Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Funkcjonowanie i organizacja systemu AGROKOSZTY, ocena realizacji zadań za 2006 i 2007 rok Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Funkcjonowanie i organizacja systemu AGROKOSZTY, ocena realizacji zadań za 2006 i 2007 rok Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Funkcjonowanie i organizacja systemu AGROKOSZTY, ocena realizacji zadań za 2006 i 2007 rok Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie systemu AGROKOSZTY, Arłamów 24-28.09.2007 r. mgr inż. Marcin Żekało,Marcin.Zekalo@fadn.pl

2 Funkcjonowanie i organizacja systemu AGROKOSZTY, ocena realizacji zadań za 2006 i 2007 rok 1.Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku 2.Uwagi dotyczące wypełniania dokumentacji do rozliczenia finansowego pracy (umowy i rachunki) 3. Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych w 2006 i 2007 roku 4.Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy 5.Najczęściej pojawiające się problemy metodyczne

3 WAŻNE: Gospodarstwa rolne uczestniczące w danym roku badań w systemie AGROKOSZTY muszą jednocześnie prowadzić rachunkowość rolną w systemie Polski FADN. Gospodarstwa wyłączone w danym roku z badań w systemie Polski FADN należy również usunąć z ewidencji gospodarstw badanych w tym roku w systemie AGROKOSZTY. Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku

4 WAŻNE: Gospodarstwa rolne, w których badane są działalności produkcji ekologicznej muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności w rolnictwie ekologicznym. Gospodarstwa rolne, w których badane są działalności produkcji konwencjonalnej nie mogą być w okresie przestawiania na metody produkcji ekologicznej. Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku

5 RAPORT BŁĘDÓW Niewłaściwy format raportu - raport dla każdego gospodarstwa w oddzielnych plikach, - raporty sporządzane w Excelu lub w Wordzie w formie opisowej. Niewłaściwy format zapisów w raporcie - brak spacji, czyli odstępu komentarzy od zapisu błędu, - przeniesienie komentarzy do nowego wiersza (enter po zapisie błędu). Brak opisów pojawiających się przekroczeń zakresów Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku

6 Przykład opisu błędów: Raport z kontroli etapu II z dnia dd.mm.rrrr Gospodarstwo nnnnnnnn / rrrr / xxxx PRTW/61-12-10 BLAD 6: 0 zˆ/dt < 2 brak sprzedaży, produkcja na potrzeby własne PRTW/61-12-10 BLAD 7: 0 zˆ/dt < 2 brak sprzedaży, produkcja na potrzeby własne Raport z kontroli etapu II z dnia dd.mm.rrrr Gospodarstwo nnnnnnnn / rrrr / xxxx PRTW/61-12-10 BLAD 6: 0 zˆ/dt < 2 nie dotyczy PRTW/61-12-10 BLAD 7: 0 zˆ/dt < 2 nie dotyczy Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku

7 Przykład opisu błędów: Raport z kontroli etapu II z dnia dd.mm.rrrr Gospodarstwo nnnnnnnn / rrrr / xxxx PRZW/66-24-10 BLAD 40: 0 kg/szt. < 400 nie było przekazań jałówek do opasu 2-letnich i starszych PRZW/66-24-10 BLAD 42: 0 zł/kg < 3 nie było przekazań jałówek do opasu 2-letnich i starszych Raport z kontroli etapu II z dnia dd.mm.rrrr Gospodarstwo nnnnnnnn / rrrr / xxxx PRZW/66-24-10 BLAD 40: 0 kg/szt. < 400 nie dotyczy PRZW/66-24-10 BLAD 42: 0 zł/kg < 3 nie dotyczy Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku

8 Ilość błędów (przekroczeń zakresów) - działalności produkcji roślinnej 2006 X – nie prowadzono badań działalności produkcji roślinnej X

9 Ilość błędów (przekroczeń zakresów) etapu II Działalność produkcji zwierzęcej Krowy mleczne (66-22-10) X – nie prowadzono badań działalności Krowy mleczne XXXXX

10 Wypełniania dokumentacji (umowy i rachunki) do rozliczenia finansowego pracy w 2006 i 2007 roku - usuwanie dopisków Wzór dla Doradcy.. lub Wzór dla Koordynatora..., - nie wpisywanie dat na dokumentach (np. data wystawienia rachunku), - wpisywanie liczby zestawów danych dla działalności (także 0 jeśli dana działalność nie była badana), - wpisane właściwie wyliczonych kwot na rachunkach, - wpisywanie pełnego adresu urzędu skarbowego - sprawdzenie poprawności danych Doradcy i Koordynatora (adres korespondencyjny oraz numer konta bankowego)

11 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych Badania w systemie AGROKOSZTY należy przeprowadzić za zgodą rolnika (wystarczy ustna deklaracja chęci uczestnictwa). Informowanie rolnika o prowadzonych w jego gospodarstwie badaniach.

12 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych w 2006 roku W 2006 roku przeprowadzono kontrole na terenie działania 12 biur rachunkowych

13 Skontrolowano zapisy w 80 Formularzach prowadzonych przez 41 doradców. Podsumowanie jakości wpisów na podstawie kontroli wpisów w tabelach w 51 formularzach: Kompletność wpisów:Ocena merytoryczna wpisów: 44,2% tabel - pełna 69,7% tabel - pozytywna 16,7 % tabel - niepełna30,3% tabel - negatywna 39,1% tabel - brak wpisów W 29 przypadkach stwierdzono brak formularza w gospodarstwie. Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych w 2006 roku

14 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych 2007 Do dnia 19 września 2007 roku skontrolowano zapisy w 60 Formularzach prowadzonych przez 34 doradców. W 22 przypadkach stwierdzono brak formularza w gospodarstwie.

15 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych 2007 W celu uniknięcia niejasnych sytuacji podczas kontroli powinna być dołączona do książek kosztowych Karta Wypożyczenia Formularzy. Każdorazowe wypożyczenie Formularzy poza gospodarstwo musi być zapisane w tej Karcie.

16

17 Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy październik - listopad 2007 - zakresy 2007 na stronie www - materiały konferencyjne - Raporty działalności produkcji zwierzęcej – Krowy mleczne/Kury nioski do 15 października 2007 roku wzory dokumentów do rozliczenia I etapu pracy (umowy, rachunki i oświadczenie) do końca grudnia 2007 roku przesłanie Formularzy na rok 2008 do Ośrodków Doradztwa Rolniczego

18 Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy do 15 października 2007 roku ostateczne wykazy gospodarstw uczestniczących w 2007 roku (sprawdzenie liczby działalności, liczby gospodarstw, numerów NIG gospodarstw). Wykaz gospodarstw w formie wydruku z podpisem Koordynatora (drogą pocztową do Instytutu). do 1 listopada 2007 roku wypełniona dokumentacja (umowy, rachunki, oświadczenia) do rozliczenia I etapu pracy

19

20 Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy do 1 lutego 2008 roku zestawy poprawnych danych dla działalności produkcji roślinnej do 1 marca 2008 roku zestawy poprawnych danych dla działalności produkcji zwierzęcej Proszę o informację drogą mailową o wszelkich zmianach dotyczącą przesyłanych danych.

21 Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy do 15 marca 2008 roku prawidłowo wypełnione dokumenty do rozliczenia finansowego II etapu pracy do 15 maja 2008 roku przysyłanie wstępnych wykazów gospodarstw, w których w 2008 roku zbierane będą dane dla działalności produkcyjnych w ramach systemu AGROKOSZTY

22 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach 1. Dopłaty do produkcji w ramach badanych działalności: - wpisywane kwoty dotacji znacznie odbiegały od należnych płatności uzupełniających, - dodawane były kwoty Jednolitej Płatności Obszarowej, - wpisywana była kwota płatności uzupełniającej z 2005 roku, - błędnie ujmowane płatności uzupełniające, które nie były przyznawane do ziemniaków jadalnych.

23 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach

24 2. Błędnie zapisywane koszty/usługi specjalistyczne: a)koszty kontroli gospodarstwa ekologicznego nie jest kosztem usługi specjalistycznej produkcji roślinnej !!! (PRTW/61-13-20 BLAD 51: 14,438 zł/ha > 10 kontrola ekologiczna PRTW/61-13-20 BLAD 52: 72,195 % > 10 dopłata do kontroli ekologicznej) b) Zbiór kombajnem (sprzętem specjalistycznym) nie jest kosztem specjalistycznym !!! PRTW/61-13-20 BLAD 51: 180 zł/ha > 10 cena za kombajnowanie za 1 ha PRNT/61-52-00 BLAD 33: 700 zł/ha > 60 zbiór kukurydzy sprzętem specjalistycznym c)Sporządzania balotów siana (belowanie) nie jest kosztem specjalistycznym – możemy jedynie ująć koszt zakupu folii i sznurka PRNT/61-61-00 BLAD 33: 192,445 zł/ha > 60 koszt usługi sporządzenia balotów siana

25 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach 3. Dokładność zapisywanych danych: a)sprawdzanie poprawności zapisywanych danych PRTW/61-91-10 BLAD 1: 16,4 dt/ha < 20 plon rzeczywisty PRTW/61-91-10 BLAD 4: 16,41 dt/ha < 20 ilość sprzedawanego produktu głównego b) wpisy pod odpowiednim kodem produkcji Przykład: dane dla działalności Brojlery kurze została zapisana pod kodem Tuczników !! c)należy zwracać uwagę na jednostki Przykład: ilość wysiewu PRTW/61-33-12 BLAD 12: 5,333 dt/ha >0,1 ilość należy podawać zgodnie z podaną jednostką dt/ha

26 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach 4. Koszty koncentratu EKO zużytego do produkcji krów mlecznych W przypadku zastosowanego w gospodarstwie ekologicznym Koncentratu EKO dla krów mlecznych kwalifikujemy go do pozostałych pasz treściwych.

27 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach

28

29 Dziękuję za uwagę Zapraszamy do korzystania ze strony www.agrokoszty.pl


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Funkcjonowanie i organizacja systemu AGROKOSZTY, ocena realizacji zadań za 2006 i 2007 rok Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google