Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MY I NASZA PRZYSZŁA PRACA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MY I NASZA PRZYSZŁA PRACA"— Zapis prezentacji:

1 MY I NASZA PRZYSZŁA PRACA

2 Projekt ,, ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

3 Celem głównym projektu jest zapoznanie się z głównymi, aktualnymi problemami rynku pracy w Polsce i we własnym rejonie.

4 Spis treści 1. Bezrobocie w gminie Iłowo-Osada
2. Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim 3. Bezrobocie w powiecie Działdowskim 4. Historia rozwoju gminy Iłowo-Osada (gospodarka, rozwój regionu, strefy ekonomiczne) 5. Ginące zawody 6. Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim 7. Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim 8. Bezrobocie w powiecie Działdowskim 9. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa warmińsko-mazurskiego 10. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na wojewódzkim runku pracy 11. Poziom bezrobocia 12. Poziom bezrobocia (Cd.) 13. Zmiany liczby bezrobocia w % (luty 2010-luty 2011) 14. Podsumowanie (bezrobocie) 15. Ginące zawody ( slajd : 16,17,18,19,20,21 ) 22. Zawody wybierane najczęściej ( slajd : 23,24,25,26,27,28,29 ) 30. Ciekawe zawody ( slajd : 31,32 ) 33. Podsumowanie

5 Historia rozwoju gminy Iłowo-Osada (gospodarka, rozwój regionu, strefy ekonomiczne)
Iłowo to niewielka miejscowość leżąca na pograniczu Mazur i Mazowsza, która w przeszłości przechodziła burzliwe dzieje związane z przynależnością państwową. Stan środowiska kulturowego osiągnięty w końcu XVI wieku, nie zmieniał się praktycznie przez kilka stuleci. Przez cały ten okres, miejscowość zamieszkiwana była przez ludność o pochodzeniu polskim i polskim języku potocznym, wyznania ewangelickiego i często orientacji niemieckiej. Poważne zmiany w historii Iłowa nastąpiły dopiero po 1877 roku, kiedy uruchomiono linię kolejową z Malborka do Mławy. Pozwoliła ona korzystać z najnowszych osiągnięć techniki co znacznie przyśpieszyło rozwój gospodarczy zapóźnionych dotychczas ziem. Uruchomienie linii kolejowej otworzyło przed wsią perspektywę rozwoju, wpłynęło bardzo korzystnie na ożywienie gospodarcze i kulturalne Iłowa i okolic, przyczyniło się do rozwoju rynku lokalnego, a także do integracji regionu ze światem. Ten ostatni proces uwidocznił się w miarę rozbudowy istniejącej sieci kolejowej. Zbudowanie wielofunkcyjnego węzła komunikacyjnego wymusiło inwestycje we wsi. Powstały kompleksy domów wielorodzinnych z zapleczem gospodarczym, zarówno dla potrzeb personelu związanego z obsługą kolei jak i innych pracowników. Z małej wioski Iłowo stało się osadą o charakterze miejskim. Dodatkowym zjawiskiem był szybki rozwój rolnictwa.

6 Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim
Pod koniec czerwca 2005r. bezrobocie wynosiło 151,1 tys. osób. W lipcu stopa bezrobocia wynosiła 27,5%. Ponad 119 tys. osób nie ma pracy w województwie warmińsko-mazurskim. W 2010r. Sytuacja wciąż się zmienia. Tylko cały czas istnieje pytanie czy na dobre czy na złe?

7 Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim według powiatów (styczeń 2011)
Braniewski 31,8 Bartoszycki 32,3 Kętrzyński 29,7 Węgorzewski 28,6 Gołdapski 23,2 Elbląg 17,2 Elbląski 26,6 Lidzbarski 27,4 Mrągowski 23,6 Olecki 22,4 Ełcki 25,7 Piski 34,2 Szczycieński 27,1 Nidzicki 21,2 Działdowski 24,9 Nowomiejski Olsztyn 7,4 Olsztyński 21,3 Ostródzki 23,0 Iławski 12,4 Giżycki 20,2

8 Bezrobocie w powiecie Działdowskim
Pod koniec czerwca 2007 r. bezrobocie wyniosło7,6 tys. 31,5. W lipcu stopa bezrobocia wynosiła dla powiatu działdowskiego 31,9%. Pod koniec czerwca 2008 r. bezrobocie wynosiło osób. BEZROBOCIE OGÓŁEM (DZIAŁDOWO) Styczeń 2011 Luty 2011 6 205 6 360

9 Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa warmińsko-mazurskiego
Najważniejsze zjawiska , określające sytuacje społeczno- gospodarcza województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu roku, kształtowały się następująco: Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,0% niż w tym samym okresie ubiegłego roku Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosło o 2,2% (w kraju o 5.0%) Przedsiębiorstw przemysłowe uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług o 20,2% wyższe od ubiegłorocznych Wartość produkcji sprzedanej, zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane, przekroczyła poziom sprzed roku o 4,8% W budownictwie mieszkaniowym oddano do użytkowania 268 mieszkań Odnotowano wzrost obrotów zarówno w sprzedaży detalicznej (o 3,6%), jak i w sprzedaży hurtowej (o 17,5%)

10 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na wojewódzkim runku pracy
W porównaniu do lutego 2011 roku nastąpiła wzrost liczby długotrwale bezrobotnych o 5695 osób: Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotne osoby niepełnosprawne Osoby bez wykształcenia średniego Bez doświadczenia zawodowego Osoby które dotychczas nie pracowały W okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki Zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

11 Poziom bezrobocia W lutym 2011 roku, liczba bezrobotnych w regionie wyniosła osób , co oznacza że wzrosła w porównaniu do stycznia 2011 roku o , tj. o 2,5%. W analizowanym okresie bezrobocia spadło tylko w powiecie nowomiejskim ( o 25 osób, tj. o 7% ), natomiast w pozostałych powiatach miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych. Największy, wynoszący 5,4%, odnotowano w powiecie nidzickim i mieście Olsztynie.

12 Cd. W porównaniu do lutego 2010 roku, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,6%, tj. o osób. Procentowy spadek liczby bezrobotnych, w przedziale od -12,2% do - 0,03% wystąpiła w szesnastu powiatach województwa, przy czym największy odnotowano w powiatach: gołdapskim - o 12,2% i ostródzkim - o 8,0%.

13 Zmiany liczby bezrobocia w % (luty 2010-luty 2011)
Gołdap ,2 % Ostróda ,0% Bartoszyce ,9% Działdowo ,7 % Braniewo ,8% Lidzbark ,0% Olecko ,6% Elbląg ziemski ,3% Kętrzyn ,3 % Nowe miasto lub ,1% Iława % 12. Ełk ,8% 13. Węgorzewo ,7% 14. Giżycko ,3 % 15. Mrągowo ,04% 16. Olsztyn grodzki ,03% 17. Nidzica ,4% 18. Olsztyn ziemski ,5% 19. Szczytno ,5% 20. Elbląg grodzki ,4% 21. Pisz ,6%

14 Podsumowanie (bezrobocie)
W lutym 2011 warmińsko-mazurski rynek pracy charakteryzowały następujące zjawiska : Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim, w styczniu 2011 roku, ukształtowała się na poziomie 21,1% w kraju wynosiła 13% W ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, w lutym 2011 roku, wpłynęły 122 oferty pracy zwiększył się procentowy udział kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz powyżej 50 roku życia , natomiast na tym samym poziomie pozostał procentowy udział mieszkańców wsi; Od początku roku do bezrobocia wpłynęło osób , wyrejestrowano osób; Od stycznia do lutego 2011 roku, w województwie warmińsko – mazurskim z Funduszu Pracy wydatkowano ,6 tys. zł

15 Ginące zawody Niektóre zawody odchodzą w niebyt. Brak zapotrzebowania na niektóre usługi oraz rozwój technologiczny spowodowały, że niektóre usługi i profesje nie są już tak potrzebne, jak to bywało w przeszłości.  Bednarstwo Ceklarz Flisak Garncarstwo Konwisarstwo Kowal Kołodziej Repasacja Siodlarz Smolarz Stelmach Wyoblasz Zduństwo Zecer

16 Zawody ginące : Ceklarz
Ceklarz (zbir, siepacz, oprawca) –pachołek miejski, którego zadaniem było pilnowanie porządku w dzień i w nocy, wyłapywanie włóczęgów i żebraków, stawienie szubienic i wymierzanie kary chłosty.

17 Repasacja Repasacja (nawrót), zwana także podnoszeniem oczek - ręczna naprawa uszkodzonych pończoch, skarpet i rajstop, polegająca na dorabianiu ich zniszczonych części, wykonywana przy pomocy specjalnych igieł zakończonych haczykiem i zapadką, które umożliwiały przewlekanie bardzo cienkich nici.

18 Flisak Flisak (oryl, flis) - przedstawiciel grupy zawodowej zajmującej się w dawnej Polsce flisem, czyli rzecznym spławem (transportem) towarów.

19 Siodlarz Siodlarz - producent wyrobów rymarsko- siodlarskich: siodła jeździeckie, uprzęże, akcesoria do jazdy konnej.

20 Smolarz Smolarz - człowiek trudniący się wyrobem smoły lub handlujący smołą, a także wypalaniem węgla drzewnego. Do czasów współczesnych zachowała się nazwa tego ostatniego zajęcia (alternatywna nazwa: węglarz).

21 Zecer Zecer (składacz) – wysoko kwalifikowany pracownik zecerni wykonujący skład ręczny lub maszynowy na potrzeby druku typograficznego.

22 Zawody wybierane najczęściej
Najatrakcyjniejsze, najczęściej wybierane zawody. Uczniowie, którzy zdecydowali się na szkoły zawodowe najczęściej wybierali następujące zawody: fryzjer, kucharz, mechanik samochodowy, kelnerka, kosmetyczka, pielęgniarka, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, spawacz, murarz, blacharz samochodowy.

23 Propozycje zawodów wybieranych najczęściej: Kosmetyczka
Kosmetyczka – osoba wykonująca zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Zawód kosmetyczki należy do grupy zawodów usługowych.

24 Elektryk Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno- naprawczych instalacji zalicznikowych .

25 Cukiernik Cukiernik (ciastkarz) – osoba, która wykonuje czynności związane z wypiekiem ciast i ciastek. Absolwenci z przygotowaniem w tym zawodzie są najczęściej zatrudniani w zakładach cukierniczych lub podejmują własną działalność gospodarczą

26 Fryzjer Fryzjer –rzemieślnik zajmujący się zgodnie z życzeniami klientów strzyżeniem włosów, ich pielęgnacją, układaniem, farbowaniem, myciem. Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Dzięki posiadanym umiejętnościom fryzjer może również prowadzić własny zakład usługowy.

27 Piekarz Piekarz -zawód, osoba zajmująca się wypiekiem pieczywa.

28 Stolarz Stolarz — rzemieślnik wykonujący z drewna elementy budowlane, meble, przedmioty codziennego użytku.

29 Murarz Murarz - to nazwa zawodu, oraz określenie rzemieślnika wykonującego ten zawód.

30 Ciekawe zawody: Ekolog
Ekolog - zawód na czasie, to ktoś więcej niż tylko specjalista ochrony środowiska. Ekologia jest dziedziną nauk przyrodniczych, badającą wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami) a otaczającym je światem zewnętrznym (środowisko).

31 Ratownik Ratownik – osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r. (Nie należy mylić ratownika z ratownikiem medycznym, który to jest uprawniony do wykonywania Medycznych Czynności Ratunkowych (MCR).

32 Kartograf Kartograf -przygotowuje graficzny i opisowy projekt map lub planów przeznaczonych zarówno dla specjalistów jak i ogólnego użytku. Na podstawie pracy kartografa powstają wersje drukowane map i planów.

33 Podsumowując wszelkie informacje zgromadzone na temat przyszłej pracy i bezrobocia jakie panuje w naszym województwie, powiecie i okolicy, a także w Polsce wynika, iż mało osób podejmuje pracę. Jest bardzo dużo zawodów, które będą pomagały nam w życiu. Aby jednak zapewnić sobie dalszy rozwój, powinniśmy wybrać kierunek (zawód), w którym będziemy się dobrze czuli, lubili daną czynność wykonywać. Jest to bardzo ważna decyzja, dlatego powinna być przemyślana. Powodzenia !

34 Nasza praca Jest to już nasz drugi projekt. W następnym roku go zakończymy. Z każdym dniem uczymy się coraz więcej. Jesteśmy zgraną paczką, więc bez problemu daliśmy sobie radę z wyzwaniem jakie postawiła nam Unia Europejska. Wszyscy są zadowoleni z rezultatów naszego wysiłku. 

35 Realizatorzy projektu
Natalia Ordyszewska Katarzyna Bendyk Aleksandra Kwiatkowska Katarzyna Jędrzejewska Weronika Sikorska Edyta Pawluk Ilona Kujawa Ilona Wójcicka Karolina Kacperowska Angelika Zakrzewska Justyna Węcławska Magdalena Bielec Marta Enerlich Opiekun grupy: mgr Grzegorz Liedtke

36 Nasze zdjęcia ; )


Pobierz ppt "MY I NASZA PRZYSZŁA PRACA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google