Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek Zysków i Strat jako obraz rentowności działalności podmiotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek Zysków i Strat jako obraz rentowności działalności podmiotu."— Zapis prezentacji:

1 Rachunek Zysków i Strat jako obraz rentowności działalności podmiotu

2 Definicja Rachunek Zysków i Strat to sprawozdanie finansowe obrazujące wielkość, strukturę i zyskowność prowadzonej działalności przez jednostkę gospodarczą

3 Na co zwrócić uwagę w definicji że jest to sprawozdanie finansowe obrazujące jednocześnie dwa zagadnienia: -wielkość i strukturę prowadzonej działalności -jej zyskowność

4 Budowa sprawozdania Kilka poziomów analizy źródeł powstawania zysku: -Zysk/strata ze sprzedaży ( podstawowa działalność ) -Zysk/strata na pozostałej działalności operacyjnej ( uboczna działalność ) -Zysk/strata na działalności finansowej ( działalność związana z obrotem pieniądzem – uzyskiwane dochody i ponoszone koszty np. z: lokat, kredytów itp.) -Zysk/strata na zdarzeniach nadzwyczajnych

5 Budowa sprawozdania cd. Kilka poziomów analizy podziału zysku: -wielkość płaconego podatku dochodowego -pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - zmniejszenia zysku fakultatywne (sprawozdawczość amerykańska)

6 Budowa sprawozdania cd. Kilka poziomów analizy rentowności: -rentowność sprzedaży -rentowność z działalności operacyjnej (tzw. EBIT) -rentowność na działalności gospodarczej (po uwzględnieniu zysku z działalności finansowej) -rentowność brutto (po uwzględnieniu zdarzeń nadzwyczajnych) -rentowność netto (po uwzględnieniu podatków i innych odpisów z zysku)

7 Strona formalna Rachunku zysków i strat przyjmuje formę sprawozdania, które : - sporządzane jest na zestandaryzowanym formularzu, - jest obowiązkowe na koniec każdego roku gospodarczego (z wyjątkami) - jest podpisywane przez osobę sporządzającą i tzw. kierownika jednostki (zwykle Prezesa)

8 Cel sporządzania sprawozdania Rachunek Zysków i Strat obowiązkowy – nakazany przez ustawodawcę sprawozdawczy – informuje o rozmiarze i zyskowności prowadzonej działalności kontrolny zysku – względem ustaleń zapisów bilansowych (zob. prezentacja Bilans), względem okresów przeszłych.

9 Struktura sprawozdania - zestandaryzowana - objęta dyrektywami Unii Europejskiej - zapewnia to porównywalność polskiej sprawozdawczości względem sprawozdawczości światowej

10 Analiza poszczególnych pozycji Rachunku Zysków i Strat

11 Sposoby analizy Rachunku Zysków i Strat w czasie (np. rok do roku) w przestrzeni (pomiędzy różnymi podmiotami) wewnętrzna (poszczególnych pozycji sprawozdania względem siebie)


Pobierz ppt "Rachunek Zysków i Strat jako obraz rentowności działalności podmiotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google