Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznesplan dla firmy usługowej Sheridans Zespół Szkół w Częstochowie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Technikum Fryzjerskie Autor: Krzysztof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznesplan dla firmy usługowej Sheridans Zespół Szkół w Częstochowie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Technikum Fryzjerskie Autor: Krzysztof."— Zapis prezentacji:

1 Biznesplan dla firmy usługowej Sheridans Zespół Szkół w Częstochowie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Technikum Fryzjerskie Autor: Krzysztof Michalski Uczeń III klasy Technikum Fryzjerskiego Pod kierunkiem: Mgr Ireny Lam-Sznurawa

2 Grooming Inaczej pielęgnacja zwierząt. Jest to między innymi kosmetyka psów, stylistyka psich fryzur.

3 Misja Poprawienie wyglądu psów rasowych m.in. w Częstochowie Zdobywanie sukcesów na wystawach Pogłębianie wiedzy na temat przygotowywania psów rasowych do wystaw Wyrobienie marki, aby przygotowywać i wystawiać najlepsze psy w Polsce Wyrobienie dobrej opinii wśród klientów i ich zadowolenie Zdominowanie rynku Zwiększanie zysków

4

5 Analiza SWOT S trengths (mocne strony) Profesjonalizm Miła atmosfera Mała konkurencja Lokalizacja W eaknesses (słabe strony) Brak doświadczenia w kierowaniu firmą Wysokie ceny niektórych usług O pportunities (szanse) Stałe zapotrzebowanie na usługi Popularyzacja psów rasowych T hreats (zagrożenia) Trudności w utrzymaniu płynności finansowej podczas zimy Przyszła konkurencja

6

7 Planowane miesięczne koszty Czynsz + media2.000 zł Zakup materiałów500 zł Telefon + Internet150 zł ZUS300 zł Spłata pożyczki (5 lat)561 zł Niespodziewane wydatki500 zł Wpłata na poczet zimowych rachunków300 zł Razem: 4.311 zł

8 Planowane miesięczne przychody Przy założeniu przyjmowania 5 średniej wielkości psów dziennie (55 zł każdy), pracując od poniedziałku do soboty (26 dni): 5 x 55 zł x 26 dni = 7.150 zł Po odliczeniu miesięcznych kosztów i podatku: 7.150 zł – 4.311 zł - 539 zł = 2.300 zł. Wskaźnik rentowności: 4 przyjęcia/dzień – 19% 5 przyjęć/dzień – 32%

9 Koszty i stratyPrzychody i zyski A.Koszty sprzedanych towarów i produktów 3 750,- I.Zużycie materiałów500,- II.Usługi obce 2 150,- III.Podatki i opłaty 300,- IV.Inne800,- A.Przychody ze sprzedaży 7 150,- I.Przychody ze sprzedaży produktów 7150,- A.Zysk ze sprzedaży 3 400,-B. Strata ze sprzedaży 0,- A.Pozostałe koszty operacyjne 0,- C. Pozostałe przychody operacyjne 0,- A.Zysk z działalności operacyjnej 3 400,- D. Strata na działalności operacyjnej 0,- A.Koszty finansowe 561,-E. Przychody finansowe0,- A.Zysk brutto na działalności gospodarczej 2839,- F. Strata brutto na działalności gospodarczej 0,- A.Straty nadzwyczajne 0,-G. Zyski nadzwyczajne 0,- A.Zysk brutto 2 839,-H. Strata brutto 0,- A.Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 539,- A.Zysk netto 2 300,-I. Strata netto 0,- Miesięczny uproszczony rachunek wyników

10 Uproszczony bilans AktywaPasywa MajątekŹródła pochodzenia majątku A.Majątek trwały 15 000,- I.Rzeczowy majątek trwały 15 000,- A.Kapitał własny 18 000,- I.Kapitał podstawowy 18 000,- B. Majątek obrotowy 38 000,- I.Zapasy 33 600,- II.Środki pieniężne 4 400,- B. Zobowiązania długoterminowe 35 000,- Suma aktywów 53 000,-Suma pasywów 53 000,-

11 Plany rozwoju Studia podyplomowe z zakresu psychologii zwierzęcej Gabinet zoopsychologiczny Współpraca z weterynarzem


Pobierz ppt "Biznesplan dla firmy usługowej Sheridans Zespół Szkół w Częstochowie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Technikum Fryzjerskie Autor: Krzysztof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google