Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznesplan dla firmy usługowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznesplan dla firmy usługowej"— Zapis prezentacji:

1 Biznesplan dla firmy usługowej
Zespół Szkół w Częstochowie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Technikum Fryzjerskie Biznesplan dla firmy usługowej „Sheridan’s” Autor: Krzysztof Michalski Uczeń III klasy Technikum Fryzjerskiego Pod kierunkiem: Mgr Ireny Lam-Sznurawa

2 Grooming Inaczej pielęgnacja zwierząt.
Jest to między innymi kosmetyka psów, stylistyka psich fryzur.

3 Misja Poprawienie wyglądu psów rasowych m.in. w Częstochowie
Zdobywanie sukcesów na wystawach Pogłębianie wiedzy na temat przygotowywania psów rasowych do wystaw „Wyrobienie marki”, aby przygotowywać i wystawiać najlepsze psy w Polsce Wyrobienie dobrej opinii wśród klientów i ich zadowolenie Zdominowanie rynku Zwiększanie zysków

4

5 Analiza SWOT Strengths (mocne strony) Weaknesses (słabe strony)
Profesjonalizm Miła atmosfera Mała konkurencja Lokalizacja Weaknesses (słabe strony) Brak doświadczenia w kierowaniu firmą Wysokie ceny niektórych usług Opportunities (szanse) Stałe zapotrzebowanie na usługi Popularyzacja psów rasowych Threats (zagrożenia) Trudności w utrzymaniu płynności finansowej podczas zimy Przyszła konkurencja

6

7 Planowane miesięczne koszty
Czynsz + media zł Zakup materiałów zł Telefon + Internet zł ZUS zł Spłata pożyczki (5 lat) zł Niespodziewane wydatki zł Wpłata na poczet zimowych rachunków 300 zł Razem: zł

8 Planowane miesięczne przychody
Przy założeniu przyjmowania 5 średniej wielkości psów dziennie (55 zł każdy), pracując od poniedziałku do soboty (26 dni): 5 x 55 zł x 26 dni = zł Po odliczeniu miesięcznych kosztów i podatku: 7.150 zł – zł zł = zł . Wskaźnik rentowności: 4 przyjęcia/dzień – 19% 5 przyjęć/dzień – 32%

9 Miesięczny uproszczony rachunek wyników
Koszty i straty Przychody i zyski Koszty sprzedanych towarów i produktów 3 750,- Zużycie materiałów 500,- Usługi obce ,- Podatki i opłaty 300,- Inne 800,- Przychody ze sprzedaży ,- Przychody ze sprzedaży produktów ,- Zysk ze sprzedaży ,- B. Strata ze sprzedaży 0,- Pozostałe koszty operacyjne 0,- C. Pozostałe przychody operacyjne ,- Zysk z działalności operacyjnej ,- D. Strata na działalności operacyjnej ,- Koszty finansowe 561,- E. Przychody finansowe 0,- Zysk brutto na działalności gospodarczej ,- F. Strata brutto na działalności gospodarczej ,- Straty nadzwyczajne 0,- G. Zyski nadzwyczajne 0,- Zysk brutto ,- H. Strata brutto 0,- Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 539,- Zysk netto  300,- I. Strata netto 0,-

10 Źródła pochodzenia majątku
Uproszczony bilans Aktywa Pasywa Majątek Źródła pochodzenia majątku Majątek trwały 15 000,- Rzeczowy majątek trwały ,- Kapitał własny 18 000,- Kapitał podstawowy  000,- B. Majątek obrotowy 38 000,- Zapasy ,- Środki pieniężne ,- B. Zobowiązania długoterminowe 35 000,- Suma aktywów 53 000,- Suma pasywów 53 000,-

11 Plany rozwoju Studia podyplomowe z zakresu psychologii zwierzęcej
Gabinet zoopsychologiczny Współpraca z weterynarzem


Pobierz ppt "Biznesplan dla firmy usługowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google