smolarz - człowiek trudniący się wyrobem smoły lub handlujący smołą, a także wypalaniem węgla drzewnego. Do czasów współczesnych zachowała się nazwa tego ostatniego zajęcia (alternatywna nazwa: węglarz).

21 Zecer (składacz) – wysoko kwalifikowany pracownik zecerni wykonujący skład ręczny lub maszynowy na potrzeby druku typograficzneg o.

22 Najatrakcyjniejsze, najczęściej wybierane zawody. Uczniowie, którzy zdecydowali się na szkoły zawodowe najczęściej wybierali następujące zawody: fryzjer, kucharz, mechanik samochodowy, kelnerka, kosmetyczka, pielęgniarka, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, spawacz, murarz, blacharz samochodowy.

23 Kosmetyczka – osoba wykonująca zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Zawód kosmetyczki należy do grupy zawodów usługowych.

24 Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjn o- naprawczych instalacji zalicznikowyc h.

25 Cukiernik (ciastkarz) – osoba, która wykonuje czynności związane z wypiekiem ciast i ciastek. Absolwenci z przygotowaniem w tym zawodzie są najczęściej zatrudniani w zakładach cukierniczych lub podejmują własną działalność gospodarczą

26 Fryzjer – rzemieślnik zajmujący się zgodnie z życzeniami klientów strzyżeniem włosów, ich pielęgnacją, układaniem, farbowaniem, myciem. Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Dzięki posiadanym umiejętnościom fryzjer może również prowadzić własny zakład usługowy.

27 Piekarz - zawód, osoba zajmująca się wypiekiem pieczywa.

28 Stolarz rzemieślnik wykonujący z drewna elementy budowlane, meble, przedmioty codziennego użytku.

29 Murarz - to nazwa zawodu, oraz określenie rzemieślnika wykonującego ten zawód.

30 Ekolog - zawód na czasie, to ktoś więcej niż tylko specjalista ochrony środowiska. Ekologia jest dziedziną nauk przyrodniczych, badającą wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami) a otaczającym je światem zewnętrznym (środowisko).

31 Ratownik – osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r. (Nie należy mylić ratownika z ratownikiem medycznym, który to jest uprawniony do wykonywania Medycznych Czynności Ratunkowych (MCR).

32 Kartograf - przygotowuje graficzny i opisowy projekt map lub planów przeznaczonych zarówno dla specjalistów jak i ogólnego użytku. Na podstawie pracy kartografa powstają wersje drukowane map i planów.

33 Podsumowując wszelkie informacje zgromadzone na temat przyszłej pracy i bezrobocia jakie panuje w naszym województwie, powiecie i okolicy, a także w Polsce wynika, iż mało osób podejmuje pracę. Jest bardzo dużo zawodów, które będą pomagały nam w życiu. Aby jednak zapewnić sobie dalszy rozwój, powinniśmy wybrać kierunek (zawód), w którym będziemy się dobrze czuli, lubili daną czynność wykonywać. Jest to bardzo ważna decyzja, dlatego powinna być przemyślana. Powodzenia !

34 Jest to już nasz drugi projekt. W następnym roku go zakończymy. Z każdym dniem uczymy się coraz więcej. Jesteśmy zgraną paczką, więc bez problemu daliśmy sobie radę z wyzwaniem jakie postawiła nam Unia Europejska. Wszyscy są zadowoleni z rezultatów naszego wysiłku.

35 Natalia Ordyszewska Katarzyna Bendyk Aleksandra Kwiatkowska Katarzyna Jędrzejewska Weronika Sikorska Edyta Pawluk Ilona Kujawa Ilona Wójcicka Karolina Kacperowska Angelika Zakrzewska Justyna Węcławska Magdalena Bielec Marta Enerlich Opiekun grupy: mgr Grzegorz Liedtke

36


Pobierz ppt "Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google