Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” Kielce 9-10 kwietnia 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” Kielce 9-10 kwietnia 2010."— Zapis prezentacji:

1 Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” Kielce 9-10 kwietnia 2010 Jerzy Raciborski Katedra Polityki Turystycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

2 Zakres tematu: Pojęcie produktu turystyki a przepisy prawa
Elementy produktu turystyki wiejskiej – prawne warunki świadczenia Integracja produktu turystyki wiejskiej Produkt sieciowy turystyki wiejskiej – prawne możliwości budowy sieci usługodawców Kanały dystrybucji usług turystyki wiejskiej – zróżnicowanie sytuacji prawnej usługodawcy

3 Produkt turystyczny – elementy prawne
Produkt turystyczny to pojęcie marketingowe, nie znane w przepisach prawa. Jego odpowiednikiem w zakresie prawa są: Usługi: - pojedyncze - złożone (kompleksowe) Rzeczy służące świadczeniu usług: - ruchome - nieruchome Prawa podmiotowe związane z identyfikacją „produktu”.

4 Elementy produktu turystyki wiejskiej
Zakwaterowanie Wyżywienie Rozrywki Rekreacja Transport (w tym lokalny) Kultura Przewodnicy turystyczni

5 Elementy produktu turystyki wiejskiej - zakwaterowanie
Usługi hotelarskie: w obiektach hotelarskich (kategoryzacja, dokumentowanie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w innych obiektach w których są świadczone usługi hotelarskie (ewidencja, minimalne wymagania, kontrola) Podstawa prawna: ustawa o usługach turystycznych Ułatwienia w turystyce wiejskiej: Wyłączenie najmu pokoi przez rolnika w gospodarstwie rolnym z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Zwolnienie z podatku dochodowego do 5 pokoi w budynkach mieszkalnych Uznawanie w podatku od nieruchomości, że najem do 5 pokoi nie jest działalnością gospodarczą Podstawa prawna: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatkach i opłatach lokalnych

6 Elementy produktu turystyki wiejskiej - wyżywienie
Wymagania prawne: Rejestracja zakładów wprowadzających żywność do obrotu Ustalona dobra praktyka higieniczna i HAACP Ograniczenia w sprzedaży alkoholu Ułatwienia w turystyce wiejskiej: Sprzedaż posiłków domowych przez rolników w gospodarstwach rolnych jest wyłączona spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Żywienie gości korzystających z wynajętych pokoi (do 5) jest wolne od podatku

7 Elementy produktu turystyki wiejskiej - transport
Wymagania prawne: Licencje na działalność przewozową Zezwolenia na przewozy regularne Ułatwienia: Przewozy na rzecz turystów w gospodarstwie rolnym nie podlegają przepisom o działalności gospodarczej

8 Elementy produktu turystyki wiejskiej - rekreacja
Warunki udostępniania terenów i obiektów rekreacyjnych (zmiana sposobu użytkowania) Uprawnienia zawodowe do prowadzenia zajęć rekreacyjnych Warunki prowadzenia zorganizowanych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej

9 Elementy produktu turystyki wiejskiej - rozrywka
Bezpieczeństwo imprez masowych – przepisy porządkowe i warunki uzyskiwania zezwoleń Ochrona praw autorskich Opłaty na rzecz organizacji zarządzania zbiorowego prawami autorskimi (ZAiKS)

10 Elementy produktu turystyki wiejskiej - przewodnicy turystyczni
Wymaga uzyskania uprawnień zawodowych odpowiednich do miejsca położenia wsi (terenowych, górskich)

11 Integracja produktu turystyki wiejskiej
Poprzez łączenie pojedynczych usług w kompleksy – imprezy turystyczne (wymaga uzyskiwania statusu organizatora turystyki, zabezpieczeń finansowych i kwalifikacji zawodowych) Poprzez poszerzanie oferty usługodawców o świadczenia dodatkowe, uzupełniające świadczenie główne) (wymaga zmiany statusu np. kwaterodawcy na przedsiębiorcę) Poprzez współdziałanie usługodawców oferujących usługi komplementarne (wymaga umów chroniących interesy współdziałających przedsiębiorców)

12 Produkt sieciowy turystyki wiejskiej
Musi być oparty na standardach Może zakładać wspólna promocję i dystrybucję Może wykorzystywać różnorodne instrumenty: Stowarzyszenia Stowarzyszenia przedsiębiorców wykorzystujących wspólny znak towarowy Umowę konsorcjum Umowę spółki Umowę franchisingu (udostępnianie znaku towarowego należącego do jednego przedsiębiorcy i know-how ustalającego standard produktu)

13 Kanały dystrybucji usług turystyki wiejskiej
Sprzedaż bezpośrednia pojedynczych usług turystycznych Sprzedaż pakietów (imprez turystycznych) przez organizatorów turystyki wiejskiej Oferowanie usług organizatorom spoza sfery turystyki wiejskiej dla dopełnienia ich pakietów turystycznych Oferowanie usług poprzez agentów Oferowanie usług w Internecie

14 Kanały dystrybucji usług turystyki wiejskiej - oferowanie poprzez agentów turystycznych
Agent turystyczny działa na rzecz i w imieniu usługodawcy, który ponosi odpowiedzialność za skutki tych działań – konieczność weryfikacji agentów i zabezpieczenia majątkowego z ich strony Agent turystyczny ponosi odpowiedzialność w przypadku zawierania umów na rzecz usługodawców, którzy nie mają prawa organizować imprez turystycznych

15 Kanały dystrybucji usług turystyki wiejskiej - oferowanie usług w Internecie
Internetowa tablica ogłoszeń Internetowa agencja Internetowe pośrednictwo turystyczne Zawieranie umów na odległość: w zakresie pojedynczych usług turystycznych w zakresie imprez turystycznych


Pobierz ppt "Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” Kielce 9-10 kwietnia 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google